Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csongrád, 2009. június 13. Gazdasági válság Mit várhatunk? Milyen válaszokat ad a keresztyén hit és a Biblia? © Giricz László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csongrád, 2009. június 13. Gazdasági válság Mit várhatunk? Milyen válaszokat ad a keresztyén hit és a Biblia? © Giricz László."— Előadás másolata:

1

2 Csongrád, 2009. június 13. Gazdasági válság Mit várhatunk? Milyen válaszokat ad a keresztyén hit és a Biblia? © Giricz László

3 Válság – van vagy nincs? ! Figyelmeztetések: Küszöbön az új világválság? - Soros mellett a Világbank is veszélyt jelez – 2008. jan. 9. Amerika, 2008. októbere Bennünket nem érint! ? ? Mennyi a valós, mennyi a generált? –„hiszti” – valakiknek ez is jó üzlet!...

4 Volt már ilyen!? Igen is, meg nem is! –1929-33 „túltermelési világválság” –”csak”? Az első világháború befejeztével, a gazdasági kimerülés, az anyagi és emberi erőforrások pusztulása, a fedezet nélküli pénzkibocsátás és a kereskedelmi kapcsolatok szétzilálódása miatt gazdasági világválság jelentkezett. Ennek következtében jelentős mértékben megnőtt az infláció és a munkanélküliség, valamint a közszükségleti cikkek hiánya. „fekete csütörtök”, kedd - tőzsde –46’ „hiperinfláció” – pengő elértéktelenedése Ilyen mértékű, globális hatású nem nagyon! Zeitgeist dok. film: a pénzt a semmiből teremtik, az adósságot örökké nyögjük, a kamat pedig uralkodik felettünk …

5 Okai, forrásai? Önök mit gondolnak? „A válság legfontosabb jellemzője az, hogy nem konjunktúraválság, nem az alapanyagárak felrobbanásának vagy összeomlásának a következménye, nem tőzsdebuborék, hanem a hitelpiacok összeomlásának a válsága. Mint ilyen, egyedülálló a gazdaságtörténelemben. Arra még nemigen volt példa, hogy egy óriási nemzetközi gazdasági válság a hitelpiacokból indult volna ki.” (Dr. Róna Péter – ELTE, nemzetközi gazdaságtörténész, jogász – USA-ban végzett) Ami közös a 29’-essel: túlzott hitelezés Két oldal:hitelt nyújtó+hitelt felvevő=ÜZLET Bizalomvesztés (ingatlanpiac, bankok, tőzsde) „Morális válság” (Hernádi Zsolt – MOL, Csányi Sándor – OTP, +politikusok…) Egy elgondolkodtató videó… KAPZSISÁG!!!

6 Ha az emberek komolyan vették volna a Biblia tanácsait az anyagiakra nézve, nem jutottunk volna ide! 2350 Ige vers szól pénzről a Bibliában! –Jézus többet beszélt erről a témáról, mint bármi másról (Ennyire ismeri az embert, a jövőt…) Néhány „jótanács”: „ugyan már, elég lett volna megfogadni józan Közgazdászok tanácsait, minek ide a Biblia…” Csak az a probléma, hogy az emberben benne van az, hogy akkor is áthágjuk a szabályokat, ha figyelmeztettek és tisztában vagyunk vele, hogy negatív következmények lesznek De MIÉRT van ez bennünk? Pénz, kapzsiság - ? Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. (1Tim 6,6-11) Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! (Péld 30, 8-9) Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét! (Péld 30, 8-9)

7 Miért?-A problémák gyökere… A rosszra való hajlammal születünk a földre (BŰNös természettel) Lehetőségeink, erkölcsi tartásunk szerint különböző területeken és mértékben, de mindannyian ki is éljük ezeket a hajlamokat… „Ez túlzás… Én nem követtem el (köztörvényes) dolgokat!” Mit is mond a Szentírás bűnnek?

8 Rossz hír – Jó hír Ki az, aki ismeri Isten tervét az életére vonatkozóan? S e szerint él nap mint nap? Lehet emberileg értelmes célkitűzésekkel élni, de ha nem a Teremtő, Mindenható szerint teszi, akkor cél tévesztve=BŰNben él! JÓ HÍR: van megbocsátás, újrakezdés, ki van fizetve a (bűn)adósság – Jézus Krisztus ezért halt meg a kereszten Isten segítő jobbját nyújtja nekünk egy ilyen „válságos” helyzetben, időszakban is! Nem tüneti és átmeneti válságkezelést ígér, hanem az alapvető problémát, az ember szívének irányultságát változtatja meg – a Biblia ezt megtérésnek, újjászületésnek nevezi

9 Isten kezébe tett élet, pénz Akármilyen egyéni/nemzeti/világ válságban vagyunk, erre van szükségünk Hogyan? – további tanácsok, útmutatások: –Ne aggodalmaskodjatok, keressétek először –Nem lehet 2 úrnak szolgálni –Elizeus és az özvegyasszony ( 2 Kir. 4,1-7 ) Mi van a házadban? (képességeid, eszközeid) Próbáld meg az értékét megnövelni Kérj kölcsön edényeket! (Segítségkérés, de leterhelés nélkül a meglévő kapcsolatoktól) Zárd be az ajtót (Hagyd Istent cselekedni) Bízz Istenben! Add el haszonnal ! (Fizesd ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj!) "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.„ ( Mt 6 31-33) "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.„ ( Mt 6 31-33) „ A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak (=pénznek). Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt…” (Lukács evangéliuma 16,10-14) „ A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak (=pénznek). Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának; és csúfolák őt…” (Lukács evangéliuma 16,10-14)

10 Mi várható? A „válságkezelés”, netán egy új választás révén egy helyreállítódás – SÚLYOS ÁLDOZATOKKAL (családosak, „kisemberek”, igazságtalanságok…) De gondok mindig lesznek, sőt további válságok várhatóak – egészen a világ végéig… –„mint szülőasszonyra a fájdalom…” A Szentírás azt is leírja, hogy lesz majd egy olyan ember, aki kézbe veszi a világ gazdasági, politikai (+vallási…) irányítását és „békét” hoz a földre –Látszólagos, időleges és istentelen béke, erkölcsi romlással –ANTIKRISZTUSnak nevezi! Döbbenetes azt hallani hogy erre megy a világ, ebben látják a megoldást: globális gazdasági irányítás –A Biblia szerint ez globális erkölcsi, morális romlást is hoz magával, s a félelem eluralkodik majd… „az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak… A törvénytiprás titokban már folyik… ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak…” (2Thessz. 2,3-11) „az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak… A törvénytiprás titokban már folyik… ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak…” (2Thessz. 2,3-11)

11 Válság nélküli ország? Isten nem fogja tétlenül nézni a növekvő igazságtalanságot, bűnt a földön –„Megállítja az emberi történelem kerekét” és ítéletet tart majd Azokra, akik már e földön is az Ő oltalmában kerestek menedéket, az Ő országa vár majd, ahol béke, igazság, szeretet és harmónia van –Ott nem lesz válság, de még betegség, fájdalom, gyász, halál és bűn sem! –Jézus helyet készített a mennyországban nekünk, és vár mindenkit! Én is hívok szeretettel minden jelenlévőt! Végezetül még egy videó – tanulságul arra nézve, ha lehetetlennek látnánk a saját helyzetünket – amire nincs megoldás, kilábalás – ÉS MÉGIS VAN! János evangéliuma 3,3 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 3,16-18: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. János evangéliuma 3,3 Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” 3,16-18: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.

12 Ha van kérdés, ötlet - szívesen fogadom most is az alkalom után, vagy a tesz@csongrad.hu ill. 6641 Csongrád, Pf. 136. címeken. KÉRDÉSEK?… Felhasznált irodalom, illusztrációk: HVG, Figyel ő, BankWeb, NOE, Origo, Index, Youtube, Varga Attila - Magyar Pénzügyi Közvetít ő Zrt., Wikipédia, ingatlanmagazin © Giricz László


Letölteni ppt "Csongrád, 2009. június 13. Gazdasági válság Mit várhatunk? Milyen válaszokat ad a keresztyén hit és a Biblia? © Giricz László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések