Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGI ALAPOK A MUNKAERŐPIAC TANULMÁNYOZÁSÁHOZ Szabó-Szentgróti Eszter– egyetemi tanársegéd.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGI ALAPOK A MUNKAERŐPIAC TANULMÁNYOZÁSÁHOZ Szabó-Szentgróti Eszter– egyetemi tanársegéd."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGI ALAPOK A MUNKAERŐPIAC TANULMÁNYOZÁSÁHOZ Szabó-Szentgróti Eszter– egyetemi tanársegéd

2 A közgazdaságtan fogalma, területei  Fogalma  A közgazdaságtan megközelítései  Pozitív közgazdaságtan: Erőforrások szűkössége Racionalitás  Normatív közgazdaságtan: Értékítélet,etika, kultúra, igazságosság  Elméleti és alkalmazott közgazdaságtan  Mikroökonómia  Makroökonómia 2

3 A közgazdaságtan fogalma, területei  A gazdasági szereplők (cégek, háztartások) viselkedésének közös vonásait tanulmányozza  Termékek keresletét, kínálatát vizsgálja és változásait magyarázza  A gazdaság egészének törvényszerűségeit tanulmányozza  Összevont mutatók formájában elemzi a gazdaság állapotát, teljesítményét, fejlődési tendenciáit (pl. kibocsátás, jövedelem, árak, infláció, munkanélküliség, foglalkoztatottság) MikroökonómiaMakroökonómia 3

4 Közgazdaságtani alapok A közgazdaságtan felhasználása:  Megmagyarázza, előrejelzi a gazdasági társadalmi folyamatokat (pl. termelés infláció, jövedelmek alakulása).  Elősegíti a gazdasági teljesítmények növelését A közgazdaságtan módszerei:  Hipotézisek megfogalmazása  Hipotézisek ellenőrzése  Modellezés  Módszertani alapelvek (ceteris paribus, átlag) 4

5 A gazdaságszervezés alapvető problémái 1. Mit? Mennyit? Mikor? Minőség  Fogyasztói döntések  Technológiai korlátok  Profit (jutalmaz, büntet) 2. Hogyan? Kinek a közreműködésével? Milyen technológiával?  Termelők közötti verseny  Maximális profitra való törekvés 3. Kinek a számára? A javakból ki(k) milyen arányban részesüljenek?  jövedelmek  árak 5

6 GAZDASÁGSZERVEZÉSI MODELLEK Megoldandó Problémák: Mit? Hogyan? Kinek? (erőforrások elosztása, kereslet-kínálat összehangolása) Modellek típusai: Piacgazdaság Tervutasításos gazdaság Vegyes gazdaság Piac Kormányzat Piac és Kormányzat 6

7 Munkaerőpiaci fogalmak Az a piac, amely a dolgozókat allokálja a munkahelyek között, és a foglalkoztatási döntéseket összehangolja: a munkaerőpiac. országos munkaerőpiachelyi munkaerőpiacbelső munkaerőpiac 7

8 Kereslet és kínálat alapelemei Kereslet : Adott termék szolgáltatás mennyiség, amelyet bizonyos fogyasztói csoport különböző árak mellett hajlandó és képes megvásárolni Egyéni kereslet (d) Piaci kereslet (D) Aggregált kereslet (AD) 8

9 Keresleti függvény Csökkenő kereslet törvénye 9

10 10 Kereslet ≠ keresett mennyiség!!! Keresletváltozás: ha valamilyen nem ár jellegű keresletet befolyásoló tényező változik, a keresleti függvény jobbra vagy balra elmozdul. Keresett mennyiség változása: ha változik az ár, akkor változni fog a kereslet mennyisége, a keresleti függvény nem tolódik el, hanem a függvény pontjain történik elmozdulás.

11 Munkaerő kereslet fogalma: Olyan munkaerő iránti igény melyet főleg a vállalati szféra támaszt. 11

12 A munkaerő-keresletet befolyásoló tényezők:  A demográfiai csere során felmerülő pótlási szükséglet  munkaerőpiacról belépő-kilépő  gazdasági struktúra  Bővítő szükséglet  Konjukturális kérdés  Reálbérszint és egyensúlyi bérszint  Munkaerőpiac monopolizáltsága  Termékpiacok monopolizáltságának hatása  Béremelés költségeinek áthárítása 12

13 A keresletet befolyásoló egyéb tényezők változása DD’ 0 Bér A dolgozók száma A munkaerő-kereslet görbéjének eltolódása a termék iránti kereslet növekedése következtében 13

14 Mi történik egy ágazat által igényelt munkaerő-mennyiségével, ha bértételt növeljük? Magasabb ktg Termékár növ. Fogyasztás csökken Kibocsátás csökken Foglalkoztatá si szint csökken M ÉRETHATÁS BérnövekedésMagasabb ktg Költség csökkentési intézkedések Több tőke, kevesebb munka HELYETTESÍTÉSI HATÁS 14

15 Kínálat fogalma Kínálat: Adott mennyiségű és összetételű árutömeg, amelyet a termelők a piacon adott áron eladásra felkínálnak Egyéni kínálat (s) Piaci kínálat (S) Aggregált kínálat (AS) 15

16 Kínálati függvény 16

17 17 Kínálat ≠ Kínált mennyiség!!! Kínálatváltozás: ha valamilyen nem ár jellegű kínálatot befolyásoló tényező változik, a kínálati függvényünk jobbra vagy balra tolódik. Kínálat mennyiségének változása: ha az ár változik, akkor változik a kínált mennyiség, a kínálati függvény nem tolódik el, hanem a függvény pontjain történik elmozdulás.

18 Munkaerő kínálat fogalma Olyan munkamennyiség, melyet a háztartások kínálnak fel adott körülmények között. 18

19 A munkaerő-kínálatot befolyásoló tényezők  demográfiai folyamat (természetes szaporodás, vagy fogyás, vándorlás, korösszetétel változása stb.),  munkaerőforrás nagysága (munkaképes, megfelelő szellemi és fizikai képességekkel rendelkező népesség),  munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága, amely a választási alternatívák függvénye (szabadidő versus munkaidő, jövedelemszerző tevékenység versus háztartási munka, munkabér versus munkanélküli segély stb.),  gazdaságilag aktív népesség 19

20 A bér meghatározása A piactisztító bér 0 Bér A dolgozók száma W2W2 W1W1 W0W0 Kínálat Kereslet Piaci kereslet és kínálat Az a bértétel, amelynél a kereslet egyenlő a kínálattal, a piactisztító vagy piaci egyensúlyi bér. 20

21 Munkaerőpiac és vállalati emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata Társadalmi környezet Rendszer- filozófia Értékrend Munkaerőpiac Állapot- jellemzők Szabályozó eszközök HRM - koncepció HRM stratégia Az emberi erőforrás gazdálkodás külső befolyásoló tényezői 21

22 Munkaerőpiac és vállalati emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata Társadalmi környezet (indirekt)  (1) Rendszerfilozófiai szempontok  Hierarchikus koordináció Bürokratikus mechanizmus Kormányzati-gazdaságirányítás Piaci szereplők önállósága korlátozott Munkavállalók-vállaltok alárendeltsége  Piaci koordináció Piaci mechanizmus meghatározó, szereplők egyenrangúak Piaci elvekben mellérendeltség, foglalkoztatásban racionális  Szociális piacgazdaság Alapvetően piaci koordináció, szociális érzékenységgel 22

23 Munkaerőpiac és vállalati emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata Társadalmi környezet (indirekt)  (2)Értékrend  Milyen globális értékrend érvényesül a munka világában? „ Hagyományos” értékrend Alárendeltség Szolgálatkészség Alázat Becsületes munkavégzés Pontos végrehajtás Biztonság Jövedelemszerzés Státuszemelkedés „Új” értékrend önállóság, szabadság tartalmas, fontos, felelősségteljes munka igény a munka értékelésesre, elismertetésére a munka presztízse kulturált munkafeltételek partnerkapcsolatok, vezetésben való részvétel igénye munkán kívüli célok Google munkahely 23

24 Munkaerőpiac és vállalati emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata Munkaerőpiac jellemzői  (1) A munkaerőpiac állapota Mennyiségi jellemzők kereslet és kínálat nagysága/aránya: pl. munkanélküliség munkaerőpiac elvárás-szintjét: bérek, munkafeltételek stb. Minőségi jellemzők „tiszta piaci” modell: beavatkozás tompítja a piaci koordináció hatásosságát szereplők felelősségvállalása „gondoskodó vállalat” modell kölcsönös kötődés munkaadó és munkavállaló között vállalaton belüli szféra és külső versenypiac eltávolodása „gondoskodó szabályozás” modell munkaadó racionálisan mérlegel védi a gyengébb pozícióban lévő munkavállalókat 24

25 Munkaerőpiac és vállalati emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolata Munkaerőpiac jellemzői  (2) A munkaerőpiac szabályozó eszközei  Törvények, jogszabályok  Gazdaságpolitikai eszközök  Foglalkoztatáspolitikai eszközök  Elosztáspolitikai eszközök  Népesedési politikai eszközök  Oktatáspolitikai eszközök  Szociálpolitikai eszközök 25


Letölteni ppt "GAZDASÁGI ALAPOK A MUNKAERŐPIAC TANULMÁNYOZÁSÁHOZ Szabó-Szentgróti Eszter– egyetemi tanársegéd."

Hasonló előadás


Google Hirdetések