Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A magyar középszint községi és kistérségi nézőpontból Finta István Ph.D. MTA RKK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A magyar középszint községi és kistérségi nézőpontból Finta István Ph.D. MTA RKK"— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A magyar középszint községi és kistérségi nézőpontból Finta István Ph.D. MTA RKK finta@rkk.hu

2 MTA Regionális Kutatások Központja Alapkérdések Jelen pillanatban mi a kapcsolat a helyi és a megyei önkormányzatok között? Miért lehet szükség a közép- és a helyi szint együttműködésére? Milyen módon és milyen területeken tehetővé közvetlenebbé, hasznossá a megye és a település közötti együttműködés? 2

3 MTA Regionális Kutatások Központja Az együttműködés szükségességének gyökerei Szétaprózott, széles feladat- és hatáskörrel rendelkező, dezintegrált önkormányzati rendszer, az egységes érdekérvényesítés hiánya; Még a kötelezően ellátandó feladatokat sem volt képes minden egyes település önállóan teljesíteni már az Ötv. megszületésének időpontjában sem; A többcélú kistérségi társulások nem jelentenek optimális megoldást a helyi, vagy területi léptékű feladatok ellátására. 3

4 MTA Regionális Kutatások Központja A középszint szerepvállalását megalapozó elv A szubszidiaritás elvének második, ritkábban idézett fordulata, mely szerint az adott feladat – vagy annak bizonyos része – akkor látható el magasabb szinten, ha adott szint annak ellátására nem képes, illetőleg a magasabb szint azt jobban képes ellátni, tegyük hozzá nem a maga dicsőségére, hanem az alacsonyabb szint érdekeit szolgálva. A megyei szint nem lehet kizárólag a települések összlete, hiszen léteznek olyan feladatok, amelyek a helyi feladatok mechanikus összegzése útján nem jönnek létre. 4

5 MTA Regionális Kutatások Központja Az együttműködés területei: a helyi szint által ellátott legfontosabb feladatok Reálszolgáltatások Egészséges ivóvízellátás, hulladékszállítás, közvilágítás, közútfenntartás (síkosság mentesítéstől a felújításig), (gázszolgáltatás) Kérdés, hogy egyetlen települési önkormányzatnak milyen az érdekérvényesítő képessége, és milyen lehetne az érdekérvényesítő képessége a települési önkormányzatok képviseletében eljáró megyei önkormányzatnak? 5

6 MTA Regionális Kutatások Központja Az együttműködés területei: a helyi szint által ellátott legfontosabb feladatok és azok területi léptéke Humánszolgáltatások (különböző szociális, gyermekjóléti ellátások, közoktatási feladatok, stb.) A feladatok ellátása ténylegesen helyi, mikrotérségi, ritkán kistérségi szinten történik. Helyi feladatellátás kistérségivé varázslásának motivációja kizárólagosan a többlet forrás. (Sem a házi segítségnyújtás, sem az idősek nappali ellátása nem válik gazdaságosabbá, mert azt a kistérség látja el.) A feladatellátást a kiegészítő forrással együtt vissza kell juttatni oda, ahol azt ténylegesen ellátják. 6

7 MTA Regionális Kutatások Központja Az együttműködés területei: a helyi szint számára biztosítható területi léptékű feladatellátás Léteznek olyan feladatok amelyek ritkaságuk, speciális szakértelem miatt kistérségi szinten célszerű ellátni (pl.: belső ellenőrzés, közbeszerzés, informatikai feladatok, pedagógiai szakszolgálati feladatok). Kérdés, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó irányítás, szervezés igényli-e egy önálló kistérségi munkaszervezet fenntartását? Az irányítási, koordinációs, munkáltatói jogköröket célszerű lenne megyei szintre telepíteni. 7

8 MTA Regionális Kutatások Központja A többcélú kistérségi társulások támogatása 2008-ban III.  2008-ban 171 kistérségi társulás részesül normatív támogatásban. Az ágazati megbontás: Dr. Bujdosó Sándor önkormányzati és lakásügyi szakállamtitkár 2008. január 25. FeladatokTámogatás (Ft) általános feladat4 068 115 000 közoktatás13 158 031 000 szociális intézményi feladat1 132 169 000 szociális alapszolgáltatás4 736 814 560 gyermekek átmeneti gondozási feladata 47 950 000 gyermekjóléti alapellátás1 645 003 480 mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladat 1 943 500 000 belső ellenőrzés1 336 545 000 Összesen:28 068 128 040

9 MTA Regionális Kutatások Központja Következtetések A jelenlegi többcélú kistérségi tanácsok által ellátott feladatok egy része át- visszaadható a települési, mikrotérségi feladatellátó számára, mert a feladatot helyi, mikrotérségi szinten látják el, és a gazdaságosabb ellátás nem igazolható kistérségi irányítás mellett. A feladatok másik részének irányítása átadható a megyének, mert a koordinációs, munkaadói feladatok megyei feladatvállalás mellett gazdaságosabban elláthatók, mint 174 munkaszervezet fenntartása mellett 9

10 MTA Regionális Kutatások Központja Megoldási lehetőségek Önkéntes társulás: leginkább csak a pénz tartja össze; Kötelező társulás: ettől nem lesz hatékonyabb a feladatellátás; Megosztott feladat-hatáskör, irányítás, felelősség: létező gyakorlat nem csupán az államigazgatási eljárásban, de a fejlesztéspolitikában is; 10

11 MTA Regionális Kutatások Központja Záró gondolat Cél, hogy ne csupán politikai döntés szülessen, amely alapján bármely szint sikertörténetté válhat. Ne essünk át a ló másik oldalára, a semmit a megyéknek állapotból a „minden hatalom a dolgozó megyéké” eufórikus állapotba. 11

12 MTA Regionális Kutatások Központja Köszönöm a figyelmet! 12


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A magyar középszint községi és kistérségi nézőpontból Finta István Ph.D. MTA RKK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések