Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A versenytörvény módosítása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A versenytörvény módosítása"— Előadás másolata:

1 A versenytörvény módosítása
Sárai József Gazdasági Versenyhivatal

2 A versenytörvény módosítása
Milyen jog? (a csatlakozás előtt és után) A jogalkalmazás intézményi háttere – a csatlakozás előtt és után Jogharmonizációs kérdések – a csatlakozás előtt és után A csatlakozás várható versenyjogi hatásai a mikroszférára

3 1. A törvénymódosítás Háttere:
A csatlakozás maga (egyébként is): eljárási kérdésekben A közösségi versenyjogi reform (1/2003/EK tanácsi rendelet) a versenykorlátozó megállapodások mentesítési rendszerének megszüntetése a közösségi jog alkalmazásának decentralizálása

4 1. A törvénymódosítás (folyt.)
Jogforrás: 2003. évi XXXI. törvény a Tpvt. módosításáról Magyar Közlöny 2003/61. (2003. június 3.) Célja: a közösségi versenyjog alkalmazhatóságához kiegészítő nemzeti illeszkedési szabályok alkotása

5 1. A törvénymódosítás (folyt.)
Lényegesebb elemei: A Tpvt. hatályának módosítása (EK jogalkalmazás során is a Tpvt. eljárási szabályait kell alkalmazni), A GVH nevesítése: a közösségi jog által a tagállami versenyhatóságokra rótt feladatok ellátására, A GVH elnökének felhatalmazása a tanácsadó bizottságokban történő képviselet kijelölésére, Új (XIV.) fejezet a speciális eljárási szabályokról.

6 1. A törvénymódosítás (folyt.)
Tpvt. eljárási szabályok + 1/2003/EK rendelet + a közösségi fúziós rendelet (91/A.§), GVH együttműködése a Bizottsággal és más tagállami versenyhatóságokkal (91/B.§), A tervezett határozat megküldése a Bizottság részére (91/C.§), Más hatóságoktól beszerzett bizonyíték felhasználhatósága (91/D.§)

7 1. A törvénymódosítás (folyt.)
A GVH eljárási lehetőségei, ha az ügy átadásra kerül más versenyhatósághoz (91/E.§), A Bizottság eljárási cselekményeinek helyszíni segítése (91/F.§), Vizsgálati cselekmények végzése a Bizottság vagy más versenyhatóságok kérésére (91/G.§), GVH/bírósági együttműködés: amicus curiae (91/H.§),

8 1. A törvénymódosítás (folyt.)
A Vsztv. hatályon kívül helyezése, A Bizottság határozatának és a CFI/ECJ ítéletének magyarországi végrehajthatósága, Hatálybalépés: május 1.

9 2. Jogszabályi háttér: „milyen jog?”
a csatlakozás előtt a csatlakozást követően A magyar versenytörvény: 1996:LVII. tv. (Tpvt.) A végrehajtási szabály 2002:X. tv. (Vsztv.) és a 39/2002. Korm. rendelet A magyar versenytörvény: 1996:LVII. tv. (Tpvt.) A közösségi versenyjog Az 1/2003/EK tanácsi rendelet és a Tpvt. eljárási szabályaival vagy 2.: érinti-e az EK és Magyarország közötti kereskedelmet? vagy 2.: érinti-e a tagállamközi kereskedelmet?

10 EK joganyag EKSz 81/82. cikk, EK csoportmentességi rendeletek,
EK esetjog: Bizottsági határozatok, Az Európai Bíróság vagy az Elsőfokú Bíróság ítéletei, 1/2003/EK tanácsi rendelet, Bizottsági eljárási rendelet (előkészületben),

11 EK joganyag (folyt.) Közlemények (előkészületben):
versenyhatóságok együttműködése, Bizottság – tagállami bírósági együttműködés, tagállamközi kereskedelem érintettsége, 81(3) cikk alkalmazása, a panaszok kezelése, Bizottsági „guidance letter”

12 Tagállamközi érintettség
Külön közlemény készül róla Széles értelmezés érintheti, a kereskedelem körülményeit, érzékelhető mértékben (de minimis szabály), több tagállamközi árumozgás, egyetlen tagállamra vagy akár annak részére kiterjedő magatartás,

13 Ügyindítási típusok Hazai
panasz hivatalból Átvéve az Európai Verseny Hálózat más tagjától (a Bizottságtól vagy más tagállami versenyhatóságtól) Mentességi kérelem nem lehetséges!!!

14 a csatlakozást követően
3. Intézményi háttér a csatlakozás előtt a csatlakozást követően Tpvt. alkalmazása: GVH Tpvt. alkalmazása: GVH Az Európai Megállapodás alkalmazása: Bizottság: teljes acquis GVH: Vsztv. A közösségi versenyjog alkalmazása: Bizottság GVH Bármely más tagállami versenyhatóság

15 Különbségek A GVH jár el A Bizottság jár el
Hazai jogot alkalmaz: A közösségi jog által nem tiltott megállapodást nem tilthat meg A vállalkozások egyoldalú magatartására megengedett szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazása EK jogot alkalmaz: saját eljárási szabályok és szankciórendszer Csak közösségi jogot alkalmaz Erőfölényes ügyekben leválasztást elrendelhet (ha nincs más hatékony, magatartási jellegű korrekciós intézkedési lehetőség

16 Különbségek (folyt.) Fúziók/koncentrációk vonalán:
A vállalkozások általános megítélése szerint célszerű a közösségi eljárás alá kerülni (nagyobb piacon kerül sor a hatás mérlegelésére). Ellenérvek: Nem teljesen igaz (érintett piac!) Az EK új fúziós rendelettervezete: rugalmas átkérési szabályok

17 Különbségek (folyt.) Eltérő költség-következmények (akár a kedvezményezetti, akár az eljárás alanya pozícióban): ügyvédi, utazási, bizonyítási (adatszolgáltatási) vonzatok Eljárás alanyaként: a közösségi szankciórendszer vonatkozik rá (EK bírságszintek!)

18 a csatlakozást követően
4. Jogharmonizáció a csatlakozás előtt a csatlakozást követően A Tpvt. módosítása (2003. I. félév, alkalmazása: május 1-től) A csoportmentességi rendeletek nyomon követése: gépjármű forgalmazási, biztosítási megállapodások A csoportmentességi rendszer további nyomon követése A Tpvt. módosítása (anyagi jogi szabályok – a mentességi rendszer kiiktatása)

19 5. Csatlakozási hatások a vállalkozásokra a versenyjog területén
Két eltérő aspektus: eljárás kedvezményezettjeként eljárás alanyaként (versenyjogi tényállás-típusonként)

20 Az eljárás kedvezményezettjeként
A vállalkozásnak nem szükséges „felismernie” a jogot: panasz bármely tagállami versenyhatósághoz/Bizottsághoz tagállamközi kereskedelem érintettségétől függően: hazai vagy közösségi jog A versenyhatóság változhat (a Bizottság vagy más tagállami versenyhatóság)

21 Az eljárás alanyaként A versenykorlátozó megállapodások terén: gyakori a ‘de minimis’ méret Az erőfölényes visszaélések terén: kevéssé valószínű (de egyáltalán nem kizárt) az erőfölényes helyzet megléte A fúziókontroll tekintetében: mint célvállalkozás (az adminisztráció terhe az irányításszerzőn van)

22 A GVH honlapja: www.gvh.hu
Értékelések – Fórum, vitaanyagok – Tpvt. módosítás segédanyagai Remetei-Filep Ádám – Sárai József: Európai versenyjog és magyar csatlakozás

23 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A versenytörvény módosítása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések