Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ApCsel 19-21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ApCsel 19-21."— Előadás másolata:

1 ApCsel 19-21

2 ApCsel 19. Szent Lélek keresztség
„Vettétek a Szent Szellemet miután megtértetek?” kérdezte Pál apostol. „Nem mivel nem is hallottunk a Szent Szellemről.” válaszolták a tanítványok. „Ezután Pál rájuk vetette kezét, és a Szent Szellem ő reájuk szállt… …és szólának nyelveken, és prófétálának… mintegy tizenketten

3 ApCsel. 19. A Szent Lélek munkái
A gonosz szellemek kimennek az emberekből, a betegek pedig meggyógyulnak a Páltól elhozott kendők által. Skéva fiai próbálják Pált utánozni, de a gonosz szellem nem ismerte őket csak Jézust és Pált. „Ezután az emberben lévő gonosz szellem rájuk vetette magát és hatalmat vett rajtuk annyira, hogy azok mezítelenül és sebesülten rohanának ki abból a házból.” És a hívők közül sokan „kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégetik vala.”

4 ApCsel.19. Efézusi Diána Egy Demeter nevű ötvös félti a bevételüket és az Efézusi Diána hírnevét, mely egész Ázsia népét érinti. „Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltanak vala, mondván: Nagy az Efézusi Diána!” „Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivelhogy semmi ok sincs, a mellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván, feloszlatá a gyűlést.”

5 ApCsel. 20. Pál Görögországban – Eutikhus története
Pál egész éjszakás prédikációt tartott mivel másnap el kellett utaznia, és eközben egy Eutikhus nevű ifjú az ablak párkányra ült és ott hallgatta a prédikációt, miközben elálmosodott.

6 ApCsel. 20. Pál Görögországban – Eutikhus története
Eutikhus nem csak elálmosodott, hanem el is aludt, és elvesztette egyensúlyát, ennek köszönhetően kiesett az ablakból.

7 ApCsel. 20. Pál Görögországban – Eutikhus története
„Pál pedig alámenvén, reáborula és magához ölelve monda: ne háborogjatok; mert a lelke benne van.” „Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvígasztalódának.” Ezek után Pál Milétusban búcsút vett az efézusbeliektől.

8 ApCsel. 21. Pál Jeruzsálembe utazása
Pál Milétuszból Ciprus után Tirusban kötnek ki, majd Ptolemaison keresztül Czezáreába érkezik meg Filep evangélista házához. Eközben Júdeából megérkezett Agabus próféta aki többekkel együtt kérte, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál azt mondta, hogy legyen meg az Úr akarata.

9 ApCsel. 21. Pál Jeruzsálembe utazása
Jakabnál Pál elmesélt a véneknek, hogy az Úr miként cselekszik a pogányok között. A vének mondták Pálnak, hogy vegyen maga mellé négy férfit kik fogadalmat tettek és megtisztulván mindegyikükért végezzenek áldozatot a templomban. Pált Ázsiából való zsidók felismerték és elvonszolták és meg akarták őt ölni. De egy római ezredes kimentette a nép haragjából és a várba viteté, ahol miután kiderült, hogy nem ő az egyiptomi orgyilkos megengedte az ezredes, hogy szóljon a néphez.


Letölteni ppt "ApCsel 19-21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések