Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja"— Előadás másolata:

1 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Tájékoztató a Veszprém megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programokról évre vonatkozóan

2 A közfoglalkoztatás irányítása
A közfoglalkoztatás tervezése, koordinálása július 01-től a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkársága, és a Közfoglalkoztatási és Logisztikai Főosztály szakmai iránymutatása, ajánlása alapján országosan egységes elvek alkalmazásával történik. A támogatások nyújtásának szabályozása: A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. tv. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24.) Kormányrendelet A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló évi III. tv. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

3 A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztató
Helyi és nemzetiségi önkormányzat, és ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, Költségvetési szerv, Egyházak, közhasznú, vagy civil szervezetek, Állami, vagy önkormányzati tulajdon kezelésével, fenntartásával megbízott, vagy erre a célra létrehozott szervezet, Állami, vagy magán erdőgazdálkodó, Vizitársulat, Vasúti pályahálózat üzemeltető, Szociális szövetkezet. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

4 A 2011. évi CVI. tv. meghatározása szerint közfoglalkoztatott
Az a természetes személy, aki A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv. rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, 16. életévét betöltötte és regisztrált álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesül. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, amely nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó hatósági szerződésben rögzített időszak. Ennek időtartama legfeljebb 12 hónap lehet, és próbaidő nem köthető ki. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

5 Közfoglalkoztatási bér és garantált bér
A közfoglalkoztatási jogviszony esetében, a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet alapján kötelező a közfoglalkoztatási bér és garantált bér alkalmazása. A bér összegétől kizárólag teljesítménybérezés esetén lehet eltérni. Ebben az esetben a 100%-os teljesítménykövetelmény túlteljesítése esetén magasabb bér is adható, azonban a támogatás alapja ekkor is a közfoglalkoztatási bér és garantált bér összege. A közfoglalkoztató ezen kívül csak béren kívüli juttatással növelheti a közfoglalkoztatási bér összegét, (étkezési hozzájárulás, tűzifa, ruhapénz, jutalom) –ehhez azonban a munkaügyi központ nem nyújt támogatást. A közfoglalkoztatási bér kifizetése heti bér részletekben történik. Ennek alkalmazása kötelező, amelytől a közfoglalkoztatott kifejezett kérelmére sem lehet eltérni. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

6 Közfoglalkoztatási bér és garantált bér
A közfoglalkoztatási bér bruttó összege január 01-től: Napi 8 órás foglalkoztatás esetén: Napi 6 órás foglalkoztatás esetén: Havibér: Ft; Havibér: Ft; Hetibér: Ft; Hetibér: Ft Napibér: Ft Napibér: Ft. A közfoglalkoztatási bér szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén adható, és teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik. A közfoglalkoztatási garantált bér összege január 01-től: Havibér: Ft; Havibér: Ft; Hetibér: Ft; Hetibér: Ft; Napibér: Ft Napibér: Ft. A közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén állapítható meg, és ugyancsak teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

7 A közfoglalkoztatás főbb területei Veszprém megyében 2012. évben
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6-8 órás); Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Sümegi és Devecseri Kistérség); Országos Közfoglalkoztatási Programok; Egyéb Kistérségi Startmunka Mintaprogram (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság -Tapolca-patak revitalizációja, Nyárád Község Önkormányzata –mezőgazdasági összekötő és feltáró út építése). Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

8 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
A közfoglalkoztatás támogatásának finanszírozási forrásai Veszprém megyében évben Támogatás megnevezése Keret (Ft) Érintett létszám (fő) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 968 Országos közfoglalkoztatási program 2 446 Kistérségi startmunka mintaprogram 870 Egyéb kistérségi startmunka mintaprogram 52 Összesen 8 336 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
A támogatás elsősorban FHT-ben részesülők foglalkoztatására nyújtható, de regisztrált álláskeresők is közvetíthetők. Időtartama 2-12 hónap, azonban a támogatás átlagos időtartama kirendeltségi keret függvényében 2-6 hónap, elsősorban 6 órás foglalkoztatásra nyújtható –átmeneti foglalkoztatás. Támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegének %-a. Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a adható (foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja, munka- és védőruha, egyéni védőeszköz, munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek, munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök költsége). Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

10 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Jellemző munkakörök: Kommunális tevékenység (közterületek tisztántartása, parkgondozás, hulladékgyűjtés, ároktisztítás, fűnyírás); Parlagfű és egyéb allergén növények irtása; Idősek, szociálisan rászorulók gondozása, segítése; Konyhai kisegítő munka Önkormányzati tulajdonú épületek takarítása; Iskolák, óvodák, hivatali helyiségek karbantartása Irodai kisegítő tevékenység (adatrögzítés, irattárazás, postázás, kézbesítés); Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

11 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban érintett létszám kirendeltségi bontásban Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

12 Országos Közfoglalkoztatási Program
Az országos közfoglalkoztatási programban elsősorban állami feladatok ellátása, „vis major” helyzetek kezelése a feladat, egész ágazatokat átfogó programok keretében: ár- és belvíz védelem, csatornák, védelmi művek tisztítása, karbantartása, iszapkiszedés, nádirtás, földmunkavégzés, erdészeti utak, séta és turista utak karbantartása, erdőtelepítések, erdők tisztítása, ápolása, fák nyesése, erdőművelési munkák, tűzpászták karbantartása, allergén növények irtása, természetvédelmi munkálatok. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

13 Országos Közfoglalkoztatási Program
Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege); Közvetlen költségként a megállapított bérköltség támogatás legfeljebb 20%-a számolható el az alábbiak szerint: munka- és védőruha, egyéni védőeszköz költsége; munkába járással, munkásszállítással kapcsolatos költségek; foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja; munkavégzéshez szükséges munkaeszközök, tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök költsége; 100 fő feletti foglalkoztatásnál a bérköltség 3%-a felhasználható szervezési költségre. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

14 Országos Közfoglalkoztatási Program
Közfoglalkoztató típusa Támogatás összege (Ft) Támogatott létszám (fő) Érintett létszám (fő) Állami erdőgazdaságok 767  1531 Nemzeti park 40 50 Vizitársulatok 225 348 Rendvédelmi szervek 80 117 Balaton-parti települések (idegenforgalmi közfoglalkoztatás) 90 129 Magánerdőgazdaságok 44 54 Kistérségi társulások (parlagfűmentesítési program) 165 217 Összesen 1 411 2446  Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

15 Kistérségi startmunka programok
Veszprém megyében a 311/2007.(XI.17.) Korm. rendelet szerint hátrányos helyzetű sümegi, valamint a évi vörös iszap ömlés miatt katasztrófa sújtotta kistérségnek nyilvánított devecseri kistérség vesz részt a programban. A program projektelemei: Mezőgazdaság (növénytermesztés, állattenyésztés), Mezőgazdasági utak rendbetétele; Belvízelvezetés (árkok, patakmedrek karbantartása, tisztítása); Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása; Téli értékteremtő közfoglalkoztatás. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

16 Kistérségi startmunka programok
Támogatás mértéke a bérköltség 100%-a (közfoglalkoztatási bér és garantált bér, valamint a szociális hozzájárulási adó összege). Támogatható közvetlen költségek: Anyagköltség, Gépek, járművek működtetéséhez szükséges üzemanyag költség, Közfoglalkoztatás szervezésének, adminisztrációjának, ellenőrzésének költségei (80 fő foglalkoztatása felett), A munkák elvégzéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése. A támogatás mértéke ebben az évben legfeljebb Ft/fő/hó összegű volt. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

17 Kistérségi startmunka programok
Veszprém megye 48 településén február 01-én megkezdődött a kistérségi startmunka program négy projekteleme (belvízelvezetés, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, téli értékteremtő közfoglalkoztatás) 473 fő közfoglalkoztatott teljes munkaidős foglalkoztatásával. A mezőgazdasági projektelem március 01-én indult el 209 fő foglalkoztatásával. Ennek keretében a települések szántóföldi, konyhakerti és fóliás növényeket (burgonya, borsó, bab, uborka, káposzta, saláta, paprika, paradicsom, csemege kukorica) termesztenek amelyből ellátják az önkormányzati intézményeket (iskola, óvoda, szociális otthon), természetbeni juttatásként a szociálisan rászorulók részére kiosztják, és kisebb részben értékesítésre is termelnek. Alapvetően a mezőgazdasági projektelemhez kapcsolódóan beszélhetünk értékteremtésről, amelyben az érintett 48 településből 21 önkormányzat vesz részt. A többi program elsősorban a mezőgazdasági projektelemet szolgálja ki, annak zavartalan működtetéséhez biztosítja a feltételeket. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

18 A kistérségi startmunka program 2012. évi forrásai
Mezőgazdaság Mezőgazdasági utak karbantartása Belvízelvezetés Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása Téli közfoglalkoztatás Összesen Kistérség Támogatás Létszám Sümegi 112 107 64 613 59 21 894 25 5 167 10 313 Devecseri 97 105 98 16 248 24 18 084 45 369 Veszprém megye összesen 209 212 157 38 142 49 23 251 55 682 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

19 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzés
A kistérségi startmunka program mezőgazdasági projekteleméhez kapcsolódóan szeptember hónapban 11 tanfolyam indult el a településeken. A képzésen háztáji növénytermesztés-tartósítást oktatnak heti 1 nap elméleti és 2 nap gyakorlati oktatás keretében, 187 fő közfoglalkoztatott részvételével. Az országos közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódva kisgépkezelő és motorfűrész kezelő tanfolyamot indítunk október hónapban, 32 fő részvételével. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

20 Egyéb startmunka mintaprogramok
Veszprém megyében évben egyéb startmunka mintaprogram a pápai kistérséget érinti. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság –Tapolca patak revitalizációja Közfoglalkoztatottak létszáma: 20 fő Támogatás mértéke: Ft Feladatok: medertisztítás, cserje- és növényzet irtás, régi műtárgyak feltárása, tisztítása, felújítása A közfoglalkoztató 2013-ban a program folytatását tervezi magasabb létszám alkalmazásával Nyárád Község Önkormányzata – Nyárád-Kispodárpuszta közötti összekötő és mezőgazdasági feltáró út építése Közfoglalkoztatottak létszáma: 30 fő Támogatás mértéke: Ft Feladat: m útszakasz kiépítése. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

21 Bio- és megújuló energiafelhasználási startmunka mintaprogram
A program célja az önkormányzati tulajdonban levő intézményekben a meglehetősen drága gázfűtés kiváltása alternatív fűtési rendszer kialakításával. A program a társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott, munkanélküliséggel sújtott települések támogatását célozza meg. A támogatás elemei: Bio- és megújuló energia felhasználású kazán beruházásának költsége (tervek elkészítése, hatósági engedélyek díja, kazán beszerzése, beüzemelése, faapríték tároló hely kialakítása). Faapríték előállító berendezés beszerzése (3-4 település összefogásával). A kazán üzemeltetéséhez 2 fő közfoglalkoztatott bérköltségének támogatása legfeljebb 12 hónap időtartamban. Veszprém megyében 10 település összesen 14 db kazán beszerzésére nyújtott be kérelmet, amelynek elbírálása folyamatban van. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

22 Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Köszönöm a figyelmet! Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja


Letölteni ppt "Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések