Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens"— Előadás másolata:

1 5. Kutatás-fejlesztés, beruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása
dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: , fax: Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

2 Döntések az üzleti életben
MIT? HOGYAN? EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS MŰKÖDÉSI CASH FLOW MŰKÖDTETÉSI DÖNTÉSEK MÉRLEGESZKÖZÖK ÉS BEFEKTETÉSI CASH FLOW BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK MIVEL? MÉRLEGFORRÁSOK ÉS FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK MIBŐL?

3 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK FAJTÁI
1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3.Vagyoni értékű jogok 4.Szellemi termékek 5.Üzleti vagy cégérték 6.Immateriális javakra adott előlegek 7.Immateriális javak értékhelyesbítése 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2.Műszaki berendezések, felszerelések, járművek 3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4.Tenyészállatok 5.Beruházások, felújítások 6.Beruházásokra adott előlegek 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FAJTÁI
1991 ÓTA AZ IMMATERIÁLIS JAVAK KÖZÖTT INGATLANHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ JOGOK bérleti jog tartós gépbérlet koncessziós jog rádió, tv frekvencia, szerencsejáték koncesszió használati jog gépek tartós használati joga EGYÉB VAGYONI JOGOK játékjog ha nem tartozik a koncessziós jogok közé (pl. a sportolók játékjoga) márkanév meghatározott termék névhasználati joga (pl. Coca Cola) licencek meghatározott tevékenység végezhetőségi joga egyéb (ingatlanhoz nem kapcsolódó) jogok pl. franchise INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK földhasználat haszonélvezet bérleti jog szolgalmi jog fejlesztési hozzájárulás koncessziós jog 2001-TŐL ATÁRGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT!

5 K+F TEVÉKENYSÉG FAJTÁI
KÍSÉRLETI TEVÉKENYSÉGEK (Műszaki-gazdasági értelemben) ALAPKUTATÁS ALKALMAZOTT KUTATÁS KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS GYÁRTÁS FEJLESZTÉS GYÁRTMÁNY FEJLESZTÉS NEM AKTIVÁLHATÓ AKTIVÁLHATÓ alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül; alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek; kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása

6 KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS CSOPORTOSÍTÁSA - számviteli (és gazdasági) szempontból -
BEFEJEZETLEN BEFEJEZETT 800 HASZNOSÍTHATÓ NEM HASZNOSÍTHATÓ Más eszközként (szellemi termék, prototípus) Kísérleti fejlesztésként (Terv szerinti leírása elkezdődik) 40 GÉP 200 SZOFTVER 400 KÉSZTERMÉK 100 700 60 Mérlegértéke nulla (terven felüli écs. elszámolása) A mérlegben aktivált értéken (Leírása még nincs)

7 Fontos, hogy megértsük, miért nem mindegy, hogy valami beruházásként (fejlesztésként) vagy karbantartásként számolunk el! Példa: üzemképes használt autó beszerzés elszámolása, ha a beszerzési értéke: 200 eFt a felújítása 2400 eFt-ba került, és a tervezett amortizáció 20% Karbantartásként: Bekerülési érték: ÁFA = 240 eFt Karbantartási költség: 2400 eFt Elszámolt amortizáció: 240*20%= 48 eFt Nettó érték: = 192 eFt Éves eredménybe beszámít: = eFt Beruházásként: Bekerülési érték: = ÁFA = 3120 Elszámolt amortizáció: 3120*20%= 624 eFt Nettó érték: = 2496 eFt Éves eredménybe beszámít: eFt

8 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Beruházásként 1. JÁRMŰVEK T K 1. JÁRMŰVEK ÉCS T K 4. ELŐZETES ÁFA T K 4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K ESZKÖZSZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK (3) 3120 (4) 624 (1) 240 NETTÓ ÉRTÉK: 2496 (2) 2880 1. BERUHÁZÁS T K 4. SZÁLLÍTÓK T K (1) (3) 3120 (2) 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T K 5. AMORTIZÁCIÓ T K 1. BESZERZÉS ÁFA (4) 624 2. FELÚJÍTÁS ÁFA 3. AKTIVÁLÁS 3120 EREDMÉNYSZÁMLÁK 4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 624 NETTÓ ÉRTÉK = 2496 EREDMÉNYHATÁS = -624

9 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Karbantartásként 1. JÁRMŰVEK T K 1. JÁRMŰVEK ÉCS T K 4. ELŐZETES ÁFA T K 4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K ESZKÖZSZÁMLÁK FORRÁSSZÁMLÁK (3) 240 (4) (2) (1) 240 NETTÓ ÉRTÉK: 192 1. BERUHÁZÁS T K 4. SZÁLLÍTÓK T K (1) (3) (2) 2880 5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T K 5. AMORTIZÁCIÓ T K 1. BESZERZÉS ÁFA (4) 2. KARBANTARTÁS ÁFA (2) 3. AKTIVÁLÁS 240 EREDMÉNYSZÁMLÁK 4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 48 NETTÓ ÉRTÉK = 192 EREDMÉNYHATÁS =

10 Ahhoz, hogy a beruházást, a felújítást, illetve a karbantartást elhatárolhassuk egymástól, meg kell ismerni az egyes kategóriák főbb jellemzőit.

11 MI MINŐSÜL BERUHÁZÁSNAK?
Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység. Beruházásnak minősül továbbá a tárgyi eszköz nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvétele, csereszerződés, követelés fejében átvétele, részesedés fejében átvétele, térítés nélküli átvétele, hagyatékként átvétele, ajándékként átvétele, nem adminisztrációs hibából származó többlete, és ezekkel a növekedésekkel kapcsolatban az eszköz üzembe helyezéséig felmerült mindenféle munka. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

12 Beruházások, felújítások
Beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek, tenyészállatok) bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.

13 MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK? az a tevékenység, amellyel az eszköznek növelik az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb. jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz. bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

14 MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK, ÁTALAKÍTÁSNAK?
az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá. jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.) jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése. bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

15 MI MINŐSÜL AZ ÉLETTARTAM, VAGY A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KÖZVETLEN NÖVELÉSÉNEK?
az a tevékenység, amellyel az eszköz hasznos élettartamát, vagy a teljesítményét növelik oly módon, hogy ténylegesen nem bővítik az eszközt. jellemzője, hogy az eszköz eredeti részegységeinek cseréjével, átalakításával érik el az eszköz élettartamának, teljesítő-képességének növelését. nem időszakonként visszatérő tevékenység (ellenkező esetben karbantartás lenne). bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

16 MI MINŐSÜL FELÚJÍTÁSNAK?
Ha az eszköz élettartama megnövekszik, ennek hatására általában a hasznos élettartam is változik; az eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll; az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul. A felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás bekerülési értéke a jövőben képződő eredményben térül meg. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

17 A felújítás kritériumai
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenységet, amely azzal jár, hogy az eszköz: élettartama megnő, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően, vagy teljesen visszaáll, az előállított termék minőség, vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, így a felújítás pótlólagos ráfordításából gazdasági előnyök származhatnak. Felújítás az olyan korszerűsítés is, amikor a korszerű technika alkalmazása révén nő a tárgyi eszköz üzembiztonsága, teljesítőképessége, használhatósága, gazdaságossága. A felújítást akkor kell elvégezni, ha a rendszeresen végzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott, hogy az állapota a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.

18 MI MINŐSÜL KARBANTARTÁSNAK?
Karbantartásnak minősül: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység. a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítás, és mindazon javítási, karbantartási tevékenység, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése is, függetlenül a felmerült költségek nagyságától. A karbantartás költségei nem aktiválhatóak, azaz nem terheljük rá a tárgyi eszközökre, hanem azt a tárgy évi eredmény terhére számoljuk el. Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

19 6. Amortizációs politika, amortizáció elszámolási lehetőségek
dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens elérhetőség: telefon: , fax: Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

20 MÉRLEGÉRTÉK =BEKERÜLÉSI (KÖNYV SZERINTI) ÉRTÉK
 ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSOK SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSNÉL A JELENLEG HATÁLYOS TÖRVÉNY SZERINT: A REALIZÁCIÓS ELV ÉRVÉNYESÜL: AKTUALIZÁLT MÚLTBELI BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELÜNK JELENLEG NÉHÁNY ESZKÖZ ESETÉBEN A VALÓDISÁG ELVE A REALIZÁCIÓS ELV ELÉ SOROL: ITT AZ ÉRTÉKELÉS PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNIK, DE: VAGY NINCS EREDMÉNYHATÁS (ÉRTÉKHELYESBÍTÉSNÉL) VAGY NEM JELENHET MEG AZ ESZKÖZ A BEKERÜLÉSI ÉRTÉKNÉL MAGASABB ÉRTÉKEN (VISSZAÍRÁS)

21 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK BESZERZÉSI ÁR: IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK
VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG: SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK (SEEAÉ) (AKTIVÁLT ÉRTÉKE) SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK (STK) KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: KÖVETELÉSEK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

22 BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: AZ AZ ÉRTÉK, AMELYEN AZ ESZKÖZT VAGY FORRÁST A KÖNYVVITELI SZÁMLÁN NYILVÁNTARTJÁK. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVSZERINTI, AZAZ MÉRLEGÉRTÉKE A NETTÓ ÉRTÉK, AKTIVÁLÁSKOR PEDIG MEGEGYEZIK A BEKERÜLÉSI (BRUTTÓ) ÉRTÉKKEL + BRUTTÓ ÉRTÉK - TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS - TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS + TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA NETTÓ ÉRTÉK (MÉRLEGÉRTÉK) BRUTTÓ ÉRTÉK: A RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLATBA VETT, ÜZEMBE HELYEZETT EGYEDI TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSI VAGY ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGE ÉRTÉKCSÖKKENÉS: A TÁRGYI ESZKÖZÖK FIZIKAI ELHASZNÁLÓDÁSA, PIACI AVULÁSA, VALAMINT AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉNEK FOKOZATOS CSÖKKENÉSE.

23 BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (AMORTIZÁCIÓ): AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGKÉNT TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSA A MÉRLEG SZERINTI ESZKÖZÉRTÉK EGYIDEJŰ CSÖKKENÉSÉVEL, AMELY AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK ÉS VÁRHATÓ MARADVÁNYÉRTÉKÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGTERVEZETT, MŰSZAKI-GAZDASÁGI SZEMPONTOKAT EGYARÁNT FIGYELEMBEVEVŐ SZÁMÍTÁS ALAPJÁN LEHETSÉGES. AZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHET TERVSZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI IS. NETTÓ ÉRTÉK: A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE (BRUTTÓ ÉRTÉK) ÉS AZ ÉVEK SORÁN ELSZÁMOLT, FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÜLÖNBSÉGE.

24 ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL A HASZNÁLATBA VÉTELKOR MEGHATÁROZOTT MÓDON. ÉRTÉKVESZTÉS: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA AZ ADOTT ESZKÖZ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE JELENTŐSEN ÉS TARTÓSAN MAGASABB, MINT AZ ESZKÖZ MÉRLEGKÉSZÍTÉSKOR ISMERT PIACI ÉRTÉKE ÉRTÉKHELYESBÍTÉS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL ÉS BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKKAL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS DÖNTÉSE ALAPJÁN, HA A PIACI ÉRTÉKE MAGASABB, MINT A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK.

25 ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
VISSZAÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA INDOKOLT A KORÁBBAN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS CSÖKKENTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE. ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK (LE-, ÉS FELÉRTÉKELÉSEK): BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL, SAJÁT TŐKÉNÉL, CÉLTARTALÉKOKNÁL, KÖTELEZETTSÉGEKNÉL ÉS A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA A KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK ÉS A TÉNYLEGES MÉRLEG-FORDULÓNAPI ÁRFOLYAM KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG HATÁSA JELENTŐS.

26 TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK
ÖSSZETEVŐI KÖVETELÉS, TÉRÍTÉS SAJÁT ELŐ - APPORTKÉNT VÁSÁRLÁS RÉSZESEDÉS NÉLKÜLI TÖBBLET ÁLLÍTÁS ÁTVÉTEL FEJÉBEN ÁTVÉTEL ÁTVÉTEL Számla Előállítási Létesítő okirat Szerződés, Átadó Piaci szerinti ár költség (vagy anna k számla, könyv érték módosítása) vagyon - szerinti szerinti érték felosztási értéke, javaslat vagy piaci szerinti érték érték Forrás: Adorján Csaba évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

27 AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK
EGYÖSSZEGŰ ha az egyedi bekerülési érték < 100eFt-nál IDŐARÁNYOS bruttó érték alapján lineáris degresszív (csökkenő kulcsok) szorzószámok módszer évek száma módszer progresszív (növekvő kulcsok) u.a. fordított sorrendben abszolút összeg alapján lineáris (évente azonos összeg degresszív (évente csökkenő összeg progresszív (évente növekvő összeg) nettó érték alapján lineáris -> gyorsított kulccsal maradék értékes kombinált leírás (állandóval kezd, majd átvált abszolút összegűre TELJESÍTMÉNY-ARÁNYOS bruttó értékből nettó értékből

28 NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS
a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után; az üzembe nem helyezett beruházásnál a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál, egyéb gyűjteménynél és eszköznél a nullára leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért eszköznél.

29 A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT MEGFONTOLÁSOK
A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok a várható használati idő a vállalkozás “milyensége” versenyszféra (termelő /szolgáltató) költségvetési szféra maga az eszköz várható élettartama a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás) a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb) gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése) a hasznos élettartam végén várható maradványérték

30 Forrás: Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok 2006.
VARIÁCIÓK A TÁRGYI ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRE ÉS AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁSI LEHETŐSÉGEIRE Forrás: Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok 2006.

31 KIINDULÓ ADATOK 9000 Árlista szerinti ára (145 Ft/euró) 50ezer euró
mennyiségi engedmény: % sürgősségi felár % Külföldi útra jutó szállítási költség 2 ezer euró vám, vámkezelési díj eFt belföldi szállítás és üzembe- helyezési költség eFt Az aktiválásig felmerült három hónap időarányos kamata 4000 eFt hitel után eFt 7250 - 725 + 435 + 290 + 690 +1000 + 60 9000

32 BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN, 5 év alatt 1000eFt maradványértékkel

33 A további módszereknél a maradványérték számítástól eltekintünk, de otthoni gyakorlásként az egyes módszerek az 1000 eFt maradványértékkel is kiszámolhatók!

34 BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

35 BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

36 BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

37 NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

38 NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

39 TELJESÍTMÉNYARÁNYOS LEÍRÁSSAL


Letölteni ppt "dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens"

Hasonló előadás


Google Hirdetések