Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram 2009-es pályázathoz tartozó pénzügyi elszámolásról.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram 2009-es pályázathoz tartozó pénzügyi elszámolásról."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram 2009-es pályázathoz tartozó pénzügyi elszámolásról

2 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

3 A beszámoló 2 részből áll: - szakmai beszámoló - pénzügyi elszámolás Netes pályázat esetén mindkettőt az EPER-ben kell elkészíteni Papíros pályázatnál a szakmai beszámolót csak papíron lehet benyújtani, a pénzügyi elszámolást vagy papíron, vagy az EPER-ben kell elkészíteni

4 ÖSSZHANG Az elszámolás során figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet ellentmondás a pályázatban vállaltak, a jóváhagyott költségvetésben és a hozzá kapcsolódó tételes indoklásban, a szakmai beszámolóban és a pénzügyi elszámolásban benyújtottak közt!

5 Támogatási időszak (projekt időszak): a támogatási szerződésben meghatározott időszak ( ezen időszakhoz kapcsolódó, ténylegesen ekkor megvalósult események költségei számolhatóak el ) Elszámolási időszak: a támogatási időszakot követő 30 nap (a pénzügyi teljesítéseknek legkésőbb ezen időszak végéig meg kell történni)

6 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A teljes támogatási összeggel (maradvánnyal növelt) el kell számolni. Az el nem számolt összegről lemondó nyilatkozatot kell kitölteni és csatolni kell az elszámoláshoz, az összeget pedig vissza kell utalni az ESZA Nonprofit Kft. bankszámla-számára. A pénzügyi elszámolást a legutolsó jóváhagyott költségvetésnek megfelelően kell elkészíteni.

7 2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, KIADÁS A támogatás terhére azok a költségek, kiadások számolhatóak el, amelyekhez kapcsolódó gazdasági események, gazdasági műveletek a támogatási időszakban (projekt időszakban) ténylegesen bekövetkeztek. A költséget igazoló számviteli bizonylatok értékének pénzügyi teljesítése (kifizetése) a támogatási időszakon belül vagy az elszámolási időszak ban megtörtént.

8 2. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, KIADÁS Működési célú pályázathoz kapcsolódó támogatás összeg elszámolása esetén csak olyan számlák értéke számolható el a támogatás terhére, amelyeket Magyarországon állítottak ki. Működési célú pályázathoz kapcsolódó támogatási összeg elszámolása esetén a szervezet működését, létesítő okiratának megfelelő tevékenységet szolgáló költségek, ráfordítások számolhatóak el a támogatás terhére.

9 3. ÁFA NYILATKOZATNAK MEGFELELŐEN Az elszámolás módja az ÁFA nyilatkozatban foglaltak alapján lehet: Bruttó módon – a számlák ÁFA tartalmát is el lehet számolni a támogatás terhére Nettó módon – csak a számlák nettó értékét lehet elszámolni a támogatás terhére (az ÁFA tartalmat nem) Arányosítással – arányosításnak megfelelően kiszámított értéket lehet elszámolni a támogatás terhére az arányosítás számítását (arányszámot) tartalmazó nyilatkozatot is csatolni kell, mely tartalmazza azt is, hogy mely évre vonatkozik az arányszám

10 4. EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG, KIADÁS Egyik pályázati kiírás esetén sem számolhatóak el a következő költségek: - szeszesital, dohányáru, pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék, kötbér, bármely büntetés költsége, hitel tőkerésze, más ik működési pályázathoz felvett hitel kamata, cégautó-adó, súlyadó - magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban autópálya díj és parkolás költsége - beruházás költsége ingatlan beruházás és felújítás esetén, - gépjármű- és élőállat vásárlás.

11 KÖLTSÉGEVETÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A költségvetés módosítására csak a támogatás i időszak végéig van lehetőség. A beszámolóval együtt beküldött módosítási kérelmet nincs módunkban elbírálni, és az abban foglaltakat figyelembe venni !

12 C. Személyi jellegű költségek fősor A 41/2010. számú támogatási határozat értelmében a C. Személyi jellegű költségek fősor esetében: Csak a C. fősor esetében túlléphető a +20% szerződésmódosítás nélkül, de csak akkor, amennyiben az a 2010. január 1-jével hatályba lépett személyi jellegű kifizetéséket érintő jogszabályi változások miatt történt Csak a C. fősor esetében lehetőség van új alsor nyitására, szerződésmódosítás nélkül, de csak akkor, amennyiben az a 2010. január 1-jét követően felmerült költségekhez kapcsolódik

13 BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG A Kedvezményezettet bejelentési kötelezettség terheli: A pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a szerződést befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni kell a Kezelő Szervezetet, a változást igazoló dokumentumok megküldésével egyidejűleg Á FA nyilatkozat tartalmában változás következik be, arról a Kezelő Szervezetet haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő munkanapon tájékoztatni köteles Minden rendelkezésre álló bankszámlát köteles a Kedvezményezett bejelenteni és azt inkasszó alá vonatni

14 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA

15 FOGALMAK Anyagköltség: anyagok, kézzelfogható dolgok és közüzemi díjak Szolgáltatások: valamilyen tevékenységet, cselekvést takarnak Személyi jellegű költségek: Bérhez kapcsolódó költségek;reprezentációs költségek Tárgyi eszközök, immateriális javak: nagyobb értékű tárgyi eszközök, melyek várhatóan 1 évnél tovább szolgálják a tevékenységet; szellemi termékek

16 ANYAGKÖLTSÉGEK - Közüzemi díjak áramdíj, vízdíj, gáz, távfűtésdíj, szemétszállítási díj, csatornadíj, közösköltség - Energia költségek szén, tűzifa, pb gáz - Üzemanyag költségek benzin, gázolaj, autógáz, stb. a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt eszköz (pl. gk, fűnyíró, traktor, aggregátor, stb.) használatához - Fenntartási- és üzemeltetési anyagok tisztítószerek, karbantartási anyagok, egér, pendrive, pohár, elem - Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés költsége egyenruha, védőruha, jelmez, mez, táncruha, stb. - Nyomtatvány, irodaszer papír-írószer, nyomtatványok, újságok, CD - Szakkönyvek, előfizetési díjak Cd jogtár, szótár, adóújság - Élelmiszer alapanyag, kivéve alkohol - Egyéb anyagköltségek virág, elsősegély láda

17 SZOLGÁLTATÁSOK - Szállítás, rakodás, raktározás költségei taxi: személy- és teherszállítás, rakodás, raktározás - Bérleti díjak minden bérleményről (iroda, autó, sátor, projektor, stb.) - Javítás, karbantartás költségei javítási, karbantartási szolgáltatások - Posta, telefon és kommunikációs költségek internetdíj, telefondíj, levélfeladás, mobil feltöltőkártya - Oktatás, továbbképzés költségei oktatók, tanárok (számlás elszámolás!), tanfolyamok - Utazási és kiküldetési költségek a: kiküldetési rendelvény alapján magányszemély gk. költsége b: szervezet gk-jára autópálya matrica, parkolási díj (számla + útnyilvántartás) c: tömegközlekedés költségei d: kiküldetéshez kapcsolódó szállásköltség - Egyéb anyagjellegű szolgáltatások nevezési díj, hazai tagdíj, pályázati díj, hangosítás

18 SZOLGÁLTATÁSOK - Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek autó vizsgáztatás, APEH és önkormányzati illetékek - Bankköltségek folyószámla és forgalmi díjak, pénzintézettől felvett működési célú hitel időarányos kamata (THM<20%) Büntetőkamat nem!! - Biztosítási díjak alkalmazottak -, saját gépjármű -, saját ingatlan biztosítása - Hirdetési, és reklámköltségek évkönyv, szóróanyag, plakát, arculattervezés - Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi, munkavédelmi és egyéb szakértői díjak - Honlap fenntartás költségei tárhely szolgáltatás, domain díj, honlap folyamatos feltöltése - Étkezés éttermi számla alkohol nélkül

19 SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK Munkavállalók bruttó bére Bruttó megbízási díj (BÉRSZÁMFEJTETT!!) Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja Alkalmi munkavállalói/Egyszerűsített foglalkoztatott bérköltsége Reprezentációs költségek pogácsa, üdítő, ásványvíz, sütemény, virág, ajándék, dekoráció Költségtérítések az alkalmazott munkába járás költségei Betegszabadság idejére eső bruttó bér Béren kívüli juttatások étkezési hozzájárulás, egészségpénztári befizetés, stb Táppénz hozzájárulás Természetbeni juttatások adója Önkéntes foglalkoztatás költségei 2005. évi LXXXVIII törvény alapján Bérjárulékok

20 TÁRGYI ESZKÖZÖK, SZELLEMI TERMÉKEK, IMMATERIÁLIS JAVAK - Immateriális javak, szellemi termékek szoftverek, honlap elkészítése, - fejlesztése, bérleti jog, használati jog - 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök bútor, telefon, számítógép, hűtő, kávéfőző, szőnyeg, stb. - 100 ezer Ft feletti tárgyi eszközök

21 FOGALMAK Záradékolás: az eredeti költséget igazoló bizonylaton fel kell tüntetni a pályázati azonosítót és az elszámolni kívánt összeget: „……….. Ft az NCA- EA -09-…… pályázati azonosítószámú szerződés terhére elszámolva” Jelentősége: csak így igazolt, hogy más támogatás terhére nem számolja el ugyanazt a költséget

22 FOGALMAK Hitelesítés: minden, a pénzügyi elszámolás részeként másolat formájában benyújtott bizonylat, dokumentum esetén az eredetiről készült másolatra rá kell írni, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik, és annak valódiságát a szervezet hivatalos képviselőjének/ meghatalmazottjának dátummal és cégszerű aláírásával igazolnia kell. Jelentősége: nem kell beküldeni az eredeti bizonylatokat Kiv.: számlaösszesítő, lemondó nyilatkozat, aláírási jogosultság igazolás

23 FOGALMAK Költséget igazoló számviteli bizonylat: az a jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött bizonylat, amely tartalmazza többek közt a gazdasági esemény, gazdasági művelet tényleges megtörténtét és időpontját, időszakát. Minden bizonylaton a vevő vagy költségviselő rovatban kizárólag a Kedvezményezett szervezet neve és címe szerepelhet. A ”cím” a székhely- vagy a telephely címe lehet.

24 FOGALMAK Költséget igazoló számviteli bizonylat: Lehet:- számla - külföldi számla (kivéve működési támogatás) - kiküldetési rendelvény - bérjegyzék - bankszámlakivonat (bankköltségnél) - hatósági díjaknál nyugta - biztosítási díjaknál díjbekérő (ha nincs számla) - játékvezetői díj költségtérítés bizonylata

25 FOGALMAK Kifizetést igazoló bizonylat: az a bizonylat, amely igazolja, hogy a költséget a Kedvezményezett szervezet kifizette. Ez lehet: 1. készpénzben történő megfizetés esetén: - kiadási pénztárbizonylat - időszaki pénztárjelentés - naplófőkönyv 2. Átutalással teljesített kifizetés esetén - bank által kibocsátott bankszámlakivonat - internetes számlatörténtet, amennyiben az tartalmazza a nyitó- és záró egyenleget is

26 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA ÚJ!!! A hatályos SZMM rendelet értelmében: A teljes jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 20 százalékának mértékéig nem kell benyújtani a pénzügyi elszámolás részeként az egyenként tízezer forint bruttó összeget meg nem haladó támogatás tartalmú számviteli bizonylatok, az ahhoz kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok hitelesített másolatát. AZAZ

27 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA 20 százalékának mértékéig = a teljes jóváhagyott támogatási összeg (maradvánnyal kiegészített is) 20%-a egyenként 10.000,- Ft bruttó összeget meg nem haladó = 1-1 bizonylat támogatás tartalma (az elszámolni kívánt, azaz záradékolt összeg) nem haladja meg egyenként a 10.000 Ft-ot A 2009. évi NCA pályázatok pénzügyi elszámolásaira vonatkozik először. Mind a szakmai, mind a működési célú pályázatok esetén alkalmazható.

28 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA DE: A pénzügyi elszámolás részeként be nem nyújtott, a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokra is ugyanazok az elszámolási szabályok, mint a benyújtottakra. A be nem nyújtott számviteli bizonylatokat is megfelelően záradékolni kell. A be nem nyújtott számviteli bizonylatok ellenőrzésére helyszíni ellenőrzés keretében kerülhet sor!

29 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS TARTALMA PAPÍR ALAPON SZÜKSÉGES BENYÚJTANI

30 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES 1. Számlaösszesítő eredeti, a szervezet hivatalos képviselője (vagy meghatalmazott) által aláírt példánya! SZMM rendelet miatt: - papíros pályázatokhoz új számlaösszesítő!!! - csak ezt az adattartalmú számlaösszesítőt fogadjuk el, - a számlaösszesítőn szereplő nyilatkozatot figyelmesen olvassa el - az excel táblában két munkalap van (szakmai és működési pályázatra) a megfelelőt kell kitölteni

31

32 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES 1.E-pályázat esetén SZMM rendelet miatt: - fel kell tölteni minden költséget igazoló számviteli bizonylat és a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait, amennyiben él az SZMM rendelet adta lehetőséggel - a számlaösszesítőn szereplő nyilatkozatot figyelmesen olvassa el és a megfelelőt írja alá

33 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES 2. Záradékolt költségeket igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatát KIVÉVE: a 10.000,- Ft bruttó összeget meg nem haladó támogatás tartalmú számviteli bizonylatok a támogatási összeg legfeljebb 20%-áig. E zeket csak záradékolni kell, benyújtani nem kötelező.

34 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES 3. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatát KIVÉVE: a be nem nyújtott bizonylatokhoz kapcsolódó kifizetési igazolások

35 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES 4. A költséget igazoló számviteli bizonylathoz előírt egyéb, benyújtani szükséges dokumentum hitelesített másolata KIVÉVE: a be nem nyújtott bizonylatokhoz kapcsolódó dokumentumok

36 PAPÍR ALAPON BENYÚJTANI SZÜKSÉGES Számla mellett szükséges csatolni a szerződés hitelesített másolatát: - a számlán hivatkozás van a szerződésre - bérleti díjakhoz - továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás esetén - a szervezet hivatalos képviselője vagy a tulajdonában lévő vállalkozás által kiállított számlához a kapcsolódó szerződést KIVÉVE: a be nem nyújtott bizonylatokhoz kapcsolódó szerződések

37 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EGYES KÖLTSÉGEKRE, KÖLTSÉGVETÉSI ALSOROKRA VONATKOZÓ ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

38 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÉVES DÍJAK ELSZÁMOLÁSA Adott szolgáltató ugyanazon szolgáltatásának egyszer 12 hónapnyi költsége (vagy a 2009. évi vagy a 2010. évi) számolható el, amennyiben a számlán szereplő teljesítési dátum a támogatási időszakba esik

39 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÜZEMANYAG – ANYAGKÖLTSÉG ANYAGKÖLTSÉGEK KÖZÖTT KELL ELSZÁMOLNI A szervezet tulajdonában vagy bérleményében lévő gépjárművek üzemanyagköltségét - üzemanyagszámla – záradékolva - útnyilvántartás (menetlevél, útleírás) - forgalmi engedély vagy bérleti szerződés - pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat

40 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS U TAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTT KELL ELSZÁMOLNI 1. Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, a szervezet érdekében történő használatának költségei - kiküldetési rendelvény – záradékolva - pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat 2. A szervezet tulajdonában vagy bérleményében lévő gépjárműhöz kapcsolódó költség (autópálya díj, parkolási díj) - számla – záradék olva - útnyilvántartás (menetlevél, útleírás) - forgalmi engedély vagy bérleti szerződés - pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat

41 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS UTAZÁSI ÉS KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTT KELL ELSZÁMOLNI 3. Kiküldetés esetén tömegközlekedési eszköz igénybevételének költsége - kiküldetési rendelvény - záradék olva és menetjegyek - számla - záradék olva + a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat

42 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS MEGBÍZÁSI DÍJAK SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖTT KELL ELSZÁMOLNI Megbízási (vállalkozási) szerződéssel teljesített számlázott megbízási díjakat - számla – záradékolva - pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat

43 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS MEGBÍZÁSI DÍJAK SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK KÖZÖTT KELL ELSZÁMOLNI Bérköltségek, bérszámfejtett megbízási díjakat - munkaszerződés / megbízási szerződés - bérjegyzék / kifizetési jegyzék – záradékolva - nettó munkabér / megbízási díj kifizetését igazoló bizonylat - munkabérből / megbízási díjból levont adó és járulékok befizetését igazoló bizonylat – záradék - munkáltatót terhelő járulékok megfizetését igazoló bizonylat - záradék

44 Elérhetőségek Pénzügyi útmutató (jelentős változások jellel) és a papíros számlaösszesítő a honlapon elérhető!

45 Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.nca.hu www.esza.hu info@nca.hu

46 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres elszámolást kíván o k!


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram 2009-es pályázathoz tartozó pénzügyi elszámolásról."

Hasonló előadás


Google Hirdetések