Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEA támogatások elszámolása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEA támogatások elszámolása"— Előadás másolata:

1 NEA támogatások elszámolása
Budapest, 2013.november

2 Alapfogalmak Elszámolás Támogatási időszak Teljesítés dátum/időszak
Elszámolási időszak ÁFA nyilatkozat Banki felhatalmazás Költségvetés 2

3 A finanszírozás módja Előfinanszírozás: Utófinanszírozás:
utalás a támogatási szerződés megkötése után a támogatási időszak kezdőnapjától felmerült költségek finanszírozhatók Utófinanszírozás: utalás az elszámolás ellenőrzését és lezárását követően

4 Az elszámolás tartalmi elemei
Szakmai beszámoló Pénzügyi elszámolás

5 Szakmai beszámoló Célja: Keretében benyújtandóak:
a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Keretében benyújtandóak: a program megvalósulását igazoló fénykép vagy egyéb dokumentáció (pl: jelenléti ív, plakát, kiadvány, tematika stb…) A beszámolót az Alapkezelő ellenőrzi

6 Pénzügyi elszámolás - a költségeket igazoló bizonylatok Célja:
- a vállalt feladatok megvalósítása során felmerült költségek igazolása - a pénzügyi elszámolásnak a pályázatban leadott költségvetéssel összhangban kell állnia Keretében benyújtandóak: - a költségeket igazoló bizonylatok

7 Pénzügyi elszámolás részei
Számlaösszesítő Költségek felmerülését igazoló bizonylatok Kifizetést igazoló bizonylatok Egyéb kapcsolódó dokumentumok

8 Számlaösszesítő Táblázatos formában tartalmazza az elszámolás részeként benyújtott számviteli bizonylatok adatait Költségvetési alsorok szerinti bontásban EPER-ből nyomtatható Tartalmazza a hivatalos képviselő cégszerű aláírását

9 Költségek felmerülését igazoló bizonylatok
Számla Nyugta Díjbekérő Kiküldetési rendelvény Adás-vételi szerződés Bérszámfejtési dokumentum Stb..

10 Számla A számla olyan számviteli bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki Kötelező formai elemei Kézi vagy gépi kiállítású Lehet belföldi vagy külföldi

11 Nyugta Ha a kiállító nem kötelezett számlakibocsátásra, nyugtát állít ki Jellemző esetei: közös költség, illetékbélyeg

12 Díjbekérő Biztosítási díjak esetében
Számla kiállítása a pénzügyi teljesítést követően

13 Kiküldetési rendelvény
Tömegközlekedés, magánszemély tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott normák alapján Amortizációs költség számolható el Kötelező formai elemei

14 Adás-vételi szerződés
Használt termékek vásárlása esetén Szállító nem számlaképes Kötelező formai elemei

15 Bérszámfejtési dokumentum
Pályázat keretében elszámolni kívánt munkabér esetén Egyéni havi bérjegyzék Kötelező formai elemei

16 Kifizetést igazoló bizonylatok
Készpénzben történő kiegyenlítés esetén: Kiadási pénztárbizonylat Időszaki pénztárjelentés Naplófőkönyv Átutalással történő kiegyenlítés esetén: Bankszámlakivonat Internetes számlatörténet

17 Kiadási pénztárbizonylat
Szervezet pénztárából történő készpénzfelvételt dokumentálja Kötelező formai elemei

18 Időszaki pénztárjelentés - Naplófőkönyv
adott időszakon belül a pénztárban bekövetkezett változásokat mutatja Naplófőkönyv: tartalmazza a pénztárban illetve a folyószámlán bekövetkező változásokat, de csak a készpénzes számlák kifizetését igazolja

19 Bankszámlakivonat - internetes számlatörténet
Szervezet folyószámláját vezető pénzintézet a folyószámlán történő mozgásokat jegyzi Számlatörténet: záró- és nyitóegyenleget tartalmaznia kell

20 Egyéb kapcsolódó dokumentumok
Szerződések Nyilatkozatok Útnyilvántartás

21 Az elszámolás elkészítésének és benyújtásának módja
EPER-ben és papír alapon Formai követelményeknek megfelelően (záradékolás, hitelesítés) Önrész elszámolás, lemondás

22 Záradékolás Az elszámolni kívánt költségeket igazoló számviteli bizonylatokat záradékolni kell. Záradékolás = az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az elszámolni kívánt összeget és a Támogatási szerződés számát.

23 Hitelesítés Valamennyi benyújtott dokumentumot hitelesíteni kell. A bizonylat fénymásolatára pecséttel vagy kék tollal szöveges formában rá kell vezetni, hogy a másolat és eredeti példány megegyezik, például: „A másolat és az eredeti példány megegyezik”. Ezt a szervezet hivatalos képviselőjének vagy meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolja.

24 Önrész Min. 10%-os előírt önrész Pénzbeli/nem pénzbeli
Nem pénzbeli esetén: Társadalmi munka Dologi feltételek Szolgáltatás biztosítása

25 Lemondás Nem tud elszámolni a teljes összeggel
Lemondó nyilatkozatot kell benyújtani Előfinaszírozás esetén: a visszafizetést igazolni kell Útófinanszirozás esetén: A lemondott összeggel csökken a kifizetendő összeg (visszafizetéssel nem jár)

26 NEA költségvetési sorok
A1: Ingatlan üzemeltetés költségei A2: Jármű üzemeltetés költségei A3: Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei A4: Adminisztráció költségei A5: PR, marketing költségek A6: Humán-erőforrás fejlesztésének költségei A7: Kommunikációs költségek A8: Utazás-, kiküldetés költségei A9: Szállítás költségei A10: Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei A11: Szervezetfejlesztés A12: Egyéb beszerzések, szolgáltatások A - Dologi kiadások

27 NEA költségvetési sorok
B - Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei B1 Bérköltség B2 Megbízási díj B3 Ösztöndíj B4 Egyszerűsített foglalkoztatás költségei B5 Folyamatos vállalkozási szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek B6 Önkéntes foglalkoztatott költségei

28 NEA költségvetési sorok
C - Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése C1 Tárgyi eszköz beszerzés C2 Immateriális javak beszerzése

29 Az elszámolás elbírálásának a menete
Elszámolási időszak utolsó napjáig az elszámolást be kell nyújtani a szervezetnek Ha nem történik meg, felszólítást kap 29

30 Az elszámolás elbírálásának a menete
Az Alapkezelő az elszámolást a kézhezvételt követő negyvenöt napon belül megvizsgálja Az elbírálás során tartalmi illetve formai ellenőrzésre kerül sor Egy hiánypótlási kör lehetséges (15 napos határidő) 30

31 Az elszámolás elbírálásának a menete
Az Alapkezelő a következők szerint hozhat döntést az elszámolásról: Elfogadás Hiba vagy hiányosság megállapítása Egészben vagy részben történő elutasítás 31

32 Visszavonás Előfinanszírozás esetén: Utófinanszírozás esetén:
Részösszeg visszavonás Teljes összeg visszavonás (2 év kizárás) A visszavont összeget előfinanszírozás esetén kötelessége visszautalni Visszavonás esetén kifogással élhet a Kedvezményezett Utófinanszírozás esetén: az elutasítás összegével csökken a támogatási összeg (visszavonásról itt nem beszélhetünk) 32

33 Lezárás (a folyamat utolsó lépése)
Lezárható egy elszámolás (előfinanszírozás esetén): elszámolást elfogadta a Pályázatkezelő/Támogató a részösszeg visszakövetelés megtérült Kedvezményezett a teljes támogatásról lemondott és ha az előírt követelést a kedvezményezett visszafizette Utófinanszírozás esetén a lezárást követően a jóváhagyott összeg erejéig megtörténik az utalás 33

34 Köszönjük a figyelmet 34


Letölteni ppt "NEA támogatások elszámolása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések