Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, TÁRSADALMI IDENTITÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, TÁRSADALMI IDENTITÁS"— Előadás másolata:

1 AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, TÁRSADALMI IDENTITÁS
Apor Vilmos Katolikus Főiskola AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, TÁRSADALMI IDENTITÁS Dr. Skrabski Árpád

2

3 Az emberi méltóság Az ember méltóságának alapja, hogy szabadakaratú döntéseivel visszafordíthatatlan hatást gyakorol a világra. Ebből származik társadalmi önazonossága. A vallásos emberek számára a méltóságot az Isten és ember különleges kapcsolata alapozza meg. Nem függ az ember cselekedeteitől. Az Isten tiszteletben tartja az ember méltóságát, döntési szabadságát. Az Isten „felderíti napját jókra, gonoszokra egyaránt.”

4 Mások önazonosságának rombolása
Olyan világban élünk, ahol egy semmiség elég ahhoz a szándékhoz, hogy egy vadidegen embert megfosszanak méltóságától és önazonosságától. Erre a legjobb példa az autósok veszekedése: „Te vén hülye!”, „Te kis taknyos”. A jelzők amit egymásra használnak közvetlenül a másik méltóságát és önazonosságát rombolják. Hogyan jutottunk idáig?

5 Közösségiség kontra hatalomra törés
Az ember számára a legfontosabb Adler individuál-pszichológiája szerint, hogy fogadja el önmagát, találja meg helyét a közösségben, a társadalomban, a mindenségben. Ez a társadalmi önazonosság. Alapja a közösségiség. Adler meghatároz egy másik típust is. Ez a típus nem fogadja el önmagát. Más szeretne lenni mint aki. Azt hiszi, hogy a hatalommal, mások megalázásával pótolni lehet az társadalmi önazonosságot.

6 Méltóság és szellemi teljesítmények
Korábbi teljesítményeik alapján kiválasztott (Allport szerint érett) személyekben és nem szervezetekben építkeznek. Az együttműködés alapja az emberi méltóság sérthetetlensége. Ez bizalmat, kölcsönösséget, társadalmi tőkét eredményez. Bizalmat a munkatársak között, a finanszírozó részéről, nemzetközi kapcsolatokban. Egyetlen hatalomra törő munkatárs könnyen megrendítheti a bizalmi hálót. Ez különös szempont új tagok befogadásánál.

7 Mire jogosít fel az emberi méltóság?
Hely illeti meg a közösségben, (Woodo halál) ez elsősorban biztos, krónikus stressz mentes, egészséges munkahelyet jelent. A világon mindenütt probléma a beosz-tásával visszaélő, az emberi méltóságot semmibevevő főnök, akire szintén magas egészségkárosodási kockázat jellemző. Prof. Lennárt Levi szerint a probléma hasonló Semmelweis esetéhez a szülész orvosokkal. A krónikus stressztől is milliók pusztulnak el. (Pszichiátriai Világkongresszus 2005)

8 Az emberi méltóság tiszteletének elterjesztése.
Lennárt Levi 10 év munkával 2004 október 8-án keretszerződést hozott az EU munkaadók és munkavállalók képviselői között. Ehhez a tagországok csatlakozhatnak, az országoknak be kell illeszteniük a munkatörvénykönyvükbe. Beszélni kell befolyásos emberekkel, (a miniszterelnök nejével), vállalatvezetőkkel.

9 A szociálpedagógusok és az emberi méltóság tiszteletének helyreállítása
A hatalom éhség, krónikus stressz nem betegség, hanem tünetegyüttes. Mérésükre alkalmas az ellenségesség és a depresszió skála ben 14.4 % enyhe, 5,5% közepes és 7.3% súlyos depressziós volt. Nem az egészségügyre, nem analitikus pszichológu-sokra tartozik gyógyításuk,hanem klinikai pszichológu-sok mellett az enyhébbek esetében szociálterepauta képességekkel rendelkező szociálpedagógusokra.

10 Társadalmi identitás

11 Társadalmi azonosságtudat, szociális identitás 1.
Kultúra és alakzatai (irodalom, művészet) által hordozott identitás minták (hitbeli, társadalmi) A sokelemű, többdimenziós (hierarhikus) identitás kialakítása egyéni teljesítmény. A társadalmi identitás állandóan fejlődik. (EU és NATÓ csatlakozás) Személyiségzavarhoz vezethet, ha elszakad az ember a nemzeti vagy hitbeli gyökereitől. A fejlődés a tézis - antitézis - szintézis

12 „Én a legszerencsésebb ember vagyok
„Én a legszerencsésebb ember vagyok. Mert egy labdarúgó-mérkőzésnél nem is tudom kinek szurkoljak. Elsősorban a magyarnak bárkivel szemben. Másodsorban az európainak a nem európaival szemben, azután a zsidónak, a származásomra való tekintettel, katolikusnak a vallásra való tekintettel, amelyben felnövekedtem, a reformátusnak is, mert református gimnáziumban nevelkedtem. Én jónak érzem ezt a sokféle kötöttségemet, hogy semmiféle szektás, semmiféle soviniszta vonás nincs bennem. De a szolidaritást és az együvé tartozást a legkülönbözőbb kategóriákkal, amelyekbe beletartozom így vagy úgy, átérzem nagyon is.” Devecseri Gábor

13 Társadalmi azonosságtudat, szociális identitás 2.
Szociális identitás Perszonális identitás (kor, nem, foglal (okos, sikeres, szép, kozás, nemzet) vonzó, független) \ / én rendszer identitás gazdagsága - aktualizált működésmód

14 Fejlődés a történelem során (Lewin - Pataki) törzs - nagyváros
rendi társadalom individualizáció (korlátok, védettség) (átjárhatóság, felelősség) Kissebségeknek az identitás megváltoztathatóságával kapcsolatos problémái: önelutasítás, öngyűlölet. Megoldás a sokdimenziós szociális identitás Kísértés az identitás beszűkítése (nincs felelőség, nem figyel más véleményre) a fanatizmus és a tömegember (egydimenziós) A tömeg: külső és belső minősítés kölcsönhatása, identitás előhívás, az identitás szűkítés (ismeret, érzés) „aki magyar velünk van” 1956.

15 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, TÁRSADALMI IDENTITÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések