Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Minőségbiztosítás LB-II. Előadás 1. (2010) Crosby: A minőség nem „melléknév”, hanem főnév. A minőség nem „jóságot” jelent, hanem azt, hogy megtesszük.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Minőségbiztosítás LB-II. Előadás 1. (2010) Crosby: A minőség nem „melléknév”, hanem főnév. A minőség nem „jóságot” jelent, hanem azt, hogy megtesszük."— Előadás másolata:

1 1 Minőségbiztosítás LB-II. Előadás 1. (2010) Crosby: A minőség nem „melléknév”, hanem főnév. A minőség nem „jóságot” jelent, hanem azt, hogy megtesszük azt, amire vállalkoztunk Relatív „jóság” nem létezik!

2 2 Félévi követelmények A tárgyfelelős: Galla Jánosné, I. em. 116. galla.janosne@bgk.bmf.hu 8 óra előadás (4 alkalom) Követelmény: évközi jegy (3 kredit) Az évközi jegy kialakítása: Előadások látogatása Elfogadott, eredményes feladatok (4 feladat) Eredményes (legalább elégséges) röpdolgozat (3) és zárthelyi dolgozat Évközi jegy: (a 4 feladat átlaga + dolgozatok átlaga) : 2

3 3 Félévi követelmények Irodalom: Dr.Koczor Zoltán: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése Az Intézet honlapján található Minőségbiztosítás c. segédlet Az Intézet honlapján található feladatkiírások és feladatlapok Előadás ppt. (csak az előadás látogatói számára) Saját jegyzet Konzultáció: Az előadások napján, valamint telefonon vagy e-mail-en egyeztetett időpontban.

4 4 Témák 1. Előadás. 09.18. Alapfogalmak. Történeti áttekintés. Irányítási rendszerek. Folyamatok. ISO 9000 szabványcsalád. 2. Előadás. 10.09. MIR kialakítása, felülvizsgálata, tanúsítása. Audit. Beszállítói többletkövetelmények. Integrált irányítási rendszerek (MIR-KIR- MEBIR). Munkahelyi egészségvédelem és -biztonság irányítási rendszer (MEBIR). Minőségszínvonal elemzés. 3. Előadás. 11.06. TQM filozófia és megvalósítása. Önértékelés. A folyamatjavítás és -fejlesztés eszközei és módszerei. 4. Előadás. 12.04. Minőségszabályozás. Képesség és szabályozhatóság vizsgálatok. A minőségszabályozás gyakorlati megvalósítása.

5 5 Témák 1. Előadás Bevezető a)Történeti áttekintés. b)Alapfogalmak. c)Irányítási rendszerek. d)ISO 9000 szabványcsalád e)Folyamatok

6 6 Bevezető Műszaki szabályozás az EU-ban A műszaki szabályozás két fő területe: a) Jogilag szabályozott terület - a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előírásokat jogszabályok tartalmazzák - olyan termékek forgalmazását szabályozzák, amelyek az élet, az egészség, a környezet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik - a termékek csak egy jogi procedúra után kerülhetnek a forgalomba ezen a területen a Termékfelelősségi törvény a mérvadó

7 7 Bevezető Műszaki szabályozás az EU-ban A műszaki szabályozás két fő területe: b) Piac által szabályozott terület - piaci elvek dominálnak - a piac szereplői döntik el, hogy mit, hogyan, mennyiért vásárolnak meg - a termék piacra jutását nem akadályozza jogszabályi előírás - a termék gond nélkül forgalomba kerülhet, ha a használata során gond, probléma merül fel, akkor utólag kell kivizsgálni ezen a területen a Fogyasztóvédelmi törvény a mérvadó

8 8 Bevezető Jogi szabályozás az EU-ban Jogi szabályozás az EU-ban a) Elsődleges jogszabály - Római Szerződés (1957) b) Másodlagos jogszabály - Rendelet - Határozat - Irányelv

9 9 Bevezető Jogi szabályozás az EU-ban A megfelelőségi megjelölés - formája - jelentése A notifikált szervezetek a) jelentőségük b) feladatuk tevékenységük

10 10 Fejlődés a) Minőségbiztosításról valamint minőségirányításról az ipari gyártás megjelenésétől beszélhetünk Cél: elégedett vevő A szervezet sikeres vezetésének és működésének feltételei: a vezetés és szabályozás legyen - módszeres és - áttekinthető

11 11 Fejlődés a) TQM-be integrált irányítási rendszerek Minőségirányítás TQM Minőségbiztosítás Minőségszabályozás Minőségellenőrzés

12 12 a) A XX. század minőség-filozófiai irányzatai Japán modell  Mindenre kiterjedő minőségszabályozási tevékenységek összessége alkalmazotti közreműködéssel. Első helyen a minőség. Minőségkör mozgalom. Amerikai modell (USA)  Az amerikai iskola sajátossága: az erős menedzsment központúság, TQM Nyugat-európai modell Dokumentált, szabvány szerinti MIR alkalmazása

13 13 Fejlődés a) Jellemző A minőség modell fejlődésének állomásai QC Passzív minőség ellenőrzés SQC Aktív gyártásközi min.ellenőrzés QA Minőség- biztosítás TQM Cél Hiba megállapítás Ellenőrzés, szabályozás Összehangolás Stratégiai befolyásolás A minőség elérési útja Minőségproblé- mák megoldása   Állandó verseny- képes helyzet biztosítása Tevékenység hangsúlya Homogén termék Kevesebb ellenőrzés A teljes termelői lánc a hiba megelőzésére összpontosít Piaci és fogyasztói igények kielégítése

14 14 Fejlődés a) Módszerek Szabványosí- tás, mérés Statisztikai eszközök és technikák Min.projektek, Min.rendszerek Stratégiai tervezés Minőség- specialisták, a szervezet szerepe Ellenőrzés, válogatás számítások, minősítés Hibaelhárítás, statisztikai módszerek alkalmazása Minőségprogra- mok, minőség- rendszere értékelése Minőségcélokat rendszerbe foglal, oktatás, tréningek, min.cél-tervezés Felelősség a minőségért Minőségellen- őrzési részleg Termelő és egyéb műszaki részlegek Minden részleg Valamennyi alkalmazott az elkötelezett felső vezetőséggel Minőség megközelítés A minőség ellenőrzése A minőség szabályozása Minőségrend- szer felépítése A minőség menedzselése SQCQCQATQM

15 15 Alapfogalmak b) Minőségiskolák „A minőség a használatra való alkalmasság” (Juran) „A minőség a követelményeknek való megfelelés” (Crosby) „A minőség a vevő igényeinek kielégítésére való alkalmasság” (Whiteley) Alkalmasság a rejtett vevői igények kielégítésére

16 16 Alapfogalmak b) A minőség értelmezése Minőség (filozófiai – naturális) Azon tulajdonságok összessége, amelyek azzá teszik a dolgot, ami. Minőség (filozófiai – érték szemléletű) vizsgálati szempont, vizsgált tulajdonság, érték, értékítélet vizsgálati szempontok összessége, értékrend, minőség Minőség (fogyasztói) Azon tulajdonságok összessége, amelyek alkalmassá teszik az adott dolgot az igények kielégítésére

17 17 Alapfogalmak b) A minőség értelmezése (piaci) Shiba: (4 szint) 1. megfelelés az előírásoknak, direktíváknak, szabványoknak 2. megfelelés a használatra való alkalmazásnak 3. megfelelés a felhasználó nyilvánvaló igényeinek 4. megfelelés a vevő latens (ki nem mondott) igényeinek Taguchi: „Egy terméket mindig funkciójáért és az ezzel arányban álló áráért vásárolunk meg.”

18 18 Alapfogalmak b) Juran minőségfilozófiája A minőség a használatra való alkalmasság. Juran-trilógia: Minőségtervezés – Pénzügyi tervezés az a folyamat, amely előkészíti a minőségcélok elérésének módszereit és eszközeit Minőségszabályozás – Pénzügyi szabályozás az a folyamat, amely során ellenőrizzük, hogy a gyártás során a minőségcélok teljesülnek-e és szükség esetén korrigáljuk a hibákat Minőségfejlesztés – Költségcsökkentés az a folyamat, amely során áttörést hajtunk végre, hogy sokkal kiválóbb teljesítményt érjünk el

19 19 Alapfogalmak b) Kano modell

20 20 Alapfogalmak b) A minőség hierarchiája  A társadalom minősége (kultúra, civilizáció, infrastruktúra)  A vállalat minősége (kultúrpol., szervezeti rendszerek, felszerelés, vezetőség, személyzet)  Folyamatminőség (anyagok, munka, információ, energia)  Termékminőség (termékek/hardver, információ/szoftver, szolgáltatások, kölcsönhatások)

21 21 Alapfogalmak b) Termék: „egy folyamat eredménye” Folyamat: „egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló tevékenységek sorozata, amely a bemeneteket kimenetekké alakítja át” Termék: - hardver (alkatrész, szerelt egység…) - szoftver (szg. program, adat, információ…) - szolgáltatás (bank, biztosítás, szállítás) - feldolgozott anyagok (alapanyagok…) Rendszer: „egymással kapcsolatban vagy kölcsönhatásban álló elemek összessége”

22 22 Alapfogalmak b) A folyamat résztvevői: Vevők Egyéb érdekelt felek: tulajdonosok, részvényesek munkatársak beszállítók szervezetek társadalom Termék életpálya szakaszok: Marketing, piackutatás, tervezés/fejlesztés (termék), beszerzés, gyártás/szolgáltatás, vizsgálat, csomagolás/tárolás, forgalmazás - eladás, üzembe helyezés, műszaki támogatás és szerviz, felhasználás, megsemmisítés, újrahasznosítás

23 23 Alapfogalmak b) Minőség A minőség (ISO 9000:2005) „annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket” Jellemzők: megkülönböztető tulajdonság Pld.: fizikai (mech., vill., vegyi, biológiai…), érzékszervi (illat, íz, látás, hallás…), viselkedésbeli (udvariasság, becsületesség…), idővel kapcsolatos (pontos, megbízható…), ergonómiai (biztonságos…), funkcionális (max. sebesség, fogyasztás…) Minőségjellemző: terméknek, folyamatnak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos jellemzője

24 24 Alapfogalmak b) Követelmény, fokozat Követelmény: „kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező” Fokozat: „azonos funkciójú termékek, folyamatok, rendszerek kategóriája, besorolása, melyet különböző minőségi követelményekhez rendeltek”

25 25 Alapfogalmak b) Minőségirányítás A minőségirányítás (Quality management): „összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából.” A minőségirányítás 4 területre terjed ki: - minőségtervezés - minőségszabályozás - minőségbiztosítás - minőségfejlesztés

26 26 Alapfogalmak b) Minőségtervezés Minőségtervezés (Quality planning): „a minőségirányításnak az a része, amely a minőségcélok kitűzésére, valamint a szükséges működési folyamatok és a velük kapcsolatos erőforrások meghatározására összpontosít, a minőségcélok elérése érdekében.” (minőségterveket lehet kidolgozni: kinek, mikor, milyen eljárásokat és milyen erőforrásokat kell alkalmazni egy meghatározott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerződéshez)

27 27 Alapfogalmak b) Minőségszabályozás Minőségszabályozás (Quality control): „a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítésére összpontosít.” Legtöbbször ezt használjuk, két fontos tevékenységből áll: - megfelelőség ellenőrzés, - helyesbítő tevékenység a nem megfelelősségek okainak kiküszöbölésére

28 28 Alapfogalmak b) Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Minőségbiztosítás (Quality assurance): „a minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.” (szabályozási és megelőzési tevékenységek) Minőségfejlesztés (Quality improvement): „a minőségirányításnak az a része, amely a minőségi követelmények teljesítési képességének növelésére összpontosít.”

29 29 Alapfogalmak b) Minőségirányítási rendszer Minőségirányítási rendszer (Quality system): „irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából.” Az irányítási rendszer meghatározza a politikát és a célokat.

30 30 Alapfogalmak b) Minőség Mi a minőség? A megvalósított minőség azon jellemzők összessége, amelyek egy termék vagy szolgáltatás meghatározott szabványoknak, követelményeknek, valamint a vevő és egyéb érdekelt felek elvárásainak való megfelelésére vonatkoznak.

31 31 Irányítási rendszerek c) Rendszerek és modellek MIR = Minőségirányítási Rendszer MIR = Minőségirányítási Rendszer KIR = Környezetközpontú Irányítási Rendszer KIR = Környezetközpontú Irányítási Rendszer MEBIR = Munkahelyi Egészségvédelem és -Biztonsági Irányítási Rendszer MEBIR = Munkahelyi Egészségvédelem és -Biztonsági Irányítási Rendszer IBME = Informatikai Biztonság Menedzselési Rendszere

32 32 ISO 9000 szabványcsalád d) A szabványcsalád tagjai: ISO 9000:2005 Minős é gir á ny í t á si rendszerek. Alapok é s sz ó t á r ISO 9001:2008 Minős é gir á ny í t á si rendszerek. K ö vetelm é nyek ISO 9004:2009 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés. ISO 19011:2002 Ú tmutat ó minős é gir á ny í t á si é s/vagy k ö rnyezetk ö zpont ú ir á ny í t á si rendszerek auditj á hoz

33 33 ISO 9000 szabványcsalád d) A Magyar Szabványügyi Testület 2001. márciusában tette közzé a három szabványt. MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés

34 34 ISO 9000 szabványcsalád A minőségirányítás 8 alapelve d) 1. Vevőközpontúság (ismert a vevői igény) 2. Vezetés 3. Munkatársak bevonása 4. Folyamatszemléletű megközelítés 5. Rendszerszemlélet az irányításban 6. Folyamatos fejlesztés 7. Tényeken alapuló döntéshozatal 8. Kölcsönösen előnyös kapcsolatok a beszállítókkal

35 35 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A 8 minős é gir á ny í t á si alapelv: 1. Vevők ö zpont ú s á g ­ Minden szervezetnek alf á ja é s omeg á ja a vevő. ­ Mindig a vevői ig é nyekből kell kiindulni, é s mindig meg kell győződni arr ó l, hogy a vevők mennyire el é gedettek. ­ A szervezetek alapvetően a vevőiktől f ü ggnek, ez é rt fontos tudni a vevők (nyilv á nval ó é s l á tens) ig é nyeit, é s kiel é g í teni azokat. ­ Teljes í teni kell a vevő k ö vetelm é nyeit (nyilv á nval ó é s l á tens). 2. Vezet é s Vezetők feladata olyan belső k ö rnyezet l é trehoz á sa é s fenntart á sa, amelyben a munkat á rsak a v á llalati c é lok megval ó s í t á s á ban teljes m é rt é kben r é szt vehetnek.

36 36 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A 8 minős é gir á ny í t á si alapelv: 3.Munkat á rsak bevon á sa ­ K é pess é geiket a szervezet jav á ra tudj á k hasznos í tani. 4. Folyamatszeml é letű megk ö zel í t é s ­ Tev é kenys é gek, erőforr á sok folyamatk ö zpont ú szeml é lete  c é lok eredm é nyek hat é konyabb el é r é se. ­ Tev é kenys é geket folyamatokkal í rjuk le  erőforr á sok felhaszn á l á s á val, az elő í rt m ó don a bemeneteket kimenetekk é alak í tj á k á t ú gy, hogy ezzel hozz á adott é rt é ket á ll í tanak elő. Folyamatok ö sszekapcsol ó d á sa  egyik folyamat kimenet a m á sik folyamat bemenete (pl. besz á ll í t ó i l á nc).

37 37 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár Folyamatszemléletű megközelítés “A” folyamat “B” folyamat “C” folyamat “A” Kimenete/ “B” Szabályozása “C” Szabályozása “C” Kimenete “B” Bemenete “C” Bemenete “B” Mechanizmusa “B” Bemenete “A” Bemenete

38 38 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár BESZÁLLÍTÓ FOLYAMATA SZERVEZET FOLYAMATA VEVŐ FOLYAMATA KIMENET BEMENET KÖVETELMÉNYEKVISSZACSATOLÁS KÖVETELMÉNYEK

39 39 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A 8 minős é gir á ny í t á si alapelv: 5.Rendszerszeml é let az ir á ny í t á sban ­ A rendszer: egym á shoz kapcsol ó d ó folyamatok ö sszess é ge (h á l ó zata). ­ Meg kell hat á rozni: - a vevők é s m á s é rdekelt felek ig é nyeit; - a szervezet minős é gpolitik á j á t é s minős é gc é ljait; - a minős é gc é lok el é r é s é hez sz ü ks é ges felelőss é gi k ö r ö ket é s a folyamatokat; - a sz ü ks é ges erőforr á sokat ( é s biztos í tani); - a m é rősz á mokat (a hat é konys á g, a hat á soss á g); - eszk ö z ö ket a nemmegfelelős é g okainak kik ü sz ö b ö l é s é re, megelőz é s é re; - a folyamatos fejleszt é s folyamatait.

40 40 MSZ EN ISO 9000:2005 d) Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár A 8 minős é gir á ny í t á si alapelv: 6. Folyamatos fejleszt é s ­ A szervezet á lland ó c é lja legyen. 7. T é nyeken alapul ó d ö nt é shozatal ­ Adatok, inform á ci ó k gyűjt é se é s elemz é se  a MIR megfelelőss é g é t é s eredm é nyess é g é t meg lehet á llap í tani. ­ Adatok, inform á ci ó k gyűjt é se é s elemz é se  a fejleszt é sek alapj á ul szolg á l. 8. K ö lcs ö n ö sen előny ö s kapcsolat a (be)sz á ll í t ó kkal ­ Olyan partneri kapcsolat  mindk é t f é l sz á m á ra előny ö s. Olyan partneri kapcsolat  mindk é t f é l é rt é kteremtő k é pess é g é t n ö veli.

41 41 A minőségirányítás új alapelvei 1. Vevői érték kialakítása 2. Összpontosítás a társadalmi értékre 3. Jövőképpel rendelkező vezetés 4. Az alapvető kompetencia felismerése 5. Az alkalmazottak bevonása 6. Együttműködés a partnerekkel 7. Teljes körű optimalizálás 8. Folyamatszemléletű megközelítés 9. Tényeken alapuló megközelítés 10.Szervezeti és személyi tanulás 11.Törekvő képesség 12.Önállóság

42 42 MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 1. Alkalmazási terület 2. Rendelkező hivatkozás 3. Szakkifejezések és meghatározások 4. Minőségirányítási rendszer 5. A vezetőség felelősségi köre 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal 7. A termék előállítása 8. Mérés, elemzés, fejlesztés

43 43 MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények

44 44 MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények A folytonos minőségfejlesztést a Deming- kerék szemlélteti: PDCA elv. Plan (tervezz) Do (cselekedj) Check (ellenőrizd) Act (avatkozz be) PDCA PLAN DO ACT CHECK

45 45 Folyamatok általános modellje e) Termékelőállítás = folyamat = anyag + energia + információ áramlás Tudatos tevékenység, melyhez szükséges: - szakmai ismeret, - konkrét technológia, - feldolgozott anyagok, - felhasznált eszközök, - mindezek ismerete +- felügyelet

46 46 A folyamat sajátosságai e) Ismérlődő folyamatok (tömeggyártás, kiszolgálás…) Projekt (egyszeri eseményfolyam) folyamat Folyamatok csoportosítása a kimenetek szerint: - szerelt termék - feldolgozott anyag (ömlesztett termék) - szolgáltatás - szoftverek

47 47 A folyamat sajátosságai e) Terminál jel vagy Tevékenység jel Folyamat irányjel Döntés jel (2 kimenete van) igen nem Ellenőrzési jel (több kimenete lehetséges)


Letölteni ppt "1 Minőségbiztosítás LB-II. Előadás 1. (2010) Crosby: A minőség nem „melléknév”, hanem főnév. A minőség nem „jóságot” jelent, hanem azt, hogy megtesszük."

Hasonló előadás


Google Hirdetések