Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013."— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013. szeptember 20.

2 A megújult közfoglalkoztatás rendszere
A közfoglalkoztatás átalakítása következtében január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes KÖZFOGLALKOZTATÁS rendszere. A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át.

3 Mit jelent a közfoglalkoztatás?
A közfoglalkoztatás: területfejlesztés, vidékfejlesztés, munkahelyteremtés – átmeneti munkalehetőség biztosítása – állami pénzeszközök felhasználásával Az állam tranzitfoglalkoztatási lehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk miatt, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén – azonban kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben – a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

4 A közfoglalkoztatási rendszer pénzügyi keretei
Közfoglalkoztatási előirányzat mértéke 2011. évben ,0 Mrd Ft, 2012. évben ,5 Mrd Ft, 2013. évben ,8 Mrd Ft + 19,2 Mrd Ft 2014. évben várható ktgv.-i előirányzat 183,8 Mrd Ft A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül levők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás. A közfoglalkoztatás megújításának fontos eleme a költséghatékonyság fejlesztése, emellett kiemelt cél a területi aránytalanságok felszámolása, értékteremtő munka biztosítása. 4

5 A közfoglalkoztatás támogatási típusai
Közfoglalkoztatás típusai Célcsoport Foglalkoztatás időtartama Napi munkaidő Támogatás mértéke bérköltség (munkabér+SZHA) közvetlen költségek szervezési költség Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 4 hónap 4 óra 95% legfeljebb a bérköltség 5%-a NINCS Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra 70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a Országos közfoglalkoztatási program legfeljebb 100% 100 fő felett a bérköltség 3%-a Közfoglalkoztatás támogatása kiemelt településeken legfeljebb a bérköltség 20%-a + 10% Mintaprogramok legfeljebb12 hónap a beruházási és dologi költségek % Mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási program beruházási és dologi költségek % Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 50-80%

6 A 2013. évi közfoglalkoztatás kiemelt céljai
a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségűek – munkához juttatása, fő bevonása a közfoglalkoztatási programokba, 2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből fő képzése az ország elmaradott térségeinek felzárkóztatása, természeti és épített környezet védelme, a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával.

7 A 2013. évi téli átmeneti közfoglalkoztatás, a 19,2 Mrd Ft felhasználásának tervezése
Cél: év november és április hó közötti időszakban fő folyamatos foglalkoztatása, ebből fő képzésének biztosítása Közfoglalkoztatási jogviszony létesítése fő számára, továbbá képzési szerződés megkötése a képzésben részesülő közfoglalkoztatottakkal Munkaidő: Napi 6 órás közfoglalkoztatás, de december hónapban egyszeri alkalommal 8 órás munkaidőre a közfoglalkoztatási (garantált) bér mértékéig kiegészítésre kerül Képzések forrása: A képzések a TÁMOP „Újra tanulok” programból kerülnek finanszírozásra (24 Mrd Ft)

8   A közfoglalkoztatási képzések típusai a téli átmeneti közfoglalkoztatás idején
OKJ-ben szereplő szakképzettséget nyújtó képzések fő Betanító jellegű képzések fő Kulcskompetenciákat fejlesztő képzések fő Alapfokú iskolai (7-8.) osztály megszerzését biztosító fő képzések Hatósági képzések fő Mindösszesen: fő

9 Téli átmeneti közfoglalkoztatás főbb tevékenységei
mezőgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, értékesítése; ipari munkálatok költségtakarékos elvégzése (amennyiben a tevékenység az önkormányzathoz vagy intézményeihez közvetlenül kapcsolódik); a természeti és a lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai látványosságok felújítása, karbantartása; oktatáshoz, sporthoz, kulturális, szabadidős programokhoz kapcsolódó tevékenységek; egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása és a téli közlekedést elősegítő hóeltakarítási, valamint síkosság-mentesítési munkálatok.

10 A közfoglalkoztatás eredményei II.
 2013 augusztus Országos összesen Zala megye Közfoglalkoztatásba belépők létszáma* 5 348 ebből kistérségi startmunka mintaprogramokba belépők létszáma 1 480 ebből mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszáma 25 370 314 Közfoglalkoztatásból kilépők létszáma* 4 212 az elsődleges munkaerő-piacon 1 hónapon belül elhelyezkedettek létszáma** 939 7 az elsődleges munkaerő-piacon 180. napon munkában állók létszáma** 1 326 10 * december 21. és az adott hónap 20. között ** a 6 hónappal korábban kilépettek közül

11 A közfoglalkoztatás eredményei II.
A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokba a 2011. évben fő, 2012. évben fő, 2013. évben a tervek szerint fő bevonása valósult/valósul meg. A kistérségi startmunka mintaprogramokban 2011-ben 480, 2012-ben 1609, 2013-ban 1732 település vett/vesz részt. A mezőgazdasági képzéseket 2012-ben fő, 2013 júliusáig 5191 fő kezdte meg. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében 2012-ben fő vett részt képzésben.

12 A közfoglalkoztatás eredményei III.
fő, hektár ( m2) parlagfű-mentesített terület parlagfű elleni védekezés az országos és a kistérségi startmunka mintaprogramokban 627 db település, 1485 fő, 998 db kazán és 197 db aprítógép a bio- és megújuló startmunka mintaprogram („Kazánprogram”) keretében 5 634 fő roma nemzetiségű álláskereső foglalkoztatásba vonása az Országos Roma Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében bel- és árvízvédelmi tevékenység az elvégzett munkáknak köszönhetően a csatornák jobban bírták levezetni a 2013-as év rendkívül nagy csapadékterhelését

13 Jogszabályi környezet változása
Közfoglalkoztatásból történő kizárás A évi CVI. törvény szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. A munkaügyi kirendeltség a közvetítés előtt adatszolgáltatást kér a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértéséről az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A jegyzőnek a Kftv. 1. § (4b) pontja szerint 3 napon belül kell adatot szolgáltatnia.

14 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései- Téli átmeneti közfoglalkoztatás 2013-2014. év XXI. Országos Jegyző- Közigazgatási Konferencia Keszthely 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések