Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ezért senki se kérkedjék az emberekkel. Hisz minden a tietek: Pál, Apolló, Kéfás, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tietek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ezért senki se kérkedjék az emberekkel. Hisz minden a tietek: Pál, Apolló, Kéfás, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tietek."— Előadás másolata:

1 Ezért senki se kérkedjék az emberekkel. Hisz minden a tietek: Pál, Apolló, Kéfás, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. 1Kor 3:21-23 A fenti szentírási szakaszból kiderül, hogy mi a miénk és az is, hogy mi nem vagyunk a magunkéi.

2 Tiétek Pál Ennek az igeszakasznak két lényeges mondanivalója van: „Minden a tiétek!” és „Ti Krisztuséi vagytok!” A korinthusi gyülekezetben nagyon sok áldás volt és nagyon sok emberi nyüzsgés, viszálykodás is volt, a sok isteni áldás mellett. Pártokra szakadtak. A táborok zászlóként lengették: Én Pálé vagyok, én Péteré, én Appolósé vagyok, stb. Pál ezeket a viszálykodásokat szomorúan szemlélte, és egy zseniális fordulattal, a gondolatot megfordítva azt mondja: Miért szegényítitek meg önként magatokat! Nem az, az igazság, hogy én Pálé vagyok, az igazság az, hogy Pál az enyém. Pál szolgálatomra van, és hirdeti nekem, azt az igazságot, hogy minden az enyém, én Krisztusé vagyok, Krisztus pedig az Istené. Minden az enyém, mert én Krisztusé vagyok.

3 Tiétek a világ Két eltévelyedés is fenyegeti a keresztényeket. Az egyik az, hogy kifutni a világból, elkülönülni a világtól, mert a világ bűnös! Teremtsünk elszigetelt közösséget, ahol tisztaság van! A másik eltévelyedés pedig a világba való belemerülés. Isten az ő teremtett világát rábízta az emberre, hogy uralkodjon rajta. A teremtés rendje tönkre ment az ember kezén, az ember a világ rabszolgájává vált. Jézusban helyre állt Isten rendje. Jézus az Isten Országát, az Isten uralmát, hirdeti. Isten Országa nem ebből a világból való, de ebben a világban fejti ki hatását. A keresztény életnek az a szabadsága, hogy felül van emelkedve a világon, miénk ez a világ, uralkodhatunk ezen a világon.

4 Tiétek az élet Jézus azért testesült meg, azért jön közénk, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Vö. Jn 10:10b Isten abban gyönyörködik, ha én az ő csodálatos teremtésében élek. És bizony nagyon gyönyörűséges, amikor életem, Teremtőnk dicsőítésére fakad.

5 Tiétek a halál Enyém az életem, ha nem én állok az életem szolgálatában, hanem az életem áll az én szolgálatomban. Az igazolja, hogy szabadon birtokolom az életemet, ha le tudom tenni az életemet, ha enyém a halálom is. A szabadság csak abszolút formában létezik, csak úgy létezik, ha a szabadság tárgya maga a szabadság, ha szabadon rendelkezem szabadságom felett. Akit megajándékozok a szabadságommal, azt végül is önmagammal ajándékozom meg. Önmagunk Krisztusnak ajándékozásával megjelenítjük a világban Krisztus tulajdonát.

6 Tiétek a jelenvalók és eljövendők Mi magyarok a jövő szavunkat a jönni igéből képezzük. A jövőből jön a jelenünk és jelenünkből lesz a múltunk. Közel lehet szemléletmódunkhoz, amikor Pál apostol a betelt idő felől buzdít bennünket arra, hogy gondolkodásunkban ne legyünk földhöz-ragadottak. „Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.” Kol 3:1-4 A betelt idő felől nézve, már meghaltunk, már fel is támadtunk Krisztussal, Krisztussal együtt a mi életünk el van rejtve az Istenben. A betelt időből fakad, bontakozik ki a történelem. A betelt idő kibontakozásáról vall a zsoltáros is: „Alaktalan voltam még, de szemeid már láttak engem, és könyvedben írva állt minden egyes napom: mindegyiket meghatároztad, még mielőtt egy is felvirradt volna közülük.” Zsolt 139:16

7 Ti azonban Krisztuséi vagytok Jézus Krisztus az Isten Országát hirdette. Krisztusé vagyok, ez azt jelenti, hogy nem őt tagolom be az én érdekkörömbe, hanem én beállok az ő ügyébe és igyekszem őt szolgálni. Én tisztelem mindenkinek az ügyét, értem a kívánságát, magányát, a fájdalmát, de ne vesszen bele ebbe a hívő életünk, mert ha beleveszünk úgy fogunk Krisztusra tekinteni, hogy Krisztus az enyém, és jöjjön, és az én ügyemet vegye a kezébe és csinálja meg! Holott én vagyok a Krisztusé! Kérjük, Krisztus Urunkat, hogy őrizzen meg bennünket az ő szolgálatában, és ha a halál sötét völgyében is járunk, akkor is vezéreljen bennünket az ő Lelke!


Letölteni ppt "Ezért senki se kérkedjék az emberekkel. Hisz minden a tietek: Pál, Apolló, Kéfás, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tietek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések