Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület"— Előadás másolata:

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület
Pályázatok Vác február 28.

2 Témák Ki a projektgazda (5 dia) Az átvételt követő lépések (1 dia)
A szerződésmódosítás elemei (1 dia) A helytállás (1 dia) A szükséges dokumentáció (3 dia) A pályázási eljárási rend (2 dia) A pályázási felelősségi rend (1 dia)

3 Átadás-átvételi megállapodás
Az intézmény és az intézményegység átadás-átvétele során a megállapodásban rendelkezni kell…………. az átvételre kerülő köznevelési feladatot érintő projektjeinek, január 1-jei hatállyal történő átadás-átvételéről.” 13. § (1) bek.: „A KIK és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.

4 Az átvett pályázatok önkormányzati működtetés esetén
Projektgazda a működtető önkormányzat volt a: szakmai fejlesztés - projektgazda KIK b: infrastrukturális f. – projektgazda a működtető települési önkormányzat, de a beszerzett eszközök a KIK ingyenes használatába kerülnek c: infra és szakmai f. – konzorciumot kell alakítani, de erről a KIK lemondhat

5 Az átvett pályázatok nem az önkormányzat működtet(KIK)
A projektgazda a KIK, Kivéve ha: részben vagy egészben infrastrukturális fejlesztésről van szó, akkor meg kell állapodni abban, hogy a projektgazda továbbra is az önkormányzat, és a KIK vállalja az eredmények fenntartását

6 Az átvett pályázatok önkormányzati társulás esetén
Ha az önkormányzati társulás megszüntetése következtében a projekt több projektgazdához kerül, azoknak … konzorciumot kell létrehozniuk. Ha a társulás megszűnését követően az önkormányzat nem lát el fenntartási feladatokat – a projektgazda a KIK

7 Az átvett pályázatok több célú intézmény esetén
A köznevelési feladatot ellátó intézményegység január 1-jével beolvad a KIK-be. (ha az átszervezés visszafizetési kötelezettséggel jár, nem lehet átszervezni) Ha a szétválasztás következtében a projekt több projektgazdához kerül, azoknak konzorciumot kell létrehozniuk Kivéve: ha a projekt tartalma szétválasztható Vagy a KIK lemond a konzorciumiról

8 Az átvételt követő lépések
A KIK az átadás-átvételi szerződést követő 30 napon belül szerződésmódosítást kezdeményez Konzorciumi megállapodás esetében rögzíteni kell a feladatmegosztást 50%-os költségteher felett mindenképpen a KIK a konzorcium vezetője, egyéb esetben megállapodás kérdése a jogelőd projektgazda az általa igényelt és a támogató felé el nem számolt támogatási előleget a projekt átadás-átvételével egyidejűleg átadja a KIK részére

9 A szerződésmódosítás elemei
Szerződésmódosítás kezdeményezés (központilag a megküldött listában szereplők, többi egyénileg) Hivatalos képviselő Adószám Bankszámlaszám Alapító okirat Aláírási címpéldány/banki aláírás bejelentő Konzorciumi megállapodás, ahol releváns Előleg elszámolásáról szóló nyilatkozat = központilag bejelentjük

10 A helytállás az átvétel után
A korábbi projektgazda, az önkormányzat köteles helytállni a projektben a megállapodás hatályba lépésének időpontjáig (2012. december 31-ig), azt követően viszont már a KIK,

11 A dokumentáció részei I.
Beadott pályázati dokumentáció + a hiánypótláshoz beadott dokumentáció (hiánypótlási felhívás, hiánypótlási dokumentáció) Az elektronikus felülethez (EMIR) történő hozzáférés Támogatói döntés igazolása Támogatási szerződés aláírt példánya, elfogadott költségvetés A projekthez tartozó bankszámlával kapcsolatos iratok Az előleg igénylésével kapcsolatos dokumentáció, elszámolás az előleg felhasználásról

12 A dokumentáció részei II.
A projekthez kapcsolódó fontosabb elektronikus és papír alapú levelezések, meghívók, tájékoztatók, stb. Közbeszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok (amennyiben releváns) Kifizetési kérelmek, Projekt Előrehaladási Jelentések és az esetleges hiánypótlás dokumentumai A projekt megvalósítása közben a bevont intézményekkel illetve a kedvezményezettel kapcsolatban bekövetkezett esetleges változások dokumentumai A projekt megvalósítása során keletkezett szakmai anyagok, dokumentációk A beszerzett tárgyi eszközökkel kapcsolatos iratok, leltár

13 A dokumentáció részei III.
Megkötött szállítói, illetve bérleti (terem, eszköz, stb.) szerződések, a szerződéskötést megelőzően bekért árajánlatok Személyi kifizetésesekkel kapcsolatos munkaszerződések, megbízások, az elvégzett feladatról szóló teljesítésigazolások Számlák, kifizetéseket igazoló dokumentumok (Pl.: terhelési összesítő) A projekt közben indított esetleges szabálytalansági eljárás dokumentumai (feljegyzések, vizsgálat elrendelése, szabálytalansági vizsgálati jegyzőkönyv, intézkedési terv) Projekt Zárójelentés, záró kifizetési kérelem Fenntartási időszakban lévő projektek esetében a fentieken túlmenően a fenntartási jelentések, illetve az esetleges ellenőrzések jegyzőkönyvei

14 Pályázatok eljárásrendje
Illetékes KIK felé bejelentés( Szükséges adatok: intézmény neve, OM, egységkód támogató megnevezése, Pályázati konstrukció neve(pl Határtalanul!) Igényelt összeg Önrész Előfinanszírozási összeg Pályázat célja röviden Beadási határidő

15 Pályázatok eljárásrendje
Minden héten csütörtök este központi kiértékelés, melynek másnap péntekre várható az eredménye A folyamatot úgy kell kezelni mintha támogatva lenne Összeg és típus szerint eltérő a felelősség vállaló

16 Felelősségi körök Intézményvezető pályázatok benyújtására, és TSZ megkötésére kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget nem meghaladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében, a tankerületi igazgató ellenjegyzése mellett. Tankerületi igazgató, önerő nélküli, pályázatok benyújtására és TSZ megkötésre, 50 millió Ft értékig; pénzügyes ellenjegyzése mellett, E felett egyedi meghatalmazás vagy elnöki aláírás szükséges.

17 Köszönöm a figyelmet Bambuk László tankerületi pályázati referens
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület 2700 Cegléd, Kossuth L u. 1. +36-30/


Letölteni ppt "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések