Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vasárnapi csiki-csuki AVAGY A VASÁRNAP ZÁRVA TARTÓ WEBSHOPOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vasárnapi csiki-csuki AVAGY A VASÁRNAP ZÁRVA TARTÓ WEBSHOPOK."— Előadás másolata:

1 Vasárnapi csiki-csuki AVAGY A VASÁRNAP ZÁRVA TARTÓ WEBSHOPOK

2 VASÁRNAPI ZÁRVATARTÁS SZABÁLYAI Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

3 Vasárnapi zárvatartás hatálya Kiskereskedelemi tevékenységre terjed ki Üzlet kiskereskedelmi napokon 6-22 óra között tarthat nyitva Vasárnap és munkaszüneti napokon zárva tart Kivéve: adventi vasárnapok (6-22 óra), december 24.-e és december 31. (6-12 óra), évente egy tetszőleges vasárnap (6-22 óra) Készítette: Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

4 Ellenőrzés és szankciók Fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési és szankcionálási jogköre köteles  a) az első jogsértés esetén legalább 5, legfeljebb 15 napra,  b) a második jogsértés esetén 30 napra,  c) a harmadik jogsértés esetén 90 napra,  d) bármelyik következő jogsértés esetén 365 napra az üzlet ideiglenes bezárásáról határozni. Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

5 Kiskereskedelmi tevékenység és üzlet kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ( ide nem értve a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási tevékenységet ) üzlet: kiskereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak; továbbá bármely olyan állandó vagy ideiglenes értékesítési hely, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ide értve a mozgóboltot is Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

6 Vasárnapi zárvatartás és a webshopok Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

7 Zárva tarhat-e a webshop? ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM=CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM Csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre Üzlet = fizikai tér Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

8 A zárva tartás tilalma nem terjed ki …. a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében bevásárlóközpont, piac vagy vásár üzemeltetése, ideértve az ott forgalmazott termékek raktározásával, szállításával összefüggő vagy egyéb, a kereskedelmi tevékenység folytatásának elősegítésére irányuló szolgáltatások nyújtását Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

9 DE: NGM értelmezése „a törvény hatálya kiterjed az online áruházak nyitva tartására is, miszerint az üzletek kiskereskedelmi napokon 6 óra és 22 óra között tarthatnak nyitva, vasárnap és munkaszüneti napokon pedig zárva tartanak.” „A kiskereskedelmi tevékenység alatt pedig termékek forgalmazását és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtását kell érteni, mint például az áru összekészítése vagy kiszállítása". „a törvény a kivételek körében sem határozza meg az online rendelés utáni kiszállítást, csak a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet. Azonban ebbe a fogalomba nem lehet beleérteni a rendelés utáni kiszállítást, csak a kereskedelmi tevékenység megvalósuláshoz szükséges szállítást, amely ahhoz szükséges, hogy az üzlet a nyitva tartási időben működni tudjon.” Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

10 Kormányrendelet és helyi rendeletek 8. § Felhatalmazást kap a kormány, hogy az adott település (településrész) sajátosságaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókörnyezet érdekeire – tekintettel az üzletek 3. §-tól eltérő nyitva tartása engedélyezésének részletes feltételrendszerét és a mérlegelés szempontjait, továbbá az eljárás részletes szabályait rendeletben megállapítsa. Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

11 A leleményes kereskedő MEGTALÁLJA A KISKAPUKAT Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

12 További lehetőség a vasárnapi kiszállításra Vendéglátás keretében folytatott értékesítés Az az üzlet, amelynek árusítótere a 200 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább 1/5 tulajdoni résszel bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet. Külföldi webshopokra nem vonatkozik a tilalom Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

13 …… az ördög a részletekben rejlik…. Vagy inkább a végrehajtási rendeletben Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

14 Mit tehet a kereskedő vasárnap? Reklámozhat! Adóköteles a reklám közzététele (médiában, sajtóban, szabadtéri reklámhordozón, járművön, anyagon, ingatlanon, túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon Reklámadó fizetés tárgya: reklám közzétételének megrendelése Adó fizetésére köteles: reklám közzétevője vagy megrendelője A reklám közzététele: a reklám megismerhetővé tétele, történjen az akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára Adóalap: a reklám közzétételéből származó nettó árbevétel, saját célú reklámnál a költség Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

15 Reklám Gazdasági reklámnak minősül olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul [Reklámtv. 3. § d) pont]. Kereskedelmi közlemény az olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés [Mttv. 203. § 20. pont]. Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

16

17 Adó mértéke jelenleg - az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%, - az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%, - az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%, - az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%, - az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%, - az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 50%. Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

18 Egykulcsú reklámadó esete a webshoppal Adóköteles a reklám közzététel az internetes oldalon Adóköteles a saját célú reklám közzététele Saját célú reklám után az adóalap a költség: pl. reklámanyag költsége, a reklám készítésének, gyártásának, gyártatásának, közlésének költsége (de nem tartozik ide a honlap fenntartási és üzemeltetési költsége) Minden webshop adófizetésre kötelezett lesz? Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu

19 Köszönöm a figyelmet! Dr. Mayer Erika erika@drmayer.hu Mayer és Társai Ügyvédi Iroda Dr. Mayer Erika www.mayerestarsai.hu


Letölteni ppt "Vasárnapi csiki-csuki AVAGY A VASÁRNAP ZÁRVA TARTÓ WEBSHOPOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések