Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. Társaságok megszűnése: Társaságok megszűnése: jogutódlással (átalakulások) jogutódlással (átalakulások)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. Társaságok megszűnése: Társaságok megszűnése: jogutódlással (átalakulások) jogutódlással (átalakulások)"— Előadás másolata:

1 MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE

2 2© Deák István - 2005. Társaságok megszűnése: Társaságok megszűnése: jogutódlással (átalakulások) jogutódlással (átalakulások) jogutód nélkül jogutód nélkül Jogutód nélküli megszűnések Jogutód nélküli megszűnések önkéntes (végelszámolás) önkéntes (végelszámolás) kényszerű (felszámolás) kényszerű (felszámolás) Kapcsolódó jogszabályok Kapcsolódó jogszabályok 1991. évi XLIX. tv. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 1991. évi XLIX. tv. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 225/2000. kormányrendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól 225/2000. kormányrendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól Számviteli törvény Számviteli törvény

3 3© Deák István - 2005. CSŐDELJÁRÁS jellemzői átmeneti fizetésképtelenség átmeneti fizetésképtelenség célja: nem a megszűntetés, hanem a fizetőképesség helyreállítása célja: nem a megszűntetés, hanem a fizetőképesség helyreállítása csődegyezség megkötése (90 napos fizetési moratórium) csődegyezség megkötése (90 napos fizetési moratórium) kezdeményező: az adós kezdeményező: az adós kezdő napja: kérelem bírósághoz való beérkezése, de számvitelileg nem elkülönült időszak kezdő napja: kérelem bírósághoz való beérkezése, de számvitelileg nem elkülönült időszak 30 napon belül meg kell kötni az egyezséget 30 napon belül meg kell kötni az egyezséget felszámolásba mehet át felszámolásba mehet át

4 4© Deák István - 2005. CSŐDELJÁRÁS számvitele Sztv. szabályai folyamatosan érvényesülnek Sztv. szabályai folyamatosan érvényesülnek a csődeljárás időszaka nem önálló üzleti év a csődeljárás időszaka nem önálló üzleti év a könyveket nem kell zárni-nyitni sem az elején, sem a végén a könyveket nem kell zárni-nyitni sem az elején, sem a végén dokumentálás 3 hónapnál nem régebbi mérleg dokumentálás 3 hónapnál nem régebbi mérleg Normál beszámolókészítési kötelezettség az eljárás alatt is fennáll Normál beszámolókészítési kötelezettség az eljárás alatt is fennáll egyezségben foglaltak könyvelése egyezségben foglaltak könyvelése adósnál: adósnál: kötelezettség elengedése (44-47. – 98.) kötelezettség elengedése (44-47. – 98.) mások által átvállalt kötelezettségek (44-47. – 98.) mások által átvállalt kötelezettségek (44-47. – 98.) hitelezőknél hitelezőknél elengedett követelés (86. – 31.) elengedett követelés (86. – 31.) adóstól átvállalt kötelezettség (88. – 479. és 393. – 88.) adóstól átvállalt kötelezettség (88. – 479. és 393. – 88.)

5 5© Deák István - 2005. VÉGELSZÁMOLÁS jellemzői nincs fizetésképtelenség nincs fizetésképtelenség kezdeményező: a társaság → taggyűlés (közgyűlés) dönt róla kezdeményező: a társaság → taggyűlés (közgyűlés) dönt róla célja: megszűntetés a kötelezettségek teljes kielégítése mellett célja: megszűntetés a kötelezettségek teljes kielégítése mellett visszavonható visszavonható átmehet felszámolásba átmehet felszámolásba kezdő napja: társaság dönti el kezdő napja: társaság dönti el társaság alanya a társasági adónak társaság alanya a társasági adónak

6 6© Deák István - 2005. VÉGELSZÁMOLÁS számvitele időszaka önálló üzleti év(ek)nek minősül, (ha hosszabb, mint 12 hónap, akkor több üzleti év lesz az eljárás alatt) → eltér a naptári évtől! időszaka önálló üzleti év(ek)nek minősül, (ha hosszabb, mint 12 hónap, akkor több üzleti év lesz az eljárás alatt) → eltér a naptári évtől! végelszámolás kezdő napját megelőző napra: tevékenységet lezáró beszámoló (általános szabályok szerint), → zárómérleg (MSZE → ET), adóbevallás → könyvek zárása végelszámolás kezdő napját megelőző napra: tevékenységet lezáró beszámoló (általános szabályok szerint), → zárómérleg (MSZE → ET), adóbevallás → könyvek zárása Végelszámolás kezdő napjára: végelszámolási nyitómérleg: könyv szerinti értéken → könyvek megnyitása Végelszámolás kezdő napjára: végelszámolási nyitómérleg: könyv szerinti értéken → könyvek megnyitása eljárás alatt az Sztv. szabályai teljes körűen érvényesülnek, de az egyes üzleti évekre vonatkozó beszámolókat utólag is el lehet készíteni eljárás alatt az Sztv. szabályai teljes körűen érvényesülnek, de az egyes üzleti évekre vonatkozó beszámolókat utólag is el lehet készíteni egyes adóévek végén könyvviteli zárlat alapján társasági adóbevallás egyes adóévek végén könyvviteli zárlat alapján társasági adóbevallás

7 7© Deák István - 2005. eljárás befejezésekor: eljárás befejezésekor: beszámoló(k) összeállítása (visszamenőlegesen) az eljárás üzleti éveire beszámoló(k) összeállítása (visszamenőlegesen) az eljárás üzleti éveire végelszámolási zárómérleg: utolsó üzleti évről készített mérleg, de MSZE  ET (nem tartalmazhat időbeli elhatárolást, céltartalékot, forgalomképtelen vagyonelemeket) végelszámolási zárómérleg: utolsó üzleti évről készített mérleg, de MSZE  ET (nem tartalmazhat időbeli elhatárolást, céltartalékot, forgalomképtelen vagyonelemeket) záró adóbevallás záró adóbevallás zárójelentés zárójelentés vagyonfelosztási javaslat (a megmaradt eszközök tulajdonosok közötti felosztása) vagyonfelosztási javaslat (a megmaradt eszközök tulajdonosok közötti felosztása) Könyvelés a tulajdonosnál Könyvelés a tulajdonosnál Megszűnt részesedés ellenében átvett eszközök (RR és RB) Megszűnt részesedés ellenében átvett eszközök (RR és RB) Részletesen lásd a felszámolásnál Részletesen lásd a felszámolásnál

8 8© Deák István - 2005. FELSZÁMOLÁS jellemzői Fizetésképtelenség (bíróság állapítja meg) Fizetésképtelenség (bíróság állapítja meg) kezdeményező: hitelező, az adós (társaság), végelszámoló, cégbíróság kezdeményező: hitelező, az adós (társaság), végelszámoló, cégbíróság célja: megszűntetés a kötelezettségek minél teljesebb kielégítése mellett célja: megszűntetés a kötelezettségek minél teljesebb kielégítése mellett egyezséggel megszűnhet egyezséggel megszűnhet kezdő napja: bíróság végzésének jogerőre emelkedése kezdő napja: bíróság végzésének jogerőre emelkedése társasági adónak nem alanya társasági adónak nem alanya

9 9© Deák István - 2005. FELSZÁMOLÁS számvitele teljes időszaka egy üzleti évnek számít teljes időszaka egy üzleti évnek számít tevékenységet lezáró beszámoló a kezdő időpontot megelőző napra tevékenységet lezáró beszámoló a kezdő időpontot megelőző napra Általános mérlegképességi, értékelési, tagolási szabályok szerint, de Általános mérlegképességi, értékelési, tagolási szabályok szerint, de nem lehet ÉH-ÉT, időbeli elhatárolás (kivéve halasztott bevételek), nem lehet ÉH-ÉT, időbeli elhatárolás (kivéve halasztott bevételek), nincs üzleti jelentés nincs üzleti jelentés Nyilvánosságra hozatal 45 napon belül Nyilvánosságra hozatal 45 napon belül zárómérleg (MSZE  ET), → adóbevallás → könyvek zárása zárómérleg (MSZE  ET), → adóbevallás → könyvek zárása

10 10© Deák István - 2005. Eljárás kezdő napjára: nyitó felszámolási mérleg Eljárás kezdő napjára: nyitó felszámolási mérleg Felszámolásba be nem vonható eszközök és ezzel egyező forrás (kötelezettség) elkülönítése Felszámolásba be nem vonható eszközök és ezzel egyező forrás (kötelezettség) elkülönítése könyvelés módszere könyvelés módszere kétszámlasoros elmélet kétszámlasoros elmélet Ha tevékenységet nem folytat (Felszámolás eredményelszámolási számla Ha tevékenységet nem folytat (Felszámolás eredményelszámolási számla Négszámlasoros elmélet Négszámlasoros elmélet Ha tevékenységét továbbfolytatja Ha tevékenységét továbbfolytatja

11 11© Deák István - 2005. Könyvelési feladatok a felszámolás alatt követelések-kötelezettségek rendezése (bejelentett, be nem jelentett, elfogadott, el nem fogadott) követelések-kötelezettségek rendezése (bejelentett, be nem jelentett, elfogadott, el nem fogadott) nyitómérlegben lévő eszközök minősítése (értékvesztés, terven felüli écs, visszaírás) nyitómérlegben lévő eszközök minősítése (értékvesztés, terven felüli écs, visszaírás) nyitómérlegben értékkel nem szereplő eszközök felvétele nyitómérlegben értékkel nem szereplő eszközök felvétele céltartalékok megszűntetése céltartalékok megszűntetése követelések-kötelezettségek beszámítása követelések-kötelezettségek beszámítása forgalomképtelen eszközök (AÁAÉ, Kísérleti fejlesztés, cégérték, saját részvény) kivezetése forgalomképtelen eszközök (AÁAÉ, Kísérleti fejlesztés, cégérték, saját részvény) kivezetése többi tétel (pl. értékesítések, beszerzések, költségek stb.) könyvelése az általános szabályok szerint többi tétel (pl. értékesítések, beszerzések, költségek stb.) könyvelése az általános szabályok szerint

12 12© Deák István - 2005. Közbenső felszámolási mérleg Lehet Lehet Felszámoló döntése alapján Felszámoló döntése alapján Fordulónapja: felszámoló dönt Fordulónapja: felszámoló dönt Kötelező Kötelező Évente Évente Fordulónapja: felszámolás kezdetét követő 12 hónapos időszak(ok) utolsó napja(i) Fordulónapja: felszámolás kezdetét követő 12 hónapos időszak(ok) utolsó napja(i) Jellemzői megegyeznek a felszámolási zárómérleggel Jellemzői megegyeznek a felszámolási zárómérleggel részleges hitelezői kielégítés is történhet részleges hitelezői kielégítés is történhet

13 13© Deák István - 2005. Felszámolási zárómérleg Általános szabály: Általános szabály: fordulónap: felszámoló határozza meg fordulónap: felszámoló határozza meg Kötelező: legkésőbb két év elteltével Kötelező: legkésőbb két év elteltével Könyvelési feladat Könyvelési feladat Eredményszámlák → Felszámolási eredményelszámolási számla → Eredménytartalék Eredményszámlák → Felszámolási eredményelszámolási számla → Eredménytartalék

14 14© Deák István - 2005. Felépítése, tartalma Felszámolási zárómérleg  Felszámolásba be nem vonható eszközök (könyv vonható eszközök (könyv szerinti értéken) szerinti értéken)  Pénzeszközök  Felszámolásba bevonható vagyontárgyak (piaci értéken) vagyontárgyak (piaci értéken)  Be nem hajtott követelések (várhatóan megtérülő értéken) (várhatóan megtérülő értéken)  Fel nem osztható vagyon (kötelezettség)  ki nem egyenlített tartozások  felosztható vagyon (+/-) (JT és ET tagolásban) (JT és ET tagolásban)

15 15© Deák István - 2005. bevétel és költség/ráfordítás kimutatás bevétel és költség/ráfordítás kimutatás Tevékenység folytatásából eredő Tevékenység folytatásából eredő Vagyontárgyak értékesítéséből eredő Vagyontárgyak értékesítéséből eredő Kiegyenlített felszámolási költségek Kiegyenlített felszámolási költségek vagyonfelosztási javaslat vagyonfelosztási javaslat a hitelezők kielégítésére vonatkozó javaslat a hitelezők kielégítésére vonatkozó javaslat ez alapján kell könyvelni ez alapján kell könyvelni

16 16© Deák István - 2005. Felépítése, tartalma Megnevezés Elismert kötelezettség Rendelkezésre álló eszköz Kielégítési javaslat Fel nem osztható vagyonXX100 % Tartozások - felszámolási költség - hitelezői követelések (kielégítési sorrendben) Y1Y2Y1Y2 Y 1 < Y 2 100 % < 100 % Felosztható vagyon+/-Z00 ahol X + Y 1 + Y 1 ± Z = MFŐá l t a l á b a n

17 17© Deák István - 2005. Könyvelési feladatok a megszűnt társaságnál Fel nem osztható vagyon átadása Fel nem osztható vagyon átadása 44. – 1-2. Kielégített kötelezettségek Kielégített kötelezettségek 44-47. – 1-2-3.(Eszközátadásnál nincs áfa kötelezettség!) Ki nem elégített kötelezettségek Ki nem elégített kötelezettségek 44-47. – 413. Tulajdonosok által átvállalt kötelezettség Tulajdonosok által átvállalt kötelezettség 44-47. – 413. Követelések engedményezése adós javára Követelések engedményezése adós javára 44-47. – 31.

18 18© Deák István - 2005. Tulajdonosokkal való elszámolás (eszközátadás áfa köteles!) Tulajdonosokkal való elszámolás (eszközátadás áfa köteles!) 411. – 413. (vagy fordítva) 411. – 476.amire maradt fedezet 476. – 1-2-3.átadott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke 368. – 467.áthárított áfa

19 19© Deák István - 2005. Könyvelési feladatok a hitelezőnél Követelés ellenébe átvett eszközök (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken, nincs áfa) Követelés ellenébe átvett eszközök (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken, nincs áfa) Ki nem elégített követelések (86. – 31) Ki nem elégített követelések (86. – 31) Engedményezett követelés (követelés csere) Engedményezett követelés (követelés csere)

20 20© Deák István - 2005. Könyvelési feladatok a tulajdonosnál Részesedés kivezetése:88. – 17. Részesedés kivezetése:88. – 17. Átvett eszközök elszámolása Átvett eszközök elszámolása 368. – 98.vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken 368. – 98.vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken 38. – 368.kapott pénzeszközök 38. – 368.kapott pénzeszközök 1-2-3. – 454. kapott eszközök nyilvántartásba vétele 1-2-3. – 454. kapott eszközök nyilvántartásba vétele 466. – 479.eszközátvételhez kapcsolódó áthárított áfa 466. – 479.eszközátvételhez kapcsolódó áthárított áfa 454. – 368.követelés-kötelezettség összevezetése 454. – 368.követelés-kötelezettség összevezetése 88. – 44-47.átvállalt kötelezettségek 88. – 44-47.átvállalt kötelezettségek 98. - 88összevezetés 98. - 88összevezetés


Letölteni ppt "MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE. 2© Deák István - 2005. Társaságok megszűnése: Társaságok megszűnése: jogutódlással (átalakulások) jogutódlással (átalakulások)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések