Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS

2 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK – KÖNYVELÉSI TÉTELEK
A gazdasági események általános könyvelési modellje

3 SZÁMVITEL FOGALMA A vagyon, és a vagyonváltozások megragadásának, nyomon követésének és megjelenítésének az eszköze GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVVITEL Deák István ©

4 GAZDASÁGI ESEMÉNYEK: RENDSZEREZÉS és ÉRTÉKELÉS
ÚJ VAGYONRÉSZ FELVÉTELE KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS MEGLÉVŐ VAGYONRÉSZ KIVEZETÉSE BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ÉRTÉKKORREKCIÓK (+/-) MÉRLEGÉRTÉK KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK Deák István ©

5 Bekerülések azonosítása: bekerülési jogcímek
BESZERZÉS (külső környezetből) VÁSÁRLÁS BELFÖLDRŐL KÜLFÖLDRŐL APPORTKÉNT ÁTVETT TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT KÖVETELÉS ELLENÉBEN ÁTVETT MEGSZŰNT RÉSZESEDÉS ELLENÉBEN ÁTVETT SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS (gazdálkodón belül) Deák István ©

6 Bekerülések értékelése: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK
Az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba való beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető tételek együttes összege MOZGÁSNEMEK KEZDŐ ÉRTÉKE +/– JÁRULÉKOS TÉTELEK Deák István ©

7 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK HATÁSA
KEZDŐ ÉRTÉK MÉRLEG BEKERÜLÉSI ÉRTÉKET MÓDOSÍTÓ HASZNÁLAT JÁRULÉKOS TÉTELEK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKET NEM MÓDOSÍTÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Deák István ©

8 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK FOGALMAK
Beszerzés: beszerzési ár beszerzési jogcím kezdő értéke (vételár stb.) - (számlázott) engedmények + felárak + beszerzéshez kapcsolódó szállítási, rakodási, üzembe helyezési, bizományosi stb., stb. díj + beszerzéshez kapcsolódó adók, vámok NEM része: levonható előzetes áfa Deák István ©

9 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK FOGALMAK
Saját előállítás: közvetlen önköltség előállítás során közvetlenül felmerült és az előállítással szoros kapcsolatban álló költségek + megfelelő mutatók, jellemzők alapján megbízhatóan felosztható (közvetett) költségek Deák István ©

10 VÁSÁRLÁS BELFÖLDI BESZERZÉS IMPORTBESZERZÉS
Belföld: Magyar Köztársaság területe Belföldi: akinek székhelye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) belföldön van IMPORTBESZERZÉS Külföld: Magyar Köztársaság határán kívüli terület Külföldi: akinek székhelye (lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) külföldön van Deák István ©

11 IMPORTBESZERZÉS Terméknek (külkereskedelmi forgalomban) külfölditől történő beszerzése Külföldi által nyújtott szolgáltatás igénybevétele függetlenül a teljesítési helyétől Függetlenül az ellenérték kifizetése módjától: Forint Deviza Barter Deák István ©

12 Belföldi beszerzés (vásárlás)
MÉRLEG ESZKÖZ (100) SZÁLLÍTÓK (100+20) Vételár + (ELŐZETES) ÁFA (20) PÉNZESZKÖZÖK (100+20) T – K. 454/38. T – K. 454/38. Deák István ©

13 Importbeszerzés MÉRLEG ESZKÖZ (100) SZÁLLÍTÓK (100)
Deviza ∙ Választott devizaárfolyam T – K. 454 Deák István ©

14 IMPORTBESZERZÉS ÁFA-JA közösségi beszerzés
MÉRLEG Fizetendő áfa (+ 24) Előzetes áfa (-24) A gazdálkodó által (az áfa tv. előírásai szerint) meghatározott összegben T – K. 467. Deák István ©

15 IMPORTBESZERZÉS ÁFA-JA közösségen kívüli beszerzés
MÉRLEG 2 Pénzeszközök (- 23) 1 Egyéb követelés (+ 23) VPOP elszámolási szla (+ 23) A vámhatóság által közölt összegben 3 Előzetes áfa (-23) T – K. 465. T – K. 384. T – K. 368. Deák István ©

16 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁS
MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KÖLTSÉGEK SZÁLLÍTÓK PÉNZESZKÖZÖK (ELŐZETES) ÁFA T. 52. – K. 454/38. T – K. 454/38. Deák István ©

17 APPORTKÉNT ÁTVETT ESZKÖZ
MÉRLEG JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE JEGYZETT TŐKE (100) ESZKÖZ (100) Egyéb rövidlejáratú köt. (100) Társasági szerződésben rögzített értékben T – K. 479. T. 33. – 411. T – K. 33. Deák István ©

18 TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL: tőke ágon
MÉRLEG SAJÁT TŐKE (TŐKETARTALÉK, EREDMÉNYTARTALÉK) ESZKÖZ Csak kivételes (törvény által nevesített) esetben! T – K. 412.(413.) Deák István ©

19 TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVÉTEL: eredmény ágon
Átadónál kimutatott kszé, maximum a piaci érték EREDMÉNYKIMUTATÁS Rendkívüli bevétel MÉRLEG ESZKÖZ T – K. 98. Kapcsolódó téma: halasztott bevétel (lásd a támogatások elszámolását!) Deák István ©

20 KÖVETELÉS ELLENÉBEN ÁTVETT ESZKÖZ: mint a vásárlás
MÉRLEG VEVŐK (130) SZÁLLÍTÓK (100+20) ESZKÖZ (100) Megállapodás szerinti összegben (ELŐZETES) ÁFA (20) T – K. 454. T – K. 454. T – K. 31. A vevő és szállító számla összevezetésére technikai számla [368] vagy [479] használata szükséges!

21 ÁFA ELSZÁMOLÁS TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÉS APPORTKÉNTI ÁTVÉTEL ESETÉBEN
479. EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖTELEZETTSÉG ELŐZETES ÁFA Deák István ©

22 LE NEM VONHATÓ ÁFA BEKERÜLÉSI ÉRTÉK RÉSZE
SZÁLLÍTÓK, PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK/KÖLTSÉGEK FIZETENDŐ ÁFA/VPOP EGYÉB RÖVIDLEJ. KÖT. Belföldi vásárlás Import Térítés nélküli átvétel, apport Deák István ©

23 SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS MÉRLEG SEEÁÉ STK ÁV STK EREDMÉNYKIMUTATÁS TÁRGYI
ESZKÖZÖK STK T – K. 581. T. 1. – K. 582. Deák István ©

24 ESZKÖZÖK KIVEZETÉSE Csökkenési jogcímek
Külső környezetbe Értékesítés Apportként átadás Térítés nélküli átadás Kötelezettség ellenében átadás Gazdálkodón belül Felhasználás Selejtezés, káresemény, hiány Deák István ©

25 ÉRTÉKESÍTÉS általában (1)
BELFÖLDINEK EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítás Bevétel MÉRLEG ESZKÖZ Fizetendő áfa KÖVETELÉS PÉNZ T. 3. – K. 9. és T. 3. – K. 467. T. 8. – K. 1-3 Deák István ©

26 ÉRTÉKESÍTÉS általában (2)
EXPORT (külföldinek) EREDMÉNYKIMUTATÁS Ráfordítás Bevétel MÉRLEG ESZKÖZ Fizetendő áfa KÖVETELÉS PÉNZ DEVIZA ∙ NAPI VÁLASZTOTT ÁRFOLYAM T. 3. – K. 9. T. 8. – K. 1-3 Deák István ©

27 ÉRTÉKESÍTÉS: készlet EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG ELÁBÉ STK ÁV
ÉRT. KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÁRBEVÉTEL MÉRLEG Vásárolt készlet S T K VEVŐK PÉNZ Fizetendő áfa T. 31/38. – K és T. 31/38. – K. 467. T. 81/ – K , T. 581/ – K Deák István ©

28 ÉRTÉKESÍTÉS: tárgyi eszköz
EREDMÉNYKIMUTATÁS Egyéb ráfordítás Egyéb bevétel MÉRLEG Tárgyi eszköz Fizetendő áfa VEVŐK PÉNZ T. 31/38. – K. 96. és T. 31/38. – K. 467. T. 86. – K és T. 1x9. – K. 86. Deák István ©

29 TÁRGYI ESZKÖZ KIVEZETÉSI TECHNIKÁJA
a) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Egyéb ráfordítás értékcsökkenés E E. 400 b) változat Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz értékcsökkenés E E Egyéb ráfordítás Deák István ©

30 ÉRTÉKESÍTÉS: értékpapírok
EREDMÉNYKIMUTATÁS Pénzügyi bevétel Pénzügyi ráfordítás MÉRLEG Érték- papírok Nettó módon! Egyéb követelés Pénz T. 36/38. – K. 17/37. T. 87. – K. 17/37. vagy T. 17/37. – K. 97. Deák István ©

31 Technikai számla alkalmazása az értékpapírok eladásánál
Értékpapírok [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. KSZÉ ELADÁSI ÁR Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Árf. nyereség Árf. veszteség Deák István ©

32 ÁTADÁS APPORTKÉNT EREDMÉNYKIMUTATÁS MÉRLEG Részesedés
Rendkívüli bevétel Rendkívüli ráfordítás MÉRLEG Részesedés Társ. szerz. szerinti érték Cégbírósági bejegyzéskor Egyéb követelés ESZKÖZ T. 88. – K. 1-3. T – K. 98. T. 17. – K. 368. Deák István ©

33 Rendkívüli ráfordítás
TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADÁS MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS Rendkívüli ráfordítás ESZKÖZ T. 88. – K. 1-3. Deák István ©

34 ÁFA ELSZÁMOLÁSA TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÉS APPORTKÉNTI ÁTADÁS ESETÉBEN
MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS EGYÉB KÖVETELÉS FIZETENDŐ ÁFA Az átadáskor érvényes forgalmi érték alapján T – K (VAGY) T. 88. – K. 467. Deák István ©

35 ÁTADÁS KÖTELEZETTSÉG ELLENÉBEN
Átadott eszköz kivezetése ÉRTÉKESÍTÉS KÖTELEZETTSÉG ÉS KÖVETELÉS ÖSSZEVEZETÉSE KÜLÖNBÖZET PÉNZÜGYI RENDEZÉSE T. 31. – K. 91/96/97 T. 31. – K. 467. T – K. 31. Deák István ©

36 (Anyag)felhasználás MÉRLEG Anyagköltség EREDMÉNYKIMUTATÁS ANYAGOK
T. 51. – K Deák István ©

37 KÁRESEMÉNY, SELEJTEZÉS, HIÁNY
MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS Egyéb ráfordítás Egyéb bevétel ESZKÖZ PÉNZ T. 86. – K. 1-3. 38. – 96. Deák István ©

38 KIVEZETÉSEK ÉRTÉKELÉSE: könyv szerinti érték meghatározása
KIVEZETETT VAGYONRÉSZ EGYEDILEG NEM AZONOSÍTHATÓ KIVEZETETT VAGYONRÉSZ EGYEDILEG AZONOSÍTHATÓ NINCS ÉRTÉKELÉSI PROBLÉMA ÉRTÉKELÉSI PROBLÉMA MEGOLDÁS NINCS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSOK SORRENDISÉGRE ÉPÜLŐ ÁTLAGMÓDSZEREK DIKTÁLT ÁRAK Deák István ©

39 ÉRTÉKKORREKCIÓK AZ ESZKÖZÖK ÉLETPÁLYÁJA SORÁN
Az eszközök használatából és/vagy a piaci környezet értékítéletének megváltozásából adódó, (általában) a fordulónapon elszámolt növelő vagy csökkentő helyesbítések OKA: a könyv szerinti érték és az aktuális érték (használati/piaci/valós érték) eltérése Deák István ©

40 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (1)
BEKERÜLÉSI ÉRTÉK MODELL (CM): értékkorrekciók bekerülési értékig eredménykimutatásban Bekerülési érték visszaírás Értékcsökkenés értékvesztés KSZÉ0 KSZÉ0 KSZÉ1 Deák István ©

41 KÖNYVELÉS A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK MODELLBEN
ESZKÖZ (bekerülési érték) Értékcsökkenés Bevétel Értékvesztés Ráfordítás 1000 KSZÉ0 = 1000 400 400 300 300 KSZÉ1 = = 600 KSZÉ2 = = 900 Deák István ©

42 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (2)
ÁTÉRTÉKELÉSI MODELL (RM): értékkorrekciók bekerülési érték fölé is eredménykimutatásban: bekerülési értékig saját tőkében: bekerülési érték fölött ÉH Bekerülési érték KSZÉ0 KSZÉ0 KSZÉ1 Deák István ©

43 KÖNYVELÉS AZ ÁTÉRTÉKELÉSI MODELLBEN
Bekerülési érték Bevétel Értékvesztés Ráfordítás 1000 KSZÉ0 = 1000 400 300 400 300 400 400 KSZÉ2 = = 1000 KSZÉ1 = = 600 Saját tőke Értékhelyesbítés 500 500 Deák István ©

44 ÉRTÉKKORREKCIÓ-FELFOGÁSOK (3)
VALÓS ÉRTÉK MODELL (FVM): értékkorrekciók bekerülési értéktől függetlenül eredménykimutatásban Bekerülési érték +VÉK -VÉK KSZÉ2 KSZÉ0 KSZÉ1 Deák István ©

45 KÖNYVELÉS A VALÓS ÉRTÉK MODELLBEN
Bevétel ESZKÖZ Ráfordítás KSZÉ0 = 1000 1000 400 400 900 900 KSZÉ1 = = 600 KSZÉ2 = = 1500 Deák István ©

46 ÉRTÉKKORREKCIÓK A MAGYAR SZABÁLYOZÁSBAN
HASZNÁLATBÓL EREDŐ KORREKCIÓK Terv szerinti értékcsökkenés: a tárgyi eszközök és immateriális javak pénzben kifejezett hozzájárulása az adott évi tevékenységhez a) hasznos élettartam b) maradványérték c) leírás módja → becslés 57. – Deák István ©

47 PIACI KÖRNYEZET ÉRTÉKÍTÉLETÉNEK MEGVÁLTOZÁSÁBÓL EREDŐ KORREKCIÓK
Egyszeri (fordulónapi) kiigazítások a piaci érték változása miatt LEÉRTÉKELÉS FELÉRTÉKELÉS Aktuális (piaci) érték tartósan és jelentősen eltér a könyv szerinti értéktől Számvitelpolitikai kérdés Deák István ©

48 LEÉRTÉKELÉS: könyv szerinti érték csökken
Terven felüli értékcsökkenés (IJ, TE) EGYÉB RÁFORDÍTÁS Értékvesztés (készletek, követelések, értékpapírok, részesedések) PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁS Árfolyamveszteség (devizás tételek) Deák István ©

49 FELÉRTÉKELÉS KÖZVETLEN FELÉRTÉKELÉS KÖZVETETT FELÉRTÉKELÉS VISSZAÍRÁS:
(terven felüli écs., értékvesztés) ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ÁRFOLYAMNYERESÉG devizás tételek (pénzügyi bevétel) Könyv szerinti érték növekszik Könyv szerinti érték nem változik Deák István ©

50 EGYÉB TÉMÁK Deák István ©

51 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK(1)
PÉNZTÁR – PÉNZTÁR KÖZÖTTI MOZGÁS PÉNZTÁR(1) ÁTVEZETÉSI SZÁMLA PÉNZTÁR (2) Pénztár kiadási biz Pénztár bevételi biz. Deák István ©

52 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK(2)
PÉNZTÁR – BANKBETÉT KÖZÖTTI MOZGÁS PÉNZTÁR ÁTVEZETÉSI SZÁMLA BANKBETÉT Pénztár kiadási biz Jóváírási értesítés Pénztár bevételi biz Terhelési értesítés Deák István ©

53 PÉNZESZKÖZ SZÁMLÁK KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁS(3)
BANKBETÉT – BANKBETÉT (HITELSZÁMLA) KÖZÖTTI MOZGÁS BANKBETÉT (1) BANKBETÉT (2) HITEL ÁTVEZETÉSI SZÁMLA HITEL Terhelési értesítés Jóváírási értesítés Deák István ©

54 ADOTT ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA
A teljesítést megelőzően a szállítónak kifizetett összeg, amely a későbbi teljesítés ellenértékébe beszámításra kerül. Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor Követelés, de a mérlegben sajátos elhelyezés Az előleg pénzügyi teljesítéséhez áfa elszámolás kapcsolódik → az előleg áfa-val értendő A teljesítéskor át kell vezetni a szállítókra Ügylet meghiúsulása esetében visszajár (stornózás) Deák István ©

55 ADOTT ELŐLEG KÖNYVELÉSE
Pénzeszköz Adott előleg Szállító E 3 1 Előzetes áfa Eszköz 20 20 250 50 2 Deák István ©

56 KAPOTT ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA
A teljesítést megelőzően a vevőtől kapott összeg, amely a későbbi teljesítés ellenértékébe beszámításra kerül. Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor Kötelezettség → kimutatása visszafizetendő összegben Az előleg pénzügyi teljesítéséhez áfa elszámolás kapcsolódik → az előleg áfa-val értendő A teljesítéskor át kell vezetni a vevőkre Ügylet meghiúsulása esetében vissza kell fizetni (stornózás) Deák István ©

57 KAPOTT ELŐLEG KÖNYVELÉSE
Vevők Kapott előleg Pénzeszköz 3/a 1/a 3/b Bevétel Fizetendő áfa Egyéb köv. 1/b 20 250 20 20 20 50 2 Deák István ©

58 DEVIZÁBAN FELMERÜLŐ TÉTELEK csoportosítása az értékelés szempontjából
Nem monetáris tételek: devizáért vásárolt (nem monetáris) eszközök, devizában felmerült bevételek és ráfordítások Monetáris tételek: deviza/valuta, devizás értékpapírok, devizás követelések, devizás kötelezettségek (együtt: devizás tételek) Deák István ©

59 DE ennek nincs számviteli jelentősége
Nem monetáris tételek Import: - termékimport: külfölditől történő beszerzés - szolgáltatásimport: külföldi által nyújtott szolgáltatás függetlenül attól, hogy az ellenérték hogyan kerül kiegyenlítésre Lehet: közösségen belülről és közösségen kívülről nincs vám DE ennek nincs számviteli jelentősége Deák István ©

60 DE ennek nincs számviteli jelentősége
Nem monetáris tételek Export: külföldinek értékesített termék ill. nyújtott szolgáltatás függetlenül attól, hogy az ellenérték hogyan kerül rendezésre Lehet: közösségen belülre, közösségen kívülre DE ennek nincs számviteli jelentősége Deák István ©

61 Főszabály: napi választott árfolyam
Devizában felmerülő (monetáris és nem monetáris) tételek bekerülési értéke S z á m v i t e l p o l. k é r d s Főszabály: napi választott árfolyam Általános szabály: a) MNB devizaárfolyam vagy b) Választott hitelintézet átlagárfolyama Kivételes szabály: Választott hitelintézet vételi árfolyama vagy Választott hitelintézet eladási árfolyam Kisegítő szabály: Szabadpiaci árfolyam Számított (kereszt) árfolyam Deák István ©

62 Kivételek Forintért vásárolt deviza/valuta: fizetett forintösszeg
Forintban jóváírt devizahitel/kölcsön: jóváírt forintösszeg (majd átértékelés a napi választott árfolyamra) Barter második ügylete: első ügylet árfolyamán Deák István ©

63 Monetáris tételek: árfolyamváltozásból eredő folyamatos helyesbítés
Devizában felmerülő tételek követő értékelése: árfolyamváltozások figyelembe vétele Nem monetáris tételek: árfolyamváltozásból eredően nincs követő értékelés (DE van kivétel) Monetáris tételek: árfolyamváltozásból eredő folyamatos helyesbítés Realizált árfolyam különbözet Nem realizált árfolyam különbözet Deák István ©

64 Devizás tételek követő értékelése
Realizált árfolyamkülönbözetek: Évközben: (általában) pénzügyi teljesítés legalább egy devizás tétel megszűnik egyedileg: DTi ∙ (PTÁ – KSZÁi) előjeltől függően: a) veszteség: pénzügyi ráfordítás b) nyereség: pénzügyi bevétel Eszköz: PTÁ>KSZÁ Forrás: PTÁ < KSZÁ

65 Devizás eszközök realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása
Pénzeszközök Bevételek Pénzeszközök DEVIZÁS ESZKÖZ Bekerülési árfolyamon Pénzügyi teljesítéskori árfolyamon1 Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Realizált (egyedi) Árfolyamnyereség PTÁ > KSZÁ Árfolyamveszteség PTÁ < KSZÁ VAGY 1Napi választott árfolyam! Deák István ©

66 Devizás kötelezettségek realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása
Eszközök Pénzeszközök Pénzeszközök DEVIZÁS KÖTELEZETTSÉG Pénzügyi teljesítéskor árfolyamon1 Bekerülési árfolyamon Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Realizált (egyedi) Árfolyamnyereség PTÁ < KSZÁ Árfolyamveszteség PTÁ > KSZÁ VAGY 1A felhasznált deviza könyv szerinti értéke, vagy a megvásárolt devizáért fizetett forintösszeg Deák István ©

67 Nem realizált árfolyamkülönbözetek
- fordulónapi értékelés: csak értékkorrekció - egységesen (minden devizás tételt) - összevontan: ΣDTi ∙ (FVÁ – KSZÁi) - összevont veszteség: pénzügyi ráfordítás - összevont nyereség: pénzügyi bevétel Számvitelpolitikai döntés: fordulónapi értékelés (eszközökre vagy kötelezettségekre vagy eredményre gyakorolt) hatása jelentős vagy nem jelentős? Minden devizás tétel mérlegértéke a FVÁ alapján Nincs átértékelés KIVÉTEL: barterügyletből eredő (tárgyévben nem ellentételezett követelés vagy kötelezettség Deák István ©

68 Devizás tételek nem realizált árfolyamkülönbözetének elszámolása
Árfolyamkülönbözeti Elszámolási számla Devizás eszközi Devizás kötelezettségj Árfolyamveszteség Árfolyamnyereség Árfolyamnyereség Árfolyamnyereség Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Összevont Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség VAGY Deák István ©

69 IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Olyan eredményhelyesbítő elszámolások amelyek a költségek/ráfordítások és a bevételek üzleti évek közötti átcsoportosítására szolgálnak. Olyan elszámolások, amelyekkel a költségek/ráfordítások és a bevételek ahhoz az üzleti évhez rendelhetők, amelyikre (tartalmuk szerint) vonatkoznak függetlenül a felmerülés (kifizetés) időpontjától. Szükségessége: összemérés elve Fajtái: a) aktív: eredménynövelő b) passzív: eredménycsökkentő Deák István ©

70 Előre elszámolt (felmerült) KÉPZÉS: felmerülés FELOLDÁS: vonatkozás
oka Elhatárolás tárgya Előre elszámolt (felmerült) KÉPZÉS: felmerülés FELOLDÁS: vonatkozás Költség/ Ráfordítás 5,8. – 454, 38. 392. – 5,8. Nem merül fel 5,8. – 392. Bevétel 3. – 9. 9. – 481. 481. – 9. Halasztott ráfordítás 8. – 4. 393. – 8. 4. – 38. 8. – 393. Halasztott bevétel 1,2,3,4, - 9. 9. – 483. 5,8. – 1,2,3 483. – 9. Deák István ©

71 Halasztott ráfordítás Halasztott
oka Elhatárolás tárgya Utólag elszámolandó (felmerülő) KÉPZÉS: vonatkozás FELOLDÁS: felmerülés Költség/ Ráfordítás Nincs előzmény 5,8. – 482. 5,8. – 454, 38 ,8. Bevétel 3. – 9. 9. – 391. Halasztott ráfordítás Halasztott Deák István ©

72 Támogatások elszámolása
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott végleges pénzbevétel Elszámolás: - tőke szemléletben - eredmény szemléletben Deák István ©

73 Elszámolás tőkeágon Ha az alapul szolgáló jogszabály így rendeli (egyes agrártámogatások és munkaerőpiaci támogatások) Könyvelés: a pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 412. Deák István ©

74 Elszámolás eredményágon(1)
Egyéb bevétel: Folyó költségek ellentételezésére adóhatóságtól igényelt: az igénylés vonatkozási időszakára a bevallás (igénylés) alapján: T. 36. – K. 96. Nem adóhatóságtól kapott: pénzügyi teljesítés ismeretében fordulónapig kapott T. 38. – K. 96. mérlegkészítésig kapott T. 39. – K. 96. Deák István ©

75 Elszámolás eredményágon(2)
Rendkívüli bevételek: fejlesztésre Támogatás nem csökkenti az eszköz bekerülési értékét, de a támogatásból megvalósult eszközrész elszámolásának (összességében) nem lehet eredményhatása Könyvelés: pénzügyi teljesítéskor T. 38. – K. 98. Halasztott bevétel képzése T. 98. – K. 483. Feloldás: T – K. 98. a finanszírozott eszköz költségkénti elszámolásával párhuzamosan

76 Támogatás sajátos esete: térítés nélküli eszközátvétel
Átadónál kimutatott kszé, maximum a piaci érték EREDMÉNYKIMUTATÁS Költség/Ráfordítás Rendkívüli bevétel MÉRLEG ESZKÖZ PIE: halasztott bevétel T – K T. 98. – K. 48. T. 5, 8. – K T. 48. – K. 98. Deák István ©


Letölteni ppt "SZÁMVITEL II. 1. ELŐADÁS 2006. 02. 06.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések