Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.. GAZDASÁGI ESEMÉNYEK – KÖNYVELÉSI TÉTELEK A gazdasági események általános könyvelési modellje.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.. GAZDASÁGI ESEMÉNYEK – KÖNYVELÉSI TÉTELEK A gazdasági események általános könyvelési modellje."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.

2 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK – KÖNYVELÉSI TÉTELEK A gazdasági események általános könyvelési modellje

3 Deák István © - 2006. 3 SZÁMVITEL FOGALMA A vagyon, és a vagyonváltozások megragadásának, nyomon követésének és megjelenítésének az eszköze GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVVITEL

4 Deák István © - 2006. 4 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK: RENDSZEREZÉS és ÉRTÉKELÉS ÚJ VAGYONRÉSZ FELVÉTELE KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS MEGLÉVŐ VAGYONRÉSZ KIVEZETÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ÉRTÉKKORREKCIÓK (+/-) KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK MÉRLEGÉRTÉK

5 Deák István © - 2006. 5 Bekerülések azonosítása: bekerülési jogcímek 1. BESZERZÉS ( külső környezetből ) a)VÁSÁRLÁS o BELFÖLDRŐL o KÜLFÖLDRŐL b)APPORTKÉNT ÁTVETT c)TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT d)KÖVETELÉS ELLENÉBEN ÁTVETT e)MEGSZŰNT RÉSZESEDÉS ELLENÉBEN ÁTVETT 2. SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS (gazdálkodón belül)

6 Deák István © - 2006. 6 Bekerülések értékelése: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK Az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba való beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek együttes összege MOZGÁSNEMEK KEZDŐ ÉRTÉKE +/– JÁRULÉKOS TÉTELEK

7 Deák István © - 2006. 7 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK HATÁSA KEZDŐ ÉRTÉK JÁRULÉKOS TÉTELEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKET MÓDOSÍTÓ MÉRLEG HASZNÁLAT EREDMÉNYKIMUTATÁS BEKERÜLÉSI ÉRTÉKET NEM MÓDOSÍTÓ

8 Deák István © - 2006. 8 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK FOGALMAK Beszerzés: beszerzési ár beszerzési jogcím kezdő értéke (vételár stb.) - (számlázott) engedmények + felárak + beszerzéshez kapcsolódó szállítási, rakodási, üzembe helyezési, bizományosi stb., stb. díj + beszerzéshez kapcsolódó adók, vámok NEM része: levonható előzetes áfa

9 Deák István © - 2006. 9 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK FOGALMAK Saját előállítás: közvetlen önköltség előállítás során közvetlenül felmerült és az előállítással szoros kapcsolatban álló költségek + megfelelő mutatók, jellemzők alapján megbízhatóan felosztható (közvetett) költségek

10 Deák István © - 2006. 10 VÁSÁRLÁS  BELFÖLDI BESZERZÉS –Belföld: Magyar Köztársaság területe –Belföldi: akinek székhelye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) belföldön van  IMPORTBESZERZÉS –Külföld: Magyar Köztársaság határán kívüli terület –Külföldi: akinek székhelye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) külföldön van

11 Deák István © - 2006. 11 IMPORTBESZERZÉS  Terméknek (külkereskedelmi forgalomban) külfölditől történő beszerzése  Külföldi által nyújtott szolgáltatás igénybevétele  függetlenül a teljesítési helyétől  Függetlenül az ellenérték kifizetése módjától: –Forint –Deviza –Barter

12 Deák István © - 2006. 12 Belföldi beszerzés (vásárlás) MÉRLEG MÉRLEG ESZKÖZ (100) SZÁLLÍTÓK (100+20) (ELŐZETES) ÁFA (20) T. 1-3. – K. 454/38. T. 466. – K. 454/38. PÉNZESZKÖZÖK (100+20) Vételár +

13 Deák István © - 2006. 13 Importbeszerzés MÉRLEG MÉRLEG ESZKÖZ (100)SZÁLLÍTÓK (100) T. 1-3. – K. 454 Deviza ∙ Választott devizaárfolyam

14 Deák István © - 2006. 14 IMPORTBESZERZÉS ÁFA-JA közösségi beszerzés MÉRLEG MÉRLEG Fizetendő áfa (+ 24) T. 466. – K. 467. Előzetes áfa (-24) A gazdálkodó által (az áfa tv. előírásai szerint) meghatározott összegben

15 Deák István © - 2006. 15 IMPORTBESZERZÉS ÁFA-JA közösségen kívüli beszerzés MÉRLEG MÉRLEG VPOP elszámolási szla (+ 23) T. 368. – K. 465. T. 465. – K. 384. T. 466. – K. 368. Előzetes áfa (-23) Egyéb követelés (+ 23) A vámhatóság által közölt összegben Pénzeszközök (- 23) 1 2 3

16 Deák István © - 2006. 16 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁS MÉRLEG MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KÖLTSÉGEK SZÁLLÍTÓK T. 52. – K. 454/38. T. 466. – K. 454/38. (ELŐZETES) ÁFA PÉNZESZKÖZÖK

17 Deák István © - 2006. 17 APPORTKÉNT ÁTVETT ESZKÖZ MÉRLEG MÉRLEG ESZKÖZ (100) JEGYZETT TŐKE (100) Egyéb rövidlejáratú köt. (100) T. 1-3. – K. 479. T. 33. – 411. T. 479. – K. 33. Társasági szerződésben rögzített értékben JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE

18 Deák István © - 2006. 18 TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL: tőke ágon MÉRLEG ESZKÖZ SAJÁT TŐKE (TŐKETARTALÉK, EREDMÉNYTARTALÉK) T. 1-3. – K. 412.(413.) Csak kivételes (törvény által nevesített) esetben!

19 Deák István © - 2006. 19 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVÉTEL: eredmény ágon Átadónál kimutatott kszé, maximum a piaci érték EREDMÉNYKIMUTATÁS Rendkívüli bevétel ESZKÖZ T. 1-3. – K. 98. MÉRLEG Kapcsolódó téma: halasztott bevétel (lásd a támogatások elszámolását!)

20 20 KÖVETELÉS ELLENÉBEN ÁTVETT ESZKÖZ: mint a vásárlás MÉRLEG MÉRLEG ESZKÖZ (100) SZÁLLÍTÓK (100+20) (ELŐZETES) ÁFA (20) T. 1-3. – K. 454. T. 466. – K. 454. T. 454. – K. 31. VEVŐK (130) Megállapodás szerinti összegben A vevő és szállító számla összevezetésére technikai számla [368] vagy [479] használata szükséges!

21 Deák István © - 2006. 21 ÁFA ELSZÁMOLÁS TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÉS APPORTKÉNTI ÁTVÉTEL ESETÉBEN 479. EGYÉB RÖVIDLEJ. 479. EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖTELEZETTSÉG 466. ELŐZETES ÁFA KÖTELEZETTSÉG 466. ELŐZETES ÁFA

22 Deák István © - 2006. 22 LE NEM VONHATÓ ÁFA BEKERÜLÉSI ÉRTÉK RÉSZE SZÁLLÍTÓK, PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK/KÖLTSÉGEK FIZETENDŐ ÁFA/VPOP FIZETENDŐ ÁFA/VPOP EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖT. EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖT. Belföldi vásárlás Import Térítés nélküli átvétel, apport

23 Deák István © - 2006. 23 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS MÉRLEG MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS SEEÁÉ STK ÁV STK TÁRGYI ESZKÖZÖK T. 23-25. – K. 581. T. 1. – K. 582.

24 Deák István © - 2006. 24 ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE Csökkenési jogcímek Külső környezetbe  Értékesítés  Apportként átadás  Térítés nélküli átadás  Kötelezettség ellenében átadás Gazdálkodón belül  Felhasználás  Selejtezés, káresemény, hiány

25 Deák István © - 2006. 25 ÉRTÉKESÍTÉS általában (1) BELFÖLDINEK EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítás Bevétel ESZKÖZ Fizetendő áfa T. 3. – K. 9. és T. 3. – K. 467. T. 8. – K. 1-3 MÉRLEG KÖVETELÉS PÉNZ

26 Deák István © - 2006. 26 ÉRTÉKESÍTÉS általában (2) EXPORT (külföldinek) EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítás Bevétel ESZKÖZ T. 3. – K. 9. T. 8. – K. 1-3 MÉRLEG KÖVETELÉS PÉNZ DEVIZA ∙ NAPI VÁLASZTOTT ÁRFOLYAM Fizetendő áfa

27 Deák István © - 2006. 27 ÉRTÉKESÍTÉS: készlet EREDMÉNYKIMUTATÁS ELÁBÉ STK ÁV ÉRT. KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÁRBEVÉTEL Vásárolt készlet Fizetendő áfa T. 31/38. – K. 91-94. és T. 31/38. – K. 467. T. 81/81-84. – K. 21-22, 26-28. T. 581/81-84. – K. 23-25 MÉRLEG VEVŐK PÉNZ S T K

28 Deák István © - 2006. 28 ÉRTÉKESÍTÉS: tárgyi eszköz EREDMÉNYKIMUTATÁS Egyéb ráfordítás Egyéb bevétel Tárgyi eszköz Fizetendő áfa T. 31/38. – K. 96. és T. 31/38. – K. 467. T. 86. – K. 11-16. és T. 1x9. – K. 86. MÉRLEG VEVŐK PÉNZ

29 Deák István © - 2006. 29 TÁRGYI ESZKÖZ KIVEZETÉSI TECHNIKÁJA a) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás értékcsökkenés Tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás értékcsökkenés E. 1000 1000 1000 400 400 E. 400 b) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz értékcsökkenés Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz értékcsökkenés E. 1000 400 400 E. 400 Egyéb ráfordítás Egyéb ráfordítás 600 600 600 600

30 Deák István © - 2006. 30 ÉRTÉKESÍTÉS: értékpapírok EREDMÉNYKIMUTATÁS Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás Érték- papírok T. 36/38. – K. 17/37. T. 87. – K. 17/37. vagy T. 17/37. – K. 97. MÉRLEG Egyéb követelés Pénz Nettó módon!

31 Deák István © - 2006. 31 Technikai számla alkalmazása az értékpapírok eladásánál Értékpapírok [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. Értékpapírok [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. KSZÉ ELADÁSI ÁR KSZÉ ELADÁSI ÁR Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Árf. nyereségÁrf. veszteség

32 Deák István © - 2006. 32 ÁTADÁS APPORTKÉNT EREDMÉNYKIMUTATÁS Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás Részesedés T. 88. – K. 1-3. T. 368. – K. 98. T. 17. – K. 368. MÉRLEG ESZKÖZ Egyéb követelés Társ. szerz. szerinti érték Cégbírósági bejegyzéskor

33 Deák István © - 2006. 33 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADÁS EREDMÉNYKIMUTATÁS Rendkívüli ráfordítás T. 88. – K. 1-3. MÉRLEG ESZKÖZ

34 Deák István © - 2006. 34 ÁFA ELSZÁMOLÁSA TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÉS APPORTKÉNTI ÁTADÁS ESETÉBEN MÉRLEG MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS EGYÉB KÖVETELÉS FIZETENDŐ ÁFA T. 368. – K. 467. (VAGY) T. 88. – K. 467. Az átadáskor érvényes forgalmi érték alapján

35 Deák István © - 2006. 35 ÁTADÁS KÖTELEZETTSÉG ELLENÉBEN Átadott eszköz kivezetése ÉRTÉKESÍTÉS KÖTELEZETTSÉG ÉS KÖVETELÉS ÖSSZEVEZETÉSE KÜLÖNBÖZET PÉNZÜGYI RENDEZÉSE T. 31. – K. 91/96/97 T. 31. – K. 467. T. 44-45. – K. 31.

36 Deák István © - 2006. 36 (Anyag)felhasználás MÉRLEG MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS Anyagköltség ANYAGOK T. 51. – K. 21-22.

37 Deák István © - 2006. 37 KÁRESEMÉNY, SELEJTEZÉS, HIÁNY EREDMÉNYKIMUTATÁS Egyéb ráfordítás Egyéb bevétel T. 86. – K. 1-3. 38. – 96. MÉRLEG ESZKÖZ PÉNZ

38 Deák István © - 2006. 38 KIVEZETÉSEK ÉRTÉKELÉSE: könyv szerinti érték meghatározása KIVEZETETT VAGYONRÉSZ EGYEDILEG AZONOSÍTHATÓ KIVEZETETT VAGYONRÉSZ EGYEDILEG NEM AZONOSÍTHATÓ NINCS ÉRTÉKELÉSI PROBLÉMA ÉRTÉKELÉSI PROBLÉMA ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLAGMÓDSZEREK SORRENDISÉGRE ÉPÜLŐ DIKTÁLT ÁRAK MEGOLDÁS NINCS ÉRTÉKELÉS

39 Deák István © - 2006. 39 ÉRTÉKKORREKCIÓK AZ ESZKÖZÖK ÉLETPÁLYÁJA SORÁN Az eszközök használatából és/vagy a piaci környezet értékítéletének megváltozásából adódó, (általában) a fordulónapon elszámolt növelő vagy csökkentő helyesbítések OKA: a könyv szerinti érték és az aktuális érték (használati/piaci/valós érték) eltérése

40 Deák István © - 2006. 40 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (1) BEKERÜLÉSI ÉRTÉK MODELL (CM): értékkorrekciók bekerülési értékig értékkorrekciók bekerülési értékig eredménykimutatásban eredménykimutatásban Bekerülési érték KSZÉ 0 KSZÉ 1 Értékcsökkenés értékvesztés visszaírás

41 Deák István © - 2006. 41 KÖNYVELÉS A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK MODELLBEN ESZKÖZ (bekerülési érték) Értékcsökkenés Értékcsökkenés Bevétel Értékvesztés Ráfordítás 1000 400 300 KSZÉ 0 = 1000 KSZÉ 1 = 1000-400 = 600 KSZÉ 2 = 1000-400+300 = 900

42 Deák István © - 2006. 42 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (2) ÁTÉRTÉKELÉSI MODELL (RM): értékkorrekciók bekerülési érték fölé is értékkorrekciók bekerülési érték fölé is eredménykimutatásban: bekerülési értékig eredménykimutatásban: bekerülési értékig saját tőkében: bekerülési érték fölött saját tőkében: bekerülési érték fölött ÉH Bekerülési érték KSZÉ 0 KSZÉ 1

43 Deák István © - 2006. 43 KÖNYVELÉS AZ ÁTÉRTÉKELÉSI MODELLBEN Bekerülési érték Bevétel Értékvesztés Ráfordítás 1000 400 300 KSZÉ 0 = 1000 KSZÉ 1 = 1000-400 = 600 KSZÉ 2 = 1000-400+400 = 1000 400 Saját tőkeÉrtékhelyesbítés 500

44 Deák István © - 2006. 44 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (3) VALÓS ÉRTÉK MODELL (FVM): értékkorrekciók bekerülési értéktől függetlenül eredménykimutatásban KSZÉ 0 Bekerülési érték KSZÉ 1 KSZÉ 2 -VÉK +VÉK

45 Deák István © - 2006. 45 KÖNYVELÉS A VALÓS ÉRTÉK MODELLBEN Bevétel ESZKÖZ Ráfordítás 400 900 KSZÉ 0 = 1000 KSZÉ 1 = 1000-400 = 600 KSZÉ 2 = 1000-400+900 = 1500 900 1000

46 Deák István © - 2006. 46 ÉRTÉKKORREKCIÓK A MAGYAR SZABÁLYOZÁSBAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KORREKCIÓK Terv szerinti értékcsökkenés: a tárgyi eszközök és immateriális javak pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja → → becslés 57. – 119-159.

47 Deák István © - 2006. 47 PIACI KÖRNYEZET ÉRTÉKÍTÉLETÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁBÓL EREDŐ KORREKCIÓK Egyszeri (fordulónapi) kiigazítások a piaci érték változása miatt LEÉRTÉKELÉS FELÉRTÉKELÉS Aktuális (piaci) érték tartósan és jelentősen eltér a könyv szerinti értéktől Számvitelpolitikai kérdés

48 Deák István © - 2006. 48 LEÉRTÉKELÉS: könyv szerinti érték csökken Terven felüli értékcsökkenés (IJ, TE) EGYÉB RÁFORDÍTÁS Értékvesztés (készletek, követelések, értékpapírok, részesedések) PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁS Árfolyamveszteség (devizás tételek)

49 Deák István © - 2006. 49 FELÉRTÉKELÉS KÖZVETLEN FELÉRTÉKELÉS KÖZVETETT FELÉRTÉKELÉS VISSZAÍRÁS: (terven felüli écs., értékvesztés) ÁRFOLYAMNYERESÉG devizás tételek (pénzügyi bevétel) ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Könyv szerinti érték növekszik Könyv szerinti érték nem változik

50 Deák István © - 2006. 50 EGYÉB TÉMÁK

51 Deák István © - 2006. 51 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK(1) PÉNZTÁR – PÉNZTÁR KÖZÖTTI MOZGÁS PÉNZTÁR(1) ÁTVEZETÉSI SZÁMLA PÉNZTÁR (2) Pénztár kiadási biz. Pénztár bevételi biz.

52 Deák István © - 2006. 52 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK(2) PÉNZTÁR – BANKBETÉT KÖZÖTTI MOZGÁS PÉNZTÁR ÁTVEZETÉSI SZÁMLA BANKBETÉT Pénztár kiadási biz. Jóváírási értesítés Pénztár bevételi biz. Terhelési értesítés

53 Deák István © - 2006. 53 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS(3) BANKBETÉT – BANKBETÉT (HITELSZÁMLA) KÖZÖTTI MOZGÁS BANKBETÉT (1) BANKBETÉT (2) HITEL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA HITEL Terhelési értesítés Jóváírási értesítés

54 Deák István © - 2006. 54 ADOTT ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA  A teljesítést megelőzően a szállítónak kifizetett összeg, amely a későbbi teljesítés ellenértékébe beszámításra kerül.  Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor  Követelés, de a mérlegben sajátos elhelyezés  Az előleg pénzügyi teljesítéséhez áfa elszámolás kapcsolódik → az előleg áfa-val értendő  A teljesítéskor át kell vezetni a szállítókra  Ügylet meghiúsulása esetében visszajár (stornózás)

55 Deák István © - 2006. 55 ADOTT ELŐLEG KÖNYVELÉSE Pénzeszköz Adott előleg Szállító E 120 100 100 120 300 Előzetes áfa 20 50 Eszköz 25020 1 2 3

56 Deák István © - 2006. 56 KAPOTT ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA  A teljesítést megelőzően a vevőtől kapott összeg, amely a későbbi teljesítés ellenértékébe beszámításra kerül.  Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor  Kötelezettség → kimutatása visszafizetendő összegben  Az előleg pénzügyi teljesítéséhez áfa elszámolás kapcsolódik → az előleg áfa-val értendő  A teljesítéskor át kell vezetni a vevőkre  Ügylet meghiúsulása esetében vissza kell fizetni (stornózás)

57 Deák István © - 2006. 57 KAPOTT ELŐLEG KÖNYVELÉSE Vevők Kapott előleg Pénzeszköz Vevők Kapott előleg Pénzeszköz 300 120 120 120 120 Fizetendő áfa 20 50 Egyéb köv. 20 Bevétel 250 1/a 1/b 2 3/a 3/b

58 Deák István © - 2006. 58 DEVIZÁBAN FELMERÜLŐ TÉTELEK csoportosítása az értékelés szempontjából Nem monetáris tételek: devizáért vásárolt (nem monetáris) eszközök, devizában felmerült bevételek és ráfordítások Monetáris tételek: deviza/valuta, devizás értékpapírok, devizás követelések, devizás kötelezettségek (együtt: devizás tételek)

59 Deák István © - 2006. 59 Nem monetáris tételek Import: - termékimport: külfölditől történő beszerzés - termékimport: külfölditől történő beszerzés - szolgáltatásimport: külföldi által nyújtott szolgáltatás - szolgáltatásimport: külföldi által nyújtott szolgáltatás függetlenül attól, hogy az ellenérték hogyan kerül kiegyenlítésre Lehet: közösségen belülről és közösségen kívülről közösségen kívülről nincs vám DE ennek nincs számviteli jelentősége

60 Deák István © - 2006. 60 Nem monetáris tételek Export: külföldinek értékesített termék ill. nyújtott szolgáltatás függetlenül attól, hogy az ellenérték hogyan kerül rendezésre Lehet: közösségen belülre, közösségen kívülre DE ennek nincs számviteli jelentősége

61 Deák István © - 2006. 61 Devizában felmerülő (monetáris és nem monetáris) tételek bekerülési értéke Főszabály: napi választott árfolyam Általános szabály: a) MNB devizaárfolyam vagy b) Választott hitelintézet átlagárfolyama Kivételes szabály: a)Választott hitelintézet vételi árfolyama vagy b)Választott hitelintézet eladási árfolyam Kisegítő szabály: a)Szabadpiaci árfolyam b)Számított (kereszt) árfolyam S z á m v i t e l p o l. k é r d é s

62 Deák István © - 2006. 62 Kivételek a) Forintért vásárolt deviza/valuta: fizetett forintösszeg b) Forintban jóváírt devizahitel/kölcsön: jóváírt forintösszeg (majd átértékelés a napi választott árfolyamra) c) Barter második ügylete: első ügylet árfolyamán

63 Deák István © - 2006. 63 Devizában felmerülő tételek követő értékelése: árfolyamváltozások figyelembe vétele  Nem monetáris tételek: árfolyamváltozásból eredően nincs követő értékelés (DE van kivétel)  Monetáris tételek: árfolyamváltozásból eredő folyamatos helyesbítés Realizált árfolyam különbözet Nem realizált árfolyam különbözet

64 64 Devizás tételek követő értékelése Realizált árfolyamkülönbözetek: Évközben: (általában) pénzügyi teljesítés Évközben: (általában) pénzügyi teljesítés legalább egy devizás tétel megszűnik legalább egy devizás tétel megszűnik egyedileg: DT i ∙ (PTÁ – KSZÁ i ) egyedileg: DT i ∙ (PTÁ – KSZÁ i ) előjeltől függően: előjeltől függően: a) veszteség: pénzügyi ráfordítás b) nyereség: pénzügyi bevétel Eszköz: PTÁ>KSZÁForrás: PTÁ < KSZÁ

65 Deák István © - 2006. 65 Devizás eszközök realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása DEVIZÁS ESZKÖZ Pénzeszközök Bevételek Pénzeszközök Pénzügyi bevételekPénzügyi ráfordítások Bekerülési árfolyamon Pénzügyi teljesítéskori árfolyamon 1 Árfolyamnyereség PTÁ > KSZÁ Árfolyamveszteség PTÁ < KSZÁ VAGY Realizált (egyedi) 1 Napi választott árfolyam!

66 Deák István © - 2006. 66 Devizás kötelezettségek realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása DEVIZÁS KÖTELEZETTSÉG Pénzeszközök Eszközök Pénzeszközök Pénzügyi bevételekPénzügyi ráfordítások Pénzügyi teljesítéskor árfolyamon 1 Bekerülési árfolyamon Árfolyamnyereség PTÁ < KSZÁ Árfolyamveszteség PTÁ > KSZÁ VAGY Realizált (egyedi) 1 A felhasznált deviza könyv szerinti értéke, vagy a megvásárolt devizáért fizetett forintösszeg

67 Deák István © - 2006. 67 Nem realizált árfolyamkülönbözetek - fordulónapi értékelés: csak értékkorrekció - egységesen (minden devizás tételt) - összevontan: ΣDT i ∙ (FVÁ – KSZÁ i ) - összevont veszteség: pénzügyi ráfordítás - összevont nyereség: pénzügyi bevétel Számvitelpolitikai döntés: fordulónapi értékelés (eszközökre vagy kötelezettségekre vagy eredményre gyakorolt) hatása jelentős vagy nem jelentős? nem jelentős? Minden devizás tétel mérlegértéke a FVÁ alapján Minden devizás tétel mérlegértéke a FVÁ alapján Nincs átértékelés KIVÉTEL: barterügyletből eredő (tárgyévben nem ellentételezett követelés vagy kötelezettség

68 Deák István © - 2006. 68 Devizás tételek nem realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása Árfolyamkülönbözeti Elszámolási számla Devizás eszköz i Devizás kötelezettség j Pénzügyi bevételekPénzügyi ráfordítások Árfolyamveszteség Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség VAGY Összevont Árfolyamnyereség

69 Deák István © - 2006. 69 IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Olyan eredményhelyesbítő elszámolások amelyek a költségek/ráfordítások és a bevételek üzleti évek közötti átcsoportosítására szolgálnak. Olyan elszámolások, amelyekkel a költségek/ráfordítások és a bevételek ahhoz az üzleti évhez rendelhetők, amelyikre (tartalmuk szerint) vonatkoznak függetlenül a felmerülés (kifizetés) időpontjától. Olyan elszámolások, amelyekkel a költségek/ráfordítások és a bevételek ahhoz az üzleti évhez rendelhetők, amelyikre (tartalmuk szerint) vonatkoznak függetlenül a felmerülés (kifizetés) időpontjától. Szükségessége: összemérés elve Fajtái: a) aktív: eredménynövelő b) passzív: eredménycsökkentő

70 Deák István © - 2006. 70 okaElhatárolástárgya Előre elszámolt (felmerült) KÉPZÉS: felmerülés FELOLDÁS: vonatkozás Költség/Ráfordítás 5,8. – 454, 38. 392. – 5,8. 392. – 5,8. Nem merül fel 5,8. – 392. Bevétel 3. – 9. 9. – 481. 9. – 481. Nem merül fel 481. – 9. 481. – 9. Halasztott ráfordítás 8. – 4. 393. – 8. 393. – 8. 4. – 38. 8. – 393. 8. – 393. Halasztottbevétel 1,2,3,4, - 9. 9. – 483. 9. – 483. 5,8. – 1,2,3 483. – 9. 483. – 9.

71 Deák István © - 2006. 71 okaElhatárolástárgya Utólag elszámolandó (felmerülő) KÉPZÉS: vonatkozás FELOLDÁS: felmerülés Költség/Ráfordítás Nincs előzmény 5,8. – 482. 5,8. – 482. 5,8. – 454, 38 482. - 5,8. Bevétel Nincs előzmény 391. - 9. 391. - 9. 3. – 9. 9. – 391. 9. – 391. Halasztott ráfordítás HalasztottBevétel

72 Deák István © - 2006. 72 Támogatások elszámolása Támogatás: visszafizetési kötelezettség nélkül kapott végleges pénzbevétel Elszámolás: - tőke szemléletben - eredmény szemléletben

73 Deák István © - 2006. 73 Elszámolás tőkeágon Ha az alapul szolgáló jogszabály így rendeli (egyes agrártámogatások és munkaerőpiaci támogatások) Könyvelés: a pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 412.

74 Deák István © - 2006. 74 Elszámolás eredményágon(1) Egyéb bevétel: Folyó költségek ellentételezésére a) adóhatóságtól igényelt: az igénylés vonatkozási időszakára a bevallás (igénylés) alapján: T. 36. – K. 96. b) Nem adóhatóságtól kapott: pénzügyi teljesítés ismeretében fordulónapig kapott T. 38. – K. 96. mérlegkészítésig kapott T. 39. – K. 96.

75 75 Elszámolás eredményágon(2) Rendkívüli bevételek: fejlesztésre Támogatás nem csökkenti az eszköz bekerülési értékét, de a támogatásból megvalósult eszközrész elszámolásának (összességében) nem lehet eredményhatása Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 98. Halasztott bevétel képzése T. 98. – K. 483. Feloldás: T. 483. – K. 98. a finanszírozott eszköz költségkénti elszámolásával párhuzamosan

76 Deák István © - 2006. 76 Támogatás sajátos esete: térítés nélküli eszközátvétel Átadónál kimutatott kszé, maximum a piaci érték EREDMÉNYKIMUTATÁS Költség/Ráfordítás Rendkívüli bevétel ESZKÖZ PIE: halasztott bevétel T. 1-3. – K. 98. T. 98. – K. 48. T. 5, 8. – K. 1-3. T. 48. – K. 98. MÉRLEG


Letölteni ppt "SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.. GAZDASÁGI ESEMÉNYEK – KÖNYVELÉSI TÉTELEK A gazdasági események általános könyvelési modellje."

Hasonló előadás


Google Hirdetések