Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP Pénzügyi elszámolás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP Pénzügyi elszámolás"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.2.3 Pénzügyi elszámolás
Kifizetési igénylések típusai Benyújtandó dokumentumok Kifizetési kérelem Szerződésmódosítás Helyszíni szemle Főkedvezményezett feladata

2 ! Előleg Elszámolása Visszafizetése EREDETI
OK OK OK Amikor a köztes kifizetés összege eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át. Visszafizetése ! Amennyiben nem nyújt be kifizetési igényt az előleg kifizetésétől számított 8 hónapon belül. A támogatás nem rendeltetésének megfelelő használata.

3 Előleggel való elszámolás
Köztes kifizetés Előleggel való elszámolás Számlát nem kell benyújtani Be kell nyújtani számlát Kifizetés van Kifizetés nincs

4 Előleg, kifizetési kérelem
Előleg formanyomtatvány Kifizetési kérelem nyomtatvány

5 Időközi kifizetési igénylés
1 eredeti + 1 elektronikus példány Utófinanszírozás – 60 nap Igényelt támogatás > megítélt támogatás 10%-a, és legalább 100 ezer Ft. Első benyújtása az előleg igénybevételétől számított 8 hónapon belül (12 hónap) Egyszeri hiánypótlás 30 napon belül Elutasítása 60 nap 10% 100 ezer 30 napon

6 Záró egyenleg kifizetési kérelem
Kötelező melléklet: ZPEJ Ezt követően további számlák elfogadására nincs lehetőség 50 MFt felett kötelező könyvvizsgálói igazolás Előleg elszámolása Benyújtási határidő: elszámolhatósági időszak végét követő 1 hónap 50 MFt 1 hónap

7 Benyújtandó dokumentumok
Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai mátrix Pályázói tájékoztató – információs menü

8 csak devizában kiállított számla esetén
Dokumentummátrix 1 Eszközbeszerzés Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést X Számlaösszesítő Számla Kifizetés bizonylata Szállítólevél csak devizában kiállított számla esetén Átadás-átvételi jegyzőkönyv Üzembe helyezési okmányok Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén) Vámáru nyilatkozat és vámhatározat Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt

9 Dokumentummátrix 2 Szolgáltatás
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést X Számla Számlaösszesítő Kifizetés bizonylata Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan) Képzés esetén a fentieken kívül Részvételt igazoló jelenléti ívek A képző intézmény által kiállított, a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentumok

10 Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Dokumentummátrix 3 Általános (rezsi) költségek Rezsi költségek - átalány esetén Nyilatkozat - rezsiköltség X Számla Kifizetés bizonylata Rezsi költségek - arányosítás esetén Összesítő - rezsiköltség Arányosítási módszer leírása Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén

11 Dokumentummátrix 4 Személyi jellegű költségek
Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékai, étkezési hozzájárulás) X Munkaszerződés / Megbízási szerződés bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén Kifizetés bizonylata Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére) Munkaköri leírás projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén Bérjegyzék/ fizetési jegyzék illetményekről Étkezési hozzájárulás esetén (személyi jellegű költségösszesítő része) Számla Átadás-átvételi igazolás

12 Dokumentummátrix 5 Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége Összesítő - útiköltség és kiküldetés X Számlák Kifizetés bizonylata Kiküldetési rendelvény Jelenléti ív, mely munkanapokon dolgozott és mikor nem Gépjármű használata esetén a fentieken kívül Útnyilvántartás Szervezet gk. használatra vonatkozó eljárási rendje Menetlevél (számadásra kötelezett nyomtatvány) Tömegközlekedés használata esetén a fentieken kívül Jegy vagy számla (saját nyilvántartás szerint) Kiküldetés (napidíj, szállás) a fentieken kívül A szervezet belföldi/külföldi kiküldetésre vonatkozó eljárási rendje, mely tartalmazza azon költségtípusokat, melyek a külföldi kiküldetés során elszámolhatóak

13 Dokumentummátrix 7 Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok
Közbeszerzési ütemterv X Ajánlati felhívás Ajánlati dokumentáció Beérkezett ajánlatok Eredmény összesítő

14 Dokumentummátrix 8 Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok Könyvvizsgálói igazolás X Könyveléssel kapcsolatos dokumentumok Pénzügyi beszámoló Főkönyvi feladás / kivonat Leltár, raktári nyilvántartás (analitika) Bérszámfejtés analitikája Személyi jellegű költségek analitikus részletező kimutatása (név, nettó bér, bruttó bér, munkáltatót terhelő járulékok) Számviteli nyilvántartás költségek felmerüléséről (pénztárkönyv, naplófőkönyv)

15 Gyakorlati elvárások A Kifizetési kérelmen szerepel az aláírásra jogosult eredeti aláírása Mérlegképes könyvelő ellenjegyzése Számlák és alátámasztó dokumentumok sorrendje – 6. sz. táblázat Lefűzve!!

16 A számla formai/tartalmi követelményei
A számlán szerepelnie kell a projekt azonosító számnak „Támogatás elszámolására benyújtásra került” Aláírásra jogosult hitelesítése Pontos költségvetési hely számlára való felvezetése Számlák-vállalkozói szerződések-megrendelők összhangja (dátum, megnevezés, összeg, EMIR, teljesítésigazolás, külföldi számla)

17 3/C Kifizetés bizonylatokkal kapcsolatos követelmények
Bankszámlakivonaton beazonosítást segítő jelzés EMIR-rel való egyezőség Számlához való kapcsolódás Tényleges teljesítést tükröz Hitelesített másolat Járulékok bevallása Nyilatkozatok

18 3/D Összesítők kitöltése 1.
Személyi jellegű költségek összesítő (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) Általános költségösszesítő (arányosítás esetén) Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához 100 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője 500 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője

19 3/E Összesítők kitöltése
Pályázó Tájékoztató oldal információs menüjéből tölthető le Az alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani 25 millió Ft alatti megítélt támogatás esetén számla/egyéb dokumentum alapján igényelhető támogatás max. 100 eFt 25 millió Ft, ill. e feletti megítélt támogatás esetén számla/egyéb dokumentum alapján igényelhető támogatás max. 500 eFt Először specifikus, majd 100eFt /500eFt 25 millió Ft alatti max. 100 eFt 25 millió Ft, ill. e feletti max. 500 eFt

20 Példa számla sorszáma: 1/Bérösszesítő
számla típus: személyi jellegű költségek összesítő számla kelte: az összesítő elkészítésének kelte kiegyenlítés dátuma: az összesítőn szereplő utolsó kifizetés dátuma elszámolási időszak kezdete: a teljesítés első napja elszámolási időszak vége: az összesítőn szereplő utolsó teljesítés dátuma az összesítőt egy számlaként kell felvinni számlakitöltőben: egy „számlán” belül, 6 tételként kell rögzíteni Projektmenedzsment költségei 54. sor: Ft Projektmenedzsment költségei 551. sor: Ft Projektmenedzsment költségei 561.sor: Ft Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 54. sor: Ft Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 551. sor: Ft Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 561. sor: Ft

21 Szerződésmódosítás a) a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik, b) a projekt összköltségének összesen 20 %-át meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, c) a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, d) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át, e) változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

22 Változás bejelentés amennyiben a betervezett nagyértékű eszközök, immateriális javak darabszáma növekszik, illetve egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő, valamint bármely egyéb betervezett költség egységára 30%-ot meghaladó mértékben nő. amennyiben a Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletében tervezett költségek ütemezése változik eredetileg betervezetett költségsorok közötti költségek átcsoportosítása esetén.

23 Benyújtandó dokumentumok
változás bejelentő / szerződésmódosítás esetén szerződésmódosítási kérelem ha változik a költségvetés, akkor a pénzügyi változást követő tábla kitöltve (Lásd változást követő pénzügyi tábla) a módosult költségvetési táblák, szöveges indoklások konzorcium esetében minden konzorciumi tag költségvetése és szöveges indoklása (függetlenül attól, hogy nem változott valamelyik tag költségvetése), valamint az összesített költségvetés a költségütemezés változásakor a költségütemezés táblája A változást igazoló dokumentumok pl.: Bankszámlaszám változás esetén - Banki igazolás az elkülönített bankszámláról Intézményi adatok esetén (név, cím stb.) –közgyűlési vagy egyéb más létesítési vagy alapítói határozat Aláírásra jogosult személy esetében – bank vagy közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzet aláírási címpéldány Adószám változása esetén – Az APEH igazolás másolata, mely tartalmazza, hogy mikortól módosult a kedvezményezett adószáma

24 5. Helyszíni szemle Célja Fajtái Helyszíne Kiértesítés
Ellenőrzésbe bevont dokumentumok Jegyzőkönyv

25 6. Főkedvezményezett feladata
Közvetítés a KSZ és a konzorciumi tagok között Kifizetési kérelmek benyújtása Korrekció benyújtása Helyszíni szemle lebonyolítása

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP Pénzügyi elszámolás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések