Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pártok és pártrendszerek Magyarországon 1867-1949.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pártok és pártrendszerek Magyarországon 1867-1949."— Előadás másolata:

1 Pártok és pártrendszerek Magyarországon 1867-1949

2 I. 1867-1914 •Előzmény: 1846-1847 •Az első pártok: Konzervatív Párt • Ellenzéki Párt •1848-49-es forradalom, az Ellenzéki Párt vezetésével •1861 Az Ellenzéki Pártból kettő lesz: • Felirati Párt és Határozati Párt

3 A Kiegyezés és induló pártjai •Parlamentáris alkotmányos monarchia •Közös és külön ügyek •Az uralkodó fenségjogai • A pártok • Balközép Jobbközép •Szélsőbal Konzervatívok • 48-as Párt Deák Párt •Függetlenségi Párt Konzervatívok

4 A pártstruktúra rögzülése 1875-től •A kormánypárt 1905-ig: Szabadelvű Párt • 1910-től: Nemzeti Munkapárt •A fő ellenzéki párt: Függetlenségi és 48- • as Párt •A Konzervatív Párt és utódpártjai: •(Mérsékelt Ellenzék, Egyesült Ellenzék, ÚJ Párt, Nemzeti Párt, Alkotmány Párt)

5 A választójog a Monarchiában •Kétkamarás parlament: Képviselőház • Főrendi Ház •Cenzusos választójog (csak férfi, egynegyed telek, 3.szobás ház, 105 FT jövedelem, vállalkozó, értelmiségi,stb). •Rövid választási kampány •Nyílt választójog •Korteshadjárat és lefolyása •Eredmény: a váltógazdaság lehetetlen

6 A Dualizmus pártjainak jellemzése •PROTOPÁRTOK •Klubpártok •Hiányzik: tagság, szervezet, pártprogram, ideológia •Politikai törésvonal – közjogi kérdés: a kiegyezés elfogadása-elutasítása és a hatalom

7 Váltógazdaság helyett •Obstrukció •Az obstrukció formái •A Házszabályok

8 Modern politikai törésvonalak Az ideológiai pártok megjelenése •Országos Antiszemita Párt •Katolikus Néppárt •Polgári Demokrata Párt •Országos Polgári Radikális Párt •Nemzetiségi pártok

9 Parlamenten kívüli pártok a századfordulón Magyar Szociáldemokrata Párt 48-as és Függetlenségi Országos Gazdapárt Független Szocialista Parasztszövetség Országos Keresztényszocialista Párt A magas cenzus miatt nincs parlamenti képviseletük

10 A Dualizmus továbbélésének feltétele a modernizálás •Nemzetiségi kérdésben: trializmus, vagy föderáció •A választójogban: a cenzus csökkentése, a váltógazdaság beindulása

11 1918-1919 A rendszerváltások éve •Kísérlet a polgári demokrácia megteremtésére 1918 októbere A háborús vereség hatása:a kormány lemondása Kettőshatalom: a Nemzeti Tanács megalakulása okt.24-én Pártjai: MSZDP, PRD, Károlyi Párt

12 A polgári demokrácia rendszere •Kormánya: Népkormány. Koalíció: Károlyi Párt, MSZDP, Polgári Radikális Párt •Parlamentje: Nagy Nemzeti Tanács •(Helyette: Intéző Bizottság) •Alkotmánya: 1918 nov.16- Néphatározat •(köztársaság, általános választójog, szabadságjogok, földreform)

13 Pártstruktúra 1918-1919-ben •Ellenzéki Pártok: •Konzervatív polgári ellenzék: •Függetlenségi és 48-as Párt •Keresztényszociális Néppárt •Országos Földműves Párt •Magyar Polgári párt •Nemzeti Egyesülés Pártja

14 •Szélsőséges pártok és szervezetek •Szélsőbal: Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) •Szélsőjobb: Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE), Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME), Székely Nemzeti Tanács, Felvidéki Liga •Közös bennük: a diktatúra szükségessége

15 1919, a Tanácsköztársság •1919 március 21: kommunista hatalomátvétel, egypártrendszer •KMP, MSZDP egyesülésével: Magyarországi Szocialista Párt (MSZP) •Parlament: Tanácsok Országos Gyűlése •Kormány: Forradalmi Kormányzótanács •Közigazgatás: tanácsrendszer •Tanácsválasztás, elektori rendszer

16 A neokonzervatív – Horthy- rendszer (1920-1944) •Az induló pártok: •Keresztény Nemzeti Egység Pártja (KNEP) •Egyesült Kisgazda és Földműves Párt •MSZDP •Keresztényszocialista Párt •48-as és Függetlenségi Párt •Nemzeti Demokrata Párt

17 A politikai rendszer. Államforma, államfő. A hatalom birtokosai •Államforma: király nélküli királyság •Államfő a kormányzó •Horthy jogkörei: egyszeri vétójog, parlament feloszlatása, miniszterelnök kinevezése, legfőbb hadúr •A hatalom birtokosai: a konzervatív nagybirtok, a liberális nagytőke és radikális jobboldali középrétegek

18 A politikai rendszer Parlamentarizmus, választójog •Parlament: 1926-ig : egykamarás •1926-tól: Képviselőház és Főrendiház •Választójogi törvények • 1919-1920 •(Majdnem) Általános, titkos. Nőknek: írni- olvasni tudás. 24 év, fél év egyhelyben lakás, 6 év állampolgárság •Index: 74 százalék

19 Választójog •1922-es módosítás •Nyílt- vidéken •Életkor: férfi 24, nő 30 •4 elemi, 2 év helyben lakás, 10 év állampolgárság •Index: 58 százalék

20 Választójog •1938-as választójog •Titkos •Városok: lajstromos, vidéken egyéni •Életkor: férfi 26 év, nő: 30 •6 elemi, 6 év helyben lakás, 10 év állampolgárság •Index: 47 százalék

21 Pártstruktúra 1922-1944 • Parlamenti pártok •Kormánypártok •Egységes Párt (Kisgazdapárt és KNEP) •Nemzeti Egység Párt •Magyar Élet Pártja •Ellenzéki Pártok •MSZDP, Független Kisgazdapárt, Keresztényszocialista Párt, Legitimista Párt, Polgári Szabadság Párt, Egyesült Keresztény P.

22 Pártstruktúra 1922-1944 • Parlamenten kívüli pártok •Szélsőbal: KMP és Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSZMP) •Szélsőjobb: Nemzeti Akarat Pártja (NAP), Kaszáskeresztes Párt, Nyilaskeresztes Párt. Magyar Nemzeti Szocialista Párt, Hungarista Mozgalom, stb •Hitler- a szélsőjobb bekerülése a parlamentbe

23 A politikai rendszer sajátossága:a kevertség •Konzervativizmus, liberalizmus és diktatórikus vonások •Alkotmányos parlamentáris rendszer autoriter vonásokkal •Keresztény nemzeti eszmerendszer •Nemzeti, konzervatív dominancia,bal- és szélsőjobb ellenességgel, kis antiszemitizmussal

24 Rendszerváltozások 1944-1945 •1944 végétől Magyarország szovjet érdekszféra •A sztálini forgatókönyv a kommunista diktatúra fokozatos bevezetéséről

25 A kettős politikai tagoltság, 1944- 1945 • I. Geopolitikai értelmezés •Nyugat-Magyarország: totális fasizmus, Szálasi és a Nyilaskeresztesek rémuralma •Keleten: Többpártrendszer és polgári demokrácia születése •Ellenzéki pártok újjáalakulása: MSZDP, MKP, Független Kisgazdapárt, Nemzeti parasztpárt,Polgári Demokrata Párt, Magyar Radikális Párt. Összefogásuk: Ideiglenes Parlament és Ideiglenes Kormány

26 Kettős politikai tagoltság • II. A demokrácia két útja •1. A felülről létrejött rendszer: pártok, parlament, kormány •2. Az alulról kialakított lehetőség: a nemzeti bizottságok rendszere (pártok nélkül)

27 Kettős politikai tagoltság •III. A szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) •A SZEB a magyar politikai rendszer (parlament, kormány) felett áll. •Oka: Magyarország megszállt ország •Korlátozott szuverenitás •Korlátozott politikai pluralizmus

28 Politikai rendszer 1945-1947 •1945 novemberi választások •Választójog: titkos, általános, közvetlen. •Életkor: 20 év, cenzus nincs •De kizárva:volt fasiszta vezetők, német nemzetiségűek •Parlament: egykamarás: 409 képviselő •Pártlistás szavazás

29 Az 1945-ös választások •Az induló pártok: •Független Kisgazdapárt (gyűjtőpárt) •Magyar Kommunista Párt (moszkovita és hazai vonal) •MSZDP •Nemzeti Parasztpárt •Polgári Demokrata Párt •Magyar Radikális Párt •Nincs bal- és jobboldali párt!!!

30 Az 1945-ös választások •Eredmények: •FKgP: 57 % •MKP: 17 % •SZDP: 17 •NPP: 6,8 % •Koalíciós kormány. Min.elnök: Tildy Zoltán •1946 jan. 31: Köztársaság: Elnök: Tildy

31 A szalámitaktika, 1946-1947 •FKgP: az „arányosítás” követelése •MKP: a szalámitaktika megindítása •Cél: a prominens kisgazdavezető kizáratása – vagy bezáratása •Példák: Sulyok Dezső, Kovács Béla és Nagy Ferenc •Eredmény: a Kisgazdapárt feldarabolása, utódpártok kialakulása

32 Az 1947-es választások •10 párt indul •Eredmények: •A koalíció 60 % (MKP, 22%, FKgP 15 %, SZDP 15 %,NPP 8 % •Ellenzék: Demokrata Néppárt (DNP)15%, Magyar Függetlenségi Párt (MFP)13%, Független Magyar Demokrata Párt (FMDP)5%. Még: Keresztény Női Tábor (KNT), PDP, MRP. •A „Kékcédulás választás”

33 A kommunista rendszerhez vezető fordulat éve, 1947-1948 •A Tájékoztató Iroda létrejötte a sztálini forgatóköny változása •A Pártok megrendülése, a mérsékeltek további kizáratása •1948 június: az SZDP egyesítése az MKP- val. A Magyar Dolgozók Pártja létrejötte. MDP=bolsevik párt, cél a proletárdiktatúra

34 A kommunista diktatúra „legitimációja” 1949-ben •A pártstruktúra: az MDP látszatkoalíciója az FKgP-vel és az NPP-vel •Maradék lojális ellenzéki pártok: PDP, MRP, FMDP •1949 febr. Függetlenségi Népfront •1949 május: Népfront – egységlistás- választások: Részvétel 96%, eredmény 96 %.A totális kommunista diktatúra legitimálása


Letölteni ppt "Pártok és pártrendszerek Magyarországon 1867-1949."

Hasonló előadás


Google Hirdetések