Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projektek megvalósítása I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projektek megvalósítása I."— Előadás másolata:

1 A projektek megvalósítása I.
A támogatási szerződés megkötése, tartalma A támogatási szerződés módosításának feltételei Ponácz György Márk SAKK-tréner 7. modul

2 Támogatási szerződések
Már a pályázati dokumentáció részeként megismerjük Nincs egységes formátum a támogatási rendszerek különbségei miatt Rendelkezik a következőkről a támogatás formája (néhány kivételtől eltekintve vissza nem térítendő támogatás), a támogatás maximális összege és aránya, a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, működtetési kötelezettség esetén annak időtartama, a költségek elszámolhatóságának szabályai, a kifizetések kérelmezésének folyamata, feltételei,

3 Támogatási szerződések
Rendelkezik a következőkről (folyt.): az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos kötelezettségek, a vonatkozó, állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek, dokumentációs kötelezettségek, helyszíni ellenőrzések végzésére vonatkozó szabályok, a támogatás kifizetésének felfüggesztésére illetve a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok, biztosítékadási kötelezettség, a szerződés módosításának folyamata, feltételei.

4 Nem kötelező előírások
Az Európai Unióban nincs egységes gyakorlat, ezért az államháztartás rendjéről szóló 217/1998. kormányrendelet az iránymutató az alábbi kérdésekben: • milyen eljárás szerint történik a támogatás kifizetése (kifizetett számlák alapján, vagy ki nem fizetett számlák alapján, vagy előlegfizetéssel), • elő kell-e írni működtetési kötelezettséget a kedvezményezettnek a projekt pénzügyi teljesítését követően (általában beruházások esetén kell előírni), • elő kell-e írni adatszolgáltatási kötelezettséget a kedvezményezettnek a projekt pénzügyi teljesítését követően (abban az esetben kell előírni, ha valamely számszerűsíthető célkitűzés csak a végső kifizetést követően valósulhat meg (pl. bevételekkel, foglalkoztatással, stb. kapcsolatban), • vonatkoznak-e az állami támogatások szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • vonatkoznak-e a közbeszerzés szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • vonatkoznak-e a tájékoztatás és nyilvánosság szabályai a támogatási rendszerre, illetve a projektre, • elő kell-e írni biztosítékadási kötelezettséget (pl. jelzálogot, bankgaranciát, stb.) a kedvezményezettnek.

5 Támogatási szerződés mellékletei
költségek, költségkategóriák szerinti bontásuk és ütemezésük, források, számszerűsíthető célok, ütemezésük, biztosítékok (pl. felhatalmazó nyilatkozat, jelzálogszerződés, stb. szükség szerint)

6 Támogatási szerződés fő pontjai
GVOP támogatási szerződése I. A szerződés tárgya II. A támogatás felhasználhatóságának időtartama és a megvalósítás feltételei III. A támogatás forrása, összege IV. A támogatás kifizetése és ütemezése V. Pénzügyi elszámolás VI. Zárójegyzőkönyv VII. A projekt előrehaladási jelentések és a projekt monitoringja VIII. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és a bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek IX. Tájékoztatás és nyilvánosság X. Ellenőrzés XI. Dokumentumok megőrzése XII. A támogatás folyósításának felfüggesztése XIII. A szerződésszegés és jogkövetkezményei XIV. A Szerződés megszűnése és hatálya XV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek XVI. Egyéb rendelkezések Mellékletek

7 A szerződéskötéshez szükséges igazolások (példák)
aláírási címpéldány; jogi státusz igazolása; források rendelkezésre állásának igazolása; az adóhatóságok igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása; az 1 millió forint összeget el nem érő támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást; a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságok igazolása arról, hogy a kedvezményezettnek nincsen határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége, az 1 millió forint összeget el nem érő támogatás esetén a kedvezményezett nyilatkozata helyettesítheti az igazolást

8 Biztosítékok Nincs egységes gyakorlat az EU támogatásokra
A leggyakoribb biztosíték-fajták felhatalmazás azonnali beszedésre a kedvezményezett összes bankszámlájára vonatkozóan, ingatlan jelzálog, ingó jelzálog (dologi biztosítékok), bankgarancia, biztosítói garancia, készfizető kezesség (személyi biztosítékok), stb.

9 Biztosítékok Általános szabályok:
a biztosítékra vonatkozóan külön jelzálogszerződést kell kötni (amely a támogatási szerződés mellékletét képezi), ingatlan jelzálog esetében feltétel a tulajdoni lap és az ingatlanforgalmi szakértőtől származó értékbecslés benyújtása, a felajánlott zálogtárgy per- és igénymentes legyen, a zálogtárgy elfogadását korlátozza, ha a felajánlott zálogtárgyat korábbi jelzálog terheli (a támogatást nyújtó szervezet határozza meg, hogy a zálogtárgynak tehermentesnek kell-e lennie, és ha nem, milyen mértékű korábbi jelzálog fogadható el), a biztosíték értéke a piaci értéknek a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott százaléka, egységesen meghatározott arány (pl. 50%), vagy egyedileg meghatározott arány szerint, a zálogtárgyra vagyonbiztosítást kell kötni, annak kedvezményezettjeként a támogatást nyújtó szervezetet kell megjelölni, a támogatás folyósításának feltétele a jelzálog bejegyzésének, valamint a vagyonbiztosítás megkötésének és fizetésének igazolása.

10 Konzorciumok a konzorciumi tagok egyetemlegesen kötelezettek a támogatást nyújtó szervezettel szemben a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért (konzorcium, társulás, társaság) az együttműködésről szóló megállapodást be kell mutatni és jóvá kell hagyatni a támogatást nyújtó szervezettel

11 A szerződés módosítása
A módosítás kérelmezésének oka lehet a kedvezményezett azonosító adataiban történő változás (pl. változik a kedvezményezett képviseletére jogosult személy, a kedvezményezett bankszámlaszáma, stb.) - általában automatikus a projekt bármely egyéb adatában történő változás (pl. változik a projekt befejezésének határideje, a költségek költségkategóriánkénti bontása vagy ütemezése, a számszerűsíthető célok, stb.) - mérlegelés tárgya

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A projektek megvalósítása I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések