Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései
Dr. Tamaga Ferenc elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, március

2 Közigazgatási szervezeti változások
2015. április 1. Bányakapitányságok beolvadása a megyei kormányhivatalokba.

3 Előzmények Államreform Program – átfogó intézkedéssorozat a modern, ügyfélbarát közigazgatás bevezetésére. Egyik eleme a közigazgatási szervezetrendszer felülvizsgálata. Első körös területi integráció: január 1-jétől a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozása, 14 területi államigazgatási szerv beintegrálásával együtt (szakigazgatási szervezeti rendszer kialakítása). 2013. január 1-jétől a járások kialakítása, járási hivatalok felállítása. Kormányablakok.

4 Államreform II. – bürokráciacsökkentési program
Többek között az alábbi célkitűzések: Az állami humántőke reformja (pl.: az állami szférában foglalkoztatottak létszámának intézményi szintű felülvizsgálata, közszolgálati életpályamodell kidolgozása és bevezetése; a személyi szakmai átjárhatóság megteremtése). Az állami szolgáltatások, az állami ügyintézés reformja (pl.: kormányablakok országos hálózatának kiépítése; adminisztratív terhek radikális csökkentése). A területi közigazgatás átalakításának folytatása, így a szakigazgatási szervek működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tétele; a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek - ide nem értve a rendvédelmi és adóigazgatási szerveket - kormányhivatalokba történő integrálása.

5 Államreform Bizottság
1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal a Kormány a program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozására javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére létrehozta és működteti az Államreform Bizottságot. A Bizottság november 25-én tartott ülésén elfogadta az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést, amely a második körös integrációt alapozta meg.

6 Kormány döntése 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat: területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításához kapcsolódó újabb intézkedésekről. A Kormány egyetértését fogalmazta meg egyes szervek, illetve egyes feladat- és hatáskörök kormányhivatalokba integrálásával. 2015. március 1-jéig a vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálatára, és az integráció lefolytatására kötelezte az érintett tárcák minisztereit.

7 Közigazgatási szervezeti változások – jogszabályi háttér
2015. évi VI. törvény az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról. 2015. április 1-jén lép hatályba. A törvényi szinten megjelenő szervi elnevezések módosítása, szervezeti változások megalapozása. Ket. módosítása a szakkérdés vizsgálata tekintetében. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló évi CXXVI. törvény módosítása.

8 Közigazgatási szervezeti változások – jogszabályi háttér
T/3115. számú törvényjavaslat a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról. Köztársasági elnöki aláírás előtt, április 1-jén lépne hatályba. A kormányhivatalon belüli szakhatósági rendszer megszüntetésével összefüggő módosítások. Átmeneti rendelkezések megalkotása a folyamatban lévő eljárásokban.

9 Közigazgatási szervezeti változások – jogszabályi háttér
Kapcsolódó módosítások kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szinteken. A Kormány március 18-i ülésének napirendjén. Az érintett hatóságokkal kapcsolatos statuáló rendeletek átalakítása. A szakkérdések vizsgálatára, illetve szakhatósági rendszer átalakítására vonatkozó eljárási szabályok bevezetése. Elnevezések módosítása.

10 Közigazgatási szervezeti változások - általában
Külső integráció Egyes területi szervek beolvadása a kormányhivatalba (bővítés). Bányakapitányságok (91 fő) Környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek (884 fő) Magyar Államkincstár családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatai. OEP területi hivatalainak baleseti megtérítéssel, illetve a keresőképesség/keresőképtelenség vizsgálatával összefüggő feladatai. BÁH anyakönyvezéssel összefüggő feladatai. Összesen 2093 főt érint. Belső integráció A kormányhivatalok szervezeti és működési rendszerének átalakítása, hatékonyabbá tétele. A szakigazgatási szervek főosztályokká, osztályokká alakítása a kormányhivatalon belül (átalakítás). Például: Egészségbiztosítási szakigazgatási szervből Társadalombiztosítási Főosztály.

11 Külső integráció A bányafelügyeletet érintő változás
A bányakapitányságok megszűnnek, az MBFH-nak nem lesznek a továbbiakban területi szervei. A bányafelügyelet első fokú hatásköreinek címzettje a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel a kormányhivatalok lesznek. A bányakapitányságok jogutódja a kormányhivatal lesz. Teljes körű jogutódlás: A bányakapitányságok teljes létszámának átvétele. A bányakapitányságok használatában lévő valamennyi ingatlan és ingóság átvétele.

12 Külső integráció A bányafelügyeletet érintő változás
A kormányhivatalok jogutódlása és illetékessége Pécsi Bányakapitányság Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye Miskolci Bányakapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szolnoki Bányakapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye Budapest Bányakapitányság Pest Megyei Kormányhivatal Budapest főváros, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye Veszprémi Bányakapitányság Veszprém Megyei Kormányhivatal Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye

13 Belső integráció Változások a kormányhivatalt érintően
Fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási (fővárosi kerületi) hivatalok új szervezete: egységes hivatalok, megszűnik a törzshivatal/szakigazgatási szervi felosztás. A feladat- és hatáskörök címzettje a kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető. Kormányhivatalok irányítása: Miniszterelnökséget vezető miniszter főszabály szerint. Ágazati és szakpolitikai kérdésekben a szakmai irányító miniszter közvetlen utasításadási joga.

14 Belső integráció Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály ( fő) 7.1. Bányászati Osztály 7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály 7.3. Közlekedési Osztály 7.4. Útügyi Osztály 7.5. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

15 A kormányhivatal vezetői struktúrája április 1-je után
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve járási hivatalok irányítása április 1-je után A kormányhivatal vezetői struktúrája április 1-je után

16 A miniszter irányítási jogkörei
A nemzeti fejlesztési miniszter, mint szakmai irányító miniszter a kormányhivatal tekintetében Az Áht. 9. § g)-i) pontjában meghatározott hatásköröket gyakorolja: jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés. Törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket gyakorol.

17 Az MBFH-t érintő változás
A bányafelügyelet első fokú hatásköreinek címzettje a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel a kormányhivatalok lesznek. Az MBFH központi hivatalának viszonya a kormányhivatallal: Az MBFH másodfokú hatósági feladatai - fellebbezések elbírálása, felügyeleti szervi feladatok megmaradnak. Közreműködés a szakmai irányító miniszter által folytatott ellenőrzésekben, vizsgálatokban.

18 Az MBFH-t érintő változás
Változnak az MBFH első fokú hatáskörei: A közhiteles, illetve egyéb nyilvántartásokat országos szinten az MBFH fogja vezetni. Geotermikus védőidom megállapítása. Szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozóan bányatelek megállapítása. Szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások lefolytatása. Bányajáradék önbevallás és fizetési kötelezettség ellenőrzése. Bányaművelési térképek ellenőrzése.

19 Hatósági eljárás jelenlegi felépítése
Bírósági felülvizsgálat Másodfokú szakhatóság Másodfokú eljárás MBFH Első fokú szakhatóság Első fokú eljárás Bányakapitányság

20 Hatósági eljárás változása Szakhatóság helyett szakkérdés vizsgálat
Kormányhivatalon belül megszűnik a szakhatósági eljárás, bevezetésre kerül a szakkérdés vizsgálatának intézménye. Átlátható, ezért jobban irányítható és optimalizálható, szervezeten belüli belső eljárásrend. A bruttó ügyintézési idők csökkenek, hiszen a szakhatósági eljárások ezután integráltan kerülnek elintézésre Nem lesz lehetőség az egyes szakhatóságok részéről külön-külön hiánypótlási felhívás kiadására, az eljárás felfüggesztésére, kiesik szakigazgatási szervek közötti postázás, az iktatás, a kiadmányozás ideje, ezek ugyanis mind a belső adminisztráció részét fogják képezni.

21 Hatósági eljárás április 1-je után
Bírósági felülvizsgálat Szakértő kirendelése Másodfokú eljárás MBFH Másodfokú szakhatóság Nem szakmai irányítás Első fokú eljárás Kormányhivatal Első fokú szakhatóság Szakkérdés vizsgálata saját hatáskörben

22 Bányászati hatósági eljárás április 1-je után
A kormányhivatal ügyintézési határideje 30 nap. A jogszabályban meghatározott szakkérdéseket a kormányhivatal saját hatáskörében vizsgálja. Amennyiben nem rendelkezik a szakkérdés vizsgálatára megfelelő szakértelemmel, úgy másik kormányhivataltól kérheti a szakértelemmel rendelkező ügyintéző kirendelését. Az igazgatási szolgáltatás díjakat a kormányhivatal hatáskörébe tartozó első fokú eljárásért a kormányhivatalnak kell befizetni.

23 Külső és belső integráció előnyei
Egységes hatósági eljárás Szakkérdések gyorsabb, egyszerűbb vizsgálata Egyszerű kormányhivatali szerkezet, kevesebb vezetői szint és pozíció, olcsóbb működés Rövidebb idő alatt meghozott hatósági határozat Ágazati széttagoltság csökkenése Generalista szakemberállomány irányába elmozdulás Gyorsabb reagálású kormányhivatali szervezet

24 A jövőről… Államreform III. program? – központi közigazgatás felülvizsgálata. Új közigazgatási eljárási kódex? Közigazgatási perjog felülvizsgálata, önálló közigazgatási perrendtartás előkészítése /2015. (I. 22.) Korm. határozat. Új közszolgálati életpálya-modell bevezetése – 1846/2014. (XII. 30.) Korm. határozat.

25 Köszönöm a figyelmet! Jó szerencsét!


Letölteni ppt "A bányászati szakigazgatás aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések