Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály"— Előadás másolata:

1 Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Az önkormányzatok lehetőségei a közfoglalkoztatásban Csorvás, március 22. Lukács Luca ügyintéző Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 Közfoglalkoztatás Mit jelent a közfoglalkoztatás?
Megszűnt a közhasznú munkavégzés, a közcélú munka és közmunkaprogram, helyette egységes közfoglalkoztatás jött létre. Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás több célcsoport számára, az ország minden területén, a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a köz számára. A közfoglalkoztatási jogviszony az Mt. hatálya alá tartozó speciális jogviszony, bizonyos elemeiben azonban eltérően szabályozott.

3 Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztató lehet a évi CVI. törvény alapján: helyi és nemzetiségi önkormányzat,valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, költségvetési szerv, egyház, közhasznú jogállású szervezet, civil szervezet, állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó (magánerdő gazdálkodó is!), szociális szövetkezet, vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

4 Közfoglalkoztatási jogviszony
Miben tér el többek között a munkaviszonytól: csak határozott időre létesíthető, a határozott idő nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás időtartama, nem hosszabbítható, nem köthető ki próbaidő. Közfoglalkoztatottak bérezése: a közfoglalkoztatottat az iskolai végzettsége és szakképesítése, valamint a betöltött munkakör alapján közfoglalkoztatási bér (havi bruttó Ft), vagy közfoglalkoztatási garantált bér (havi bruttó Ft) illeti meg, részmunkaidő esetén az egy hónapra eső közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér nettó összege nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegénél ( jelenleg Ft) A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bérrészletekben történik.

5 Közfoglalkoztatási típusok és támogatások

6 Kistérségi startmunka mintaprogramok
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter olyan mintaprogramokat indíthat el, amelyekben a beruházási és dologi költségek és kiadások teljes egészében támogathatók. A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakói számára is értéket teremtenek. A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

7

8 Kistérségi startmunka mintaprogramok
2012. évben 94 hátrányos helyzetű kistérség településein indulnak mintaprogramok, a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján, valamint miniszteri egyedi döntés alapján további 3 kistérségben. A tervezés során 19 megye 1816 települése lett megszólítva. Főbb tevékenységi területek: mezőgazdasági projekt, növénytermesztés állattenyésztés hagyományos tartósítás belvízelvezetés mezőgazdasági földutak rendbetétele bio- és megújuló energiafelhasználás közúthálózat javítása illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, valamint téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás.

9 Mezőgazdasági projekt
Célja: a megtermelt zöldség és gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését. Munkával tanulás: évben szabályozásra kerülnek törvényi szinten a munkával tanulás feltételei, amelyek a legfeljebb két éves időtartamra szóló mezőgazdasági mintaprogramokban tervezett képzés és közfoglalkoztatás megvalósítását teszik lehetővé . Az álláskeresők képzési rendszerének megtartása mellett a közfoglalkoztatás középtávú koncepciója új elemként javaslatot tesz a szociális célú tangazdaságok létrehozására. Három képzési program közül választhatnak a résztvevők. Tanulhatnak: állattartást 1 tanév (34 hét) növénytermesztést és tartósítást 1,5 tanév ( hét) és növénytermesztést és állattartást 2 tanév (2×34 hét) A képzést a Türr István Képző és Kutató Intézet végzi országosan egységes képzési program alapján.

10 Munkával tanulás A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések finanszírozását uniós forrásból az „Újra tanulok” nevet viselő TÁMOP kiemelt konstrukció, biztosítja 4 milliárd forint betervezésével. A program valamennyi résztvevője számára biztosított a mezőgazdasági ismereteket nyújtó képzésben való részvétel. A képzés elvégzését követően alkalmassá válnak a család legszükségesebb élelmiszerekkel történő ellátására és a szükségletüket meghaladó termények értékesítésére, azaz idővel egyéni vagy szövetkezeti gazdálkodással jövedelemre is szert tehetnek. A képzési program és az alkalmazott módszerek igazodnak a célcsoport speciális igényeihez: alapfokú iskolai végzettség hiányában is elsajátítható tananyag, szövegértési nehézségekkel küzdők által is használható tankönyv, gyakorlatban szerzett munkatapasztalatra épülő oktatás.

11 Mezőgazdasági utak rendbetétele
Belvízelvezetés Célja: a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása. Mezőgazdasági utak rendbetétele elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását. Bio- és megújuló energiafelhasználás a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával.

12 Közúthálózat javítása a települések belterületén Célja: az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban is.

13 A közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése
2012. évtől kezdődően a közfoglalkoztatás az alábbi területeken valósul meg: Önkormányzat által szervezett hosszabb időtartamú; 6 órás közfoglalkoztatás Kistérségi startmunka mintaprogramok; 8 órás közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási programok; 8 órás közfoglalkoztatás Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás Közhasznú kölcsönzők közfoglalkoztatási tevékenysége-közfoglalkoztatás mobilitást szolgáló támogatás

14 A Közfoglalkoztatás 2012. évi tervezése
A közfoglalkoztatás támogatására 2011. évben 64 Mrd forint állt rendelkezésre. A közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi forrás 2012. évben 132,183 Mrd forint (Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény alapján). A évi pénzügyi forrásból több mint 200 ezer fő álláskereső személy közfoglalkoztatása valósulhat meg.

15 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések