Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A BTT 2006-2010. évi eredményei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2011. január 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A BTT 2006-2010. évi eredményei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2011. január 26."— Előadás másolata:

1 1 A BTT 2006-2010. évi eredményei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2011. január 26.

2 2 Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának megalakulása 1.2004. szept. 28. Biatorbágy, Budaörs, Diósd, Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint + Érd (2005-től) - 10 település 2.2007. október 10. Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint – 10 település

3 3 Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának szervezeti keretei Döntéshozatal Polgármesterek Tanácsa 10 tagönkormányzat polgármestere Előkészítés, végrehajtás Kistérségi Iroda Önálló munkaszervezet, 6 fő

4 4 Jogszabályi környezet •2004. évi CVII. tv. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról - önkéntes társulás, társulási megállapodás alapján •1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről - kistérségi fejlesztési tanács – kötelező társulás Pénzügyi feltételek: •Állami támogatás: mindenkori költségvetési törvény 8. melléklet

5 5 Többcélú kistérségi társulások alapfeladatai Közszolgáltatási feladatok: települési, megyei önkormányzati feladatok kistérségi szintű ellátása •a) oktatás és nevelés; •b) szociális ellátás; •c) egészségügyi ellátás; •d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; •e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; •f) helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; •g) ingatlan- és vagyongazdálkodás; •h) ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés; •i) kommunális szolgáltatások és energiaellátás; •j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; •k) szennyvíztisztítás és - elvezetés; •l) területrendezés; •m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; •n) foglalkoztatás; •o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; •p) állat- és növényegészségügy; •q) belső ellenőrzés; •r) területfejlesztés. Területfejlesztési feladatok

6 6 Kistérségi szinten ellátandó feladatok - a költségvetési támogatás alapfeltételei •Közoktatás - Intézményi és - pedagógiai szakszolgálati feladatok: min. 2 feladat ellátása kötelező •Szociális alapszolgáltatás: min. 2 szolgáltatás kötelező - családsegítés - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - nappali ellátások : - időskorúak nappali intézményi ellátása, - pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, - fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása, - hajléktalanok nappali intézményi ellátása •Gyermekjóléti alapellátás: min. 1 szolgáltatás kötelező - gyermekjóléti szolgáltatás - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) - gyermekek átmeneti gondozása •Egyéb (önkormányzati) feladatok: min. 1 feladat (pl.: belső ellenőrzés) •Területfejlesztés ! Ezek együttes ellátása esetén igényelhető kistérségi támogatás.

7 7 Kistérségi szintű közszolgáltatási együttműködések szakterületei a BTT-ben •Közoktatás - Intézményi (iskolák önállóan fenntartva és 1 db intézményi társulás) - pedagógiai szakszolgálati: logopédia és nevelési tanácsadás •Szociális alapszolgáltatás – 2008-tól kistérségi fenntartású intézménnyel BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ (7 településen) és a HÍD Intézményi Társulás (2+1 településre) - családsegítés - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - idősek nappali ellátása Állami (nem önkormányzati) ellátási körbe tartozó szociális szolgáltatások: - támogató szolgálat (BTT SZGYK) -jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (BTT SZGYK, HÍD) Külső szolgáltatóval szerződve:- hajléktalanok nappali ellátása, - demens személyek nappali ellátása •Gyermekjóléti alapellátás (BTT SZGYK, HÍD) - gyermekjóléti szolgálat •Belső ellenőrzés

8 8 Közoktatás Közoktatási intézményi: •Sóskút-Pusztazámor közoktatási intézményfenntartó társulás (2005) Közoktatási szakszolgálati: •nevelési tanácsadás, (teljes kistérségben valamennyi településen, szolgáltató: Budaörsi Nevelési Tanácsadó) •logopédia (teljes kistérségben valamennyi településen, koordináló: Budaörsi Logopédiai Intézet)

9 9 Szociális alapszolgáltatások •családsegítés (Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), •házi segítségnyújtás (Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), •idősek nappali ellátása (Sóskút, Pusztazámor, Herceghalom: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ,; Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás; Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány, Törökbálint: Arany Alkony Kht.)

10 10 Szociális alapszolgáltatások •jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Biatorbágy, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Budakeszi, Budajenő, Tök: Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás) •hajléktalanok nappali ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) •hajléktalanok átmeneti ellátása (teljes kistérség, szolgáltató: érdi Átmeneti Ellátást Biztosító Központ) •támogató szolgáltatás (Budaörs, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint: BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ; tájékoztatásul: Budakeszi, Budajenő: IRMÁK Kht., Biatorbágy: Boldog Gizella Alapítvány; Páty, Telki, Herceghalom: Máltai Szeretetszolgálat) •fogyatékosok nappali ellátása (teljes kistérségben, „Támasz” Szociális Gondozási Központ által 2010. szept. 30-ig, jelenleg nincs kistérségi szintű ellátás, a jövőben a Biatorbágyon létesített intézménnyel várható az ellátás) •demens személyek nappali ellátása (teljes kistérségben, Boldog Gizella Alapítvány által 2010. október 1-jétől)

11 11 Gyermekjóléti alapellátás •Gyermekjóléti szolgáltatás (BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ, Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás), •Belső ellenőrzés - a kistérség 6 településére (Biatorbágyon, Budaörsön, Budakeszi, Pátyon rendelkezésre állás), a Kistérségi Iroda szervezésében

12 12 Kistérségi feladatellátás 2010-ben

13 13 A BTT központi költségvetésből származó normatív támogatása 2010-ben •Költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti támogatás (intézményfenntartáshoz kapcs. alapnormatíva): 50.336.000 Ft •Költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerinti támogatás (kistérségi normatíva): 109.209.000 Ft •Támogató szolgálat működtetésére és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott költségvetési támogatás: 11.880.000 Ft •Egyéb költségvetési támogatás: 4.673.000 Ft Összesen: 164.538.000 Ft Önkormányzati hozzájárulások: •Tagdíj: 310 Ft/lakos ált. működésre és az évenként megrendezett kistérségi fesztiválra (lakosságszám-arányos) •Intézményfenntartáshoz történő hozzájárulás (az igénybe vett közszolgáltatások arányában) BTT 2010. évi költségvetése összesen: 376.979.000 Ft

14 14 Eredmények a területfejlesztésben - 2006 2006 Tervek, stratégiák, koncepciók: •BTT Területfejlesztési Koncepciója és Programja •BTT Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, •BTT Egészségfejlesztési Terve. Nyertes pályázatok: •„A települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatásáról” című, a többcélú kistérségi társulások számára kiírt pályázaton Tárnok Nagyközség sportpályájának felújítására. Elnyert támogatás: 3.607.500 Ft, •vidékfejlesztési menedzser foglalkoztatására, elnyert támogatás: 4.433.000 Ft, •Dunamenti (Érd-Százhalombatta) EuroVelo kerékpárút megépítésére (5,5 km), elnyert támogatás: 89.486.000 Ft, •A pedagógiai szakmai szolgáltatások kistérségi szintű szervezése érdekében elkészítendő szakmai koncepció készítésére, elnyert támogatás: 450.000 Ft, •Kistérségi kerékpárút-hálózat engedélyezési-kiviteli terveinek elkészíttetésére, elnyert támogatás: 11.029.000 Ft,

15 15 Eredmények a területfejlesztésben - 2007 2007 Tervek, stratégiák, koncepciók: •- „Fejlesztési terv a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására a Budaörsi kistérség többcélú társulása közoktatási intézményei és intézményfenntartói számára” •- „Szakmai elemzés a budaörsi kistérség szakképzési helyzetéről” Nyertes pályázatok: •- „Budaörsi Kistérségi Kulturális Fesztivál megrendezése” címmel az OKM Közkincs-07 pályázati kiírásra. Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft, •- Közmunka pályázat: 15 fő 2007. június 15-től 2007. december 15- ig tartó foglalkoztatására. Elnyert támogatás: 11.496.750 Ft, •- PMKA pályázatok: •Gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai képzés:300.000 Ft •Iskolai mérési, értékelési szakemberek képzése:450.000 Ft •Kistérségi asztalitenisz bajnokság megrendezése:30.000

16 16 Eredmények a területfejlesztésben - 2008 2008 Tervek, stratégiák, koncepciók : • „BTT Területfejlesztési Koncepciója és Programja 2008” • „BTT Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2008” • „Budaörs Kistérség Többcélú Társulás településeinek és intézményeinek eredményei az országos kompetenciamérésen 2004-2007” •„Települési szociális térképek 2008” •„Budaörsi Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2008” Nyertes pályázatok: •-ES-BK-08 „Biztos Kezdet Klub Babajátszó”. Projekt összege: 500.000 Ft, támogatást nyert. •-SZOC-BF-08-T-0090 Támogató szolgálat működtetésére benyújtott pályázat. Projekt összege: 15.400.000 Ft, támogatást nyert 8.040.000 Ft értékben. •-SZOC-08-0090 Házi segítségnyújtás szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: 1.939.600 Ft, támogatást nyert 1.778.000 Ft értékben. •SZOC-EHS-08-0087 Szociális étkeztetés szoc. alapszolgáltatás többletigényének finanszírozására benyújtott pályázat, összege: 3.437.500 Ft, támogatást nyert 3.151.000 Ft értékben.

17 17 Eredmények a területfejlesztésben - 2009 2009 Tervek, stratégiák, koncepciók : • „Az elővárosi vasúti rendszerhez illeszkedő közúti közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi Kistérségben és a Zsámbéki- medencében” (19/25 millió Ft)) •- Biatorbágy - Budajenő - Budakeszi - Herceghalom - Páty - Telki települések területére vonatkozó kerékpárút-hálózat tanulmányterve” Nyertes pályázatok: •KMOP-2009-4.5.1. „Budaörsi Kistérségi feladatellátás bővítése az infrastrukturális feltételek megteremtésével”. Projekt összege 33.284.460 Ft elnyert támogatás: 27.139.555 Ft. •OKM Közművelődés, IV. Budaörs Kistérségi Fesztivál megrendezése, Projekt összege 5.000.000 Ft, elnyert támogatás összege: 1.000.000 Ft. •Támogató szolgálat eszközfejlesztésére benyújtott pályázat. Projekt összege: 500.000 Ft, elnyert támogatás: 500.000 Ft. •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás finanszírozására elnyert támogatás: 3.825.000 Ft.

18 18 Eredmények a területfejlesztésben - 2010 2010 Tervek, stratégiák, koncepciók : • „Kistérségi esélyegyenlőségi program” (folyamatban) •-„ Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv” kétéves kötelező felülvizsgálata (tervben) • A Budaörsi Kistérség és környéke integrált összközlekedési modellje, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., (6/25 millió Ft) •Közlekedési konferencia 2010. november 24. Nyertes pályázatok: •Támogató szolgálat eszközfejlesztésére benyújtott pályázat. Projekt összege: 500.000 Ft, támogatást nyert, •KÖZOP kiemelt projektjavaslat: „Regionális intermodális közlekedési rendszer létrehozása Budapest nyugati agglomerációjában” 162.000.000 Ft (befogadása megtörtént, elbírálása folyamatban).

19 19 A jövő Együttműködés: Közös intézményfenntartás és kistérségi fejlesztési projektek megvalósítása: Pl.: az ország legmodernebb elővárosi intermodális központjának létesítése Biatorbágyon, amely a Zsámbéki-medence lakosságának közlekedési lehetőségeit szolgálja és amelynek előkészítése a Budaörs Város által átengedett kistérségi fejlesztési forrásból valósult meg, VAGY ………..

20 20 Köszönöm a figyelmet ! Wittinghoff Tamás Budaörs Város Polgármestere A BTT elnöke 2004-től 2010-ig


Letölteni ppt "1 A BTT 2006-2010. évi eredményei Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2011. január 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések