Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)"— Előadás másolata:

1 A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás ( )

2 A magyarországi népesség veszteségei a 2. vh. idején : lelassult a népesség növekedési üteme 1941: Kis-Mo: 9,3 millió, Nagy-Mo: millió fő A veszteségek fontosabb tételei:. - A katonai áldozatok: mintegy fő - Holocaust: , egyéb népcsoportok: fő - Elhurcoltak: fő (710 ezer fogoly) -A kitelepítések különbözete: fő -Egyéb: (harcok alatti polgári áldozatok, elmenekültek, stb.) Összesen: 1,3 m. fő (1941-es területre), 9 %-os arány ( fő az évi területre)

3 ágazatAz évi becsült nemzeti vagyon százalékában bányászat, kohászat 3,6 gyáripar 54,2 mezőgazdaság 21,4 közlekedés 59,0 lakóházak 18,0 összesen 40,2 Háborús károk Magyarországon, az egyes ágazatok vagyonának százalékában

4 Magyarország anyagi kárai a háború alatt - Közlekedés: vasutak, hidak, gépek, tgk., stb. - Gyárakat szereltek le, robbantottak fel - Frontterületek: nagy pusztulás (Bp, Szfv, stb.) - Mg: csökkent az állatállomány, gyenge termés - Alap-és fűtőanyaghiány, élelmiszerhiány - Munkaerő/szakemberhiány – pár szakma lefejezése (kereskedelem, pénzügy -zsidóság) - Tradicionális társadalmi csoportok számolódtak fel (arisztokrácia, úri köközéposztály stb.)

5 : Politikai konszolidáció - Demokratikus választások 1945-ben, parlament - Kisgazda vezetésű négypárti koalíció, gazdasági ügyek: Gazdasági Főtanács - Parlamentáris ellenőrzés, köztársaság, Tildy Z. - Népbíróságok, nácibarát-elemek likvidálása - Vármegyék, közigazgatás, önkormányzatok újra működnek – a régi modell visszaállítása - Gazdasági kérdések: pártközi megbeszélések - Gazdasági tárcák: főleg a baloldal kezében

6 A gazdasági konszolidáció. 1. A pénzügyi stabilizáció. - Óriási infláció, feketegazdaság, spekuláció - A pénzügyi stabilizáció lépései: adópengő bevezetése 2. Tartalékok, állami felhalmozás, aranyvonat 3. Segélyek: JOINT: élelmiszer; UNRRA: 81 millió dollárnyi gyógyszer; USA: 10 m. dollár = 411 gőzmozdony : forint bev as árfolyamon: 1Ft = 4 x pengő; vagy 1 Ft = a.p. 5. Új árak és bérek kialakítása, értékarányok

7 Pengő 1945-ben

8 Az „Aranyvonat” nemesfémkészletének kirakása Budapesten A vonat aug. 6-án ért vissza

9

10 2. A földreform /45. fordulóján: nincs rendőrség, spontán földosztás megindulása - Ideiglenes Kormány létrejötte, Nagy Imre földosztó miniszter tevékenysége - Erőszakosság, kastélyok felgyújtása, rablások, atrocitások : BM 600. sz. rendelete, alapja a Parasztpárt i tervezete - a Tiszántúlon megkezdődik a földosztás

11 A földosztó rendelet - Kisajátítás, ha 1000 kat. holdnál több a föld hold alatti birtokoknál 100 hold maradhat (kastély, kert, park stb.) - Előnyt élveztek a németellenesek, partizánok - Agrárszakemberek: 300 hold igényelhető - Egyházi intézmények iskolafenntartásra, karitatív tevékenységre, kórházra: 300 holdat - Előny: korábbi földnélküliek, cseléd vagy béres - Az állami/kincstári birtokokhoz nem nyúltak

12 A földosztás megindulása

13 A földosztás végrehajtása - a népi földosztó bizottságok felmérték a területet - igények értékelése: ből jogos - szétosztották, kimérték a földeket - átlagosan 5,1 kat. holdat adtak - legkevesebb: 3 hold, legtöbb 15 hold volt egyes területeken földhiány) - az erdők, legelők állami tulajdonba kerültek – ezeken állami gazdaságokat szerveztek - 5,6 m. holdat osztottak ki (35 %), ebből 3,3 m. hold természetes személyeké

14 A földreform következményei - felszámolták a nagybirtokrendszert, az állami (kincstári) nagybirtokok megmaradtak - felszámolták a legfejlettebb üzemtípust - likvidálták a nagybirtokost, a középbirtokost - a kisbirtokok jöttek létre - csökkent a piaci felhozatal - öntermelő – önfogyasztó gazdaság - korábbiakhoz képest csökkent a kivitel - meghatározóvá vált a kisüzemi rendszer

15 A gazdaságok nagyságcsoportjai A gazdaságok száma 1935-ben A gazdaságok száma 1949-ben 1-5 kat. hold kat. hold kat. hold kat. hold kat. hold kat. holdon felüli összesen A gazdaságok száma 1935-ben és 1949-ben

16 A földreform következményei - lassú regenerálódás, működési nehézségek - fennmaradt a beszolgáltatás rendszere - magas adók, kényszerek, falusi elégedetlenség - mesterséges agrárolló kialakítása, - paraszti jövedelmek átáramoltatása más társadalmi csoportokhoz : aszályos évek: gyenge hozamok - alacsony szintű maradt az ellátás - jegyrendszer megmaradt

17 3. Az államosítások megindulása /48: Erőteljes szovjet térhódítás – a térség egybeszervezése (KOMINFORM) - A minta: SZU: VSZNH: (a nagy ipari és kereskedelmi üzemek államosítása fél év alatt) végén: SZDP: szénbányák állami kezelésbe végén: az 5 ipari óriás államosítás - Köv.: 1947 végére a nehézipar 100%-a az államé - Irányítás: Országos Tervhivatal: csúcsintézmény - A régi Ipartestület (IPOK) mellé baloldali ipari szervezetek: (KIOSZ, KISOSZ)

18 A volt Weiss-Művek (Csepel- Rákosi Mátyás Művek)

19 Az államosítás kiteljesedése : 100 főnél többet foglalkoztató ipari üzemek államosítása (energia, alumínium stb.) - Új modell: Nemzeti Vállalatok - Munkásigazgatók kinevezése : pénzügyi intézmények, ill. hatáskörükben lévő ipari vállalatok államosítása - Államosították a bel-és a külkereskedelmet - Magániparosoknak létrehozták a kisipari termelőszövetkezeteket (ktsz) végén: 10 fő, de 3-4 főnél már államosítás

20 gazdasági szektor bányászat ipar közlekedés bank - 95 nagykereskedelem kiskereskedelem Az államosítások időbeli és ágazati kiterjedése

21 Az államosítások értékelése - Folyamatos állami tulajdon erősödés ( ) - Tömeges támogatás (szegény – gazdag ellentét) - Példastatuálás (Nitrokémia, Ferrotechnika) - A célok: 1. a szocdem befolyás csökkentése 2. tőkések kiszorítása 3. társadalmi egyenlőség megteremtése 4. kispolgárság likvidálása - Szovjet típusú gazdaság kiépítése : A sztálini alkotmány bevezetése – szovjet hatalom Magyarországon


Letölteni ppt "A magyar gazdaság a 2. világháború után. Stabilizáció és államosítás (1945-49)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések