Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hatósági engedélyeztetési eljárás átkerült feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hatósági engedélyeztetési eljárás átkerült feladatai"— Előadás másolata:

1 A hatósági engedélyeztetési eljárás átkerült feladatai
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Hatósági Szolgálat A hatósági engedélyeztetési eljárás átkerült feladatai Vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskör ellátása

2 Hatásköri alapok A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) kormányrendelet a vízügyi, vízvédelmi hatósági feladatokat szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogutódja az Országos Vízügyi Főigazgatóság korábbi önálló szervezeti egységének, az Országos Vízügyi Hatóságnak a vízügyi hatósági, szakhatósági feladatellátásban, illetve vízvédelmi hatósági és szakhatósági ügyekben az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek. Az elsőfokú hatósági jogkört a megyei igazgatóságok látják el a Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt vízügyi és vízvédelmi illetékességi területhez igazodóan (12 megyei igazgatóság rendelkezik vízügyi, vízvédelmi hatáskörrel).

3 Szervezeti változások
2005. január december 31. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi, vízügyi, vízvédelmi és természetvédelmi első fokú hatósági, szakhatósági hatáskörök. 2014. január 1. – szeptember 09. Területi Vízügyi Hatóság (VIZIG részeként, de önálló feladat-és hatáskörrel!) - vízügyi hatósági és szakhatósági hatáskörök Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörök 2014.szeptember 10. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (12 ) - vízügyi és vízvédelmi hatósági, szakhatósági hatáskörök

4 Vízügyi, vízvédelmi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok

5 Hajdú-Bihar MKI illetékességi terület
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság Hajdú-Bihar MKI illetékességi terület Az illetékességi területet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. Megyék: Hajdú-Bihar Szabolcs – Szatmár Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Jász-Nagykun-Szolnok Békés Települések: db

6 Alapvető jogszabályok
223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és hatósági … 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól és az apraja…………

7 Általánosan használt jogszabályok
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rend. A vízgazdálkodásról szóló évi LVII.tv. 1995. évi LIII törvény a környezet védelméről, 2004. évi CXL törvény a közigazgatási eljárás általános szabályairól a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. tv. a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/ (II.27.) Korm. rend. 72/1996 (V.22) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 147/2010.(XII.31) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló általános szabályokról A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről 72/2007 (IV.17.) Korm. rendelet 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 18/1996.VI.13) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljárások kérelméről 30/2008. (XII.23) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló műszaki szabályokról 19/2009. (XII.22) KvvM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1990.évi XCIII. törvény az illetékről 24/2007.(VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 101/2007.(XII.23) KvVM rendelet a kútfúrásról 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet a vízbázisvédelemről 8001/2000. (Kö. Vi. Ért. 5.) KöViM-KöM együttes tájékoztató a távlati vízbázisokról 12/1997.(VIII.29) KHVM rendelet gázveszélyes vízkészletek 6/2002.(XI.5) KvVM rendelet felszíni ivóvízkivételek védelméről 21/2002. IV.25) KöViM rendelet víziközművek üzemeltetéséről 23/1998.(XI.6) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervek nyilvántartásáról 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről 43/1999.(XII.26) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 178/1998. Korm. rendelet a vízgazdálkodási alapadatokról a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997 (VIII.29.) KHVM rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 6/2009.(IV.14) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a felszín alatti víz határértékekről 30/2004. (XII.30.) Felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének védelméről 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéséről, cselekvési program 28/2004 (XII.25.) Korm. rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

8 220/2004.(VII.21) Korm. rendelet a felszíni vizek védelméről
28/2004. (XII.25) KvVM rendelet kibocsátási határértékek 27/2005. (XII.6) KvVM rendelet szennyvízellenőrzés rendjéről 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának egyes szabályairól 21/2002. IV.25) KöViM rendelet víziközművek üzemeltetéséről 38/1995.( IV.5) Korm. rendelet közműves vízellátás, szennyvízelvezetés 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet VIKÁR tervről 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági elhelyezéséről 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési Programról (agglomerációs rendelet) a vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII.27.) Korm.rend 232/1996. (XII.26.) Korm .rendelet a vizek kártételei elleni védekezésről 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz és belvízvédekezésről 11/2010.(IV.28) KvVM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről 120/1999. Korm. rendelet a vizek és közcélú vízilétesítmények fenntartásáról 97/2007. (XII.23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízi létesítmények műszaki megfigyeléséről 239/2000.(XII.23) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításáról 2003.évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.)KvVM-BM rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 121/1996. (VII.24) Korm rendelet a közfürdőkről 37/1996. (X.18) NM rendelet a közfürdők létesítésének, üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 263/2006. (XII. 20.) Korm. rend. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 338/2006. (XII. 23.) Korm. rend. a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól 321/2010.(XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 362/2008. (XII. 31.) Korm. rend. a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 267/2006. (XII. 20.) Korm. rend. a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 157/2005. (VIII.15.) Korm. rend. a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény végrehajtásáról 328/2010. (XII. 27.) Korm. rend. a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 76/2009. (IV. 8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásokról 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemeltjelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012.(XII.19.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 29/2013. (II.12.) Korm. rendelet, 2012.évi CLXVI. Törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 541/2013. (XII.30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 65/2013.(III.8.) Korm rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. Törvény végrehajtásáról

9 vízügyi hatósági feladatok

10 Engedélyezés a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez elvi engedélyt ad,  a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez létesítési engedélyt ad,  a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz vízjogi üzemeltetési engedélyt ad, ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, a létesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire tekintettel – fennmaradási engedélyt ad a létesítő egyidejű bírságfizetésre kötelezésével, a vízjogi engedélyt hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja, vízvezetési szolgalom alapítása vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó közcélú vízilétesítmények esetében vízhasználati szolgalom alapítása meglévő és vízjogi engedély alapján üzemelő vízilétesítményekhez történő csatlakozás esetében

11 Alapfogalmak Vízimunka: az a tevékenység, amelynek az a rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrét, partját a vizek kártételeinek elhárítása, a víz hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, ásványi és földtani kutatások végzése, ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja. Vízilétesítmény: az a mű, műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja. Vízhasználat: az a tevékenység, amelynek következménye a víz lefolyási, áramlási viszonyainak, mennyiségének, minőségének, továbbá a medrének, partjának a víz hasznosítása érdekében való befolyásolása

12 Egyéb vízügyi hatósági feladat- és hatáskörök

13 Vízbázis védőidom vagy védőterület, illetőleg védősáv kijelölése
Nagyvízi meder jogi jelleg megállapítása Létfontosságú rendszerelemek kijelölése A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó közszolgáltatók nyilvántartása, ezzel kapcsolatos felügyeleti hatósági tevékenység ellátása A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep szennyvízelvezető mű erre kijelölt elem, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű (átadási hely) kijelölése Az engedélyezett vízimunkákról, vízlétesítményekről és a vízhasználatokról vízikönyvi nyilvántartás vezetése, vízikönyvi terv és okirattár kezelése Vízkészlet-járulék nyilvántartást vezet és ellátja a vízkészletjárulékkal kapcsolatos adóigazgatási feladatokat. A vízügyi felügyelet keretében - éves ellenőrzési terv alapján - vízügyi hatósági ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátása: a)      a vízimunkák, vízilétesítmények megvalósítását, vízilétesítmények üzemeltetését, vízhasználatok gyakorlását ellenőrzi, b)      a vízjogi engedély nélkül végzett munkákat, illetőleg megvalósított létesítményeket és vízhasználatokat folyamatosan felderíti, c)      a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi. Vízjogi kötelezéseket ad ki, vízgazdálkodási bírságot szab ki. Vízügyi panasz ügyeket, közérdekű bejelentéseket kivizsgálja.

14 A vízjogi engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok – 223/2014. (IX.4.) Korm.rend.

15 A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági hatáskörök
A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges: az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez; (ha a törzshálózat még nem épült ki, a talaj alkalmas, vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi, illetve egyéb érdeket nem sért) olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint kizárólag a talajvíz felhasználásával működik; A jegyző dönt a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában – a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkák megvalósításától eltekintve – a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról; a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről A járási hivatal dönt a vízitársulat hiányában a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák költségeinek – külön jogszabály rendelkezései szerint – az érdekeltekre történő kivetéséről

16 vízvédelmi hatósági feladatok

17 Szennyezőanyag elhelyezésének, földtani közegbe történő közvetlen bevezetésének, felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetésének engedélyezése ( ha a tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság hatáskörébe) A felszín alatti vizet veszélyeztető, felszín alatti vizet, a földtani közeget szennyező, károsító tevékenység gyakorlásának korlátozása, felfüggesztése vagy megtiltása Szennyvízkibocsátás, közcsatornába való vezetés engedélyezése Önellenőrzési terv jóváhagyása Kibocsátó önellenőrzése megfelelőségének, továbbá közcsatornába bocsátás esetében a küszöbértékek betartásának ellenőrzése Szennyezéscsökkentési ütemterv benyújtására és jóváhagyására és az abban foglaltak megvalósítására kötelezés Szennyezéscsökkentési ütemterv jóváhagyása Szennyezéscsökkentési intézkedésre kötelezés

18 Környezetvédelmi hatósággal megosztott vízvédelmi hatáskörök, feladatok
a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezethasználó a felszín alatti vízben, illetve földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, A vízvédelmi hatóság a 19. § szerint három hónapon belül vizsgálatot folytat le. A vizsgálat során a vízvédelmi hatóság bekéri a TIVIZIG és az érintett hatóságok véleményét, s ezt követően dönt arról, hogy a környezetkárosodás azonnali beavatkozást igényel vagy sem. Amennyibe azonnali beavatkozás szükséges, úgy kárelhárítást kell végezni/végeztetni, mely esetben a vízvédelmi hatóság intézkedik a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.(IV.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Minden más esetben, ahol nem azonnali beavatkozás szükséges a szennyezés megszüntetésére, úgy a vízvédelmi hatóság kezdeményezi a környezetvédelmi hatóságnál a kármentesítési eljárás megindítását. A kármentesítési eljárásban szakhatóságként közreműködünk.

19 a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet
Amennyiben a környezetkárosodás felszíni vizet, felszín alatti vizet, földtani közeget érint, úgy a környezethasználó a vízvédelmi hatóságot és a vízügyi igazgatóságot köteles értesíteni. Ezt követően a vízvédelmi hatóság intézkedik a helyreállításról (kárelhárításról). Amennyiben a környezetkárosodás Natura 2000 területet, országos jelentőségű védett természeti területet, védett és fokozottan védett fajokat, természetes élőhelyeket, a vadon élő madarak élőhelyeit érinti, úgy ez esetben a környezetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot kell értesíteni, és a környezetvédelmi hatóság intézkedik a kárelhárításra vonatkozóan. Üzemi kárelhárítási tervet a rendelet 7.§.–a szerint környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani engedélyezésre, aki szakhatóságként vonja be a vízvédelmi hatóságot.

20 Szakrendszerek Az OKIR részeként a vízvédelmi hatóság által üzemeltetendő adatbázisok: FAVI-ENG FAVI-ENGNY FAVI-MIR-K TESZIR FEVISZ-ENGNY FEVISZ-VAL/VÉL FEVISZ-EMISZ

21 Bírságok Vízügyi hatáskörben Vízvédelmi hatáskörben
Fennmaradási engedélyhez kapcsolódó bírság Vízgazdálkodási bírság Közszolgáltatási bírság Mulasztási bírság, adóbírság Vízvédelmi hatáskörben Csatornabírság Vízszennyezési bírság Vízvédelmi bírság Felszín alatti víz védelmi bírság Nitrát szennyezési bírság

22 Vízügyi, vízvédelmi szakhatósági feladatok

23 Vizsgálandó Szakkérdések
1. A tevékenység vízellátása, szennyvízelvezetése, csapadékvíz elvezetése megoldott? 2. A tevékenység megfelel a felszíni, felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége védelmére, az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek?

24 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás
Telepengedélyezési eljárás Földhivatali eljárások Bányahatósági eljárás Elektronikus hírközlési építmények engedélyezési eljárása Utak, kerékpárutak, parkolók építési és forgalomba helyezési eljárása Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszűntetési engedélyezési eljárása Nyomástartó berendezések létesítési, használatbavételi, átalakítási és megszűntetési engedélyezési eljárása

25 Előzetes vizsgálati eljárás
Környezeti hatásvizsgálati eljárás Egységes környezethasználati eljárás Vízminőségi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló eljárás Kármentesítési eljárás Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása, illetve a kapcsolódó előkezelése és tárolása, valamint ártalmatlanítás, illetve kapcsolódó előkezelése, tárolása engedélyezése Részvétel a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában vízgazdálkodási és vízvédelemi egyeztetési szakterületen Hígtrágya, szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdaság felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása iránti eljárás

26 Egyebek Ügyintézési határidők Igazgatási szolgáltatási díj
A vízügyi hatósági eljárásokban a döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 2 hónapon belül kell meghozni úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő harminc napon belül adják meg állásfoglalásukat. (Kivétel: kiemelt beruházások) A vízvédelmi hatósági eljárások közül az önellenőrzési terv jóváhagyása 30 nap, a többi a Ket. szerint. Igazgatási szolgáltatási díj A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet (A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági és szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet) A fenti rendeletekben nem szereplő eljárásokért az illetékekről szóló évi XCIII. törvény XIII. mellékletében meghatározott illetéket kell fizetni.

27 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A hatósági engedélyeztetési eljárás átkerült feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések