Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bíró Melinda TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bíró Melinda TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."— Előadás másolata:

1 Dr. Bíró Melinda TÁMOP E-13/KONV

2 Tartalom Úszás Az úszás és az úszásoktatás története Az úszásoktatás fontossága és sajátossága Az úszófoglalkozás szervezése Az úszásoktatás, a vízhez szoktatás módszertana Az úszásnemek oktatása Vízilabda Egyéb uszodai sportok Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

3

4 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Az úszás és az úszásoktatás története

5 Őskor 1. Barlangrajzok 2. Vízi akadályok leküzdése gyors és mellúszás szerű mozdulatokkal Oktatás: Utánzással történt Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Őskorú úszók a barlangrajzokon

6 Ókor Fejlett úszókultúra jellemzi Az úszás szerepe: katonai kiképzés nevelésben betöltött funkció az egészségre gyakorolt pozitívumok Oktatás: oktatás módszerek családi nevelés utánzás oktatási eszközök megjelenése Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Asszír katona úszásának ábrázolása i.e.1200-ból Úszó alakot formáló kanál az ókori egyiptomból

7 Középkor Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Az úszás tilalma Az úszás szerepe: A lovagi nevelésben van csak helye. „A mindennapos fürdés, a nyílt vizekben való úszkálás fölöttébb káros az egészségre”- vallották. Középkori fürdőábrázolás

8 Divatba jön az úszás Az úszásoktatás fontossá válik Első szakkönyvek Oktatás: vizuális oktatást Thevenot, Bachstrom, Bernardi, a szemléltetést a képi bemutatást és a meggyőzést Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A világ első úszószakkönyve Reneszánsz A reneszánsz szabadúszás ábrázolása Thevenot 1696 „Úszás művészete képekkel ábrázolva és utasítások a hasznos fürdőzéshez”

9 Uszodaépítések A versenyúszás megszületése Oktatás: szárazon oktatás módszere öntanulás módszere könyvek segítségével szárazföldi segédletekkel történő oktatás Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Újkor Thevenot 1696 „Úszás művészete képekkel ábrázolva és utasítások a hasznos fürdőzéshez”

10 Az úszás sportági jellege technikája Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Pillangóúszás Hátúszás Mellúszás Gyorsúszás Vegyesúszás

11 A versenyúszás szabálya Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Az érintőpanel elhelyezése a medence végfalánál Az olimpiai uszoda medence méreteire vonatkozó követelmények

12 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Az úszásoktatás fontossága és sajátossága

13 Miért tanítsunk úszást? Életmentő (fulladások elkerülése). A szervezetre gyakorolt számos jótékony hatása miatt. Az egészség megőrzésének, megtartásának, helyreállításának fontos eszköze. A személyiségfejődé - fejlesztés fontos színtere. Életünk végéig űzhetjük. Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

14 Az úszás szerepe jelentősége Az izomrendszer fejlesztése és a mozgásszervi rendellenességek javítása. A csontrendszerben bekövetkező pozitív változások. Pozitív hatása van a légzőrendszer működésére. Az úszás az idegrendszerre, pszichikumra is kedvezően hat. Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

15 Az úszásoktatás a személyiségfejlesztés eszköze Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV „szociális szabályozás ” „tekintélyi szabályozás” érzelmi – akarati tényezők fejlődése: szorgalom, kitartás, akaraterő, küzdeni tudás, önbizalom, önfegyelem, bátorság, a kezdeti kudarcok és sikertelenség elviselése, önmaguk - mások reális értékelése, gazdagítja az általános műveltséget

16 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Az úszófoglalkozás szervezése

17 Milyen keretek közt oktathatunk ? Az oktatás keretei Az általános iskolai úszásoktatás megszervezése testnevelési óra sportköri szabadidős szakosztályi vállalkozás keretein belül szervezett, rendszeres (heti) Idényjellegű (nyári) Függ : tárgyi - dologi tényezőktől iskola hozzáállásától iskolavezetés, igazgató óraszám, (csoportlétszám) támogatás testnevelő tanároktól Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

18 Balesetvédelem, higiéné, egészségmegőrzés Rend - fegyelem biztosítása gyülekezőhely megszervezése pontosság balesetek elkerülésére csak az oktató engedélyével lehet vízbe menni A csúszásveszély miatt nem szabad futni fejest ugrani, csak mélyvízbe, oktatói felügyelettel szabad tilos társat vízbe lökni, víz alá nyomni a sérülést rögtön jelezni kell az uszodát, medencét csak edzői engedéllyel lehet elhagyni A rend, fegyelem, nem csak a gyerekre, de a szülőre is vonatkozik! Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

19 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV Az úszásoktatás, a vízhez szoktatás módszertana

20 Úszásoktatás hatékonysága Személyi,tárgyi, dologi feltételek Az úszást oktató személyisége Számos egyéb tényező Az oktatási módszerek Szervezési módok Az oktatási eszközök Az úszást oktató szakértelme Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

21 Oktatási módszerek a)A vízhez szoktatás gyakorlatát és az úszómozgás megismerését, megértését segítő módszerek o Szóbeli kifejtés módszerei (magyarázat, beszélgetés) o Bemutatás, imitálás, bemutattatás o Verbális - vizuális együttes módszer - tanári magyarázat - tanulói bemutattatással - tanári magyarázat – tanári imitálással - tanári magyarázat - egyéb vizuális információval (digitális vagy videó felvétel elemzése) b)Egyéb verbális – non verbális módszerek o Bíztatás o Bátorítás o Buzdítás o ösztönzés c)Beidegzés módszerei o Ismétlés (globális, parciális, izolációs) (egésztanulás, résztanulás) Segítségadás o Hibajavítás o A tanulók egyéni ismétlései a)Alkalmazás - feldolgozás módszerei o Tanári gyakoroltatás o A tanuló önálló gyakorlása b)Ellenőrzés – értékelés módszerei o Tanári megfigyelés o Tanulói ellenőrzés, (önellenőrzés) o Tanári értékelés o Tanulói értékelés (önértékelés) o Verseny o Digitális vagy videó felvétel Utánzás Játékos eljárás Előkészítő gyakorlatok Rávezető gyakorlat Kényszerítő helyzetek Azonos feltételek közötti gyakorlás, gyakoroltatás Változó feltételek közötti gyakorlás, gyakoroltatás Problémamegoldás

22 Az úszásoktatásnak, mint mozgásos cselekvéstanításnak a sajátosságai Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A közeg 2. A mozgás sajátos természete 3. Az úszómozgás taníthatóságának életkori különbségei 4. A szervezetre ható szokatlan ingerek 5. A szárazföldi besorolások megváltoznak 6. A szervezet sajátos válaszreakciói az idegen közegre 7. A vízhez szoktatás

23 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Úszásoktatás Vízhez szoktatás kisvizes - mélyvizes Úszásnemek tanítása kisvizes - mélyvizes

24 Az Az úszásoktatás egyes részfeladatainak egymásra épülése úszásoktatás egyes részfeladatainak egymásra épülése Vízhez szoktatás Mélyvizes vízhez szoktatás Úszásnemek oktatása Egy úszásnem oktatása Több úszásnem együttes oktatása gyorshátmell gyors – hát - mell gyors - mellhát - mell gyors-hát Vízből mentés oktatása Vízi sportok oktatása 11. ábra az úszásoktatás egyes részfeladatainak egymásra épülése TÁMOP E-13/KONV Rajtok-fordulók oktatása Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata

25 A vízhez szoktatás módszertana Feladatai: Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Ismerkedés a vízzel vízalámerülés szemkinyitás levegő kifújás lebegés siklás vízbeugrások összetett feladatok

26 A játékos feladat- ismertetés fontossága Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

27 Az oktatási eszközök szerepe a vízhez szoktatásnál Megkönnyíti az oktatást Növeli a hatékonyságot Csökkenti az úszásoktatás idejét Kényszerítő helyzetet teremt Rávezető gyakorlatoknál alkalmazható Érdekes Változatos, színes tőle az oktatás Figyelemelterelés Motiválás Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

28 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV Az úszásnemek oktatása

29 Az úszásnemek megválasztását befolyásoló tényezők Mozgásszerkezet Életkor Előképzettség Óraszám Használhatóság Képzés Egyéb: Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

30 Hány éves korban kezdjük? 5-6 éves korban az alaptechnikák már taníthatók. Az úszástanítás ideális életkorát legtöbben 5-6 vagy 6-7 legkésőbb 6-8 éves életkorra teszik. Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

31

32 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A vízilabdázás története

33 A vízilabdázás kialakulása Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV “The POLO race”. Pólóverseny 1881-ből. New Orleans, Louisiana USA. Vízilabda mérkőzés ből, Great Barrington, Massachusetts USA. A kapu, és a kapus elhelyezkedése nyílt vízi mérkőzéseknél as rajz

34 A vízilabdázás magyarországi története Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Első aranycsapat: Második aranycsapat: Harmadik aranycsapat: Negyedik aranycsapat:

35 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A vízilabda sportági jellege, szabálya

36 Szabályok Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A játéktér méretei, jelzései A kapu méretei A vízilabda méretei A kiállítás időtartama, és a visszatérési terület helye A mérkőzés időtartama 4x8 perc, tiszta játékidő

37 A játék technikája Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV …

38

39 VÍZ ALATTI RÖGBI USZONYOS ÉS BÚVÁRÚSZÁS TÁJÉKOZÓDÁSI BÚVÁRÚSZÁS APNEA AQUATLON VIZIHOKI

40 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A víz alatti rögbi A TV-re kattintva megtekintheted a videót

41 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV Az uszonyos- és búvárúszás

42 A búvárúszásnak három válfaja ismert: uszonyos úszás, búvárúszás tájékozódási búvárúszás. Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV uszonyos úszók búvárúszó

43 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV Az apnea A TV-re kattintva megtekintheted a videót

44 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A víz alatti hoki A TV-re kattintva megtekintheted a videót

45 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A víz alatti céllövészet A TV-re kattintva megtekintheted a videót

46 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV Az aquatlon

47 TÁMOP E-13/KONV

48 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A sportág születése Egy itáliai síremlék egy ókori görög sziklaugrót ábrázol i.E ból

49 A sportág kialakulása és kiemelkedő alakjai Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A négyszeres olimpiai bajnok Greg Louganis

50 Mű- és toronyugrás sportági jellege technikája Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A mű és toronyugrás versenyszámai: -Műugrás (3m) - Toronyugrás (10m) -Szinkron műugrás (3m) -Szinkron toronyugrás (10 m) A mű és toronyugrás versenyszámai, ugróhelyei

51 A mű-és toronyugrás szabálya Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A 3 méteres műugródeszka hivatalos méretei a FINA szabályzata alapján A mű és toronyugrás medenceméretei

52 TÁMOP E-13/KONV

53 A könyv címe TÁMOP E-13/KONV A szinkronúszás története

54 A szinkronúszás sportági jellege technikája Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Catalina forgás Fordulatok a vízben A flamingó pozíció A TV-re kattintva megtekintheted a videót

55 A szinkronúszás szabálya Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV A két öt fős bírói csapat. A legmagasabb pontszám a tízes, amit adhatnak. A bírók pontjai közül a legjobb és a leggyengébb pontszám kiesik. a végleges pontszám megállapításához a maradék pontszámot összeadják, majd elosztják a bírók számával, és szorozzák a nehézségi fok értékeivel

56 Szakirodalom Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Ahrendt L., (2004a): Baby swimming. Meyer and Meyer Sport Ahrendt L., (2004b): Toddler swimming. Meyer and Meyer Sport Arold Imre (1989): Az úszás oktatása. Sport, Budapest. Asher K.N., Rivara F.P., Felix D., Vance L., Dunne R. (1995): Water safety training as a potential means of reducing risk of young children’s drowning. Inj Prev.; 1 :228 –233 Bakó Jenő (1986): Az úszás története. Sport, Budapest. Bárány István (1964): A gyermekek úszásoktatása. Sport, Budapest, Barbadillo J. & Murphy M. M. (1972): Teaching the Very Young to Swim. Association Press, New York Bíró M, Az úszásoktatásban alkalmazott oktatási módszerek fejlődése. (Neveléstörténet Internet) Bíró M. (2006) Az oktatási eszközök sokrétű alkalmazása az úszástanításnál, kisvizes vízhez szoktatás. Líceum Kiadó, Eger. Bíró M. (2006) Az úszásnemek megválasztásának és oktatási sorrendjének vízbiztonság és egészség szempontú megközelítése. Iskolai Testnevelés és Sport, 32: Bíró Melinda (2006) Az oktatási eszközök sokrétű alkalmazása az úszástanításnál, kisvizes vízhez szoktatás. Líceum Kiadó, Eger. Cregeen A. & Noble J. (1988): Swimming Games and Activities. A&C Black, London

57 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Csaba L, Lengyel Sz. (2000) A vízijátékok alkalmazása az úszófoglalkozásokon. Úszás Szöveggyűjtemény II. Obender & Co. Sutio Kft., Csaba László (2001): Úszás; in.: A testnevelés tanítása tanári kézikönyv felső tagozatos pedagógusok számára. szerk.: Ardai László, Korona Kiadó, Budapest. Cseh István (1985): Tanítsunk korszerűen, gyorsan és jól. Testnevelés Tanítása 1985/ Erbaugh S.J. (1986): Effects of aquatic training on swimming skill development of preschool children. Percept Mot Skills.; 62 :439 –446 Gaulhofer K. & Streicher M. (1922): Grundzüge des österreichischen Schulturnens. Wien. Kiricsi J. (2002) Úszásoktatás kisiskolások számára. Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar, Budapest. Kiricsi János (2002): Úszásoktatás kisiskolások számára. Semmelweis Egyetem Testnevelési-és Sporttudományi Kar, Budapest. Kiss Miklós (2005) A versenyúszás alapjainak oktatása. Bp. Kiss Miklós (2005): A versenyúszás alapjainak oktatása. Jedlik Oktatási Stúdió, Budapest. Kugler Sándor (1936): Tömegek úszásoktatása. Stephaneum, Budapest. Lewin G. (1975): Schwimmen mit kleinen Leuten. Berlin Molnár Róbertné, Székely Éva (2001): Feladatok vízben – úszás. in.: A testnevelés tanítása tanári kézikönyv alsó tagozatos pedagógusok számára szerk.: Ardai László, Korona Kiadó, Budapest. Nagy Sándor (1984): Az úszástanulás modellje. Pedagógiai szemle 1984/ p. Nagy Sándor, Pádár Károly (1987): A kötelező úszásoktatás hazánkban. Testnevelés Tanítása 1987/ o.

58 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Nagy Sándor, Pádár Károly (1987): Az iskolai úszásoktatás. Köznevelés /14. Parker H. E. & Blanksby B. A. (1997): Starting age and aquatic skill learning in young children: mastery of prerequisite water confidence and basic aquatic locomotion skills. Aust J Sci Med Sport.; 29 :83 –87 Peterdi Pál (1965). Úszni jó. Sport, Budapest. Rajki Béla (1978): Úszástanítás – úszástanulás. Sport, Budapest. Rheker Uwe (1996): Integrationssport –Sport ahne Aussonderung. Darstellung eines praxisorientierten Ansatzes einer differenzirten Integrationspadagogik für den Sport von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Padernborn. Rheker Uwe (2004): Aquafun. First Steps, Learning by Playing. Mayer & Mayer Sport. Testnevelési Utasítás (1926): II. rész testnevelési és sportágak (úszás). Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság, Budapest. Tóth Á. (2002) Úszás oktatása, sportági szakmódszertan. Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest. Tóth Á. (2008) Az úszás tankönyve. 2. fejezet. Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, Budapest. Tóth Ákos (2002). Úszás oktatás sportági szakmódszertan. Budapest. Wilke K. (1992). Anfangerschwimmen. Reinbek bei Hamburg

59 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV Képek hivatkozásai

60 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

61 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

62 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV

63 Úszás és vízisportok elmélete és gyakorlata TÁMOP E-13/KONV


Letölteni ppt "Dr. Bíró Melinda TÁMOP 4.1.2.E-13/KONV-2013-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések