Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAM"— Előadás másolata:

1 NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAM
„Tenni kell azért, hogy a fiatalok, a jövő generációi megismerjék azokat a jogvédő intézményeket, amelyek az ő elemi érdekeiket is védik a társadalomban” Dr. Darák Péter Magyarország Kúriájának Elnöke

2 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 1.
14-18 év között Büntetés/intézkedés speciális célja Szabadságvesztés speciális szabályai ha a büntetés célja másként nem érhető el 1 hónap- 10/ 15 év – éveseknél 1 hónap- 5/ 10 év – éveseknél Végrehajtása fk fogházban vagy fk börtönben

3 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 2.
Közérdekű munka: csak 16 év felett óra Pénzbüntetés: ha önálló kereste, jövedelme vagy megfelelő vagyona van napi tétel Ft egy napi tétel összege 7500 – Ft végösszeg Meg nem fizetés/ behajthatatlanság esetén közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre kell átváltoztatni

4 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 3.
Közügyektől eltiltás Csak 1 évnél hosszabb szabadságvesztés mellett Kitiltás Meghatározott bűncselekmények esetén Szabadságvesztés mellett Megfelelő családi környezetben élő fiatalkorú nem tiltható ki abból a helységből, amelyben családja él.

5 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 4.
Megrovás: hatóság rosszallása ha a cselekmény az elbíráláskor már nem vagy csak kevéssé veszélyes a társadalomra Próbára bocsátás: a büntetés kiszabásának elhalasztása Fiatalkorúnál bármely bűncselekménynél 1- 2 év – években és hónapokban Pártfogó felügyelet mellett – ha ennek szabályait megszegi a próbára bocsátás megszűntetése és javítóintézeti nevelés vagy büntetés kiszabása

6 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 5.
Pártfogó felügyelet Felfüggesztett szabadságvesztés mellett Feltételes szabadság idejére Próbára bocsátás idejére Vádhalasztás Javítóintézetből ideiglenes elbocsátás esetén Pártfogóval rendszeres kapcsolat Magatartási szabályok megtartása

7 A fiatalkorúakra vonatkozó szabályok 6.
Speciális eljárásjogi szabályok Kijelölt bíró, pedagógus ülnök Ügyészként fiatalkorúak ügyésze Magánvádas ügyben is ügyész jár el Védő részvétele kötelező Törvényes képviselő jelenléti és fellebbezési joga Előzetes letartóztatás csak különös tárgyi súlyú ügyekben, javítóintézetben is lehet Vádhalasztás az 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeknél

8 Agresszió vagy diákcsíny? 1.
Garázdaság – akár 3 év Kirívóan közösségellenes erőszakos magatartás tanúsítása Mely alkalmas arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást keltsen Súlyosabban minősülő esetei: Csoportosan Köznyugalmat súlyosan megzavarva Csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva Nyilvános rendezvényen

9 Agresszió vagy diákcsíny? 2.
Testi sértés – akár 8 év Aki más testi épségét vagy egészségét sérti A büntetés mértékét meghatározza Eredmény – gyógytartam, maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás, életveszélyes sérülés, halál Aljas indok vagy cél Védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére Különös kegyetlenséggel való elkövetés Gondatlan elkövetés Előkészület

10 Agresszió vagy diákcsíny? 3.
Kényszerítés 3 év Más erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerítése, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön ezzel jelentős érdeksérelmet okoz amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg

11 Agresszió vagy diákcsíny? 4.
Személyi szabadság megsértése akár 10 év Aki mást személyi szabadságától megfoszt A súlyosabb büntetést megalapozza Aljas indokból vagy célból való elkövetés Jelentős érdeksérelem okozása 18. életévét be nem töltött személy sérelmére felfegyverkezve

12 Agresszió vagy diákcsíny? 5.
Közfeladatot ellátó személy (pl. pedagógusok) elleni erőszak akár 10 év Jogszerű eljárásban erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza vagy intézkedésre kényszeríti Eljárása alatt illetve emiatt bántalmazza Súlyosabb minősítést megalapozza: Csoportos elkövetés Felfegyverkezve történő elkövetés Csoport szervezője vagy vezetője Fegyveres elkövetés

13 Agresszió vagy diákcsíny? 6.
Rablás akár 15 év Idegen dolog elvétele jogtalan eltulajdonítás érdekében Erőszakkal Az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel Öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezéssel Tetten ért tolvaj is Súlyosabb minősítést megalapozza: Felfegyverkezve Jelentős értékre ( 2 millió Ft-ot meghaladó) Bűnszövetségben vagy csoportosan Fegyveresen

14 Agresszió vagy diákcsíny? 7.
Zsarolás akár 8 év Jogtalan haszonszerzés érdekében erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön Súlyosabb minősítést megalapozza: Élet vagy testi épség elleni vagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel bűnszövetségben

15 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 1.
A drog definíciója Drog minden olyan természetes vagy szintetikus kémiai anyag, amely a központi idegrendszer működését befolyásolja, megváltoztatja a mentális és pszichés státuszt, az érzelmi reakciót, a hangulatot, viselkedést azaz a kábulat, mámor állapotát okozza.

16 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 2.
Törvényi státusza szerint a drog lehet Legális Nem tiltott, a társadalom, az adott kultúra által elfogadott szerek pl. alkohol, nikotin, melyek a kábítószerek jellemző tulajdonságaival rendelkeznek Illegális A hétköznapi értelemben vett kábítószerek, melyek „használata” bűncselekménynek minősül. Felsorolásukaz Egységes Kábítószer Egyezmény illetve a Bécsi Egyezmény – más néven a tiltólisták – mellékleteiben található a pszichotróp anyagokkal együtt.

17 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 3.
Eredete szerint a drog lehet Természetes anyagok – amikor valamely növény tartalmaz ilyen anyagot Pl: vadkender, mák, csattanó maszlag, egyes gombák Szintetikus vegyületek – laboratóriumi körülmények között előállított vegyületek pl: amfetamin

18 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 4.
A kábítószerrel visszaélés büntetőjogi szabályozása Fogyasztói (beszerzői) típusú magatartások akár 10 év Termesztés Előállítás Megszerzés Tartás Az országba behozatal, onnan kivitel, ország területén átvitel Fentiekhez anyagi eszköz szolgáltatása Előkészület is büntetendő!

19 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 5.
Forgalmazó ( kereskedő) típusú magatartások, akár életfogytig tartó szabadságvesztés!! Kínál Átad Forgalomba hoz Kereskedik Fentiekhez anyagi eszköz szolgáltatása Előkészület is büntetendő!

20 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 6.
Fiatalkorú sérelmére vagy felhasználásával elkövetett magatartások akár életfogytig tartó szabadságvesztés!! Az a 18 év feletti személy, aki a fogyasztói és kereskedői magatartások valamelyikét 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával követi el Aki a kereskedői magatartások valamelyikét oktatási, köznevelési, gyermekjóléti…stb épület területén illetve annak közvetlen környezetében követi el Fentiekhez anyagi eszköz szolgáltatása Előkészület is büntetendő

21 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 7.
Kábítószerfüggő személyek által elkövetett magatartások akár 8 év Fogyasztói és kereskedői magatartások is A kábítószerek hatóanyag tartalma Meghatározása szakértői kérdés Csekély mennyiség- jogszabály határozza meg - privilegizált eset, enyhébb büntetés minden elkövetői magatartásnál Jelentős mennyiség csekély mennyiség hússzoros mértékét meghaladja – súlyosabban minősül, súlyosabb a büntetés minden elkövetői magatartásnál

22 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 8.
Elterelés Csekély mennyiség saját használatra termesztése, előállítása, megszerzése, tartása nem büntethet ha Az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy Legalább 6 hónapig folyamatos kábítószer függőséget, vagy kábítószer használatot kezelő más ellátásban részesült vagy megelőző- felvilágosító szolgáltatáson vett részt Ezeket az ún. drogambulanciák és az egészségügyi addiktológiai ambulanciák végzik

23 Az internethez kapcsolódó bűncselekmények 1.
Szerzői jog vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése akár 8 év Aki más szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát Haszonszerzés végett vagy Vagyoni hátrányt okozva megsérti

24 Az internethez kapcsolódó bűncselekmények 2.
A nem ingyenes – a nem szabad felhasználású - számítógépes programoknak az interneten elérhető ún. kalózszerverekről, emelt díjas SMS-ek fejében történő letöltése bűncselekményt valósít meg (BH 2009/232) A számítógépes program saját felhasználásra, akár egy példányban történő másolása bűncselekményt valósít meg ( BH 2003/101)

25 Az internethez kapcsolódó bűncselekmények 3.
Tiltott pornográf felvétellel visszaélés akár 8 év 18. életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt megszerez, tart Ilyen felvételt kínál, átad, hozzáférhetővé tesz Ilyen felvételt készít, forgalomba hoz, nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz Pornográf felvétel: olyan videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja

26 Az internethez kapcsolódó bűncselekmények 4.
Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény akár 10 év Számítástechnikai rendszerbe a rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával Jogosulatlan belépés Belépési jogosultság kereteit túllépve illetve azt megsértve bent maradás Rendszerben kezelt, feldolgozott, tárolt, továbbított adat megváltoztatása, törlése, hozzáférhetetlenné tevése – ezzel vagy mással a rendszer működésének jogosulatlan akadályozása

27 Az internethez kapcsolódó bűncselekmények 5.
Jogtalan haszonszerzés végett, kárt okozva adat megváltoztatásával, törlésével vagy bevitelével kárt okoz Ez utóbbi esetben a büntetés mértéke az okozott kár nagyságához igazodik

28 A Szegedi Ítélőtábla bírái
Köszönjük a figyelmet! A Szegedi Ítélőtábla bírái


Letölteni ppt "NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések