Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK A FELSŐOKTATÁSI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOKHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 2014. május 6. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK A FELSŐOKTATÁSI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOKHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 2014. május 6. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság."— Előadás másolata:

1 PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK A FELSŐOKTATÁSI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOKHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 2014. május 6. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet laszlo.balogh@arts.unideb.hu További információk: www.tehetseg.huwww.tehetseg.hu www.mateh.hu

2 I.Trost: a külön programba történő beválogatás szempontjai a) az átlagost jóval meghaladó kognitív képességek, érdeklődés, motiváció, tanulási szokások; b) az előzetes kimagasló teljesítmény; c) több szintű diagnosztikus megközelítés szükséges: - korábbi tanulmányi teljesítmény, - kognitív teljesítmény diszpozíciók, - releváns személyiségtényezők vizsgálata.

3 I.1.A Debreceni Egyetem tehetséggondozó Programjának eredeti beválogatási mechanizmusa (2000./01. tanév) A beválasztás három szinten történik: 1. A tanulmányi átlag alapján a karok delegálják a hallgatókat a DETEP felmérésre. A jelöltek azon hallgatók, akik tanulmányi átlaguk alapján kari szinten a legjobb 20% között vannak. 2. Pszichológiai, szociológiai vizsgálatok (intelligencia, pályaérdeklődés, motivációk, karriercélok). A kérdőívek, tesztek eredményeinek értékelése után teljesítménylista szerinti javaslat a karoknak. 3.A kari döntéshozók a javaslatok alapján, szakmai elbeszélgetés után döntenek a Programba kerülésről.

4 I./2. Új beválogatási mechanizmus (2008-tól) TÖBB LEHETŐSÉG: 1.Beválogatási program a korábban bemutatott szisztémában 2. Hallgatói jelentkezés 3. Oktatói ajánlás 4. Szakkollégiumi felvétel- átirányítás a DETEP-be

5 II. A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI 1. Heller: a kitűnő teljesítmény összetevői a felsőoktatásban - a belső kognitív és motivációs tényezők (mint egyéni tehetségpotenciálok), - szociálisan stimuláló tanulási környezet. 2. Weinert: a kitűnőség kialakulása stimulálható a következőkkel: - kreatív tanulási környezet, - jól kiegyensúlyozott csoportdinamika. 3. Subotnik és Steiner - meghatározó tényezők: - a fejlesztésben kiemelt szerepe van a tanár-diák kapcsolatnak.; - fontos a tehetséges hallgatók bevonása a tanításba.

6 4. Ziegler - Perleth: kiindulási pont a „müncheni dinamikus tehetségmodell”

7 III. A DEBRECENI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJA (2001/02. tanév óta) III.1. A Program célja és tartalmi elemei A) Cél: a tehetséges hallgatók programszerű támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel együtt, azok sajátos céljait és feladatait figyelembe véve. B) A DETEP főbb tartalmi elemei : 1.Egyéni munka tutorok irányításával. 2.Részvétel szakfordítói programokban. 3.Karrier-tanácsadás, mely a szakmai szocializációt és a perszonalizációt segíti. 4.Tudományos diákköri tevékenység.

8 5.Konferenciák rendezése a DETEP-ben résztvevő hallgatóknak. 6.Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása. 7.Hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj. 8.Közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben. 9.A Debreceni Egyetem pályázatain a programban résztvevő hallgatók preferálása.

9 Erősségek: - A DETEP eddigi működésének tapasztalatai alapján a tutori rendszer jelenti a program lényegi vonását. A hallgatók kari beszámolói és a munkatanácskozás szerint is ezt tartják a legfontosabbnak. - A Program eddigi eredményei között is kiemelkednek a DETEP konferenciák. (A beválogatott hallgatóknak több mint a fele élt a szóbeli prezentáció lehetőségével.) - A DETEP-ben folyamatosan, magas színvonalon teljesítő végzős hallgatók a diploma átvételekor egy DETEP-oklevelet is kapnak, amely hivatalosan igazolja, hogy egyetemi tanulmányaik alatt a Program támogatottjai voltak.

10 III.2. A Programban maradás kritériumai - A Programba került hallgatók tutoraik irányításával munkatervet készítenek, amely keretbe foglalja a hallgató céljait és vállalásait. - E munkatervek alapján kerül sor a hallgatók munkájának visszatérő értékelésére. Az értékelést a tutorok és a karnak a Programban résztvevő oktatói végzik.(Ez azt jelenti, hogy a Programból ki is lehet kerülni, ha valaki nem teljesíti vállalt feladatait; természetesen a hallgató önálló döntése is lehet az, hogy nem folytatja a munkát a DETEP-en belül.)

11 III.3. A 2008 decemberében elfogadott új program főbb jellemzői A) A továbbfejlesztett program főbb alapelvei: a) A program részeként olyan pályamodellt és lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz. b) A tehetséges hallgatókat az egyetemre történő felvételtől egészen a végzésig támogatja, segíti a BSc/BA-ból az MSc/MA képzésbe való előrelépésüket, valamint igyekszik a legjobbakat PhD- képzésbe juttatni. c) Az erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsolatot tart fenn a középiskolákkal mint a beérkező hallgatókat nevelő intézményekkel, és azokkal a további szellemi műhelyekkel, amelyekben később a végzett hallgatók elhelyezkednek. ( Regionális Tehetségpont szerepe!) d) Végső célja egyrészt a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, másrészt, hogy az egyetem minél több kiemelkedő tudású, tehetséges szakembert biztosítson az egyetemen kívüli szféra számára.

12 B) Interdiszciplináris hallgatói team-ek szervezése, koordinálása, vezetése, projekt- jellegű kutatások szervezése Célok: a) a hallgatók interdiszciplináris szemléletének bővítése; b) kutatásmódszertani tapasztalatok biztosítása a hallgatók számára; c) a team-munka élményének, a csoport- munkával járó szerepelvárásoknak, lehetőségeknek, problémáknak és konfliktushelyzeteknek a megismerése; d) a Debreceni Egyetem universitas jellegének maximális felhasználása a DETEP-es hallgatók fejlődésében.

13 C) Differenciált kreditrendszer Konzultációs kredit (témavezetőnél) Képzési kredit (tantervileg előírt programon túli kurzusok kötelező jelleggel) Teljesítménykredit (közlemények, előadások konferenciákon; ezek jelentik az ösztöndíj alapját

14 D) Kutatási programok a továbbfejlesztéshez Világszerte hiányterület. Több irányban is indulhatnának felsőoktatási kutatások: - a tehetségazonosítás eszközeire, módszereire, hatékonyságára vonatkozó kutatási témák kidolgozása; - a tehetségek nyomonkövetéses vizsgálata; - az egyes tehetségkoncepciókra, tehetségkomponensekre vonatkozó (azok fogalmi alapjaira, vizsgálati, spontán fejlődési és tervezett fejlesztési lehetőségeire vonatkozó) kutatások; - új tehetségdiagnosztikai eszközök K+F-je vagy már meglevő külföldi eszközök bemérése, illetve általános és speciális tehetségazonosításra szánt eszköztár összeállítása, a hazai standardek kidolgozása; - tehetség tanácsadó szoftver kidolgozása; - nemzetközi összehasonlító vizsgálatok.

15 Mentor Oscart kapott a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja - 2014. f ebruár 4-én Budapesten a 6. Magyarországi Coaching Konferencia keretében ünnepélyesen átadták a nyerteseknek a Mentor Oscar-díjat. - A Mentor Oscart hagyományteremtő céllal hozták létre olyan szervezetek, amelyek fontosnak tartják a munkatársközpontú, támogató és ugyanakkor eredményorientált vezetői szemlélet meghonosítását és elismerését. - A magas pénzösszeggel és szakmai elismeréssel járó díjat mind a közszférában, mind pedig az üzleti élet egyéb területein tevékenykedő szervezetek kaphatják.Az elismerést immár hagyományosan, évente, a mentorprogramjukkal a legjobb eredményeket elérő vállalatok, felsőoktatási intézmények, szervezetek kapják. - Az idén először díjazott felsőoktatási kategóriában az első helyezést megosztva a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP), és az AIESEC nemzetközi diákszervezet nyerte el.Mentor OscartDETEP

16

17 A DETEP-pel kapcsolatban megjelent fontosabb publikációk Balogh László (2009): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 2001-től napjainkig. Educatio, 18 (1). 174–187. Márton Sándor, Mező Ferenc, Balogh László, Fónai Mihály (2006): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja és beválogatási szempontjai, In: DETEP II. Tanulmánykötet, 7-12. o. Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László (szerk.) (2006): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. konferenciája, Tanulmányok, Debreceni Egyetem Debrecen Balogh László, Fónai Mihály (2003): Tehetséggondozási formák a Debreceni Egyetemen. Magyar Felsőoktatás, 2003/4-5-6; 13– 14. Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László (szerk.) (2003): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. konferenciája. Tanulmányok. Debreceni Egyetem, Debrecen.


Letölteni ppt "PSZICHOLÓGIAI SZEMPONTOK A FELSŐOKTATÁSI TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOKHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, 2014. május 6. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések