Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÁMVITEL © 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÁMVITEL © 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email."— Előadás másolata:

1 SZÁMVITEL © 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: laab@finance.bme.hu telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

2 © MIT? HOGYAN? MIVEL? MIBŐL? MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK MÉRLEG  ESZKÖZÖK ÉS BEFEKTETÉSI CASH FLOW MÉRLEG  FORRÁSOK ÉS FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW Döntések az üzleti életben

3 © AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK FAJTÁI •1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke •2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke •3.Vagyoni értékű jogok •4.Szellemi termékek •5.Üzleti vagy cégérték •6.Immateriális javakra adott előlegek •7.Immateriális javak értékhelyesbítése •1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok •2.Műszaki berendezések, felszerelések, járművek •3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek •4.Tenyészállatok •5.Beruházások, felújítások •6.Beruházásokra adott előlegek •7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése •

4 © VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FAJTÁI INGATLANHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ JOGOK bérleti jog tartós gépbérlet koncessziós jog rádió, tv frekvencia, szerencsejáték koncesszió használati jog gépek tartós használati joga EGYÉB VAGYONI JOGOK játékjog ha nem tartozik a koncessziós jogok közé (pl. a sportolók játékjoga) márkanév meghatározott termék névhasználati joga (pl. Coca Cola) licencek meghatározott tevékenység végezhetőségi joga egyéb (ingatlanhoz nem kapcsolódó) jogok pl. franchise INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK földhasználat haszonélvezet bérleti jog szolgalmi jog fejlesztési hozzájárulás koncessziós jog 2001-TŐL ATÁRGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT! 1991 ÓTA AZ IMMATERIÁLIS JAVAK KÖZÖTT

5 © K+F TEVÉKENYSÉG FAJTÁI KÍSÉRLETI TEVÉKENYSÉGEK (Műszaki-gazdasági értelemben) ALAPKUTATÁSKÍSÉRLETI FEJLESZTÉS ALKALMAZOTT KUTATÁS GYÁRTÁS FEJLESZTÉS GYÁRTMÁNY FEJLESZTÉS NEM AKTIVÁLHATÓ AKTIVÁLHATÓ alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül; alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek; kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása

6 © KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS CSOPORTOSÍTÁSA - számviteli (és gazdasági) szempontból - KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS BEFEJEZETLENBEFEJEZETT HASZNOSÍTHATÓNEM HASZNOSÍTHATÓ A mérlegben aktivált értéken (Leírása még nincs) Más eszközként (szellemi termék, prototípus) Kísérleti fejlesztésként (Terv szerinti leírása elkezdődik ) Mérlegértéke nulla (terven felüli écs. elszámolása) 800 GÉP 200 SZOFTVER 400 KÉSZTERMÉK 100 700 60 40

7 © Fontos, hogy megértsük, miért nem mindegy, hogy valami beruházásként (fejlesztésként) vagy karbantartásként számolunk el! • Beruházásként:  Bekerülési érték: 200+2400 = 2600 + 520 ÁFA = 3120  Elszámolt amortizáció: 3120*20%= 624 eFt  Nettó érték: 3120-624= 2496 eFt  Éves eredménybe beszámít: -624 eFt Példa: üzemképes használt autó beszerzés elszámolása, ha  a beszerzési értéke: 200 eFt  a felújítása 2400 eFt-ba került,  és a tervezett amortizáció 20% • Karbantartásként:  Bekerülési érték: 200+40 ÁFA = 240 eFt  Karbantartási költség: 2400 eFt  Elszámolt amortizáció: 240*20%= 48 eFt  Nettó érték: 240-48 = 192 eFt  Éves eredménybe beszámít: -2400-48= - 2448 eFt

8 © Beruházásként 1. JÁRMŰVEK T K 1. JÁRMŰVEK ÉCS T K 4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K 4. ELŐZETES ÁFA T K ESZKÖZSZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK EREDMÉNYSZÁMLÁK (3) 3120(4) 624 1. BERUHÁZÁS T K 5. AMORTIZÁCIÓ T K (2) 2880 (1) 240 (2) 2880 4. SZÁLLÍTÓK T K 1. BESZERZÉS 200 +40 ÁFA 2. FELÚJÍTÁS 2400 + 480 ÁFA 3. AKTIVÁLÁS 3120 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T K 4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 624 (3) 3120 (4) 624 NETTÓ ÉRTÉK: 2496 NETTÓ ÉRTÉK = 2496 EREDMÉNYHATÁS = -624

9 © Karbantartásként 1. JÁRMŰVEK T K 1. JÁRMŰVEK ÉCS T K 4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K 4. ELŐZETES ÁFA T K ESZKÖZSZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK EREDMÉNYSZÁMLÁK (3) 240(4) 48 1. BERUHÁZÁS T K 5. AMORTIZÁCIÓ T K (2) 2400 (1) 240 (2) 2880 4. SZÁLLÍTÓK T K 1. BESZERZÉS 200 +40 ÁFA 2. KARBANTARTÁS 2400 + 480 ÁFA 3. AKTIVÁLÁS 240 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T K 4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 48 (3) 240 (4) 48 NETTÓ ÉRTÉK: 192 NETTÓ ÉRTÉK = 192 EREDMÉNYHATÁS = - 2448 (2) 480

10 © Ahhoz, hogy a beruházást, a felújítást, illetve a karbantartást elhatárolhassuk egymástól, meg kell ismerni az egyes kategóriák főbb jellemzőit.

11 © MI MINŐSÜL BERUHÁZÁSNAK? •Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz  beszerzése,  létesítése,  saját vállalkozásban történő előállítása,  a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése,  rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. •Beruházásnak minősül továbbá a tárgyi eszköz  nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvétele,  csereszerződés, követelés fejében átvétele,  részesedés fejében átvétele,  térítés nélküli átvétele,  hagyatékként átvétele,  ajándékként átvétele,  nem adminisztrációs hibából származó többlete, és  ezekkel a növekedésekkel kapcsolatban az eszköz üzembe helyezéséig felmerült mindenféle munka. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

12 © Beruházások, felújítások Beruházások, felújítások között kell kimutatni •a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek, tenyészállatok) bekerülési értékét, •továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett  bővítéssel,  rendeltetésváltozással,  átalakítással,  élettartam-növeléssel,  felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.

13 © MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK? •az a tevékenység, amellyel az eszköznek növelik az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb. •jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz. •bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

14 © MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK? •az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. •jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) •jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. •bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

15 © MI MINŐSÜL AZ ÉLETTARTAM, VAGY A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KÖZVETLEN NÖVELÉSÉNEK? •az a tevékenység, amellyel az eszköz hasznos élettartamát, vagy a teljesítményét növelik oly módon, hogy ténylegesen nem bővítik az eszközt. •jellemzője, hogy az eszköz eredeti részegységeinek cseréjével, átalakításával érik el az eszköz élettartamának, teljesítő- képességének növelését. •nem időszakonként visszatérő tevékenység (ellenkező esetben karbantartás lenne). •bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

16 © MI MINŐSÜL FELÚJÍTÁSNAK? •Ha az eszköz élettartama megnövekszik, ennek hatására általában  a hasznos élettartam is változik;  az eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll;  az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul. •A felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás bekerülési értéke a jövőben képződő eredményben térül meg. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

17 © A felújítás kritériumai •Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenységet, amely azzal jár, hogy az eszköz:  élettartama megnő,  eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően, vagy teljesen visszaáll,  az előállított termék minőség, vagy az adott eszköz használata jelentősen javul,  így a felújítás pótlólagos ráfordításából gazdasági előnyök származhatnak. •Felújítás az olyan korszerűsítés is, amikor a korszerű technika alkalmazása révén nő a tárgyi eszköz  üzembiztonsága,  teljesítőképessége,  használhatósága,  gazdaságossága. •A felújítást akkor kell elvégezni, ha a rendszeresen végzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott, hogy az állapota a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.

18 © MI MINŐSÜL KARBANTARTÁSNAK? •Karbantartásnak minősül:  a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység.  a tervszerű megelőző karbantartás (TMK),  a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás,  és mindazon javítási, karbantartási tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.  az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése is, függetlenül a felmerült költségek nagyságától. •A karbantartás költségei nem aktiválhatóak, azaz nem terheljük rá a tárgyi eszközökre, hanem azt a tárgy évi eredmény terhére számoljuk el. Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

19 SZÁMVITEL © 6. Amortizációs politika, amortizáció elszámolási lehetőségek dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: laab@finance.bme.hu telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

20 © SZEMPONTOK AZ É RT É KEL É SN É L A JELENLEG HAT Á LYOS T Ö RV É NY SZERINT: •A REALIZ Á CI Ó S ELV É RV É NYES Ü L: AKTUALIZ Á LT MÚLTBELI BEKER Ü L É SI É RT É KEN É RT É KEL Ü NK •JELENLEG N É H Á NY ESZK Ö Z ESET É BEN A VAL Ó DIS Á G ELVE A REALIZ Á CI Ó S ELV EL É SOROL: ITT AZ É RT É KEL É S PIACI É RT É KEN T Ö RT É NIK, DE:  VAGY NINCS EREDM É NYHAT Á S ( É RT É KHELYESB Í T É SN É L)  VAGY NEM JELENHET MEG AZ ESZK Ö Z A BEKER Ü L É SI É RT É KN É L MAGASABB É RT É KEN (VISSZA Í R Á S) MÉRLEGÉRTÉK =BEKERÜLÉSI (KÖNYV SZERINTI) ÉRTÉK  ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSOK

21 © BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÁR: • IMMATERIÁLIS JAVAK • TÁRGYI ESZKÖZÖK • VÁSÁROLT KÉSZLETEK • ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG: • SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK (SEEAÉ) (AKTIVÁLT ÉRTÉKE) • SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK (STK) KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: • KÖVETELÉSEK • PÉNZESZKÖZÖK • AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK • SAJÁT TŐKE • CÉLTARTALÉKOK • KÖTELEZETTSÉGEK • PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

22 © BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK BRUTT Ó É RT É K: A RENDELTET É SSZERŰEN HASZN Á LATBA VETT, Ü ZEMBE HELYEZETT EGYEDI T Á RGYI ESZK Ö Z Ö K É S IMMATERI Á LIS JAVAK BESZERZ É SI VAGY ELŐ Á LL Í T Á SI K Ö LTS É GE KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: AZ AZ ÉRTÉK, AMELYEN AZ ESZKÖZT VAGY FORRÁST A KÖNYVVITELI SZÁMLÁN NYILVÁNTARTJÁK. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVSZERINTI, AZAZ MÉRLEGÉRTÉKE A NETTÓ ÉRTÉK, AKTIVÁLÁSKOR PEDIG MEGEGYEZIK A BEKERÜLÉSI (BRUTTÓ) ÉRTÉKKEL + BRUTTÓ ÉRTÉK - TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS - TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS + TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA NETTÓ ÉRTÉK (MÉRLEGÉRTÉK) ÉRTÉKCSÖKKENÉS: A TÁRGYI ESZKÖZÖK FIZIKAI ELHASZNÁLÓDÁSA, PIACI AVULÁSA, VALAMINT AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉNEK FOKOZATOS CSÖKKENÉSE.

23 © BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK NETT Ó É RT É K: A BEFEKTETETT ESZK Ö Z Ö K BEKER Ü L É SI É RT É KE (BRUTT Ó É RT É K) É S AZ É VEK SOR Á N ELSZ Á MOLT, FELHALMOZOTT É RT É KCS Ö KKEN É S K Ü L Ö NBS É GE. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (AMORTIZÁCIÓ): AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGKÉNT TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSA A MÉRLEG SZERINTI ESZKÖZÉRTÉK EGYIDEJŰ CSÖKKENÉSÉVEL, AMELY AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK ÉS VÁRHATÓ MARADVÁNYÉRTÉKÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGTERVEZETT, MŰSZAKI-GAZDASÁGI SZEMPONTOKAT EGYARÁNT FIGYELEMBEVEVŐ SZÁMÍTÁS ALAPJÁN LEHETSÉGES. AZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHET TERVSZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI IS.

24 © É RT É KM Ó DOS Í T Á SHOZ KAPCSOL Ó D Ó FOGALMAK É RT É KVESZT É S: BEFEKTETETT P É NZ Ü GYI ESZK Ö Z Ö KN É L, V Á S Á ROLT K É SZLETEKN É L, SAJ Á T TERMEL É SŰ K É SZLETEKN É L, K Ö VETEL É SEKN É L, É RT É KPAP Í ROKN Á L, AKT Í V IDŐBELI ELHAT Á ROL Á SOKN Á L SZ Á MOLHAT Ó EL, HA AZ ADOTT ESZK Ö Z K Ö NYV SZERINTI É RT É KE JELENTŐSEN É S TART Ó SAN MAGASABB, MINT AZ ESZK Ö Z M É RLEGK É SZ Í T É SKOR ISMERT PIACI É RT É KE ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL A HASZNÁLATBA VÉTELKOR MEGHATÁROZOTT MÓDON. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL ÉS BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKKAL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS DÖNTÉSE ALAPJÁN, HA A PIACI ÉRTÉKE MAGASABB, MINT A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK.

25 © VISSZAÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA INDOKOLT A KORÁBBAN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS CSÖKKENTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE. ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK (LE-, ÉS FELÉRTÉKELÉSEK): BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL, SAJÁT TŐKÉNÉL, CÉLTARTALÉKOKNÁL, KÖTELEZETTSÉGEKNÉL ÉS A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA A KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK ÉS A TÉNYLEGES MÉRLEG-FORDULÓNAPI ÁRFOLYAM KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG HATÁSA JELENTŐS. ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

26 © TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI VÁSÁRLÁS SAJÁT ELŐ- ÁLLÍTÁS APPORTKÉNT ÁTVÉTEL KÖVETELÉS, RÉSZESEDÉS FEJÉBEN ÁTVÉTEL TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL TÖBBLET Számla szerinti ár Előállítási költség Létesítő okirat (vagy annak módosítása) szerinti érték Szerződés, számla, vagyon- felosztási javaslat szerinti érték Átadó könyv szerinti értéke, vagy piaci érték Piaci érték Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

27 © AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK IDŐAR Á NYOS •brutt ó é rt é k alapj á n  line á ris  degressz í v (cs ö kkenő kulcsok) •szorz ó sz á mok m ó dszer •é vek sz á ma m ó dszer  progressz í v (n ö vekvő kulcsok) •u.a. ford í tott sorrendben •abszol ú t ö sszeg alapj á n  line á ris ( é vente azonos ö sszeg  degressz í v ( é vente cs ö kkenő ö sszeg  progressz í v ( é vente n ö vekvő ö sszeg) •nett ó é rt é k alapj á n  line á ris -> gyors í tott kulccsal  marad é k é rt é kes  kombin á lt le í r á s ( á lland ó val kezd, majd á tv á lt abszol ú t ö sszegűre TELJES Í TM É NY- AR Á NYOS •brutt ó é rt é kből •nett ó é rt é kből EGY Ö SSZEGŰ •ha az egyedi beker ü l é si é rt é k < 100eFt-n á l

28 © NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS •a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; •az üzembe nem helyezett beruházásnál •a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél •a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél.

29 © A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT MEGFONTOLÁSOK •A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok  a várható használati idő •a vállalkozás “milyensége” –versenyszféra (termelő /szolgáltató) –költségvetési szféra  maga az eszköz várható élettartama •a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás) •a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb) •gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése)  a hasznos élettartam végén várható maradványérték

30 SZÁMVITEL © VARIÁCIÓK A TÁRGYI ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRE ÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁSI LEHETŐSÉGEIRE Forrás: Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok 2006.

31 © KIINDULÓ ADATOK •Árlista szerinti ára (145 Ft/euró) 50ezer euró •mennyiségi engedmény: 10 % •sürgősségi felár 6 % •Külföldi útra jutó szállítási költség 2 ezer euró •vám, vámkezelési díj 690 eFt •belföldi szállítás és üzembe- helyezési költség 1 000 eFt •Az aktiválásig felmerült három hónap időarányos kamata 4000 eFt hitel után 60 eFt 7250 - 725 + 435 + 290 + 690 +1000 + 60 9000

32 © BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN, 5 év alatt 1000eFt maradványértékkel

33 © A további módszereknél a maradványérték számítástól eltekintünk, de otthoni gyakorlásként az egyes módszerek az 1000 eFt maradványértékkel is kiszámolhatók!

34 © BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

35 ©

36 ©

37 © NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

38 ©

39 © TELJESÍTMÉNYARÁNYOS LEÍRÁSSAL


Letölteni ppt "SZÁMVITEL © 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email."

Hasonló előadás


Google Hirdetések