Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE"— Előadás másolata:

1 MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE

2 Társaságok megszűnése:
jogutódlással (átalakulások) jogutód nélkül Jogutód nélküli megszűnések önkéntes (végelszámolás) kényszerű (felszámolás) Kapcsolódó jogszabályok 1991. évi XLIX. tv. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 225/2000. kormányrendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól Számviteli törvény © Deák István

3 CSŐDELJÁRÁS jellemzői
átmeneti fizetésképtelenség célja: nem a megszűntetés, hanem a fizetőképesség helyreállítása csődegyezség megkötése (90 napos fizetési moratórium) kezdeményező: az adós kezdő napja: kérelem bírósághoz való beérkezése, de számvitelileg nem elkülönült időszak 30 napon belül meg kell kötni az egyezséget felszámolásba mehet át © Deák István

4 CSŐDELJÁRÁS számvitele
Sztv. szabályai folyamatosan érvényesülnek a csődeljárás időszaka nem önálló üzleti év a könyveket nem kell zárni-nyitni sem az elején, sem a végén dokumentálás 3 hónapnál nem régebbi mérleg Normál beszámolókészítési kötelezettség az eljárás alatt is fennáll egyezségben foglaltak könyvelése adósnál: kötelezettség elengedése ( – 98.) mások által átvállalt kötelezettségek ( – 98.) hitelezőknél elengedett követelés (86. – 31.) adóstól átvállalt kötelezettség (88. – 479. és 393. – 88.) © Deák István

5 VÉGELSZÁMOLÁS jellemzői
nincs fizetésképtelenség kezdeményező: a társaság → taggyűlés (közgyűlés) dönt róla célja: megszűntetés a kötelezettségek teljes kielégítése mellett visszavonható átmehet felszámolásba kezdő napja: társaság dönti el társaság alanya a társasági adónak © Deák István

6 VÉGELSZÁMOLÁS számvitele
időszaka önálló üzleti év(ek)nek minősül, (ha hosszabb, mint 12 hónap, akkor több üzleti év lesz az eljárás alatt) → eltér a naptári évtől! végelszámolás kezdő napját megelőző napra: tevékenységet lezáró beszámoló (általános szabályok szerint), → zárómérleg (MSZE → ET), adóbevallás → könyvek zárása Végelszámolás kezdő napjára: végelszámolási nyitómérleg: könyv szerinti értéken → könyvek megnyitása eljárás alatt az Sztv. szabályai teljes körűen érvényesülnek, de az egyes üzleti évekre vonatkozó beszámolókat utólag is el lehet készíteni egyes adóévek végén könyvviteli zárlat alapján társasági adóbevallás © Deák István

7 eljárás befejezésekor:
beszámoló(k) összeállítása (visszamenőlegesen) az eljárás üzleti éveire végelszámolási zárómérleg: utolsó üzleti évről készített mérleg, de MSZE  ET (nem tartalmazhat időbeli elhatárolást, céltartalékot, forgalomképtelen vagyonelemeket) záró adóbevallás zárójelentés vagyonfelosztási javaslat (a megmaradt eszközök tulajdonosok közötti felosztása) Könyvelés a tulajdonosnál Megszűnt részesedés ellenében átvett eszközök (RR és RB) Részletesen lásd a felszámolásnál © Deák István

8 FELSZÁMOLÁS jellemzői
Fizetésképtelenség (bíróság állapítja meg) kezdeményező: hitelező, az adós (társaság), végelszámoló, cégbíróság célja: megszűntetés a kötelezettségek minél teljesebb kielégítése mellett egyezséggel megszűnhet kezdő napja: bíróság végzésének jogerőre emelkedése társasági adónak nem alanya © Deák István

9 FELSZÁMOLÁS számvitele
teljes időszaka egy üzleti évnek számít tevékenységet lezáró beszámoló a kezdő időpontot megelőző napra Általános mérlegképességi, értékelési, tagolási szabályok szerint, de nem lehet ÉH-ÉT, időbeli elhatárolás (kivéve halasztott bevételek), nincs üzleti jelentés Nyilvánosságra hozatal 45 napon belül zárómérleg (MSZE  ET), → adóbevallás → könyvek zárása © Deák István

10 Eljárás kezdő napjára: nyitó felszámolási mérleg
Felszámolásba be nem vonható eszközök és ezzel egyező forrás (kötelezettség) elkülönítése könyvelés módszere kétszámlasoros elmélet Ha tevékenységet nem folytat (Felszámolás eredményelszámolási számla Négszámlasoros elmélet Ha tevékenységét továbbfolytatja © Deák István

11 Könyvelési feladatok a felszámolás alatt
követelések-kötelezettségek rendezése (bejelentett, be nem jelentett, elfogadott, el nem fogadott) nyitómérlegben lévő eszközök minősítése (értékvesztés, terven felüli écs, visszaírás) nyitómérlegben értékkel nem szereplő eszközök felvétele céltartalékok megszűntetése követelések-kötelezettségek beszámítása forgalomképtelen eszközök (AÁAÉ, Kísérleti fejlesztés, cégérték, saját részvény) kivezetése többi tétel (pl. értékesítések, beszerzések, költségek stb.) könyvelése az általános szabályok szerint © Deák István

12 Közbenső felszámolási mérleg
Lehet Felszámoló döntése alapján Fordulónapja: felszámoló dönt Kötelező Évente Fordulónapja: felszámolás kezdetét követő 12 hónapos időszak(ok) utolsó napja(i) Jellemzői megegyeznek a felszámolási zárómérleggel részleges hitelezői kielégítés is történhet © Deák István

13 Felszámolási zárómérleg
Általános szabály: fordulónap: felszámoló határozza meg Kötelező: legkésőbb két év elteltével Könyvelési feladat Eredményszámlák → Felszámolási eredményelszámolási számla → Eredménytartalék © Deák István

14 Felszámolási zárómérleg
Felépítése, tartalma Felszámolási zárómérleg Felszámolásba be nem vonható eszközök (könyv szerinti értéken) Pénzeszközök Felszámolásba bevonható vagyontárgyak (piaci értéken) Be nem hajtott követelések (várhatóan megtérülő értéken) Fel nem osztható vagyon (kötelezettség) ki nem egyenlített tartozások felosztható vagyon (+/-) (JT és ET tagolásban) © Deák István

15 bevétel és költség/ráfordítás kimutatás
Tevékenység folytatásából eredő Vagyontárgyak értékesítéséből eredő Kiegyenlített felszámolási költségek vagyonfelosztási javaslat a hitelezők kielégítésére vonatkozó javaslat ez alapján kell könyvelni © Deák István

16 Felépítése, tartalma Megnevezés Elismert kötelezettség Rendelkezésre
álló eszköz Kielégítési javaslat Fel nem osztható vagyon X 100 % Tartozások - felszámolási költség - hitelezői követelések (kielégítési sorrendben) Y1 Y2 < Y2 < 100 % Felosztható vagyon +/-Z ahol X + Y1 + Y1 ± Z = MFŐ á l t a l á b a n © Deák István

17 Könyvelési feladatok a megszűnt társaságnál
Fel nem osztható vagyon átadása 44. – 1-2. Kielégített kötelezettségek – (Eszközátadásnál nincs áfa kötelezettség!) Ki nem elégített kötelezettségek – 413. Tulajdonosok által átvállalt kötelezettség Követelések engedményezése adós javára – 31. © Deák István

18 Tulajdonosokkal való elszámolás (eszközátadás áfa köteles!)
411. – 413. (vagy fordítva) 411. – 476. amire maradt fedezet 476. – átadott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke 368. – 467. áthárított áfa © Deák István

19 Könyvelési feladatok a hitelezőnél
Követelés ellenébe átvett eszközök (vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken, nincs áfa) Ki nem elégített követelések (86. – 31) Engedményezett követelés (követelés csere) © Deák István

20 Könyvelési feladatok a tulajdonosnál
Részesedés kivezetése: 88. – 17. Átvett eszközök elszámolása 368. – 98. vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken 38. – 368. kapott pénzeszközök – kapott eszközök nyilvántartásba vétele 466. – 479. eszközátvételhez kapcsolódó áthárított áfa 454. – 368. követelés-kötelezettség összevezetése 88. – átvállalt kötelezettségek összevezetés © Deák István


Letölteni ppt "MEGSZŰNÉSEK SZÁMVITELE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések