Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)"— Előadás másolata:

1 A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)

2 A magyarországi népesség veszteségei a 2. vh. idején 1920-41: lelassult a népesség növekedési üteme 1941: Kis-Mo: 9,3 millió, Nagy-Mo: 15-16 millió fő A veszteségek fontosabb tételei:. - A katonai áldozatok: mintegy 300 000 fő - Holocaust: 563 000, egyéb népcsoportok: 50-60000 fő - Elhurcoltak: 170-200 000 fő (710 ezer fogoly) -A kitelepítések különbözete: -150 000 fő -Egyéb: (harcok alatti polgári áldozatok, elmenekültek, stb.) Összesen: 1,3 m. fő (1941-es területre), 9 %-os arány (900 000 fő az 1938. évi területre)

3 ágazatAz 1944. évi becsült nemzeti vagyon százalékában bányászat, kohászat 3,6 gyáripar 54,2 mezőgazdaság 21,4 közlekedés 59,0 lakóházak 18,0 összesen 40,2 Háborús károk Magyarországon, az egyes ágazatok vagyonának százalékában

4 Magyarország anyagi kárai a háború alatt - Közlekedés: vasutak, hidak, gépek, tgk., stb. - Gyárakat szereltek le, robbantottak fel - Frontterületek: nagy pusztulás (Bp, Szfv, stb.) - Mg: csökkent az állatállomány, gyenge termés - Alap-és fűtőanyaghiány, élelmiszerhiány - Munkaerő/szakemberhiány – pár szakma lefejezése (kereskedelem, pénzügy -zsidóság) - Tradicionális társadalmi csoportok számolódtak fel (arisztokrácia, úri köközéposztály stb.)

5 1945-46: Politikai konszolidáció - Demokratikus választások 1945-ben, parlament - Kisgazda vezetésű négypárti koalíció, gazdasági ügyek: Gazdasági Főtanács - Parlamentáris ellenőrzés, köztársaság, Tildy Z. - Népbíróságok, nácibarát-elemek likvidálása - Vármegyék, közigazgatás, önkormányzatok újra működnek – a régi modell visszaállítása - Gazdasági kérdések: pártközi megbeszélések - Gazdasági tárcák: főleg a baloldal kezében

6 A gazdasági konszolidáció. 1. A pénzügyi stabilizáció. - Óriási infláció, feketegazdaság, spekuláció - A pénzügyi stabilizáció lépései: 1. 1946.01.01. adópengő bevezetése 2. Tartalékok, állami felhalmozás, aranyvonat 3. Segélyek: JOINT: élelmiszer; UNRRA: 81 millió dollárnyi gyógyszer; USA: 10 m. dollár = 411 gőzmozdony 4. 1946. 08.01: forint bev. 1938-as árfolyamon: 1Ft = 4 x 10 27 pengő; vagy 1 Ft = 200 000 a.p. 5. Új árak és bérek kialakítása, értékarányok

7 Pengő 1945-ben

8 Az „Aranyvonat” nemesfémkészletének kirakása Budapesten A vonat 1946. aug. 6-án ért vissza

9

10 2. A földreform - 1944/45. fordulóján: nincs rendőrség, spontán földosztás megindulása - Ideiglenes Kormány létrejötte, Nagy Imre földosztó miniszter tevékenysége - Erőszakosság, kastélyok felgyújtása, rablások, atrocitások - 1945. 03. 18: BM 600. sz. rendelete, alapja a Parasztpárt 1945. 01. 14-i tervezete - a Tiszántúlon megkezdődik a földosztás

11 A földosztó rendelet - Kisajátítás, ha 1000 kat. holdnál több a föld - 1000 hold alatti birtokoknál 100 hold maradhat (kastély, kert, park stb.) - Előnyt élveztek a németellenesek, partizánok - Agrárszakemberek: 300 hold igényelhető - Egyházi intézmények iskolafenntartásra, karitatív tevékenységre, kórházra: 300 holdat - Előny: korábbi földnélküliek, cseléd vagy béres - Az állami/kincstári birtokokhoz nem nyúltak

12 A földosztás megindulása

13 A földosztás végrehajtása - a népi földosztó bizottságok felmérték a területet - igények értékelése: 730 000-ből 663 000 jogos - szétosztották, kimérték a földeket - átlagosan 5,1 kat. holdat adtak - legkevesebb: 3 hold, legtöbb 15 hold volt egyes területeken földhiány) - az erdők, legelők állami tulajdonba kerültek – ezeken állami gazdaságokat szerveztek - 5,6 m. holdat osztottak ki (35 %), ebből 3,3 m. hold természetes személyeké

14 A földreform következményei - felszámolták a nagybirtokrendszert, az állami (kincstári) nagybirtokok megmaradtak - felszámolták a legfejlettebb üzemtípust - likvidálták a nagybirtokost, a középbirtokost - a kisbirtokok jöttek létre - csökkent a piaci felhozatal - öntermelő – önfogyasztó gazdaság - korábbiakhoz képest csökkent a kivitel - meghatározóvá vált a kisüzemi rendszer

15 A gazdaságok nagyságcsoportjai A gazdaságok száma 1935-ben A gazdaságok száma 1949-ben 1-5 kat. hold484 160664 700 5-10 kat. hold198 559458 000 10-20 kat. hold 160 275240 300 20-50 kat. hold86 35466 600 50-100 kat. hold 16 3187 000 100 kat. holdon felüli 12 8634 200 összesen958 5291 440 800 A gazdaságok száma 1935-ben és 1949-ben

16 A földreform következményei - lassú regenerálódás, működési nehézségek - fennmaradt a beszolgáltatás rendszere - magas adók, kényszerek, falusi elégedetlenség - mesterséges agrárolló kialakítása, - paraszti jövedelmek átáramoltatása más társadalmi csoportokhoz - 1945-47: aszályos évek: gyenge hozamok - alacsony szintű maradt az ellátás - jegyrendszer megmaradt

17 3. Az államosítások megindulása - 1947/48: Erőteljes szovjet térhódítás – a térség egybeszervezése (KOMINFORM) - A minta: SZU: VSZNH: 1918. (a nagy ipari és kereskedelmi üzemek államosítása fél év alatt) - 1945. végén: SZDP: szénbányák állami kezelésbe - 1946 végén: az 5 ipari óriás államosítás - Köv.: 1947 végére a nehézipar 100%-a az államé - Irányítás: Országos Tervhivatal: csúcsintézmény - A régi Ipartestület (IPOK) mellé baloldali ipari szervezetek: (KIOSZ, KISOSZ)

18 A volt Weiss-Művek (Csepel- Rákosi Mátyás Művek)

19 Az államosítás kiteljesedése - 1948.03.25: 100 főnél többet foglalkoztató ipari üzemek államosítása (energia, alumínium stb.) - Új modell: Nemzeti Vállalatok - Munkásigazgatók kinevezése - 1948: pénzügyi intézmények, ill. hatáskörükben lévő ipari vállalatok államosítása - Államosították a bel-és a külkereskedelmet - Magániparosoknak létrehozták a kisipari termelőszövetkezeteket (ktsz) - 1949 végén: 10 fő, de 3-4 főnél már államosítás

20 gazdasági szektor 1947.07. 1948.12. 1949.12. bányászat 91 100 ipar 38 87 100 közlekedés 98 100 bank - 95 nagykereskedelem - 75 100 kiskereskedelem - 20 30 Az államosítások időbeli és ágazati kiterjedése

21 Az államosítások értékelése - Folyamatos állami tulajdon erősödés (1938-49) - Tömeges támogatás (szegény – gazdag ellentét) - Példastatuálás (Nitrokémia, Ferrotechnika) - A célok: 1. a szocdem befolyás csökkentése 2. tőkések kiszorítása 3. társadalmi egyenlőség megteremtése 4. kispolgárság likvidálása - Szovjet típusú gazdaság kiépítése - 1949: A sztálini alkotmány bevezetése – szovjet hatalom Magyarországon


Letölteni ppt "A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések