Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI A DMJV V ÁROSI S ZOCIÁLIS S ZOLGÁLATNÁL Bodnárné Takács Mária gyógytornász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI A DMJV V ÁROSI S ZOCIÁLIS S ZOLGÁLATNÁL Bodnárné Takács Mária gyógytornász."— Előadás másolata:

1 A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI A DMJV V ÁROSI S ZOCIÁLIS S ZOLGÁLATNÁL Bodnárné Takács Mária gyógytornász

2 O TTHONI SZAKÁPOLÁS Az otthoni szakápolás tevékenységéről szóló 20/1996 (VII. 26.) NM rendelet alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.

3 O TTHONI SZAKÁPOLÁS ELRENDELÉSE Az otthoni szakápolást háziorvos rendelheti el, szakirányú tevékenység végzéséhez szakorvosi javaslat szükséges. Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységekre egy elrendelőn legfeljebb 14 vizit rendelhető el, mely az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységekre legfeljebb 28 vizit rendelhetők el, amelyek az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetők. Kórházi ellátást követően ismételt ápolási tevékenység rendelhető el, új elrendelő lap kitöltésével.

4 A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS KERETÉBEN ELLÁTHATÓ FELADATOK I. 1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása. 2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok. 5. Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után. 7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.

5 A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS KERETÉBEN ELLÁTHATÓ FELADATOK II. 8. Betegség következményeként kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok: - gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, - mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, - hely- és helyzetváltoztatás segítése. 9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása: - UH inhalálás, légzésterápia, - szívó alkalmazása, - oxigénterápia. 10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása. 12.Haldokló beteg otthonában történő szakápolása. 13. Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

6 A SZOLGÁLTATÁS SORÁN BIZTOSÍTANI KELL A beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért. Ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését. Rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

7 L EGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ DIAGNÓZISOK L97H0 Az végtag fekélye. m.n.o. L89H0Decubitus-fekélye L9840A bőr idült fekélye, m.n.o. E86H0A testnedvek csökkenése, volumenhiány M1690Coxarthrosis, k.m.n. M1710Egyéb elsődleges térdizületi arthrosis G20H0Parkinson-kór G35H0Sclerosis multiplex G8190Féloldali bénulás k.m.n. S7200A combnyak törése

8 K APACITÁS MUTATÓK Országos mutatók Ellátott esetek száma 68 788 Elvégzett vizitek száma 1 216 842 Hajdú-Bihar megyei mutatók Ellátott esetek száma 3 597 Elvégzett vizitek száma 63 871

9

10 H ÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A házi segítségnyújtás az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek fizikai, mentális, szociális szükségletei biztosításához.

11 H ÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELE Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

12 A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEI Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés. A háztartási tevékenységben való közreműködés. A fizikai támogatás. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

13

14 K ÖZÖSEN ELLÁTHATÓ FELADATOKAT (1) beteg/ellátott felvilágosítása ápolási kérdésekben a hozzátartozók felvilágosítása ápolási kérdésekben injekciózás vérnyomásmérés, pulzus számolás sebek, sérülések, bőrfolyamatok ellátása, kötözése egyszerűbb fizikális gyógymódok alkalmazása (borogatás, masszázs) gyógyszeres kezelés ellenőrzése, gyógyszer beadása mosdatás, öltöztetés, etetés, itatás, ágyazás

15 K ÖZÖSEN ELLÁTHATÓ FELADATOKAT (2) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése

16 A Z EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK A szociális gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézménnyel. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell többek között a rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

17 K OMPLEX ELLÁTÁS GYAKORLATI MEGVALÓSULÁSA Mind a két szakember ismeri a beteget/ellátottat. Mind a két szakember ismeri az ápolási/gondozási szükségleteket. A szakápolók és a házi gondozók ismerik és elismerik egymást és egymás kompetenciáit. A munkatársaknak lehetőségük van egymás mindennapi munkájáról, problémáiról tájékozódni, megállapodni abban, hogy ki mit csinál a közös beteg/ellátott érdekében. Szükség esetén napi kapcsolattartásra is megvalósul.

18 E GYÜTTMŰKÖDÉS HASZNA Jó a betegnek minőségi szolgáltatást kap egyénre szabott, magas színvonalú ellátás humánus, betegközpontú ápolás/gondozás Jó a szakembereknek partnerség szakmaiság egységes alapelvek Jó a társadalomnak a családra nehezedő teher mérséklődik hatékonyság nő gazdaságos

19 E GYÜTTMŰKÖDÉS HASZNA

20 G YAKORLATI PÉLDA (1) HGné. (75 éves) Teljes ápolásra szoruló, fekvő beteg Lányával egy háztartásban rendezett körülmények között él. Lánya napi 8 órában dolgozik. A beteg/ellátott elkeseredett, befelé forduló. Dg: súlyos térd artrosis, heti 3 x vese dialysis 15 éve, legyengült általános állapot. Házi segítségnyújtás: napi 4 óra elosztva (fürdetés, pelenkacsere, étkeztetés, kiültetés, átültetés) Gyógytorna: két naponta (ízületi mobilizálás, koordináció és egyensúly fejlesztés, járás előkészítés) Közös eredmény (3 hét után): A beteg/ellátott önállóan kiül az ágy szélére, járókerettel feláll, az ágy mellett lépeget, átül tolókocsiba 1- 2 órás időtartamra, átül fürdető székbe. A beteg/ellátott étvágya, érzelmi állapota javult.

21 G YAKORLATI PÉLDA (2) TZné.(92 éves) Teljes ápolásra szoruló beteg. 90 éves vak férjével él egy háztartásban. Három gyermekük van, rendszeresen látogatják szüleiket. Tzné. otthonában elesett. Dg: Tüdőgyulladás, Ízületi betegségek. Házi segítségnyújtás: napi 3 óra elosztva (fürdetés, pelenkacsere,ágyazás, vérnyomás, vércukor és folyadékbevitel ellenőrzés, mozgatás ágyban, gyógyszer szedésének ellenőrzése) Gyógytorna: heti 5 alkalommal (preventív gyakorlatok, hely-, helyzetváltoztatást segítő gyakorlatok, járás tanítás) Közös eredmény (6 hét után): A beteg/ellátott önállóan kiül az ágy szélére, felügyelettel járókerettel tartósan áll, 5-10 lépést megtesz. Vitális paraméterei stabilizálódtak.

22 Legmeggyőzőbben maga a valóság bizonyítja, az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébb áldozatban, munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, melyben a legmagasabb tudást tanítják. Pilinszky János

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Z OTTHONI SZAKÁPOLÁS ÉS A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI A DMJV V ÁROSI S ZOCIÁLIS S ZOLGÁLATNÁL Bodnárné Takács Mária gyógytornász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések