Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek pénzügyi menedzselése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek pénzügyi menedzselése"— Előadás másolata:

1 A projektek pénzügyi menedzselése
Pusztai Beatrix Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

2 Tartalom A pénzügyi menedzselés főbb eseményei A folyamat tevékenységei A projektfinanszírozás feladatai A finanszírozás módjai A támogatás A támogatás folyósítása Jelentések Ellenőrzések A pénzügyi végrehajtáshoz kapcsolódó főbb jogszabályok

3 A pénzügyi menedzselés főbb eseményei
Terv Előkészítés Időközi elszámolás Végső elszámolás Szerződéskötés Ellenőrzés Ellenőrzés Támogatás átutalása ?Megvalósíthatóság? ?Fenntart- hatóság?

4 2. A folyamat tevékenységei
A támogatás felhasználásához kapcsolódó szabályok megismerése Pénzügyi elemzés és tervezés Finanszírozási források keresése 4. A projekt tervezett költségvetésének adaptálása a pályázati feltételekhez

5 A költségvetés módosítása, ha a pályázat teljes összegének elfogadására nem került sor (közösségi támogatások esetében nincs csökkentett költségvetésű döntés) Szerződéskötés - azaz a támogatás összegének és összetételének rögzítése Megvalósítás – források felhasználása 8. Folyamatos pénzügyi nyilvántartás készítése – számlák és egyéb bizonylatok gyűjtése 9. Időközi elszámolás

6 A projekt végéhez közeledve
Felkészülés az időközi ellenőrzésre 11. Költségvetés módosítása – ha a megvalósítás során jelentős változások következtek be 12. Végső elszámolás – a projekt szerződéses időtartamán belül felmerült költségek és bevételek egyenlegének jelentése A támogatás utolsó részletének megérkezése vagy a nem megfelelően felhasznált támogatás visszafizetése Felkészülés a projekt lezárását követő ellenőrzésre

7 3. A projektfinanszírozás feladatai
A projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása (nem mindig támogatott; a pályázat nem biztos, hogy nyer, ezért ez a tétel kockázati költség) Folyamatos likviditás biztosítása - a számlák kiegyenlítéséig vagy az utólag fizetett támogatás megérkezéséig

8 Az elvárt önerő biztosítása
A nem támogatott, de tervezett költségek fedezetének biztosítása Az ÁFA átmeneti megfizetése

9 ÁFA Az ÁFA a bonyodalmak egyik forrása. Érdemes előzetes állásfoglalást kérni az APEH-tól a visszaigényelhetőségről. Tájékozódni kell a partnerek státuszáról.

10 A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap esetén a vissza nem igényelhető ÁFA elszámolható a támogatás terhére, ha a pályázónak nincs visszaigénylési jogosultsága. Bruttó tervezés Az ÁFA visszaigénylők csak az önerő ÁFA-ját igényelhetik vissza. Így az önerő nettóban, a támogatás bruttóban számítódik a költségvetésbe

11 4. A finanszírozás módjai
Saját forrás Partnerek saját forrása Külső forrás Támogatás

12 Saját forrás jellemzői
Alkalmas a végleges és átmeneti költségek fedezésére. Rugalmas és olcsó. Azonnal rendelkezésre áll. Korlátozott mértékű.

13 Profitorientált szervezetek bevonása Egyéb pályázati támogatások
Külső források fajtái Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel Profitorientált szervezetek bevonása Egyéb pályázati támogatások

14 Külső források jellemzői
A rövid lejáratú hitel az átmeneti vagy előre nem tervezett költségek finanszírozására alkalmas. A hitelek költségesek, korlátot a hitelképesség és az idegentőke/saját tőke arány jelent. A profitorientált partnerek bevonása korlátozott, de hasznos lehet, mert a tőlük származó források által nem elszámolható tételek is finanszírozhatók.

15 5. A támogatás A támogatás maximálisan igényelhető összege megismerhető már a pályázati felhívásból. (pl.ROP 2.3-nál 95%) A támogatás felhasználásának alapvető szabályai is olvashatóak a pályázati dokumentumokból (Pénzügyi lebonyolítás, Pályázati kiírás). A közösségi források vissza nem térítendő támogatások.

16 A támogatás mértéke 100% (pl: egyes HEFOP-s projektek HEFOP 2.1.6, ROP ) 97,5%(pl. ROP komponens) 90% (pl: Phare társfinanszírozás a Leonardo da Vinci mobilitási projektekhez) 95% ROP 2.3. 50% GVOP-s projektek

17 A támogatási szerződés pénzügyi tartalma
- formája, maximális összege, egyes esetekben költségkategóriánként, aránya, a felhasználásának időtartama vagy kezdete és vége, kifizetésének ütemezése (N+2-es szabály), pénzügyi elszámolásának ütemezése, az elszámolhatóság szabályai, felhasználásához kapcsolódó ellenőrzések, összegének módosítására, visszafizetésére vonatkozó kitételek, kapcsolódó dokumentumok, biztosítékok, nyilvántartás és adatszolgáltatási kötelezettségek.

18 A szerződéshez kapcsolódó pénzügyi biztosítékok fajtái
Inkasszó a támogatott összes bankszámlájára vonatkozóan (felhatalmazás azonnali beszedésre) Igazolás arról, hogy a saját források rendelkezésre állnak. Jelzálog felajánlás. Bankgarancia, készfizető-kezesség. Igazolás arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozás (APEH, VPOP, TB, stb.). (Projekt megvalósítás alatt keletkező köztartozás esetén a projektet felfüggesztik!!!)

19 A szerződés módosításának pénzügyi okai
A támogatás felhasználásának határideje kitolódik. A felhasználás időtartama csökken vagy nő. A támogatás összege változik. (Növekedés csak a saját forrás terhére lehetséges!!!) A költségkategóriák között átcsoportosítás történik. A források felhasználásának ütemezésében történik változás.

20 6. A támogatás folyósítása
Módjai: Egy részletben – több részletben (mérföldkövek). Ft-ban. 25% előleg lehetséges a HEFOP ban, de 20%-ot csak a zárójelentés elfogadása után 15% előleg lehetséges (ROP ). 100% utófinanszírozás (GVOP). Kifizetett számlák, beszámoló alapján

21 A támogatás kifizetésének lépései
I. Szokványos eset: 1. A szállító benyújtja a számlát a kedvezményezettnek. 2. A kedvezményezett kifizeti a számlát. 3. A kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a támogatónak. 4. A támogató megvizsgálja a kérelmet és azt, hogy megfelel-e a számla az elszámolhatóság szabályainak. 5. A támogató kifizeti a támogatást. II. Abban az esetben, ha előleg van, akkor az 5. lépéssel kezdődik a folyamat (pl. HEFOP vagy ROP 2.3).

22 Árfolyamváltozás kockázata
Import esetén számolni kell az árfolyam változásból eredő árváltozással (megbízható prognózis). A forint gyengülése árnövelő hatású (ártartalék)

23 7. Jelentések Fajtái: Időközi jelentések, negyedéves jelentések Záró jelentés Célja: A kifizetési kérelmek alátámasztása A felhasználás igazolása A felhasználás indoklása Hatékonyság és eredményesség mérése Az elszámolhatóság igazolása

24 A jelentések ütemezése
Függ a projekt időtartamától A támogatás összegétől A célok időbeni megvalósulásától (elképzelhető a felhasználást követően is) Formája és tartalma meghatározott, formanyomtatványban kitöltendő, tényadatokat közöl.

25 A jelentések tartalma Számszerűsíthető eredmények, az előrehaladás dokumentumai Eltérések, módosítások magyarázata Közbeszerzési eljárás dokumentumai Szerződések pl.: alvállalkozói Eredeti számlák vagy azok hiteles másolatai Pénzmozgást tanúsító bizonylatok

26 8. Helyszíni ellenőrzések
A helyszíni ellenőrzések célja A támogatás felhasználásának szabályszerűségét vizsgálja Az előrehaladást vizsgálja Lehetőség van a felhasználással kapcsolatos konzultációra

27 Ellenőrző szervek Irányító Hatóság (HEFOP-nál FMM) Kifizető Hatóság (Pénzügyminisztérium, MÁK) Közreműködő szervezet (DDRFÜ Kht. Váti Kht.) ROP Monitoring Bizottság Állami Számvevőszék Európai Számvevőszék Európai Bizottság KEHI (Kormányzati Ellenőrző Hivatal)

28 Projektellenőrzések típusai
Tételes ellenőrzés a bekért dokumentumok, számlák, bizonylatok alapján. Előzetes helyszíni ellenőrzés. Időközi helyszíni ellenőrzés (közbenső monitoring). Utólagos helyszíni ellenőrzés.

29 Projektellenőrzések lépései
Az ellenőrző szerv kiválasztja az ellenőrizendő projekteket (5-15%-os mintavétellel) Írásban tájékoztatja a látogatás céljáról, formájáról, időpontjáról Az ellenőrzést követően a tapasztaltakról jelentés formájában tájékoztatják a támogatót és a támogatottat is A támogatott nyilatkozik a jelentés elfogadásáról vagy észrevételt kíván tenni

30 A pénzügyi végrehajtáshoz kapcsolódó főbb jogszabályok
Strukturális Alapokhoz kapcsolódó általános rendelkezések: 1260/1999/EK Tanácsi Rendelet. SA irányítási és ellenőrzési rendszere: 438/2001/EK Bizottsági Rendelet. SA pénzügyi korrekciós eljárások: 448/2001/EK Bizottsági Rendelet. SA szabálytalanul felhasznált vagy kifizetett összegek visszafizetéséről: 1681/1994/EK Bizottsági Rendelet.

31 SA és Kohéziós Alapok felhasználásáért felelős hazai intézményekről: 1/2004. Korm. rendelet.
SA és KA támogatások fogadása, pénzügyi lebonyolítása, ellenőrzési rendszere: 233/2003. Korm. rendelet. Az államháztartásról: Évi XXXVIII. tv. Az államháztartás működési rendje: 217/1998. Korm. rendelet. A költségvetési szervek belső ellenőrzése: 193/2003. Korm. rendelet.


Letölteni ppt "A projektek pénzügyi menedzselése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések