Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2009."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2009.

2 Szja-ról általában Személyi jövedelemadóztatás célja:
az arányosság és a méltányosság elvének érvényesítésével az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása, egyes társadalmi, gazdasági célok megvalósulásának elősegítése.

3 Az szja jellemzői személyi jellegű általános adó
kiterjed minden belföldi illetőségű személyre, külföldi illetőségű személy belföldről származó minden jövedelmére progresszív (egyes esetekben lineáris) több csatornán kedvezményez (kedvezmények, mentességek) jövedelemmel arányos teherviselés közvetlen központi adó, de önkormányzatoknak átengedett rész

4 Egyes esetekben az adókötelezettség a kifizetőre is Adókötelezettség:
A törvény hatálya: A magánszemélyre, jövedelmére, a jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki Egyes esetekben az adókötelezettség a kifizetőre is Adókötelezettség: Teljeskörű: a belföldi illetőségű magánszemély összes bevételére Korlátozott: a külföldi ill. magánszemély belföldről származó jövedelmére

5 Az adó tárgya: a jövedelem
Jövedelem,az adóévben bármilyen címen szerzett bevétel egésze, költségekkel csökkentett része, meghatározott hányada ( 90% ) Bevétel: a magánszemély által bármilyen jogcímen szerzett vagyoni érték ( pénz, utalvány, dolog, értékpapír, elengedett tartozás stb ) Költség: a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, annak érdekében felmerült, ténylegesen kifizetett szabályszerűen igazolt kiadás Adóbevételbe nem tartozó bevétel: adómentes bevételek nyugdíj, baleseti járadék, visszatérített adó, hitel, önkéntes nyugd.bizt.pénztárba a munkáltatói befiz. A min.bérig stb.

6 Adó megállapítás Általánosan: önadózás, a magánszemély a jövedelmét az azt terhelő adót, adóévenként megállapítja, bevallja és megfizeti. Köteles, ha egyéni vállalkozó, mg-i őstermelő, kifizetőnek költségelszámolásról tett nyilatkozatot, költség és adóelőleg különbözete volt

7 Adófizetés: Adóbevallás:
Egyszerűsített, adóhatósági adómegállapítás: nyilatkozat alapján, ha kizárólag munkáltatótól származik jövedelme Munkáltatói adó megállapítás: nem kötelező Adófizetés: Év közben előleg fizetés ( levonás ) Bevalláskor különbözet rendezés Adóbevallás: Egyéni vállalkozó február 15. Magánszemély május 20.

8 Jövedelemtípusok 1. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek:
Önálló tevékenységből származó Nem önálló tevékenységből Egyéb jövedelem 2. Különadózó jövedelmek Vállalkozói jövedelem Ingó és ingatlan értékesítés jövedelme Tőkejövedelmek Természetbeni juttatások 3. Vegyes jövedelmek (kis összegű kifizetések, nyeremények stb.)

9 A) Összevont adóalapba tartozó jövedelmek adózása
A) 1. Önálló tevékenység: minden olyan tevékenység, ami nem tartozik a nem önálló tevékenységek közé Egyéni vállalkozó kivét Mezőgazdasági őstermelő jövedelme Bérbeadó jöv. Választott könyvvizsgáló jöv. Gazd.társ. magánszemély tagjának mellékszolgáltatásért járó jöv. Megbízási szerződés alapján végzett tevékenység jöv.

10 A/1. jövedelem megállapítása:
A költségekkel csökkentett bevétel A bevétel 90%-a ( 10% a költséghányad A mg-i őstermelőnél sajátos lsd.külön

11 A/2. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem:
Munkaviszonyból származó Országgyűlési képviselő eu-i parlamenti képviselő és helyi önk.képviselő tiszteletdíja Társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködéséért kapott ellenérték

12 A/2. Jövedelem: a bevétel egésze ( munkabér, tiszteletdíj, jutalom, költségtérítés stb )
Nem része: A munkába járás költségtérítése Természetbeni juttatások Kiküldetési rendelvény alapján a futás teljesítményre kapott összeg Levonható: Érdekképviseleti tagdíj ill. kamarai díj összege Külszolgálat címén kapott összeg 30%-a

13 A/3. Egyéb jövedelem: Adóterhet nem viselő járandóságok ( nyugdíj, Gyes, ösztöndíj, szakmai gyakorlat díja stb ) Magán és önkéntes nyugdíjbiztosítási kifizetések Alacsony adókulcsú országban fizetett osztalék, kamat stb

14 Összevont adóalap meghatározása:
Önálló Nem önálló Egyéb Külföldről származó( nemzetközi egyezmény hiányában) Adó mértéke: e % eFt és a fölöttes rész 36% Csökkenti : az adójóváírás az adóévben megfizetett bér 18%-a, max havi Ft ha az adóalany éves jövedelme kisebb mint Ft, Ft-ig 9%-kal csökken Adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó

15 Adókedvezmények és korlátozása
Max e Ft éves összes jövedelemig jár és összesen 30% a következő adókedvezmény alapok után, max 100eFt Magánynyugdíjpénztári kieg.befiz., megállapodás alapján fizetett nyugdíjárulék Tandíj Adomány Biztosítás Tevékenységi ( mg.) Háztartási 3.400e Ft fölött a fölöttes összeg 20%-val csökken a kedvezmény, 3.900eFt-nál nincs Családok kedv. Max.8MFt-ig, 6Mft fölött eltartottanként 500eFt-al nő eltartottak után ( 3fő) havonta 4.000Ft/fő összeg Személyi kedvezmény a minimálbér 5%-a. Alkalmi munkavállaló a közteherjegy 75%-át veheti igénybe. Személyi és közteherjegy után nincs korlát!

16 Adóelőleg számítása 1. Munkáltató: Rendszeres jövedelem:
(rendszeres havi jövedelem + adóterhet nem viselő járandóság) × 12 = Éves adóalap × adótábla sz. mérték = Számított éves adó - adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó ÷ 12 = 1 hónapra jutó adó - adójóváírás - adókedvezmény = levonandó adóelőleg

17 Példa: bér 250.000Ft/hó, 3fő eltartott
Előleg: x 12 = Szám.adó: Ft után Ft x 0,36 = Ft után 1 Hóra: : 12 = Le: elt.kedv. 3 x 4.000Ft = Adóelőleg:

18 Nem rendszeres jövedelem (pl. jutalom, prémium):
munkaviszonyból származó nem rendszeres jövedelem + (előző havi rendszeres jövedelem + adóterhet nem viselő járandóság) × 12 = Éves adóalap × adótábla sz. mérték = Számított éves adó - rendszeres jövedelemre és adóterhet nem viselő járandóságra jutó adó = levonandó adóelőleg

19 Példa: Bér Ft, jutalom Ft Jutalom adóelőlege? Adóalap: x 12 = Összesen: Szám.adó: Ft-ig x 0,36= után: Le: e Ft adója 306e + ( 3.600e – 1.700e )x 0,36=990e Jutalom adóelőlege: ( másképpen 500e x 0,36= 180e)

20 2.A kifizető adóelőlege számítása
A kifizetőnek főszabály szerint 36% adóelőleget kell levonnia. Ha a magánszemély nyilatkozik, hogy göngyölítve kéri az adóelőleg megállapítását, akkor úgy kell.1.700eFt-ig Önálló tevékenység esetén (pl. szellemi tev.) költségelszámolásról a bevétel 50%áig lehet nyilatkozni. Ha nem éri el, költségkülönbözet után 12% különadó. Nyilatkozat hiányában 10% diktált költségátalányt kell alkalmazni. Ha a kifizető az adót, adóelőleget levonta, az adóhatóság azt csak tőle követelheti.

21 3. Önadózó Ha a magánszemély adóelőleg fizetésére kötelezett, akkor adóelőleg fizetendő negyedévente, ha összege > Ft. Önálló tev. bevétele után ha nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető nem vonta le, az év elejétől számítva, göngyölítve. Magánszemély ha a kifizető nem vonta le, a kifizetőre vonatkozó szabályok szerint. Mezőgazdasági kistermelő ha nem átalányadós, őstermelő az év elejétől számítva, göngyölítve (negyedévi écs, veszteségelhatárolás figyelembe vehető).

22 Egyéni vállalkozó ált. szabályok szerinti adózása esetén a személyes kivét után év elejétől, göngyölítve. A számított vállalkozói adóalap után 10% vagy 16% (adókedvezmény, écs, elhatárolt veszteség, kisváll. kedv. figyelembe vehető). Átalányadózók év elejétől göngyölítve, az adótábla szerinti mértékkel.

23 Mezőgazdasági őstermelő részletesen
Mg őstermelő? Kistermelő- 8millió-ig Adózása: Adómentes 600eFt-ig Önálló, tételes költségelszámolás Diktált jövedelemhányad 90% 40% költségátalány, tételes költségelszámolásnál Ft adókedvezmény ( de minimis), összevont adóalapban Egyszerűsített nyilatkozat 600e-4millió Olyan adóalapcsökkentést vehet igénybe mint a vállalkozók ( szakképző, munkanélküli foglalk. Stb) Átalányadó: növényi 85%, állati 94% a költség

24 Adómentes jövedelmek Szociális ellátások köréből
Egyes tevékenységekhez kapcsolódó Adományok, jutalmak Költségtérítések Természetbeni juttatások Oktatás, egészségügy

25 Adómentes jövedelmek Természetbeni juttatások Pl.
Étkezési utalvány havi 6.000Ft-ig Melegétkezésre, havi Ft-ig Iskolakezdési támogatás a havi minbér.30%-ig Nyugdíjba vonuláskor ajándék Ft-ig Üdülési hozzájárulás max. a havi minimálbér összege Társadalmi szervezettől, egyháztól kapott ajándék Ft-ig A munkavállalónak megvásárolt, helyi utazásra szóló bérlet Ajándék max 3x a min.bér 10%-ig

26 Béren kívüli juttatások köre
Adómentes internet használat és sz.gép juttatás Üdülési csekk Helyi közlekedési bérlet Művelődési szolgáltatás Iskolakezdési támogatás Munkáltató által önk.nyugd.pénztárba fiz összeg Iskolarendszerű képzés Ha a munkáltató ilyen juttatásokat ad, egyenként nem lépheti túl az adott adómentes értéket. Ha túllépi -( 54%, 29%, 3%).

27 Különadózó jövedelmek
1. Egyéni vállalkozó: Adózásuk lehet: vállalkozói jövedelem alapján átalányadózás szerint, Vállalkozói jövedelem alapján: (vállalkozói kivét után sávosan progresszív adó) vállalkozói jövedelem után 10% ill. 16% és 4% különadó osztalékalap után 25%

28 Vállalkozói jövedelem meghatározása
Jövedelem: bevétel - költség Bevétel: a tevékenységből eredő… Költség: a tevékenység érdekében felmerült…… Adóalapot csökkentő tételek: Megv.munkakép.dolg után max a min.bér Szakképző iskolai tanuló után a min.bér12, ill 24%-a Végzett szakképzős és korábban munkanélküli után a tb járulék 12 hó Kisvállalkozói kedv.250fő, 30millió bev-ig az adóévi ber. Fejlesztési tartalék max 500millió, de csak a jöv.50%-ig Befizetett iparűzési adó Elhatárolt veszteség

29 Adóalap:korrigált jövedelem ill. elvárt jövedelem
Elvárt jövedelem: (nettó árbevétel – elábé – közv.szolg.) x 2% Adó mértéke: 10% 50millió Ft adóalapig ( Feltétele?) 16% fölötte + 4% különadó a bevétel-költségre Adókedvezmény: ber.hitel40%-a, max 6M Ft Fizetendő adó

30 Egyéni vállalkozó osztalékadó
Osztalékadó alapja: adóval csökkentett vállalkozói adóalap Adó mértéke: 25 %

31 Átalányadózás Egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő választhatja, ha nincs munkaviszonyból származó jövedelme. Általában a bevétel 40 %-a levonható költségként, igazolás nélkül. De: - bolti kisk.87% levonható 40MFt – ig - mg.kist. őst.növényi 85%, állati 94% levonható Adó mérték: sávosan progresszív szerint

32 2.Vagyonátruházás jövedelem adózása
A) ingó vagyontárgy jövedelem adója: Jövedelem: az átruházásnál szerzett bevétel - Csökkentő tételek szerzéskori érték értéknövelő beruházások átruházással kapcsolatos kiadás ha a szerzéskori érték nem ismert, a bevétel 25%-a a jövedelem Adó: a jövedelem 25%-a Nem kell megfizetni az 50 ezer forintot meg nem haladó adó összegét.

33 B) ingatlan ért.adója Jövedelem.A lakás, építmény földrészlet, átruházással szerzett bevétele szerzéskori érték, értéknövelő beruházások, felújítások átruházás költségei. A jövedelem a szerzéstől számítva 5 évig adóköteles Adóalap: 1.2. év: 100% 3. év: 90% 4. év: 60% 5. év: 30% 6. év: 0 Az adóalapnak része a korábban ( 5év) szerzett lakásszerzési kedvezmény Adó : a jövedelem 25%-a De: ha az adót saját maga v.közeli hozzátartozója számára idősek otthona, fogy.otthon férőhelyre ill. egyösszegű térítési díjra fordítja nem kell megfizetni az adót. (Ha a szerzéskori érték nem ismert, a bevétel 25% az adóalap) Az adót az adóbevallásban kell megállapítani és annak benyújtásáig megfizetni.

34 Különadózó jövedelmek folyt.
3.Tőkejövedelmek adója Kamatjövedelem 20% Osztalékjövedelem 25%, 10%EU –ban Értékpapír kölcsönzés, csereügylet 25% Árfolyamnyereség 25%, tőzsdei ügylet 20% Vállalkozásból kivont jöv. 25% Társasház, üdülő bérbeadásból 25%

35 Különadózó folyt. 4. Természetbeni juttatások 54% ( munkáltatót terheli) 5. Kisösszegű kifizetés 15eFt-ig 6. Ingatlan bérbeadás 25%


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések