Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lemondás az uralomról I.Jézus Krisztus megtiltotta a tanítványkörnek az uralkodást, úgy, ahogy azt a társadalomban gyakorolják. Mk 10:35-45 „Ekkor hozzálépett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lemondás az uralomról I.Jézus Krisztus megtiltotta a tanítványkörnek az uralkodást, úgy, ahogy azt a társadalomban gyakorolják. Mk 10:35-45 „Ekkor hozzálépett."— Előadás másolata:

1 Lemondás az uralomról I.Jézus Krisztus megtiltotta a tanítványkörnek az uralkodást, úgy, ahogy azt a társadalomban gyakorolják. Mk 10:35-45 „Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: ‘Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.’

2 Jézus megkérdezte tőlük: ‘Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek?’ Ők pedig ezt mondták neki: ‘Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől üljön majd dicsőséges uralkodásod idején.’ Jézus így válaszolt: ‘Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?’

3 Mire ők így feleltek neki: ‘Meg tudjuk tenni.’ Jézus ekkor ezt mondta nekik: ‘Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészíttetett.’ Amikor ezt a többi tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra.

4 De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk: ‘Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.’ ”

5 a)Tekintélynek kell lennie a gyülekezetben, de ennek a szolgálatból kell kinőnie. b)Mk 10:45-ben Jézus Krisztus az evangélium érvényesítése érdekében semmilyen hatalmi eszközt nem vetett be.

6 II.Gyakorlati megvalósulása Pál apostol életében a)Vitathatatlan, hogy az apostolok tekintélye messze felette volt a többi szolgálattevőének, de ezt sem túlhangsúlyozni, sem alábecsülni nem szabad.

7 b)Tud apostoli tekintélyéről, hatalmáról (exouszia), melyet Krisztustól kapott, ennek a hatalomnak a gyakorlótere a szolgálat (diakónia). hatalom szolgálat

8 Példák: 1 Kor 4:21 „Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel?” 1 Thessz 2:7 „Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.”

9 Film 8-9 „Krisztusban tehát egész nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért.” 2 Kor 1:24 „Mert nem akarunk uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben.”

10 2 Kor 8:8 „Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam.” c)Leveleinek formája is ezt mutatja: első része általában érvelő rész, második része a figyelmeztető rész. d)Munkatársaival való bánásmódja: nagyon gyakran használja a „munkatárs” szót.

11 S mert a szolgálat is rafinált módon uralkodásba csaphat át, az önmagunk emlékeztetése fontos: „mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” (2 Kor 12:10) III.Mindenki kísértése, hogy uralkodjon, jogait kikényszerítseKorinthus. IV.Luk 9:46 is fontos: „támadt bennük az a gondolat, hogy ki a nagyobb köztük.”

12 Általános emberi jellemző, hogy amikor emberek összegyűlnek, máris kezdik magukban méricskélni egymást. Beskatulyázás: •erős – gyenge •tehetséges – tehetségtelen •jámbor – nehéz természetű •társasági – magának való.

13 V.Nem arról van szó, hogy az egyházban nem lehet jog, tekintély, vagy intézmény, ám ezeket uralmi eszközökkel kikényszeríteni nem lehet. Örömteli, szabad engedelmesség, egyetértés.


Letölteni ppt "Lemondás az uralomról I.Jézus Krisztus megtiltotta a tanítványkörnek az uralkodást, úgy, ahogy azt a társadalomban gyakorolják. Mk 10:35-45 „Ekkor hozzálépett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések