Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Együttműködés a háziápolási szolgálatokkal,tapasztalatok, előnyök és nehézségek Dr. Becka Éva Szakmai igazgató Országos Alapellátási Intézet 2006. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Együttműködés a háziápolási szolgálatokkal,tapasztalatok, előnyök és nehézségek Dr. Becka Éva Szakmai igazgató Országos Alapellátási Intézet 2006. február."— Előadás másolata:

1 Együttműködés a háziápolási szolgálatokkal,tapasztalatok, előnyök és nehézségek Dr. Becka Éva Szakmai igazgató Országos Alapellátási Intézet 2006. február 23. 2006. február 23.

2 2 A házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

3 3 A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a) saját környezetében, b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. a) saját környezetében, b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

4 4 A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen (1) a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, c) a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,

5 5 A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen (2) f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés, j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

6 6 A jogszabályi előírás és a gyakorlati tapasztalat alapján tovább részletezett feladatleírás Gondozási feladatok: - testi személyi higiéné biztosítása, - testi személyi higiéné biztosítása, - közreműködés a gondozott háztartásának - közreműködés a gondozott háztartásának vitelében vitelében

7 7 Alapvető ápolási feladatok:  gyógyszer kiváltása, adagolása,  vérnyomás, pulzus, hőmérséklet mérése, regisztrálása,  mobilizálás, légző torna, inhalálás,  inkontinens beteg ellátása (ágytálazás, pelenkázás),  egészségnevelés,  felismeri az igényt a kényelmi és gyógyászati segédeszközök alkalmazására, kezdeményezi a használatukat, segít a beszerzésben s betanítja használatukat a gondozottnak és a hozzátartozóknak is.

8 8 Az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban - A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő. - A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő. - A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés - A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés

9 9 Mindkét munkakörhöz tartozó ápolói feladatok A háziorvos – egyeztetést követően (egyeztetési kötelezettség a vezető gondozóval: kapacitás, képesítés, felelősségbiztosítás megléte miatt) - dönti el, hogy a körzeti nővérre, vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező házi gondozóra bízza az alábbi feladatokat. A háziorvos – egyeztetést követően (egyeztetési kötelezettség a vezető gondozóval: kapacitás, képesítés, felelősségbiztosítás megléte miatt) - dönti el, hogy a körzeti nővérre, vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező házi gondozóra bízza az alábbi feladatokat.

10 10 A körzeti nővér és a szakképzett házi gondozó egyaránt elláthatja az alábbi feladatokat: - a beteg felvilágosítása ápolási kérdésekben - a beteg hozzátartozóinak felvilágosítása ápolási kérdésekben - injekciózás - vérnyomásmérés, pulzus számolás - sebek, sérülések, bőrfolyamatok ellátása, kötözése - egyszerűbb fizikális gyógymódok alkalmazása (borogatás, masszázs) - gyógyszeres kezelés ellenőrzése, gyógyszer beadása - mosdatás, öltöztetés, etetés, ágyazás

11 11 Mindkét munkakörhöz egyenrangúan kapcsolódó feladatok (1) - Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában - Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése. - Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése. - Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése - Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése

12 12 Az együttműködési kötelezettségekkel járó feladatok (1) Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezettel való kapcsolattartásban Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezettel való kapcsolattartásban - hozzátartozókkal, - hozzátartozókkal, - háziorvossal, körzeti nővérrel, kórházi szociális - háziorvossal, körzeti nővérrel, kórházi szociális nővérrel, nővérrel, - népjóléti iroda munkatársaival, - népjóléti iroda munkatársaival, ügyintézés - személyesen vagy a gondozott elkísérésével ügyintézés - személyesen vagy a gondozott elkísérésével

13 13 Az együttműködési kötelezettségekkel járó feladatok (2) A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.” A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, valamint egyéb egészségügyi ellátást vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel.” Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján „A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés.” A (4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján)

14 14 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről (1) „Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.” „Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.”

15 15 a)diplomás ápoló vagy más egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező személy, amennyiben ápolói szakképesítése és ápolásban szerzett legalább 3 éves gyakorlata van, b) ápoló (OKJ 60 4 3210 12 1 0 04), c) szakápoló. Szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével: (2) Szakápolási feladatokat az az ápoló láthat el, aki rendelkezik az alábbi szakképesítések valamelyikével: (2)

16 16 Modellkísérletek PHARE program keretében modellkísérletek történtek a háziápolás, házigondozás és az otthoni szakápolás kapcsolatának fejlesztéséről pl. Egerben és Pesterzsébeten,valamint a MATRA programban Vácott és Bátaszéken.

17 17 A komplex ellátást. 8 háziorvosi körzet, a Családsegítő Intézet keretében működő A komplex ellátást. 8 háziorvosi körzet, a Családsegítő Intézet keretében működő 5 gondozási központ, valamint Otthonápolási Szolgálat dolgozik együtt. 8 háziorvos, 8 háziápoló, 10 házigondozó és szolgálatuk egri dolgozói, külső szakértői alkotják a csoportot. Egri modell

18 18 A program folyamata A program kezdetén közösen alkalmazandó dokumentációt dolgoztak ki, meghagyva az egyes szakterületekre érvényes jogszabályi előírásokat. Kialakították az együttműködés személyi és tárgyi feltételeit. A résztvevők közösen határozták meg a feladatokat. Folyamatos és rendszeres információáramlás valósult meg. A beteg ellátásába bevonták a beteget és a környezetét egyaránt.

19 19 A program során nyert tapasztalatok A háziorvos az ellátás mindhárom területén felelős, vezető szereppel bír, de a szakápolás és a házi- segítségnyújtás terén az ápolás-gondozás önálló funkciója teljes mértékben megvalósulhat A háziorvos az ellátás mindhárom területén felelős, vezető szereppel bír, de a szakápolás és a házi- segítségnyújtás terén az ápolás-gondozás önálló funkciója teljes mértékben megvalósulhat Problémaként merült fel az együttműködés során: Problémaként merült fel az együttműködés során: Az ellátott nem értette meg sokszor, hogy az egyik szolgáltatásért miért kell fizetnie (házisegítségnyújtás), a másikért nem (kórházi ellátást kiváltó otthoni szakápolás) Az ellátott nem értette meg sokszor, hogy az egyik szolgáltatásért miért kell fizetnie (házisegítségnyújtás), a másikért nem (kórházi ellátást kiváltó otthoni szakápolás) Nyitott maradt az a kérdés, hogy ki az a mindhárom részről elfogadott személy, aki a szupervizor szerepét betölthetné.

20 20 A Pesterzsébeti modellkísérlet célja – az esetmenedzselés alapján funkcionálisan együttműködő – olyan betegközpontú ellátás kialakítása, amelyben a szociális indokú gondozási szükségletek, és a betegségből eredő alap és szakápolási szükségletek szakszerű, humánus és gazdaságos ellátása valósulhat meg.

21 21 A program célja 1. Mi tartozik a házi gondozás, a házi ápolás és az otthoni szakápolás feladatkörébe? Hogyan lehet ezeket definiálni? 2. Hogyan lehet a különböző területeken tevékenykedő, eltérő pozíciókkal rendelkező személyekből álló feladatorientált és autonóm egységű teamet, csoportot megszervezni, melynek tagjai nincsenek egymással hierarchikus viszonyban? Hogyan lehet a házi gondozásban dolgozó kollégákat felkészíteni egy ilyen viszonyra?

22 22 A program célja 3. Hogyan működjön együtt egy településen több gondozási központ, az otthoni szakápolási szolgálat, illetve a házi orvosi szolgálat? Mindhárom szolgáltatónak együttműködési kötelezettsége van egymással, de hogyan, milyen rendszerességgel találkozzanak, ki koordinálja a három szolgáltatót? 3. Hogyan működjön együtt egy településen több gondozási központ, az otthoni szakápolási szolgálat, illetve a házi orvosi szolgálat? Mindhárom szolgáltatónak együttműködési kötelezettsége van egymással, de hogyan, milyen rendszerességgel találkozzanak, ki koordinálja a három szolgáltatót?

23 23 A programban résztvevő szervezetek és személyek Programvezető : Szakápolás irányítója Otthonápolási szolgálat vezető Házi ápolás irányítója 6 háziorvos Házi segítségnyújtást is irányító 4 gondozási központvezető 5 szakápoló 18 szociális gondozó 18 szociális gondozó 6 szociális gondozó- szakápoló (oszt.m.kör) 6 szociális gondozó- szakápoló (oszt.m.kör) 2 gyógytornász (rész m.idő) 2 gyógytornász (rész m.idő) 1 pszichológus (rész m.idő) 1 pszichológus (rész m.idő) 1 fizikoterápiás assz. (oszt.m.kör) 1 fizikoterápiás assz. (oszt.m.kör) 1 gyógytestnevelő 1 gyógytestnevelő 1 logopédus (rész m.idő) 1 logopédus (rész m.idő) dietetikus (rész m.idő), dietetikus (rész m.idő), 6 körzeti ápoló 6 körzeti ápoló

24 24 Komplex ellátásban részesített személyek száma a programban

25 25 Értékelés A modell kísérletben a három szolgáltató (szakápolói, házi orvosi, gondozói) szervezeti felállása változatlan maradt, de a programban résztvevő munkatársaknak szervezetten volt lehetőségük egymás mindennapi munkájáról, problémáiról tájékozódni, megállapodni abban, hogy ki mit csinál a közös beteg/kliens érdekében. A havonként rendszeresen ismétlődő megbeszélések eredményeként a napi kapcsolattartás is javult, mivel a teamben, csoportban résztvevők személyesen is megismerték egymást és egymás kompetenciáit.

26 26 Nehézségek, akadályok  Problémát jelentett, hogy amíg az alapellátás körébe tartozó ápolási feladatokat a körzeti nővér végzi, nem kell a betegnek fizetnie az ápolásért, ugyanakkor, ha ugyanazt a tevékenységet a házi orvos előírása szerint a házi segítségnyújtás keretében végzi a szociális gondozó-ápoló, akkor igen.  A háziorvosok mellett a legtöbb esetben nincsenek a körzeti nővéren kívül más olyan személyek, akik az adminisztrációval foglalkoznának, ebből következően kevesebb idő jut a betegek otthoni ápolására.

27 27 A program összegzése A Gondozási Központ tevékenységének középpontjában a szociális és egészségügyi problémákkal rendelkező emberek állnak, akik részére csak úgy tudjuk biztosítani ez irányú szükségleteik kielégítését, ha szoros együttműködést valósítunk meg csoport munkában az otthoni szakápolást, a házi orvosi szolgáltatást, valamint a gondozást végzők között, ha az abban dolgozók partnernek tekintik egymást, elfogadnak egy koordináló személyt, aki a kliens/beteg ellátási szükséglete szerint szervezi az ellátást.

28 28 A MATRA program Vácott: Cél: valódi home care szolgálat Cél: valódi home care szolgálat Módszer: Módszer: A komponensek jelenlegi igénybevétele A komponensek jelenlegi igénybevétele Az ellátók kapacitása Az ellátók kapacitása A nemzetközi gyakorlat tanulmányozása A nemzetközi gyakorlat tanulmányozása Javaslat a helyi struktúra kialakítására Javaslat a helyi struktúra kialakítására

29 29 Az új rendező elv: Beteg ápolása lakóhelyén, tartózkodási helyén Beteg ápolása lakóhelyén, tartózkodási helyén A beteg személy ellátása változó tartalmú, de zömében komplex igényeket jelent A beteg személy ellátása változó tartalmú, de zömében komplex igényeket jelent Az ellátás részletei a jelenlegi három komponensből adódnak össze Az ellátás részletei a jelenlegi három komponensből adódnak össze

30 30 A bevezetésre alkalmasnak talált módszer: Független ápolási szolgálat, mely a beteg otthonában teljesíthető valamennyi ápolási feladatra vonatkozó kompetenciával és az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik Független ápolási szolgálat, mely a beteg otthonában teljesíthető valamennyi ápolási feladatra vonatkozó kompetenciával és az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik Funkcionális egységben dolgozik együtt a szociális gondozó hálózattal Funkcionális egységben dolgozik együtt a szociális gondozó hálózattal

31 31 A struktúra: A megrendelés egy helyre érkezik A megrendelés egy helyre érkezik A megrendelést értelmezni és a feladatokat kijelölni képes fogadóegység kijelöli a paramétereket: A megrendelést értelmezni és a feladatokat kijelölni képes fogadóegység kijelöli a paramétereket: Az elvégzendő feladatok meghatározása Az elvégzendő feladatok meghatározása A személyzet kijelölése és mozgósítása A személyzet kijelölése és mozgósítása Az időpontok és időtartam meghatározása Az időpontok és időtartam meghatározása A szükséges eszközök (tárgyi és személyi) a helyszínre juttatása A szükséges eszközök (tárgyi és személyi) a helyszínre juttatása Az értékelés módjának megjelölése Az értékelés módjának megjelölése Az elszámolás tisztázása ( a feladat elvégzésének ellenértéke hogyan, mikor jut el a szolgáltatóhoz?) Az elszámolás tisztázása ( a feladat elvégzésének ellenértéke hogyan, mikor jut el a szolgáltatóhoz?)

32 32 A feladat teljesítését a megrendelő felé a szolgáltató jelenti, az értékelést követően a további feladatokat meghatározzák A feladat teljesítését a megrendelő felé a szolgáltató jelenti, az értékelést követően a további feladatokat meghatározzák FONTOS:A megrendelő bárki lehet, de az ellátás finanszírozása függhet a megrendelőtől FONTOS:A megrendelő bárki lehet, de az ellátás finanszírozása függhet a megrendelőtől (pl. a család is igénybe veheti térítés ellenében az addig általuk biztosított betegellátást) A szociális szféra a szükséges mértékben kapcsolódik be, finanszírozása az egészségügyi ellátórendszertől független

33 33 Szociális feladatok Egészségügyi feladatok koordinátor BETEG (megoldandó probléma) háziorvos család specialista

34 34 A várható eredmények A beteg intézeti ápolása kiváltható lesz A beteg intézeti ápolása kiváltható lesz A beteg a saját otthonában eredményesebben és rövidebb idő alatt rehabilitálható A beteg a saját otthonában eredményesebben és rövidebb idő alatt rehabilitálható A körzeti ápoló feladata a rendelőre koncentrálódik, hatékonyabb és eredményesebb munkát képes nyújtani A körzeti ápoló feladata a rendelőre koncentrálódik, hatékonyabb és eredményesebb munkát képes nyújtani A kitágult kompetencia racionálisabb működést eredményez A kitágult kompetencia racionálisabb működést eredményez

35 35 A nem várható eredmények: Megtakarítás, de a zárt kassza miatt nő az intézeti ellátás hatékonysága (magasabb szakmai igényű lehet az intézetben ellátandó feladatok zöme) Megtakarítás, de a zárt kassza miatt nő az intézeti ellátás hatékonysága (magasabb szakmai igényű lehet az intézetben ellátandó feladatok zöme) Kapacitás csökkenés (jelenleg jelentős ellátatlan tömeg lehet a háttérben!) Kapacitás csökkenés (jelenleg jelentős ellátatlan tömeg lehet a háttérben!) Mindenki megelégedése Mindenki megelégedése Kórház: kieső könnyű betegek Kórház: kieső könnyű betegek Körzet: az otthonában ellátott beteg, mint forrás Körzet: az otthonában ellátott beteg, mint forrás Beteg: az elvi ingyenesség elvesztése, Beteg: az elvi ingyenesség elvesztése,

36 36 A megvalósítás feltételei: Megfelelően képzett és strukturált csapat Megfelelően képzett és strukturált csapat Megfelelő eszközpark (a betegek és az ellátók biztonságát garantáló segédeszközök, a transzport kellékei stb.) Megfelelő eszközpark (a betegek és az ellátók biztonságát garantáló segédeszközök, a transzport kellékei stb.) Működőképes finanszírozás Működőképes finanszírozás Informatika: Informatika: A megrendelés vétele A megrendelés vétele Az ellátók kapcsolata (segítség, szervezés stb.) Az ellátók kapcsolata (segítség, szervezés stb.) A dokumentáció A dokumentáció

37 37 Cél: A beteg otthonában történő egészségügyi ellátás racionalizálása a beteg komplex ellátásának függvényében

38 38 Összegzés(1) Az otthoni ellátási szolgálatok szervezését „megosztottként” jellemezhetjük. Az otthoni ellátás „szociális” összetevője a helyi önkormányzat feladata, melyet szociális munkások útján lát el, míg az otthoni ellátás „egészségügyi” összetevőjét többségében magán otthonápolási szervezetek nyújtják, „szakápolók” segítségével. Ezenkívül minden családorvos alkalmaz ápolót, aki adott esetben szintén végez otthonápolási szolgáltatásokat

39 39 Összegzés (2) Hiányzik a szociális munkások, az otthonápolás szervezetek, a családorvosok és a kórházak közötti koordináció. Ez főleg annak tulajdonítható, hogy nincs központi nyilvántartás az otthoni ellátásban részesülő valamennyi betegről.

40 40 Összegzés (3) E gyakorlat megváltoztatása nem csak a betegek érdekében szükséges, hanem az egészségügyi ellátó rendszer hatékonyabb működéséhez is.

41 41 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Együttműködés a háziápolási szolgálatokkal,tapasztalatok, előnyök és nehézségek Dr. Becka Éva Szakmai igazgató Országos Alapellátási Intézet 2006. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések