Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON. JALTA (1945 február 4-11.) „…a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON. JALTA (1945 február 4-11.) „…a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat."— Előadás másolata:

1 A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON

2 JALTA (1945 február 4-11.) „…a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat létesítsenek, amely köteles minél előbb szabad választások útján a nép akaratának megfelelően kormányt alakítani.”

3 ELŐZMÉNYEK • A világháború vége • Magyarország a vesztesek között • Jóvátétel • Szovjet felszabadítás és megszállás

4 A MAGYAR NEMZETI FÜGGETLENSÉGI FRONT (1944. december 2.) • A fasizmus felszámolása • A háborús bűnösök elitélése • Államosítás • Iparosítás, a háborús károk felszámolása • Földreform • Alkotmányos demokrácia

5 AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS 1944. december 21. • Nem választott testületet(delegációk) • A Vörös Hadsereg jelenléte • A SZEB felügyelete • Az IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNY MEGALAKÍTÁSA

6 AZ IDEIGLENES NEMZETGYŰLÉS (ÉS A KORMÁNY) INTÉZKEDÉSEI • A fegyverszünet megkötése (1945 jan. 20.) • A közigazgatás átszervezése • A háborús bűnösök felelősségre vonása • A rendőrség, hadsereg átszervezése • Választójogi törvény • A Köztársaság kikiáltása(1946 febr. 1) A Gazdaságban: • Közellátás biztosítása(széncsata, kenyércsata,…) • Pénzreform (1946 aug. 1. forint)

7 A NÉPI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE • NEMZETI BIZOTTSÁGOK • IGAZOLÓ BIZOTTSÁGOK • NÉPBÍRÓSÁGOK • FÖLDIGÉNYLŐ- FÖLDOSZTÓ BIZOTTSÁGOK

8 A FÖLDREFORM 1945.március 17. felosztották • Az összes 1000 holdnál nagyobb birtokot • A paraszti birtokok 200 hold feletti részét • Az úri birtokok 100 hold feletti részét • a Volksbund-tagok birtokait • a nyilasok, a háborús bűnösök birtokait

9 A FÖLDREFORM

10

11 A FÖLDOSZTÁS

12 ÁLLAMOSÍTÁS • 1946. január 1. • állami tulajdonba kerültek a bányák • az év végén pedig a négy legjelentősebb nehézipari vállalat  Rimamurányi Vasmű  Weiss Manfréd Művek  Ganz Vállalatok  Magyar Vagon- és Gépgyár

13 ÁLLAMOSÍTÁS • 1948-ig villamos művek, távvezetékek, bankok, egyházi iskolák, bérházak, a száz munkásnál többet foglalkoztató ipari vállalatok államosítása • 1949-ben minden tíz dolgozónál többnek munkát adó cég és a külföldi tulajdonú vállalatok is állami tulajdonba kerültek

14 A KITELEPÍTÉSEK ÉS A LAKOSSÁGCSERE • Kb. 200 000 magyarországi német kitelepítése • Ingatlan, földbirtok elkobzása • Megfosztás az állampolgárságtól

15 KITELEPÍTÉSEK

16 LAKOSSÁGCSERE 1947. április 27. • 110 000 csehszlovákiai magyar kitelepítése • Kb. 73 000 szlovák hagyja el hazánkat

17 ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 1945. november 4.

18 VÁLASZTÁSOK 1945.

19 A SZALÁMI TAKTIKA • Kisgazdapárt kiszorítása a hatalomból • A közigazgatás „arányosítása” • A Baloldali Blokk megalakítása • Törvény a „köztársaság fokozottabb védelméről” • A Parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztése • Az AVO (politikai rendőrség) működése

20

21 A SZALÁMITAKTIKA

22 STABILIZÁCIÓ • 1946. augusztus 1. Forint

23 1947. Február 10. A párizsi békeszerződés • 1. területi rendelkezések A trianoni határok visszaállítása + Oroszvár, Horvátjárfalu, Dunacsún • 2. politikai rendelkezések a fasiszta szervezetek betiltása • 3. háborús bűnösök felelősségre vonása • 4. fegyveres erők hadsereg létszámát 65 ezer főben maximalizálták • 5. jóvátétel: 300 millió dollár

24 MARADNAK AZ OROSZOK A SZEB és a megszállás megszűnt, de a szovjet csapatok továbbra is Magyarországon maradtak … „az ausztriai szovjet megszállási övezettel való összeköttetés fenntartása érdekében”

25 A TERVGAZDÁLKODÁS

26 A 3 ÉVES TERV 1947. aug. 1. • Célja: az ország újjáépítése és előkészítése a sztálinista gazdaságpolitikai fordulatot. • 3 év alatt a mezőgazdasági termelés megközelítse a háború előtti békeévhez • Nemzeti jövedelem 14%-kal haladja meg a háború előttit • Gyáripari termelés 27%-kal növekedjen a háború előttihez

27

28 A 3 ÉVES TERV EREDMÉNYEI • A gyáripar növekedése meghaladta a tervezettet • A mezőgazdaság teljesítménye elmaradt előirányzottól Okai: • a földosztás, • az elmaradottság • a rossz időjárási körülmények • alacsony beruházási arány az ágazatba (25%)

29 A BÉKEKÖLCSÖN

30

31

32 1947.augusztus 31. A „KÉKCÉDULÁS” VÁLASZTÁSOK MÓDOSÍTOTT VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNY: • A VÁLASZTÓJOG SZŰKÍTÉSE (-1 Millió fő) • PRÉMIUM RENDSZER • APRÓZÓDÓ ELLENZÉK A VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓVAL SZEMBEN • VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK (KÉK CÉDULA)

33 VÁLASZTÁSOK 1947.

34 EREDMÉNYEK 1947.

35 TÁMADÁS AZ EGYHÁZ ELLEN

36 1948. június 12. A KÉT MUNKÁSPÁRT EGYESÍTÉSE

37 A MAGYAR FÜGGETLENSÉGI NÉPFRONT

38 ÚJ ALKOTMÁNY 1949. augusztus 18.

39 Jelölő szervezetRészvételi arányVálasztási eredmény Magyar Függetlenségi Népfront 94,7%95,6% Összes parlamenti képviselő száma MDP-tagMás pártból 402285117

40 A POLITIKA ÁLLAMOSÍTÁSA • 1947 A „kékcédulás” választások • A választójog szűkítése • 1948. Az MDP (egységes munkapárt) létrehozása • 1949. A Népfront megalakulása • A Polgári pártok felszámolása • Érdekképviseletek, Egyesületek feloszlatása • 1949. új alkotmányok kibocsátása • 1950. Önkormányzatok helyett Tanácsrendszer

41 A GAZDASÁG ÁLLAMOSÍTÁSA • A földosztás után erőszakos téeszesítés • A nagybankok, ipari üzemek államosítása • Az Országos Tervhivatal létrehozása • 1947. az első 3 éves terv: -áttérés a tervgazdálkodásra • A Marsall-segély elutasítása szovjet nyomásra


Letölteni ppt "A DIKTATÚRA KIÉPÜLÉSE MAGYARORSZÁGON. JALTA (1945 február 4-11.) „…a lakosság összes demokratikus elemeit széleskörűen képviselő ideiglenes kormányhatalmat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések