Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyarországi pártrendszerek változásai a 20. században Vázlat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyarországi pártrendszerek változásai a 20. században Vázlat."— Előadás másolata:

1 A magyarországi pártrendszerek változásai a 20. században Vázlat

2 A párt  Olyan szervezet, amely jelölteket állít a választott törvényhozói és közhivatali pozíciókra,  Ami még fontos  Önkéntesség,  A szervezettség,  Közös ideológia,  Érdek,  Hatalomszerzés,  Program  Közhatalmi jogosítvánnyal nem rendelkeznek,

3 A pártok funkciói  Közvetítés és képviselet,  Érdekek artikulációja és aggregálása,  Mobilizáció és integráció,  A politikai vezetés rekrutációja és szelekciója,  Kormányzati funkció,  Politikaformálás,  Legitimáció,

4 Pártok alaptípusai  Rétegpárt,  Érték,  Érdekalapú,  Aggregált gy ű jt ő pártok,  A fragmentált kontinentális pártrendszerben nagyon fontos megosztó er ő ;  az ideológiai szempont,

5 Stein-Rokkan modellje  A modern pártok fejl ő désében kétszer két törésvonalat írt le;  I. Az „ipari forradalom” jóvoltából a t ő ke – munka pártjai alapján rendez ő dnek az er ő k (t ő ke/polgár kontra munkás változatban)  II. a város - vidék ellentétpárja és érdekellentéte adja,  Mindkét változatban létezik mérsékelt és radikális változat,

6 Stein-Rokkan modellje Ipari forradalom Polgárok Mérsékeltek- radikális Munkások Mérsékelt- Radikális Városiak Mérsékelt-radikális Vidékiek- agráriusok Mérsékelt-radikális

7 Stein-Rokkan modellje  A modern pártok fejl ő désében kétszer két törésvonalat írt le;  A másik nagy törésvonalat a kulturális dimenziók adják,  Az egyik az állam és az egyház viszonya – f ő leg katolikus államokban,  A másik az er ő források elosztásáról szól azaz a centrum és a periféria viszonyáról ez utóbbinál lehet etnikai jelleg ű is, amivel ő nem számolt,  Mindkét változatban létezik mérséklet és radikális változat,

8 Stein-Rokkan modellje Nemzeti forradalom Egyház Keresztények Mérsékelt–radikális Állam Szekulárisok Mérsékelt-radikális Centralisták Mérsékeltek- radikálisok Autonimisták Mérsékeltek- radikálisok

9 Giovanni Sartori modellje  1. Egypártrendszer,  Államszocializmus Szovjetunió, Magyar Népköztársaság, De voltak többpártiak is. pl. Lengyelország. Bulgária  2. Hegemón párt,  Nincs érdemi vetélkedés a hatalomért, mert kimondatlan szabályok alapján a hegemón párt marad hatalmon,  M ű ködik több párt is, de szerepük színesíti a képletet, ennyi Pl. Magyarország 1922-1944

10 Giovanni Sartori modellje  3. Uralkodó párt,  Választásról választásra ugyanaz a párt marad hatalmon,  nem machinációknak és csalások miatt, hanem mert van támogatásuk,  az uralkodó párt pluralisztikus,  Versenyezni kell a hatalomért,  P l. Japán

11 Giovanni Sartori modellje  4. Kétpártrendszer,  Angolszász országokban – egymást váltják, bár több párt is küzd a hatalomért,  Pl. Nagy-Britannia, USA  5. Mérsékelt többpártrendszer,  Sokan vannak és általában koalíciós kormányzás van,  A kicsi pártok királycsinálók tudnak lenni, farok csóválja a kutyát,  Pl. Magyarország 1990-2010 között,  m

12 Giovanni Sartori modellje  6. Széls ő séges többpártrendszer,  A sok párt miatt nehéz koalíciós kormányokat létrehozni, vagy azok nagyon ingatagok,  Pl. Weimar alapesetben  7. Atomizáció,  A politikai er ő k között olyan er ő s az ideológia szembeállás, hog ynem képesek tartósan kormányozni, ingataggá válik a rendszer,  Pl. Weimar a végórákban  m

13 A magyarországi pártrendszerek változásai  1. A dualista korszak 1900- 1918,  2. Az átmeneti korszak 1918-1922,  3. A hegemón pártrendszer 1922-1944,  4. Átmeneti er ő sen korlátozott mérsékelt többpártrendszer 1945- 1948,  5. Egypártrendszer 1948-1990,  6. Többpártrendszer 1990-

14

15


Letölteni ppt "A magyarországi pártrendszerek változásai a 20. században Vázlat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések