Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÁV ZRt A pályavasút jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÁV ZRt A pályavasút jövője"— Előadás másolata:

1 MÁV ZRt A pályavasút jövője A prezentációkat a gördülékeny lebonyolítás érdekében, blokkonként, egy file-be tesszük, a program szerinti sorrendben. Ezért kérjük előre. A helyszínen átadott dia használata időveszteséget okozna. Ugyanígy az előadások sorrendjének változtatása. Ez kerülendő. Ez a dia az egybeszerkesztett prezentáció sorozat első diája lesz. Az ezen szereplő azonosítókat az egyedi diákon felesleges feltűntetni. A feszes program miatt kérjük, hogy áttűnéseket, film betéteket, egyéni színezéseket ne használjanak. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

2 MÁV ZRt Jelenlegi szervezet Elnök-vezérigazgató Stratégia Kommunikáció Jog Humán Belsőell. Portfolió vezig.-h Üzletági vezig.-h Pénzügy A prezentációkat a gördülékeny lebonyolítás érdekében, blokkonként, egy file-be tesszük, a program szerinti sorrendben. Ezért kérjük előre. A helyszínen átadott dia használata időveszteséget okozna. Ugyanígy az előadások sorrendjének változtatása. Ez kerülendő. Ez a dia az egybeszerkesztett prezentáció sorozat első diája lesz. Az ezen szereplő azonosítókat az egyedi diákon felesleges feltűntetni. A feszes program miatt kérjük, hogy áttűnéseket, film betéteket, egyéni színezéseket ne használjanak. Portfolió TÁSZ Ingatlan Pályavasút EBK Keskeny Infokomm. Biztonság Területi Képv. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

3 A MÁV szervezeti fejlődésének eddigi lépései
MÁV ZRt A MÁV szervezeti fejlődésének eddigi lépései Infrastruktúra Központi szolgáltatások MÁV-START MÁV-TRAKCIÓ MÁV GÉPÉSZET Záhony-Port Egyéb vállalatok MÁV Cargo Szervezeti fejlődés: 2003: Üzletágak létrehozása, elszámolások kialakítása 2006. január 1.: Jogilag önálló teherszállítási operátor (MÁV Cargo) megalakulása 2007. Július 1.: Jogilag önálló személyszállító operátor (MÁV-START) megalakulása 2008. Január 1.: MÁV Trakció és MÁV Gépészet megalakulása 2008: MÁV Cargo eladása Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

4 Tulajdonosi elvárások
MÁV ZRt Előzmények Piaci változások modal split liberalizáció globalizáció, háttéripar Vasúti törvény többszereplős piac definiálása piacfelügyelet, szabályozó hatóság térségi és elővárosi közlekedés lehatárolása Tulajdonosi elvárások szolgáltatási színvonal növelése versenyhelyzet javítása hatékonyság és szolgáltatói szemlélet transzparencia MÁV Csoport stratégia (47/2008.) új működési környezet finanszírozás Cél-indikátorok Az elfogadott MÁV csoportszintű középtávú stratégia a Pályavasutat érintő alapvető stratégiai kérdésekről is dönt: előírja a Pályavasút kiválását a MÁV Zrt-ből; meghatározza azokat a pályavasúti stratégiai célokat, amelyek elérendőek a piaci részesedés megtartását, a szolgáltatási színvonal emelését elősegítendő 2010-ig; célként fogalmazza meg a vasúti infrastruktúra kiemelt szakaszainak, illetve a záhonyi térség logisztikai infrastruktúrájának nagymértékű javítását, elsősorban az EU-s forrásból megvalósuló projektek révén; a finanszírozással kapcsolatban elsődleges stratégiai célként jelöli meg a működés megfelelő szintű állami finanszírozásának elérését, valamint a fejlesztési programok finanszírozásának megteremtését. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

5 Pályavasúti stratégiát alapvetően befolyásoló tényezők
Ismert tényezők Ismeretlen tényezők EU jogszabályok 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Egyéb jelenleg érvényes szabályozás A MÁV Zrt. 3 éves karbantartási terve Pályavasút tervezett hatékonyság javító akciók BPR projektben feltárt hatékonyságjavító akciók PHD jelenlegi rendszere Tervezett KÖZOP munkák Jelenlegi szolgáltatási színvonalunk EU normák stratégiai időszak alatti változása Új vasúti törvény, a módosítás lényege és az abból adódó feladatok PHD változás időpontja és tartalma (teljesítményarányos lesz-e, mennyi többletet jelent) Költségvetés teherbíró képessége, kincstári beruházások Bizonytalan külső tőkebevonási lehetőség Vállalati források Hálózat méretének változása Pontos piaci trendek, modal split változása Infláció mértéke Megállapodásban rögzített reálbérfejlesztések mértéke Pályaműködtetési szerződés megkötésének időpontja, feltételei MÁV Cargo Zrt. privatizáció hatása Feltételezésekkel kellett élnünk a ra elérhető szolgáltatási színvonal meghatározásakor Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

6 Elkerülendő vagy megkerülhetetlen?
Helyzetelemzés Elkerülendő vagy megkerülhetetlen? Hálózatméret (szűk kapacitások VS km) Pályasebesség (kiépítési VS közlekedési sebesség) Kétvágányú szakaszok hossza Villamosítottság Tengelyterhelés, átjárhatóság (ERTMS) Kiszolgálási pontok (>600 állomás, >900 megállóhely) Kiszolgáló létesítmények állapota Műszaki állapotból eredő zavarszám, menetrendszerűség Szolgáltatási struktúra Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

7 Hol tartunk most? Összes felsővezetéki esemény
Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások Az elszámolt ÉCS és a szintentartó beruházások és felújítások értéke Menetrendszerűség (személyszállító vonatok) Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

8 Fejlődés avagy szintentartás?
A ráfordítások mértéke csak a évi szint közel 80%-a. A műszaki élettartamot többszörösen meghaladó ciklusidők. Átlagon aluli költségszint, átlagon aluli színvonal. Átlagos humán erőforrás hatékonyság elmaradott feltételrendszerben. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

9 Stratégiai fókuszpontok
MÁV ZRt Stratégiai fókuszpontok Az optimalizált vasúthálózat kialakítása A fölösleges kapacitások leépítése, a korlátok felszámolása. A szolgáltatások színvonalának stabilizálása A romlási folyamatok megállítása és a fejlődés megalapozása, kiegyensúlyozott szolgáltatásminőség biztosítása. Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés A vasúti közlekedés vonzóbbá tétele, versenyképesség javítása. Hatékonyság növelés A piaci teljesítmények növelése a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával, a működési hatékonyság növelése a fajlagos költségek csökkentésével. Versenypozíció megőrzése, piacfejlesztés A piaci pozíciók megőrzése, majd növelése, a vevőgondozás fejlesztése. Szervezeti működési modell kialakítása A hatékony működés és irányítás hosszabb távú biztosítása. Az önálló Pályavasút kialakítása. A finanszírozás stabilitásának megteremtése Tervezhető, kiszámítható működés és finanszírozás szerződéses alapjainak megteremtése. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

10 Működésfejlesztési stratégia, Humán erőforrás fejlesztési stratégia,
Részstratégiák A stratégia fókuszába helyezett célok elérését operatív szinten több területen kell tudni megalapozni. Ennek gyakorlati megvalósítását segítik az egyes területeken megfogalmazott részstratégiák: Működésfejlesztési stratégia, Humán erőforrás fejlesztési stratégia, Technológia fejlesztési stratégia, Eszközfejlesztési stratégia, Informatikai stratégia, Szolgáltatásfejlesztési stratégia, Portfoliófejlesztési stratégia, Vevőkapcsolatok fejlesztési stratégiája. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

11 Finanszírozási stratégia Működés (fedezetlenség) finanszírozása
Pályaműködtetési szerződés megkötése a beszedett díjakkal nem fedezett elismert költségek megtérítése mind az EU-s, mind pedig a hazai szabályozói környezet fundamentális eleme fenntartással, visszapótlással összefüggő (emelkedő) költségek „drágább, de jobb” elv érvényesülése technológiafejlesztés a portfolióelemeken keresztül fejlesztésfinanszírozás, nullszaldós finanszírozás helyett Külön alku az infrastruktúra fenntartásra (szintentartás, visszapótlás, ÉCS, fejlesztési finanszírozási költség) és az operatív működésre (szolgáltatás, forgalom, karbantartás) Minimális cél a pozitív nullára finanszírozás Hatékonyságjavítás és BPR Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

12 Pályavasúti Üzletág MÁV ZRt 2017.04.08.
Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

13 Új működési környezet - alternatívák -
Változat Az önállósítás módja a MÁV stratégia alapján „A” „A”, „B1” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása kiválással (A), vagy alapítással (B1), a Vtv. szerint 100% állami tulajdonban, a tulajdonosi jogokat az Állam (MNV Zrt) gyakorolja. Teljes egészében kielégíti mind a hazai, mind pedig az EU jogszabályi feltételeket. „B1” „B2” „B2” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása alapítással, a Vtv. szerint 100% állami tulajdonban, a tulajdonosi jogokat a MÁV Zrt. mint köztes vállalkozás az államtól kapja. A modell igényli a Vtv. módosítását. Kockázatos, mert a pályahálózathoz való diszkriminációmentes hozzáférés megkérdőjelezhető. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

14 Új működési környezet - alternatívák -
Változat Az önállósítás módja a MÁV stratégia alapján „D” „D” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása a MÁV Zrt által, a társaság nem vagyonkezelője a vasúti pályahálózatnak. A modell eltér mind a 2001/14/EK irányelvben foglaltaktól, mind az ennek alapján megalkotott Vtv.- ben foglaltaktól, a jogszabályi alapok részletes vizsgálata alapján jogilag nem támogatható. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

15 Ingatlanok 3. Ingatlanok (rendezett és rendezetlen ingatlanok)
Az ingatlanok könyv szerinti értéke 62 Mrd Ft, Több olyan tétel található: amely jogi státusza jelenleg rendezetlen, illetve amelyeknél keveredik a vasút üzemeltetés és a kereskedelmi, piaci hasznosíthatósági funkció, Alternatívák: A kiváló pályavasúti társaság megkapja az összes vasút üzemeltetéshez kapcsolódó MÁV Zrt. tulajdonú ingatlant az ingatlan jövőbeli hasznosíthatóságától függetlenül. Az ingatlanok rendezése nélkül nem járható út. A pályavasúti érdekeltségű rendezett kincstári és rendezett MÁV ingatlanok a társaságba kerülnek. A bizonytalan hasznosíthatóságú ill. rendezetlen ingatlanok ideiglenesen a MÁV Zrt-nél maradnak (bérlet). Rendezést követően az alaptevékenységben érintett ingatlanok beolvadnak az önálló Pályavasútba. A kiváló pályavasúti társaságba a kincstári eszközök vagyonkezelésén kívül nem kerül ingatlan, a MÁV Zrt. tulajdonában maradó ingatlanok használatáért az új társaság az értékcsökkenés mértékének megfelelő bérleti díjat fizet. Az eszköz-forrás egyensúly csak úgy teremthető meg, ha a pályavasúti társasághoz nem kerül hosszú lejáratú hitel. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

16 A PÁLYAVASÚT A MÁV ZRT-N BELÜL
TI Főosztály EB Főosztály (informatikával) Az üávh. felügyelete alatt jelenleg meglévő szervezet létrehozandó szervezet Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

17 A PÁLYAVASÚTI TÁRSASÁG
MÁV ZRt A PÁLYAVASÚTI TÁRSASÁG Az üávh. felügyelete alatt jelenleg meglévő szervezet létrehozandó szervezet Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

18 Az európai hálózat szerves részeként működő pályavasút:
MÁV ZRt Jövőkép Az európai hálózat szerves részeként működő pályavasút: egy a kapacitásait függetlenül, diszkriminációmentesen értékesítő, a vasút piaci részesedésének emelését elősegítő, európai szolgáltatási színvonalat stabilan biztosító, a folyamatos fejlődést a középpontban tartó, a partnereivel kiváló piaci kapcsolatot ápoló, erős vállalati kultúrával büszkélkedő, hatékonyan működő önálló vállalat. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

19 A pályavasúti társaság szerződéses kapcsolatrendszere
MÁV ZRt A pályavasúti társaság szerződéses kapcsolatrendszere ÁLLAM Vagyonkezelési szerződés Pályaműködtetési szerződés alapján: Indokolt költségek térítése Fejlesztés finanszírozás KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ CÉGEK OPERÁTOROK PÁLYAVASÚTI TÁRSASÁG HHD bevétel Szolgáltatások díjai MÁV-START MÁV-CARGO MÁS VASUTAK Tevékenységek díjai PÁLYAVASÚTI LEÁNYVÁLLALATOK Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

20 Állomási szolgáltatások
Állomási szolgáltatások felügyelete, tartalma Feladat MÁV Önálló szervezeti egységben Pálya Személy utas tájékoztatás X pénztári tevékenység kocsivizsgálat forgalmi tevékenység takarítás, tisztítás (állomási épület, peron) eldöntendő kiskereskedelem vendéglátóipari tevékenység jegyellenőrzés ingatlan üzemeltetés csomagmegőrzés ingatlan tulajdon ingatlan fejlesztés kocsimosási infrastruktúra Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

21 Központi szolgáltatások átalakítása
MÁV ZRt Központi szolgáltatások átalakítása A jelenlegi központi szolgáltatási rendszer átalakításában rejlő potenciálok: egyes tevékenységek saját szervezeten belüli ellátása szolgáltató szervezet létrehozása Átmeneti időszak kezelése. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

22 Felkészülés a regionális közlekedési struktúra kialakulására
Regionális közlekedés a pályavasúti társaság szempontjából: első lépésben: a regionális hálózat szervezeten belüli számviteli elkülönítése. második lépésben: regionális társaságok létrehozása esetén: integrált vasúttársaságok, vagy tisztán operátor társaságok Tartós részvétel a regionális pályahálózat működtetésében. Feltétele: regionális pályaműködtetési szerződés. Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

23 A Pályavasúti társaság finanszírozásának kritikus elemei
Működés-finanszírozás mérleg szerinti eredmény: pozitív nulla hosszú távú pályaműködtetési szerződés üzemméret EU-s fejlesztések kötelező karbantartása visszapótlási kötelezettség költségstruktúrát befolyásoló tényezők Beruházás finanszírozás szolgáltatási színvonalhoz igazított beruházások növekvő értékcsökkenés, mint következmény hatékonyságjavulás eszköze Hitelrendezés adósságszolgálat forrásának megteremtése Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

24 A MÁV legfontosabb infrastruktúra adatai Vonalak osztályozása:
MÁV ZRt A MÁV legfontosabb infrastruktúra adatai Hálózathossz: km Dízel mozdonyok száma: 503 Össz. vghossz: km Villamos mozdonyok száma: 465 Hálózatsűrűség: ,8 km/1000 km2 Mozdonyok átlagéletkora: 31 Kétvágányú vonalak aránya: 15,4% Villamosított vonalak aránya: 33,7% Fővonali átlagsebesség: km/h Vonalak osztályozása: Nemzetközi fővonal (2622 km) Egyéb fővonal (2276 km) Mellékvonal (2698 km) Villamos motorvonatok száma: 57 Dízel motorvonatok száma: 350 Állomások száma: 645 Motorvonatok átlagéletkora: 21 Megállóhelyek száma: 942 Létszám: Személykocsik száma: 2670 Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

25 A IV. és V. korridor vonalainak prioritása
MÁV ZRt A as EU tervezési időszak vasúti projektjei Forgalmi megalapozottság A IV. és V. korridor vonalainak prioritása Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

26 Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások (1993-2008)
MÁV ZRt Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások ( ) Vissznyereményi anyagok koncentrált felhasználása Kincstári anyagból épült (Újpest vasúti híd) Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

27 MÁV ZRt Nemzetközi finanszírozású felújítások és beruházások, között tervezett munkák Megnevezés vonal- hossz Paraméter Költség Átépítési vg. sebesség Mrd Ft időszak IV. korridor Budapest – Lőkösháza III/A. és III/B. ütem 35 2 105 Gyoma(kiz) - Békéscsaba (bez) + Bp.-Békéscsaba ETCS-2 Budapest – Lőkösháza III/C. ütem Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza + B.csaba-Lőkösháza ETCS-2 30 45 V. korridor Szolnok – Debrecen - Záhony I/1. ütem 67 160 127 Szajol(kiz) – Püspökladány(kiz) pálya Szolnok – Debrecen - Záhony I/2. ütem 6 Szajol-Püspökladány ETCS-2 Budapest – Székesfehérvár I. ütem 60 119 Bp.Kelenföld - Székesfehérvár (kiz) Budapest – Székesfehérvár II. ütem 3 Székesfehérvár állomás, Bp-Székesfehérvár ETCS-2 Bajánsenye – Boba ETCS-2 1 120 8 Győr – Pápa – Celldömölk – Boba "A" ütem 5 15 Villamosítás, Gyömőre - Gecse-Gyarmat ívkorrekció Összesen: 267 460 GSM-R kiépítése (nettó forrásigény) Mindösszesen: 520 Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

28 Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások (2008-2013)
MÁV ZRt Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások ( ) + Bp. Kelenföld állomás Vissznyereményi anyagok koncentrált felhasználása Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

29 Pálya-karbantartási ciklusidő
MÁV ZRt Pálya-karbantartási ciklusidő Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

30 Eljutási idők Budapestről a tervezett fejlesztések megvalósulása után
MÁV ZRt Eljutási idők Budapestről a tervezett fejlesztések megvalósulása után Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

31 MÁV ZRt A távolabbi jövő: nagysebességű vasúthálózat a magyarországi nagysebességű hálózat (OTrT felülvizsgálat 2006) Országos Területrendezési Terveknél alkalmazott nagysebességű paraméterek Tervezési sebesség 300 km/ó Második ütemben kétvágányú kiépítés Személy és áruszállításra egyaránt alkalmas pálya A meglevő nyomvonal kiemelt csomópontjainál becsatlakozási lehetőség Minimális pályaívsugár R=5000 m Túlemelés 120 mm Oldalgyorsulás 0,65 m/sec2 Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

32 MÁV ZRt Minőségbiztosítás Pályavasúti Üzletág (újra) tanúsító audit Pályavasúti Üzletág felügyeleti audit A Pályavasúti Üzletág auditálása A pályás szakterület auditálása A diára a tényleges, megtörtént munkavégzés szerinti súlyponti feladatok kerüljenek fel. Kérjük, hogy a prezentáló tegyen meg egy összehasonlítást, térjen ki arra, hogy az áprilisi work shop szerint is ezek lettek volna a súlyponti feladatok, vagy mások? Az összehasonlításhoz javasoljuk elővenni az áprilisi work shop egyéni jegyzeteit és a megküldött emlékeztetőt. Eltérés esetén kérünk magyarázatot! Javasolt prezentációs idő 1,5 perc. Csek Károly igazgató Budapest, október 29. Felsővezetői work shop

33 KUTATÁS + FEJLESZTÉS Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

34 ULTRAHANGOS MÉRŐKERET
Fejlesztések ULTRAHANGOS MÉRŐKERET Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

35 Sínprofil mérés a Tecnogamma berendezésével
Fejlesztések Sínprofil mérés a Tecnogamma berendezésével Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

36 A munkáltatás képernyője
Fejlesztések WINPÁTER A munkáltatás képernyője Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

37 Videokamerás diagnosztika
Fejlesztések Videokamerás diagnosztika Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

38 MOBIL KARBANTARTÓ EGYSÉG
Fejlesztések MOBIL KARBANTARTÓ EGYSÉG Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

39 Fejlesztések Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

40 A közlekedtetési díj összetétele
Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

41 JÁRMŰ KONTROLL RENDSZER
Fejlesztések JÁRMŰ KONTROLL RENDSZER Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

42 Oktatás Szaktanfolyami rendszer alapelvei: képzési szükséglet felmérése képzési igények összesítése képzési igények rendszerezése Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

43 Felsőfokú pályaépítési és fenntartási tanfolyamok („Tisztképző”):
Oktatás Felsőfokú pályaépítési és fenntartási tanfolyamok („Tisztképző”): Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

44 Felsőfokú állami oktatás
Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

45 Széchenyi István Egyetem Győr
Oktatás Széchenyi István Egyetem Győr Építőmérnöki Szak BSC alapképzés, levelező képzési forma: Csek Károly igazgató Budapest, október 29.

46 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
Csek Károly igazgató Budapest, október 29.


Letölteni ppt "MÁV ZRt A pályavasút jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések