Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Raktártevékenységek: az áru mozgatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Raktártevékenységek: az áru mozgatása"— Előadás másolata:

1 Raktártevékenységek: az áru mozgatása
Készítette: Kincses László

2 Alapfeladatok A működés során a raktár három alapfeladatát különböztetjük meg, a… mozgatást, a tárolást, és az információáramlást. Mivel a raktáron belül az információáramlás alapvetően az árumozgáshoz kapcsolódik, ezért ezt az árumozgatásnál tárgyaljuk. A tárolást külön diasor mutatja majd be. A raktárhoz tartozó árumozgás ismét három csoportba sorolható: Átvétel Raktáron belüli anyagmozgatás Kiszállítás

3 A raktártevékenységek egymásra épülése
Háttértárolás A komissiózó raktérben: Kiszedés, komissiózás* Gyűjtés, rendezés, csomagolás, tárolás Áruátvétel Felrakás, kiszállítás Elhelyezés készletre Feltöltés Átrakás * A komissiózás során a raktárban tárolt áruválasztékból, az egyes vevői megrende-léseknek megfelelő összetételű és mennyiségű áruválaszték kerül összeállításra.

4 Az átvétel Magában foglalja: a szállítóeszközök kirakodását,
az áru mennyiségi és minőségi ellenőrzését, a szállítmányt kísérő dokumentumok ellenőrzését. Az átvevő egyezteti a beérkezett áru mennyiségét a bizonylatokon szereplő mennyiséggel. Egyezés esetén aláír, pecsétel. A kísérőokmány az átvételt engedélyező vezetőnél marad, az átvevő méréssel, számolás-sal állapítja meg a szállítmány tömegét, ezeket az értékeket vakátvételi jegyen v. vakátvéte-li füzetben rögzíti. Később ellenőrzik az ezeken szereplő adatokat és a beszállí-tási okmányokat, egyezőség esetén az átvételt igazolják. A mennyiségi átvétel fajtái: Okmány szerinti átvétel Vakátvétel Kettőskontroll-átvétel Két átvevő egymástól füg-getlenül végzi a szállítási ok-mányokkal való egyeztetést, majd összehasonlítják az ered-ményeket. A minőségi átvétel legjellemzőbb módja a szemrevételezés: Ép-e a gyűjtőcsomagolás? Látható-e ezen belső rongálásból eredő sérülés (folyás, szennyeződés)?

5 Az áruátvétel egyszerűsített folyamatábrája
Beszállító Átvevő Raktárirányítás A beszállított termék és a szállítólevél átadása Mennyiségi ellenőrzés Az áru lerakása Minőségi ellenőrzés Adatellenőrzés Rendelési adatok Selejtezés, jegyzőkönyvfelvétel Besorolási utasítás Az adatok rögzítése Térfogat-meghatározás Tömegmeghatározás Forgásisebesség-beállítás Megfelel? nem igen Készlet Tárhelyek

6 A raktáron belüli árumozgás
A raktári folyamatok közül ez a legösszetettebb. Magában foglalja a beérkezett áru elhelyezését a megfelelő raktérbe, a raktérből való kiszedést és a vevői igényeknek megfelelő komissiózást. A raktárak bizonyos esetekben a tárolási területüket két részre bontják: A háttértárolóban az áru nagy mennyiségben történő tárolását biztosítják. Innen töltik fel az ún. komissiózó raktárterületet, amelyből az áru rendelésspecifikus kiszedésére sor kerül. Ha egyetlen raktár használja ezt a megkülönböztetést, akkor a raktáron belüli árumozgás fontos eleme lesz az áttárolás vagy feltöltés. Más raktárak esetén (emlékezzünk az átrakási pontokra és a mixelő raktárakra), a belső raktári tevékenységeknél megjelenik az átrakás. Ekkor az áru megkerüli a raktári elhelyezést, és az átvételt követően közvetlenül a komissiózás következik.

7 A komissiózás A hatékonyság és a gazdaságosság biztosítása szempontjából kiemelkedő folyamat. Az áruk konkrét megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását valósítja meg. Részei: Keresés Azonosítás Kiszedés (Bizonyos esetekben két részfázisra bomolhat.) Előzetes kiszedés Vevőspecifikus kiválogatás Ellenőrzés Nagyon fontos a megfelelő komissiózási stratégia kiválasztása, hiszen ezen múlik a folyamat hatékonysága, így bölcs választással jelentős költségeket lehet megtakarítani. A komissiózási folyamatot tipizálhatjuk az áru-előkészítési rendszer jellege, a komissizózási tevékenység szervezési módja és az árukiszedés technikai megvalósítása szerint. Tekintsük át ezeket egyenként!

8 Az áru-előkészítési rendszer jellege szerinti csoportosítás
Eszerint megkülönböztetünk statikus ill. dinamikus komissiózást. A statikus áru-előkészítési rendszer esetén a megrendelt árukat a tárolótérben gyűjtik össze (az ember megy az áruhoz), majd szükség szerint osztályozzák, ellenőrzik és összeállítják a kiszállítási egységeket. Előnye: egyszerű anyagáramlás, nincs szükség közbenső szállításokra és rakodásra valamint egyszerű az információáramlás is. Hátránya: hosszúak a komissiózási útvonalak, és viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. Néha kedvezőtlen szervezési és technikai megoldásokat okozhat. Dinamikus áru-előkészítési rendszer használatakor a megrendelt árufajtákat tartalmazó tárolási egységeket a manipulációs térbe szállítják, majd a szükséges mennyiségek kivételezési után visszaviszik a tárolótérbe (az áru megy az emberhez). Előnye: a mozgatási műveletek jóval egyszerűbbekké válnak, viszonylag nagy a komissiózási teljesítmény, és a tárolótér kialakításakor nem kell komissiózási szempontokat figyelembe venni. Hátránya: az anyagmozgatási teljesítmények jóval nagyobbak. Bonyolult az áruáramlás, hiszen a megmaradt árumennyiséget vissza kell vinni a tárolótérbe. A komplex árumozgási feladatok információs rendszerben való követése is bonyolulttá válhat.

9 A komissiózási tevékenység szervezési módja szerinti csoportosítás: 1
A komissiózási tevékenység szervezési módja szerinti csoportosítás: 1. Egyedi komissiózás Egyedi komissiózáskor egy dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki, függetlenül attól, hogy ezek a tárolótér melyik részében találhatók. Szokás ezt egyedi kigyűjtésnek is nevezni. A megrendelőlap tehát egyben kigyűjtési jegyzék is lehet, csupán a kigyűjtési sorrendet kell azon külön jelezni (hogy a lehető legkevesebb utat kelljen bejárni). Előnye: kevés szervezési munkát igényel, egy-egy megrendelés gyorsan kigyűjthető, tehát a sürgős igények könnyen kielégíthetőek, az esetleges hibák gyorsan korrigálhatók. Hátránya, hogy csak viszonylag kis komissiózási teljesítmény érhető el. Alapvetően kétféle bejárási szabály szerint gyűjthetik ki az árut: Hullámstratégia: a sorok között, azokat hullámszerűben bejárva a dolgozó a teljes raktáron végigmegy. Akkor javasolt, ha nagyszámú tárolóhelyet kell felkeresni kis mozgatási tételekkel. Hurokstratégia: a sorokat nem megkerülve, hanem visszafordulva járja be a teljes raktárt. Akkor alkalmazzuk, ha viszonylag kevés tárolóhelyet kell felkeresni, így csökkenhet a bejárható út hossza. A két módszer természetesen együtt is alkalmazható.

10 A komissiózási tevékenység szervezési módja szerinti csoportosítás: 2
A komissiózási tevékenység szervezési módja szerinti csoportosítás: 2. Csoportos komissiózás Csoportos kigyűjtés esetén egy kiszedő a rendelések egy csoportját kapja meg és szedi ki. Megkapja a kiszedési listát (v. az árukigyűjtő jegyzéket), ezen minden általa kezelt vevőhöz tartozó készlet szerepel. Itt megkülönböztethetünk egy- illetve kétlépcsős stratégiát. Egylépcsős stratégia esetén a kiszedő minden vevő megrendelését teljes egészében maga szedi ki. (Alkalmazható mindkét raktárbejárási módszer.) Kétlépcsős stratégia alkalmazásakor az egyes kiszedők több vevő megrendelésén dolgoznak, de a konkrét vevői megrendeléseknek csak egy-egy résztét kapják meg kiszedési feladatként. Ilyenkor az ún. zóna szerinti bejárást alkalmazzák, minden kiszedőhöz rendelnek egy tárolási zónát, ő a feladatait mindig az adott zónában végzi el. A megrendelési tételeket a kigyűjtési jegyzékben zóna szerint csoportosítják. A kiszedett termékek a komissiózó területre kerülnek, ahol a végső, vevőspecifikus kiválogatás történik. Előnye, hogy nagyobb a komissiózási teljesítmény, hátránya, hogy külön szervezőmunkát igényel a listák (jegyzékek) elkészítése.

11 Az árukiszedés technikai megvalósítása alapján
… beszélhetünk kézi illetve automatizált árukiszedéssel megvalósuló komissiózásról. Gyakoribb a kézi árukiszedés, hiszen az áruk gyakran inhomogének, anyagmozgatási szempontból eltérő tulajdonságúak. Emiatt nehéz a folyamat gépesítése. Foglaljuk össze az eddigieket!

12 Az expediálás A raktározási folyamat utolsó modulja. Feladata a megrendelések szerint összeállított áruválasztékot a komissiózás során olyan állapotba hozni, hogy azok hatékonyan eljuttathatók legyenek a rendeltetési helyükre. Részei: A kiszállítás előkészítése (csomagolás, kiszállításiegység-képzés, várakozás a kiszállításra). A járművekre történő rakodás A szállítólevél adatainak ellenőrzése Maga a kiszállítás már nem tartozik szorosan a raktárfolyamatok közé, de annak tervezése, irányítása és ellenőrzése is a raktármenedzsment feladatkörébe tartozik.

13 Anyagmozgatás A raktár gazdaságos működése szempontjából fontos, hogy néhány alapelvet rögzítsünk, amelyek az anyagmozgatási tevékenységek során alapvető fontosságúak. Fontos a folyamatos áruáramlás. Nagyobb hatékonyságot tesz ugyanis lehetővé, ha hosszabb távú mozgásokat kell végezni, mintha sok kicsit anyagkezelési ciklus és rövid távolságok megtételéből áll ugyanaz a mozgás. (Fölösleges időt köt le, és növeli a termék sérülésének veszélyét is.) „Ha az áru egyszer már elindult, érdemes azt a célig mozgásban tartani.” A méretgazdaságosság a lehető legnagyobb mennyiségek mozgatását javasolja. Ritkán érvényesül maradéktalanul, hiszen a vevőspecifikus, több termék kisebb mennyiségeiből összeállított kiszerelési egységek képzése során óhatatlanul sérül a méretgazdaságosság elve, mégis törekednünk kell rá.

14 Vége


Letölteni ppt "Raktártevékenységek: az áru mozgatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések