Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2015

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2015"— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2015
Szatmári László Főosztályvezető

2 Évközi módosítások Az új Ptk március 15-i hatálybalépésével összefüggő módosítások A kollektív befektetési értékpapírokat érintő ügyletekkel kapcsolatos módosítás

3 A bizalmi vagyonkezelés
Évközi módosítások A bizalmi vagyonkezelés ellenérték jellegű ügylet: a bevétel adókötelezettségét az alapul szolgáló jogviszony, szerződés szerint kell meghatározni, vagy egyéb jövedelem Ingyenes ügylet: vagyon hozama osztalék vagyon tőkerésze adómentes

4 Évközi módosítások A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolásokból keletkező bevételek adójogi megítélésével kapcsolatos módosítás A vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos módosítások

5 Fogalomváltozások Munkáltató
iskolaszövetkezeti tagoknak közvetlenül juttatott bevétel: a fogadó cég munkáltató Kiküldetési rendelvény elektronikus úton előállított bizonylat is megfelel

6 Fogalomváltozások Támogatások uniós szabályok szerinti minősítése
Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés Munkaerő-kölcsönzés a belföldi kölcsönvevő teljesítheti a kölcsönbeadó helyett a munkáltatót terhelő kötelezettségeket, a külföldről kölcsönbe vett munkavállaló részére általa juttatott bevétel vonatkozásában

7 Családi kedvezmény Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes családok esetében Az érvényesítésére jogosultak körének kiegészítése a nevelőszülő házastársa Az érvényesítésre jogosult kifizetők köre rendszeresen ismétlődő jövedelmet juttató kifizető 2015. után adóazonosító jel közlése esetén érvényesíthető

8 Az első házasok kedvezménye
legalább az egyik fél az első házasságát köti 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság megnyíltáig havi 5000 Ft adócsökkentést eredményező adóalap csökkentés Közösen is érvényesíthető

9 Az egyéni vállalkozókat érintő változások
uniós rendeletek (kisvállalkozói kedvezmény, kisvállalkozói adókedvezmény és egyösszegű ÉCS) a jövedelem-(nyereség-)minimum nem csökkenthető az eladásra beszerzett áruk és az eladott közvetített szolgáltatások értékével, 2 százalék egyéni vállalkozói bevétel megállapítása átalányadózás esetén az Szja-tv. hatálya alatt megszerzett vállalkozói bevétel minősül az egyéni vállalkozó bevételének.

10 Az egyéni vállalkozókat érintő változások
Az átalányadózásra való jogosultság megszűnése a határozatnak a jogerőre emelkedése napja (számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása Átváltási szabály az áfa-alany egyéni vállalkozó azon az árfolyamon számítják át, amelyet az adott ügyletben az általános forgalmi adó alapjának forintra történő átszámításához alkalmaznak

11 Az egyéni vállalkozókat érintő változások
Az egyéni vállalkozó által elhatárolt veszteség felhasználásának időbeli korlátozása öt évben határolható, el átmenet a 2014-ig keletkezett, még nem érvényesített elhatárolt veszteségre Tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása  A tárgyi eszköz (ingó, ingatlan) ingyenes szerzése esetén nincs ÉCS

12 A mezőgazdasági őstermelőket érintő változások
A közös őstermelői tevékenység Közös háztartás: az egy lakóingatlanban bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási hely Közös háztartásban élő családtag: a mezőgazdasági őstermelő házastársa, egyenes ágbeli rokona Az őstermelői adókedvezmény a vonatkozó új uniós rendeletek alapján A mezőgazdasági őstermelők elhatárolt vesztesége

13 Cafeteria 200 ezer forint éves keretösszegig 35,7%-os közteher
további 250 ezer forintig csak a SZÉP kártya 35,7%-os terheléssel

14 Cafeteria Egyes meghatározott juttatás, ha
egyedi értékhatárt meghaladja, és/vagy a „minden más” juttatás értéke meghaladja a 200 ezer forintot), és/vagy ha a „minden más” juttatás értéke, de legfeljebb 200 ezer forint a SZÉP kártyára utalt munkáltatói támogatás összegével együtt már meghaladja az évi 450 ezer forintot

15 Cafeteria Ha a foglalkoztatás nem áll fenn egész évben
éves keretösszeget és az éves rekreációs keretösszeget a arányosítani (csökkenteni) kell A béren kívüli juttatás közterhét a juttatás hónapjának kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani, megfizetni

16 Cafeteria értékhatárt – egyedi, az éves keretösszeget, az éves rekreációs keretösszeget – meghaladó juttatás annak a hónapnak a kötelezettsége, amelyben az értékhatár átlépése megtörtént. a megszűnéskor a megszűnés hónapja kötelezettsége

17 A nyugdíjbiztosítás fogalma
Biztosítások A nyugdíjbiztosítás fogalma A nyugdíjbiztosításnak (kivéve, ha az egészségkárosodás már meghaladja a törvényben rögzített mértéket) négy kockázatot (halál, egészségkárosodás, nyugdíjba vonulás, nyugdíjkorhatár elérése) tartalmaznia kell és ezen kívül a biztosítás más kockázatra nem terjedhet ki

18 A nyugdíjbiztosítás kedvezménye
Biztosítások A nyugdíjbiztosítás kedvezménye a kedvezményezett – a biztosított halálát kivéve – csak a biztosított lehet a nyugellátásra való jogosultság: saját jogú nyugellátás, a tényleges nyugdíjas állapot a szerződés létrejöttének időpontja: az ajánlat ügyfél általi aláírásának a napja.

19 A tízéves türelmi idő alóli mentesség szabályai
Biztosítások A tízéves türelmi idő alóli mentesség szabályai a 40 százalékos mértékű egészségkárosodás – az ellátástól függetlenül – mentesül a türelmi idő alól a nem csökkenő összegű járadékfizetés kezdő napját a szerződés létrejöttének napjától kell számolni egyösszegű kifizetés is lehetséges, ha a járadék havi összege nem ér el nem éri el a10 ezer Ft-ot.

20 A nyugdíjcélú felhalmozás garanciája
Biztosítások A nyugdíjcélú felhalmozás garanciája A haláleseti és egészségkárosodási kockázat díja nem haladhatja meg a kiegészítő biztosítási díjak nélküli biztosítási díj 10 százalékát a haláleseti és egészségkárosodási kiegészítő biztosítások díja után nem érvényesíthető a kedvezmény

21 A teljes életre szóló életbiztosítások (WL)
2017 után azonos adójogi kezelés alá esnek az egyéb megtakarítási biztosításokkal A rendszeres díjak adómentessége 2017 után megszűnik, a korábban adómentes díjú szerződések szolgáltatási ágon egyéb jövedelemként adóznak a 2018-tól kötött ilyen biztosításokból származó jövedelem kamatjövedelemként adózik

22 A felelősségbiztosítás díjának adómentessége
Biztosítások A felelősségbiztosítás díjának adómentessége a díjat fizető tevékenységével, illetve a díjat fizető tevékenységében közreműködő magánszemélyeknek a díjat fizető tevékenységével összefüggő feladatuk ellátásával kapcsolatos felelősségére kiterjedő felelősségbiztosítás díját nem kell bevételként figyelembe venni átmeneti rendelkezés korábbi adóévekre

23 Adómentességek A Kormány által alapított közigazgatási ösztöndíjprogram keretében folyósított közigazgatási ösztöndíj A lakáscélú felhasználás fogalma: kiegészül az akadálymentesítéssel A termőföld átruházásából származó jövedelem adómentességét meghatározó feltételek: a mentességi időszak kezdő időpontjának meghatározása

24 Egyéb változások Alapelv jellegű szabály
A magánszemélynek önálló vagy nem önálló tevékenység ellenértékeként adott juttatások nem minősülhetnek bevételnek nem számító, adómentes vagy kedvezményes adózású juttatásnak, azok adókötelezettségét a juttatást megalapozó jogviszonyból származó bevételekre irányadó általános szabályok szerint kell meghatározni

25 Egyéb változások A kisadózó vállalkozások osztalékjövedelme
a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó betéti társaságok kisadózóként be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja részére a vállalkozás nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2015"

Hasonló előadás


Google Hirdetések