Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektek pénzügyi végrehajtása. Pénzügyi megvalósítás alapvető dokumentumai  Támogatási szerződés  Szakmai és pénzügyi végrehajtásra vonatkozó előírásokat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektek pénzügyi végrehajtása. Pénzügyi megvalósítás alapvető dokumentumai  Támogatási szerződés  Szakmai és pénzügyi végrehajtásra vonatkozó előírásokat."— Előadás másolata:

1 Projektek pénzügyi végrehajtása

2 Pénzügyi megvalósítás alapvető dokumentumai  Támogatási szerződés  Szakmai és pénzügyi végrehajtásra vonatkozó előírásokat tartalmaz •Érdemes részletesen elolvasni! (mint a pályázati útmutatót és kiírást a benyújtás előtt)  Tájékoztató a pénzügyi lebonyolításról (pénzügyi eljárásrend)  OP-onként, finanszírozási alaponként, intézkedésenként eltérő lehet!  A támogatási szerződés aláírásakor kapja meg a Főkedvezményezett (partnereit ő értesíti)

3 A támogatás forrása, összege A Projekt vissza nem igényelhető ÁFA-val számított összköltsége  Nettó/bruttó tervezéstől függ A támogatás mértéke a Projekt vissza nem igényelhető ÁFA- val számított költségének „…” %-a, de legfeljebb „…” Ft  Korlátok: felfelé az összeg, lefelé az arány! A támogatás százalékos bontása finanszírozási források szerint (ERFA/ESZA + korm társfin) „A tervezett költségvetéssel szemben elért megtakarítás a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a Szerződő Hatóság nem téríti meg. „  Kevesebb ktg  kisebb támogatási összeg  Több ktg  projekten kívüli saját forrás

4 A támogatás összegének kifizetése Előleg:  a támogatási szerződés megkötését követően, 30 naptári napon belül kell benyújtania az Előlegfizetési kérelmet (egy alkalommal)  ERFA: előleg a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300millió Ft.  ESZA: előleg a megítélt támogatás 25 %-a  „A Főkedvezményezett köteles az előlegnek a Projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni” – partnerségi megállapodásnak megfelelően!  A Közreműködő Szervezet az előleg nyújtásától eltekint, ha:  err ő l a F ő kedvezményezett írásban lemond, vagy  a meghatározott biztosítékot nem bocsátja rendelkezésre

5 A támogatás összegének kifizetése Kifizetési kérelmek benyújtása (ERFA):   folyamatosan lehet benyújtani, ha a Kifizetési kérelemben igényelt támogatás összege eléri a megítélt támogatás 4%-át   Előlegfizetés esetén az első közbenső kifizetésre vonatkozó kérelem összegének el kell érnie a támogatási összeg 20%-át. Az első közbenső kifizetésre vonatkozó kérelemmel együtt el kell számolni az előleg 80%-ával.    Kifizetési kérelem mellékletét képező számlák megtérítésre kerülnek  amíg az előlegnek és a további kifizetéseknek a halmozott összege eléri a megítélt támogatás teljes összegének 80%-át.

6 A támogatás összegének kifizetése Kifizetési kérelmek benyújtása (ESZA):  A Főkedvezményezett az előlegből kifizetett számlák alapján negyedévente további Kifizetési kérelmeket nyújthat be.  nem %-ban meghat, hanem időben!  Előlegfizetés esetén az első közbenső kifizetésre vonatkozó kérelem összegének el kell érnie a támogatási összeg 10%-át.  Kifizetési kérelemnek a kedvezményezett által már kiegyenlített számlákon, ill. számviteli bizonylatokon kell alapulnia!    Kifizetési kérelem mellékletét képező számlák megtérítésre kerülnek  amíg az előlegnek és a további kifizetéseknek a halmozott összege eléri a megítélt támogatás teljes összegének 80%-át.

7 A támogatás összegének kifizetése  A Kifizetési kérelemnek az előző Kifizetési kérelem benyújtásától számított időszakot kell lefednie. Ettől eltérés csak indokolt esetben lehetséges.  korábbi elszámolásból kimaradt számla  Kifizetési kérelmeket a Főkedvezményezettnek a Közreműködő Szervezethez kell benyújtania.  a partnerekét is a Főkedv. nyújtja be  Kifizetési kérelmeket a Közreműködő Szervezet nyilvántartásba veszi, ellenőrzi:  Formai  Tartalmi  KSZ intézkedik a támogatás kifizetéséről a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül.

8 A támogatás összegének kifizetése A támogatás kifizetése történhet:  a Főkedvezményezettnek a Projekt céljára kötelezően nyitott alszámlájára történő átutalással (ha a Főkedvezményezett kifizette a szállítóknak) (Államháztartáson belüli kedvezményezettek: alszámla nyitása nem kötelező, nem is tud)  ERFA, ESZA is  A támogatásban részesülő partnernek ugyanilyen feltételekkel

9 A támogatás összegének kifizetése A támogatás kifizetése történhet:  közvetlenül az elszámolásra benyújtott számlákat kiállító szállítók bankszámlájára (váll szerz-ben rögzített bankszámla szám)  a kifizetett számláknak a támogatást megel ő legez ő pénzügyi intézmény (bank) számlájára  utólagos megtérítés  amennyiben a vonatkozó engedményezési szerződés bemutatása megtörtént  faktorálás

10 A támogatás összegének kifizetése Utolsó kifizetési kérelem:  Azok a felmerült költségek, amelyeket az utolsó Kifizetési kérelem nem tartalmaz  a továbbiakban már nem elszámolhatók  Az utolsó Kifizetési kérelmet a projekt zárójelentésével együtt kell benyújtani  Ha szükséges  előzetes könyvvizsgálói zárójelentés is (50 millió feletti támogatás)

11 A támogatás összegének kifizetése Kifizetési kérelemhez kapcsolódó ellenőrzés:  Formai és tartalmi (szabályokat a pénzügyi eljárásrend tartalmazza)  Elszámolhatók-e a költségek a  Támogatási szerződés  Pályázati útmutató alapján  Vonatkozó jogszabályok  Vállalkozói/kivitelezői szerződés  Összhangban van-e a kifizetési kérelem az előrehaladási jelentéssel?  Ha a számla tartalmilag nem megfelelő  nem fizethető ki

12 A támogatás összegének kifizetése Kifizetési kérelemhez kapcsolódó ellenőrzés:  Helyszíni ellenőrzés  Elrendelheti a KSZ a kifizetési kérelmek befogadásának feltételeként  A projekt jellegétől, az előrehaladás mértékétől, a kockázattól függően  F ő kedvezményezett + partner köteles az ellenőrzést tűrni, minden szükséges információt rendelkezésre bocsátani

13 A támogatás összegének kifizetése  Ha a benyújtott Előlegfizetési kérelem és/vagy a Kifizetési kérelem nem befogadható (formai, tartalmi hiányosságok, hibák, ellenőrzés eredményei alapján)  a Közreműködő Szervezet visszaküldi  Hiánypótlást kér (15 naptári nap a levél kézhezvételétől)

14 A támogatás összegének kifizetése  A támogatás folyósításának további feltétele (a dokumentáció hibátlanságán és hiánytalanságán túl):  Sem a Főkedvezményezett, sem a támogatásban részesülő partner esetében •Nem áll fenn támogatáshalmozódás •Nincs lejárt köztartozás •Nem folyik ellene csőd-, felszámolási eljárás  Ha ezek bármelyike fennáll a Magyar Államkincstár, illetve KSZ vizsgálata alapján  az utalást fel kell függeszteni!  Ha minden rendben  a támogatás elutalásra kerül a Magyar Államkincstár által

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projektek pénzügyi végrehajtása. Pénzügyi megvalósítás alapvető dokumentumai  Támogatási szerződés  Szakmai és pénzügyi végrehajtásra vonatkozó előírásokat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések