Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök"— Előadás másolata:

1 Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök
Vállalati gazdaságtan II. dr. Berecz József

2 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
A tárgyi eszközök körébe azok az anyagi eszközök tartoznak, amelyek eredeti megjelenési formájukat hosszabb időn át megőrzik, elhasználódásuk és ezzel együtt értékátadásuk több termelési cikluson keresztül, fokozatosan történik. A tárgyi eszköz gazdálkodás az alábbi tevékenységeket foglallja magában: A TE értékelése és értékcsökkenése A TE gazdaságos kihasználása A TE fenntartása, karbantartása

3 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
A TE értékelése a beszerzéskor és az azt követően a használatban kifejezi a termelési folyamatban történt értékátadást. A TE bruttó értéke az eszköz beszerzési (előállítási) értéke, amely magában foglalja az engedményekkel csökkentett vagy felárakkal növelt vételárat, az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét valamint a bizományi díjakat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat és vámterheket, a beruházási időszakra esőbiztosítási díjakat és a felvett beruházási hitelnek a beruházás üzembe helyezéséig felmerült kamatát és a bankköltségeket. A TE nettó értéke az elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett érték. f: a TE korszerűségi, használhatósági foka, %

4 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
A TE értékcsökkenésének okai a fizikai kopás és az erkölcsi kopás. Fizikai elhasználódáson a TE szerkezetében végbemenő mindazon fizikai és kémiai elváltozásokat értjük, amelyek következtében teljesítőképessége vagy működésének minősége, hatásfoka csökken. Az általános műszaki fejlődés következtében azonban a munkaeszközök értéke fizikai elhasználódásuktól függetlenül is csökken. Ezt az értékvesztést nevezik erkölcsi kopásnak. Az erkölcsi kopást kiváltó tényezők a termelékenység növekedését biztosító műszaki fejlesztés, ahol egyre korszerűbb eszközöket állítanak elő illetve a műszaki fejlesztés eredményeként a termékek válnak elavultá.

5 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
Egy TE gazdaságos élettartamát az eszköz beszerzési költségei valamint az üzemeltetési költségek fogják meghatározni. Az egy termékre jutó beruházási, létesítési ráfordítások az eszköz élettartamának növekedésével csökkennek. A berendezés üzemeltetésével kapcsolatos költségek kezdetben lassan majd később, a fenntartási és karbantartási költségek emelkedésével rohamosan növekszik. Ezeket a tényezőket összegezve a következő ábrán ábrázolt módon leolvasható egy optimális gazdaságos élettartam, ahol az egy termékre jutó (fajlagos) költségek minimálisak

6 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai

7 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
Az amortizáció vagy értékcsökkenési leírás a tárgyi eszközök kopásának pénzben elszámolt és az áru értékében megtérülő formája. A TE értékét az értékcsökkenési leírás útján viszi át az általa termelt termékbe úgy, hogy azt termelési költségként számolja el. Az ÉCS költség, de nem kiadás, azaz elismert költség amivel csökken a nyereség, de nem kerül kifizetésre, azaz nem jár készpénzmozgással. Az értékcsökkenési leírási módszerek problémája az élettartam és a leírás üteme közötti viszony szabályozása, ahol az élettartamot kifejezhetjük időegységekben vagy természetes mértékegységben mért teljesítményben is. Ennek megfelelően létezik Időarányos Teljesítmény arányos Kombinált teljesítmény és időarányos leírási rendszer.

8 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
Az általánosan használt leírási rendszer az időarányos leírási rendszer, de néhány területen teljesítményarányos rendszert alkalmaznak. Időarányos leírási módok: Lineáris Degresszív progresszív

9 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
A TE kihasználási mutató az egységnyi tárgyi eszköz értékre jutó termelési érték hányadosaként definiálható: A TE kihasználását extenzív és intenzív módon lehet növelni. Az extenzív kihasználás növelés az üzemelés időalapjának a növelését jelenti, míg az intenzív kihasználás növelése az időegység alatti fajlagos teljesítmények emelését jelenti.

10 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
Extenzív növelés Intenzív növelés

11 Tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai
A TE fenntartása során a gépeken és berendezéseken az üzemképesség fenntartása érdekében különböző célú és terjedelmű karbantartási munkákat kell elvégezni,így Tervszerű gondozás és állagmegőrzés Rendszeres időközönként végzett vizsgálatok Javítások A javítások lehetnek kisjavítás, közepes és általános javítások.

12 Forgóeszközök

13 Forgóeszközök Eszközök forgása s: a fordulatok száma
n: a forgási napok száma

14 Ellenőrző kérdések Tárgyi eszközök fogalma
Beszerzési érték, TE bruttó értéke és nettó értéke Gazdaságos élettartam fogalma,magyarázata Értékcsökkenés fogalma,leírási rendszerek TE kihasználás. Extenzív és intenzív kihasználás növelés Forgóeszközökkel való gazdálkodás Forgási sebesség, forgási napok száma


Letölteni ppt "Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök"

Hasonló előadás


Google Hirdetések