Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közfoglalkoztatás legújabb kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései"— Előadás másolata:

1 A közfoglalkoztatás legújabb kérdései
Lőrincz Leó főosztályvezető Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály

2 A megújult közfoglalkoztatás rendszere
A közfoglalkoztatás átalakítása következtében január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka, továbbá a közhasznú munkavégzés, létrejött az egységes közfoglalkoztatás rendszere. A közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben július 1-jével a Belügyminisztériumban létrejött a Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság, így a közfoglalkoztatás szervezésének feladata a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Belügyminisztérium feladatkörébe került át.

3 A közfoglalkoztatás intézményi háttere
A közfoglalkoztatás rendszerének megszervezéséért és a közfoglalkoztatás koordinációjáért a Belügyminisztérium felel. (A munkaügyi központok és kirendeltségek szakmai irányítója.) A belügyminiszter a Kormány közfoglalkoztatásért felelős tagja, A Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzi a közfoglalkoztatásra felhasználható előirányzat gazdálkodását - ellenjegyzési jogkör A közfoglalkoztatás informatikai hátterét a Nemzeti Munkaügyi Hivatal biztosítja. A közfoglalkoztatottak képzéséhez az országos hálózattal rendelkező Türr István Képző és Kutató Intézet nyújt segítséget.

4 A közfoglalkoztatási rendszer keretei
Közfoglalkoztatási előirányzat mértéke 2011. évben 64,0 Mrd Ft, 2012. évben 137,5 Mrd Ft, 2013. évben 153,8 Mrd Ft + 19,2 Mrd Ft A közfoglalkoztatási intézményrendszer legfontosabb feladata a tartósan munka nélkül levők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való elszakadás. A közfoglalkoztatás megújításának fontos eleme a költséghatékonyság fejlesztése, emellett kiemelt cél a területi aránytalanságok felszámolása, értékteremtő munka biztosítása. 4

5 Mit jelent a közfoglalkoztatás?
Az állam átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akik a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, és ezért az önálló álláskeresésük eredménytelen. A közfoglalkoztatás az ország minden területén – azonban kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben – a szezonalitást is figyelembe véve teszi lehetővé a munkavégzést. A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára. A közfoglalkoztatási jogviszony új, speciális jogviszony.

6 A közfoglalkoztatás támogatási típusai
Közfoglalkoztatás típusai Célcsoport Foglalkoztatás időtartama Napi munkaidő Támogatás mértéke bérköltség (munkabér+SZHA) közvetlen költségek szervezési költség Rövid időtartamú közfoglalkoztatás FHT-ra jogosult álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 4 hónap 4 óra 95% legfeljebb a bérköltség 5%-a NINCS Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás álláskeresők, rehabilitációs ellátásában részesülő személyek legfeljebb 12 hónap 6-8 óra 70-100% legfeljebb a bérköltség 20%-a Országos közfoglalkoztatási program legfeljebb 100% 100 fő felett a bérköltség 3%-a Közfoglalkoztatás támogatása kiemelt településeken legfeljebb a bérköltség 20%-a + 10% Mintaprogramok legfeljebb12 hónap a beruházási és dologi költségek % Mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási program beruházási és dologi költségek % Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 50-80%

7 A 2013. évi közfoglalkoztatás kiemelt céljai
a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresők – megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségűek – munkához juttatása, fő bevonása a közfoglalkoztatási programokba, 2013 novembere és 2014 áprilisa közötti időszakban fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből fő képzése az ország elmaradott térségeinek felzárkóztatása, természeti és épített környezet védelme, a közétkeztetés minőségének javítása a helyben megtermelt termények felhasználásával.

8 Hátrányos helyzetű álláskeresők közfoglalkoztatásba vonása
Munkavállalást akadályozó tényezők alacsony iskolai végzettség, illetve elavult szakképzettség, idegen nyelvtudás és számítástechnikai ismeretek hiánya, kapcsolati háló kiépítéséhez szükséges képességek hiánya, önbizalomhiány (félelem a kudarctól), rossz egészségügyi állapot ( mentális betegségek kialakulása), mobilitás hiánya (foglalkoztatásukat a lakhelyükhöz közel kell megoldani), előítélet (az életkor, nem, származás, stb. miatt), motiváció, munkavállalási hajlandóság hiánya.

9 Az iskolai végzettség munkavállalást befolyásoló hatása

10 A közfoglalkoztatásba belépett álláskeresők végzettség szerinti összetétele 2012. évben

11 A közfoglalkoztatottak képzése I.
Képzések forrása A képzések a TÁMOP „Újra tanulok” programból kerülnek finanszírozásra (9,6 Mrd Ft, illetve 24 Mrd Ft) Képzések típusai startmunka mintaprogram mezőgazdasági területén dolgozók számára szervezett kötelező képzések (akkreditált betanító képzések) országos közfoglalkoztatók igényei alapján meghirdetett képzések (Az országos közfoglalkoztatási programok esetében kötelező a képzés lehetőségének biztosítása. Elsősorban OKJ-s, vagy betanító jellegű képzések, illetve kulcskompetencia fejlesztését elősegítő szolgáltatások valósulnak meg).

12 A közfoglalkoztatottak képzése II.
évi téli átmeneti időszak 2013. november – április között fő folyamatos, egyidejű közfoglalkoztatása, ebből 2013. decemberétől március végéig fő álláskereső képzésbe vonása, valamint 2013 novemberétől április végéig fő közfoglalkoztatása 6 órás munkavégzés mellett. Olyan képzések indulnak, amelyekkel az álláskeresők kulcskompetenciái fejleszthetők, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatása valósulhat meg, valamint betanító és OKJ képzésekben vehetnek részt.

13 A közfoglalkoztatás eredményei I.
A Belügyminisztérium által felügyelt közfoglalkoztatási programokba a 2011. évben fő, 2012. évben fő, 2013. évben a tervek szerint fő bevonása valósult/valósul meg. A kistérségi startmunka mintaprogramokban 2011-ben 480, 2012-ben 1609, 2013-ban 1732 település vett/vesz részt. A mezőgazdasági képzéseket 2012-ben fő, 2013 júliusáig 5191 fő kezdte meg. Az országos közfoglalkoztatási programok keretében 2012-ben fő vett részt képzésben.

14 A közfoglalkoztatás eredményei II.
2013. Augusztus Közfoglalkoztatásba belépők létszáma* ebből kistérségi startmunka mintaprogramokba belépők létszáma ebből mezőgazdasági mintaprogramba belépők létszáma 25 370 Közfoglalkoztatásból kilépők létszáma* az elsődleges munkaerő-piacon 1 hónapon belül elhelyezkedettek létszáma** 939 az elsődleges munkaerő-piacon 180. napon munkában állók létszáma** 1 326 * december 21. és az adott hónap 20. között ** a 6 hónappal korábban kilépettek közül

15 A közfoglalkoztatás eredményei III.
fő, hektár ( m2) parlagfű-mentesített terület parlagfű elleni védekezés az országos és a kistérségi startmunka mintaprogramokban 627 db település, 1485 fő, 998 db kazán és 197 db aprítógép a bio- és megújuló startmunka mintaprogram („Kazánprogram”) keretében 5 634 fő roma nemzetiségű álláskereső foglalkoztatásba vonása az Országos Roma Önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogramja keretében bel- és árvízvédelmi tevékenység az elvégzett munkáknak köszönhetően a csatornák jobban bírták levezetni a 2013-as év rendkívül nagy csapadékterhelését

16 Jogszabályi környezet változása
Közfoglalkoztatásból történő kizárás A évi CVI. törvény szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben szabálysértési eljárás van folyamatban vagy e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti. A munkaügyi kirendeltség a közvetítés előtt adatszolgáltatást kér a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértéséről az álláskereső lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A jegyzőnek a Kftv. 1. § (4b) pontja szerint 3 napon belül kell adatot szolgáltatnia.

17 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A közfoglalkoztatás legújabb kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések