Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban"— Előadás másolata:

1 Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban

2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?
Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony Közfoglalkoztatott lehet aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső.

3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet:
helyi és kisebbségi önkormányzat, ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyház, civil szervezet, közhasznú szervezet, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízitársulat, Erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!), szociális szövetkezet közhasznú tevékenysége körében, vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

4 Közfoglalkoztatási jogviszony
Miben tér el a munkaviszonytól: csak határozott időre létesíthető, a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható, nem köthető ki próbaidő, stb. Közfoglalkoztatottak bérezése: a közfoglalkoztatottat megillető munkabér összege megegyezik a közfoglalkoztatási bérrel, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérrel (közfoglalkoztatási bér havi összege bruttó Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér havi összege pedig bruttó Ft), részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg Ft)

5 Startmunka kistérségi mintaprogramok
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

6 26 kistérség + 5 kiemelt település, melyekben startmunka mintaprogramok indultak 2011. évben

7 Startmunka kistérségi mintaprogramok
2012. évben további 68 hátrányos helyzetű kistérség településein indulnak mintaprogramok. Összesen 94, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján, valamint miniszteri döntés alapján 3 kistérségben indul startmunka mintaprogram. Főbb tevékenységi területek: mezőgazdasági projekt mezőgazdasági földutak rendbetétele belvízelvezetés illegális hulladéklerakó helyek felszámolása bio-és megújuló energiafelhasználás közúthálózat javítása a közfoglalkoztatottak téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 80 további kistérségben az önellátó mezőgazdasági program beindítását tervezzük karitatív szervezetek közreműködésével. Ennek lényege, hogy a résztvevők a maguk által megtermelt javakban részesülnek. A programhoz civil szervezetek bevonásával biztosítják a vetőmagot, kisállatotokat stb.

8 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése
2012. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás az alábbi területeken valósul meg: Önkormányzat által szervezett hagyományos közfoglalkoztatás Kistérségi startmunka mintaprogramok Országos közfoglalkoztatási programok Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás Közhasznú szervezetek közfoglalkoztatási tevékenysége – közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás

9 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése
2012. évben a rövid időtartamú 4 órás közfoglalkoztatásról a hangsúly a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás felé tolódik el. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő, szakképzettséget is igénylő munkák elvégzésére vonhatók be az álláskeresők. A foglalkoztatás 2-12 hónapos időtartamban, napi 6-8 órás munkaidőben történik. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tevékenységeinek bővítése bio- és megújuló energia termelés, egészséges ivóvíz- és csatornahálózat megépítése, várak, műemlékek karbantartási, állagmegóvási munkálatainak elvégzése, szociális ellátásban közreműködés, stb.

10 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Az önkormányzatok feladata a közfoglalkoztatási programban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések