Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4. témakör TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA. Tárgyi eszközök fogalma Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4. témakör TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA. Tárgyi eszközök fogalma Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül."— Előadás másolata:

1 4. témakör TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA

2 Tárgyi eszközök fogalma Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják, függetlenül attól, hogy üzembe helyezésre kerültek-e vagy sem

3 Tárgyi eszközök csoportosítása A.II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolatos vagyonérték ű jogok 2. M ű szaki berendezések, gépek, járm ű vek 3. Egyéb berendezések, gépek, járm ű vek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott el ő legek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása A tárgyi eszközök mérlegértéke a nettó érték, a könyv szerinti érték. Bruttó érték (bekerülési érték) - terv szerinti értékcsökkenés - terven felüli értékcsökkenés + terven felüli értékcsökkenés visszaírása =Nettó érték (mérlegérték)

5 Tárgyi eszközök értékadatai: bruttó érték (bekerülési érték) + vételár, + felár,  engedmény + szállítási, rakodási költség + üzembe helyezési költség + beszerelési költség + alapozási költség + próbaüzemeltetési költség + beszerzéshez kapcsolódó adók + aktiválásig felmerült hitelek kamata + üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj + vámköltségek az importnál + illetékek, hatósági díjak (engedélyek) + le nem vonható áfa

6 Az amortizáció elszámolása Terv szerinti értékcsökkenés A tárgyi eszközök használatuk során kopnak, elhasználódnak, eredeti értékükb ő l veszítenek. Az értékcsökkenés költségként való elszámolását értékcsökkenési leírásnak nevezzük. Terven felüli értékcsökkenés a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelent ő sen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében nem használható rendeltetésének megfelel ő en, vagy használhatatlan.

7 Fogalmak Hasznos élettartam az az id ő szak, amely alatt az eszközt a gazdálkodó várhatóan használni fogja, amely id ő szak alatt az amortizálható eszközt id ő arányosan, vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. A maradványérték az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén, várhatóan realizálható értéke, amelyet a használatba vételkor rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni. Ez általában akkor lehetséges, ha az eszköz m ű szaki- gazdasági élettartama hosszabb az eszköz hasznos élettartamánál. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószín ű síthet ő en nem jelent ő s. Korrigált bruttó érték az eszköz maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke

8 Fogalmak Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés: - már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért tárgyi eszköz esetén - beruházásokra Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni: földterület után képz ő m ű vészeti alkotásoknál régészeti leleteknél kép- és hangarchívumoknál egyéb gy ű jteményeknél

9 Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása Tartalmazni kell: a tárgyi eszköz vállalkozáshoz kerülése évét, gyártási évét és számát, használatba vételének id ő pontját, beszerzési – el ő állítási költségét. A mindenkori nettó érték meghatározásának feltételeit. (években meghatározott várható használati idejét, maradványértéket, értékcsökkenés elszámolásának módját, az értékcsökkenés százalékos mértékét, teljesítményarányos egységkulcsot – évenkénti teljesítmény tényleges mértékét, éves leírás összegét, terven felüli értékcsökkenés összegét okát, terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatásának indokait – id ő pontját, éves értékcsökkenés új összegét).

10 Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése Beszerzés T.161-K.455 T.466-K.455 Szállítás számlája T.161-K.455 T.466-K.455 Alkatrészek T.161-K.455 T.466-K.455

11 Tárgyi eszközök üzembe helyezése Üzembe helyezés költsége T.161-K.455 T.466-K.455 Aktiválás T.13-14-K.161

12 Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása T.571-K.1.9 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása T.86-K.1.8

13 Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása Értékesítés Bevétel T.311-K.96 T.311-K.467 Ráordítás Bruttó érték kivezetése T.86-K.13-14 Elszámolt terv szerinti értékcsökkenés kivezetése T.1.9-K.86


Letölteni ppt "4. témakör TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA. Tárgyi eszközök fogalma Olyan tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések