Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai"— Előadás másolata:

1 Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai
A pályázatkezelés menete – Monitoring, Helyszíni ellenőrzés Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai

2 A projekt-monitoring feladata
A nyertes projektek előrehaladásának nyomon követése A szerződésben vállalt célok elérésének, kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése Beszámolási határidők figyelése A projekt fenntartásának ellenőrzése Segítség nyújtás a pályázók részére monitoring folyamat alatt a benyújtandó dokumentumok összeállításához Támogatói Okirat módosítása szükséges 3 hónapot meghaladó csúszás esetében A Támogatói Okiratban rögzített adatokban történt bármilyen változást a Kedvezményezett haladéktalanul köteles bejelenteni

3 A szakmai nyomon követés legfontosabb dokumentumai
A projekt megvalósítása során: Záró Beszámoló (ZB): a záró kifizetési igénylés kizárólag a záró beszámolóval együtt nyújtható be, amelyben be kell számolni a projekt szakmai megvalósulásáról. A záró kifizetési igénylés formanyomtatvány vagy a Záró Beszámoló hiánya a kifizetési kérelem automatikus elutasítását vonja maga után. A papír alapú dokumentumok mellett elektronikus benyújtás kötelezettsége: Pályázó Tájékoztató Felület

4 Fenntartási időszak Fenntartási időszak: projekt befejezésétől 3 év (KKV) A Kedvezményezett a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak; a projektje a Támogatói Okiratban foglaltak szerint valósul meg, és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja  bérbeadási, átruházási, elidegenítési tilalom A fenntartási időszak kezdete: a projekt befejezése: a vissza nem térítendő támogatás folyósítása a Kedvezményezett részére Előtörlesztés a fenntartási időszakban Indikátorok és számszerűsíthető eredmények – Támogató Okirat 4. melléklet Projekt lezárása, dokumentumőrzési kötelezettség: december 31.

5 A fenntartási időszakban benyújtandó dokumentumok
A projekt fenntartási időszaka alatt: Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ) Záró Projekt Fenntartási Jelentés (ZPFJ) Esedékesség: évente egyszer, a fenntartási időszak végéig Benyújtási határidő: mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül Benyújtás módja: csak elektronikusan, a Pályázó Tájékoztató felületen keresztül kell benyújtani. A jelentést papír alapon nem kell beadni.

6 Helyszíni ellenőrzések
A projekt futamideje alatt bármikor szükséges lehet, a pályázat beadásától a fenntartási időszak végéig: Amennyiben a kockázatelemzés alapján készített éves ellenőrzési terv mintavételes ellenőrzést írt elő Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodás, Jogszabályi előírás figyelembevételével a projektek 5%-a esetében Rendkívüli ellenőrzés a szakterületek vagy IH felkérésre amennyiben a pályázat/projekt nyomon-követése során felmerülő problémák indokolják (célellenőrzés), szabálytalansági gyanú – esetleges szabálytalansági eljárás lefolytatása Ellenőrzés-tűrési kötelezettség


Letölteni ppt "Az Új Széchenyi Terv Infopontok feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések