Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A pályavasút jövője.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A pályavasút jövője."— Előadás másolata:

1 1 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A pályavasút jövője

2 2 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Elnök-vezérigazgató Stratégia Jog Kommunikáció HumánBelsőell. Portfolió vezig.-h Üzletági vezig.-h PénzügyPortfolió TÁSZ IngatlanPályavasút EBK Keskeny Infokomm.Biztonság Területi Képv. Jelenlegi szervezet

3 3 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Szervezeti fejlődés: 2003: Üzletágak létrehozása, elszámolások kialakítása 2006. január 1.: Jogilag önálló teherszállítási operátor (MÁV Cargo) megalakulása 2007. Július 1.: Jogilag önálló személyszállító operátor (MÁV-START) megalakulása 2008. Január 1.: MÁV Trakció és MÁV Gépészet megalakulása 2008: MÁV Cargo eladása MÁV GÉPÉSZET Záhony-PortMÁV-TRAKCIÓ Infrastruktúra MÁV-START Központi szolgáltatások MÁV Cargo Egyéb vállalatok A MÁV szervezeti fejlődésének eddigi lépései

4 4 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Előzmények  Piaci változások – modal split – liberalizáció – globalizáció, háttéripar  Vasúti törvény – többszereplős piac definiálása – piacfelügyelet, szabályozó hatóság – térségi és elővárosi közlekedés lehatárolása  Tulajdonosi elvárások – szolgáltatási színvonal növelése – versenyhelyzet javítása – hatékonyság és szolgáltatói szemlélet – transzparencia  MÁV Csoport stratégia (47/2008.) – új működési környezet – finanszírozás – Cél-indikátorok

5 5 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. EU jogszabályok 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről Egyéb jelenleg érvényes szabályozás A MÁV Zrt. 3 éves karbantartási terve 2008-2010 Pályavasút tervezett hatékonyság javító akciók BPR projektben feltárt hatékonyságjavító akciók PHD jelenlegi rendszere Tervezett KÖZOP munkák Jelenlegi szolgáltatási színvonalunk EU normák stratégiai időszak alatti változása Új vasúti törvény, a módosítás lényege és az abból adódó feladatok PHD változás időpontja és tartalma (teljesítményarányos lesz-e, mennyi többletet jelent) Költségvetés teherbíró képessége, kincstári beruházások Bizonytalan külső tőkebevonási lehetőség Vállalati források 2011-2013 Hálózat méretének változása Pontos piaci trendek, modal split változása Infláció mértéke Megállapodásban rögzített reálbérfejlesztések mértéke Pályaműködtetési szerződés megkötésének időpontja, feltételei MÁV Cargo Zrt. privatizáció hatása Feltételezésekkel kellett élnünk a 2009-2013-ra elérhető szolgáltatási színvonal meghatározásakor Ismert tényezőkIsmeretlen tényezők Pályavasúti stratégiát alapvetően befolyásoló tényezők

6 6 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Helyzetelemzés Elkerülendő vagy megkerülhetetlen?  Hálózatméret  (szűk kapacitások VS 12.500 km)  Pályasebesség  (kiépítési VS közlekedési sebesség)  Kétvágányú szakaszok hossza  Villamosítottság  Tengelyterhelés, átjárhatóság  (ERTMS)  Kiszolgálási pontok  (>600 állomás, >900 megállóhely)  Kiszolgáló létesítmények állapota  Műszaki állapotból eredő zavarszám, menetrendszerűség  Szolgáltatási struktúra

7 7 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Hol tartunk most? Összes felsővezetéki esemény Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások Az elszámolt ÉCS és a szintentartó beruházások és felújítások értéke Menetrendszerűség (személyszállító vonatok)

8 8 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Fejlődés avagy szintentartás?  A ráfordítások mértéke csak a 2002. évi szint közel 80%-a.  A műszaki élettartamot többszörösen meghaladó ciklusidők.  Átlagon aluli költségszint, átlagon aluli színvonal.  Átlagos humán erőforrás hatékonyság elmaradott feltételrendszerben.

9 9 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Stratégiai fókuszpontok Az optimalizált vasúthálózat kialakítása A fölösleges kapacitások leépítése, a korlátok felszámolása. A szolgáltatások színvonalának stabilizálása A romlási folyamatok megállítása és a fejlődés megalapozása, kiegyensúlyozott szolgáltatásminőség biztosítása. Infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés A vasúti közlekedés vonzóbbá tétele, versenyképesség javítása. Hatékonyság növelés A piaci teljesítmények növelése a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával, a működési hatékonyság növelése a fajlagos költségek csökkentésével. Versenypozíció megőrzése, piacfejlesztés A piaci pozíciók megőrzése, majd növelése, a vevőgondozás fejlesztése. Szervezeti működési modell kialakítása A hatékony működés és irányítás hosszabb távú biztosítása. Az önálló Pályavasút kialakítása. A finanszírozás stabilitásának megteremtése Tervezhető, kiszámítható működés és finanszírozás szerződéses alapjainak megteremtése.

10 10 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29.Részstratégiák A stratégia fókuszába helyezett célok elérését operatív szinten több területen kell tudni megalapozni. Ennek gyakorlati megvalósítását segítik az egyes területeken megfogalmazott részstratégiák:  Működésfejlesztési stratégia,  Humán erőforrás fejlesztési stratégia,  Technológia fejlesztési stratégia,  Eszközfejlesztési stratégia,  Informatikai stratégia,  Szolgáltatásfejlesztési stratégia,  Portfoliófejlesztési stratégia,  Vevőkapcsolatok fejlesztési stratégiája.

11 11 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Finanszírozási stratégia Működés (fedezetlenség) finanszírozása  Pályaműködtetési szerződés megkötése – a beszedett díjakkal nem fedezett elismert költségek megtérítése mind az EU-s, mind pedig a hazai szabályozói környezet fundamentális eleme – fenntartással, visszapótlással összefüggő (emelkedő) költségek – „drágább, de jobb” elv érvényesülése – technológiafejlesztés a portfolióelemeken keresztül – fejlesztésfinanszírozás, nullszaldós finanszírozás helyett  Külön alku az infrastruktúra fenntartásra (szintentartás, visszapótlás, ÉCS, fejlesztési finanszírozási költség) és az operatív működésre (szolgáltatás, forgalom, karbantartás)  Minimális cél a pozitív nullára finanszírozás  Hatékonyságjavítás és BPR

12 12 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Pályavasúti Üzletág

13 13 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Új működési környezet - alternatívák - VáltozatAz önállósítás módja a MÁV stratégia alapján „A” „A”, „B1” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása kiválással (A), vagy alapítással (B1), a Vtv. szerint 100% állami tulajdonban, a tulajdonosi jogokat az Állam (MNV Zrt) gyakorolja. Teljes egészében kielégíti mind a hazai, mind pedig az EU jogszabályi feltételeket. „B1” „B2” „B2” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása alapítással, a Vtv. szerint 100% állami tulajdonban, a tulajdonosi jogokat a MÁV Zrt. mint köztes vállalkozás az államtól kapja. A modell igényli a Vtv. módosítását. Kockázatos, mert a pályahálózathoz való diszkriminációmentes hozzáférés megkérdőjelezhető.

14 14 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Új működési környezet - alternatívák - VáltozatAz önállósítás módja a MÁV stratégia alapján „D” „D” jogi szempontú változat. A Pályavasúti Társaság létrehozása a MÁV Zrt által, a társaság nem vagyonkezelője a vasúti pályahálózatnak. A modell eltér mind a 2001/14/EK irányelvben foglaltaktól, mind az ennek alapján megalkotott Vtv.- ben foglaltaktól, a jogszabályi alapok részletes vizsgálata alapján jogilag nem támogatható.

15 15 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Ingatlanok 3. Ingatlanok (rendezett és rendezetlen ingatlanok)  Az ingatlanok könyv szerinti értéke 62 Mrd Ft,  Több olyan tétel található: –amely jogi státusza jelenleg rendezetlen, illetve –amelyeknél keveredik a vasút üzemeltetés és a kereskedelmi, piaci hasznosíthatósági funkció,  Alternatívák: 1.A kiváló pályavasúti társaság megkapja az összes vasút üzemeltetéshez kapcsolódó MÁV Zrt. tulajdonú ingatlant az ingatlan jövőbeli hasznosíthatóságától függetlenül. Az ingatlanok rendezése nélkül nem járható út. 2.A pályavasúti érdekeltségű rendezett kincstári és rendezett MÁV ingatlanok a társaságba kerülnek. A bizonytalan hasznosíthatóságú ill. rendezetlen ingatlanok ideiglenesen a MÁV Zrt-nél maradnak (bérlet). Rendezést követően az alaptevékenységben érintett ingatlanok beolvadnak az önálló Pályavasútba. 3.A kiváló pályavasúti társaságba a kincstári eszközök vagyonkezelésén kívül nem kerül ingatlan, a MÁV Zrt. tulajdonában maradó ingatlanok használatáért az új társaság az értékcsökkenés mértékének megfelelő bérleti díjat fizet. Az eszköz-forrás egyensúly csak úgy teremthető meg, ha a pályavasúti társasághoz nem kerül hosszú lejáratú hitel.

16 16 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A PÁLYAVASÚT A MÁV ZRT-N BELÜL Végrehajtási szint Irányítási szint Az üávh. felügyelete alatt jelenleg meglévő szervezet létrehozandó szervezet EB Főosztály (informatikával) TI Főosztály

17 17 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A PÁLYAVASÚTI TÁRSASÁG Végrehajtási szint Irányítási szint Vezetők: 1 vezérigazgató-h 1 főigazgató 4 igazgató 12 főosztály Az üávh. felügyelete alatt jelenleg meglévő szervezet létrehozandó szervezet

18 18 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Jövőkép Az európai hálózat szerves részeként működő pályavasút: – egy a kapacitásait függetlenül, diszkriminációmentesen értékesítő, – a vasút piaci részesedésének emelését elősegítő, – európai szolgáltatási színvonalat stabilan biztosító, – a folyamatos fejlődést a középpontban tartó, – a partnereivel kiváló piaci kapcsolatot ápoló, – erős vállalati kultúrával büszkélkedő, – hatékonyan működő – önálló vállalat.

19 19 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. PÁLYAVASÚTI TÁRSASÁG Pályaműködtetési szerződés alapján: Indokolt költségek térítése Fejlesztés finanszírozás HHD bevétel Tevékenységek díjai Szolgáltatások díjai OPERÁTOROK MÁV-START MÁV-CARGO MÁS VASUTAK KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ CÉGEK PÁLYAVASÚTI LEÁNYVÁLLALATOK ÁLLAM Vagyonkezelési szerződés A pályavasúti társaság szerződéses kapcsolatrendszere

20 20 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Állomási szolgáltatások felügyelete, tartalma Feladat MÁV Önálló szervezeti egységben PályaSzemély utas tájékoztatás X pénztári tevékenység X kocsivizsgálat X forgalmi tevékenység X takarítás, tisztítás (állomási épület, peron) eldöntendőX kiskereskedelem XX vendéglátóipari tevékenység X jegyellenőrzés X ingatlan üzemeltetés X X csomagmegőrzés XX ingatlan tulajdon X ingatlan fejlesztés X X kocsimosási infrastruktúra X Állomási szolgáltatások

21 21 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Központi szolgáltatások átalakítása A jelenlegi központi szolgáltatási rendszer átalakításában rejlő potenciálok:  egyes tevékenységek saját szervezeten belüli ellátása  szolgáltató szervezet létrehozása Átmeneti időszak kezelése.

22 22 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Regionális közlekedés a pályavasúti társaság szempontjából: első lépésben: a regionális hálózat szervezeten belüli számviteli elkülönítése. második lépésben: regionális társaságok létrehozása esetén: – integrált vasúttársaságok, vagy – tisztán operátor társaságok Tartós részvétel a regionális pályahálózat működtetésében. Feltétele: regionális pályaműködtetési szerződés. Felkészülés a regionális közlekedési struktúra kialakulására

23 23 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A Pályavasúti társaság finanszírozásának kritikus elemei Hitelrendezés adósságszolgálat forrásának megteremtése Működés-finanszírozás  mérleg szerinti eredmény: pozitív nulla  hosszú távú pályaműködtetési szerződés  üzemméret  EU-s fejlesztések kötelező karbantartása  visszapótlási kötelezettség  költségstruktúrát befolyásoló tényezők Beruházás finanszírozás  szolgáltatási színvonalhoz igazított beruházások  növekvő értékcsökkenés, mint következmény  hatékonyságjavulás eszköze

24 24 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A MÁV legfontosabb infrastruktúra adatai Hálózathossz: 7596 km Mozdonyok átlagéletkora: 31 Létszám: 40 947 Állomások száma: 645 Megállóhelyek száma: 942 Dízel mozdonyok száma: 503 Villamos mozdonyok száma: 465 Fővonali átlagsebesség: 100 -120 km/h Villamosított vonalak aránya: 33,7% Kétvágányú vonalak aránya: 15,4% Hálózatsűrűség: 82,8 km/1000 km 2 Személykocsik száma: 2670 Motorvonatok átlagéletkora: 21 Dízel motorvonatok száma: 350 Nemzetközi fővonal (2622 km) Egyéb fővonal (2276 km) Mellékvonal (2698 km) Vonalak osztályozása: Villamos motorvonatok száma: 57 Össz. vghossz: 12636 km

25 25 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A 2008- 2013-as EU tervezési időszak vasúti projektjei Forgalmi megalapozottság A IV. és V. korridor vonalainak prioritása

26 26 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások (1993-2008) Vissznyereményi anyagok koncentrált felhasználása Kincstári anyagból épült (Újpest vasúti híd)

27 27 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Nemzetközi finanszírozású felújítások és beruházások, 2008-2013 között tervezett munkák Megnevezés vonal- hossz ParaméterKöltségÁtépítési vg.sebesség Mrd Ft időszak IV. korridor Budapest – Lőkösháza III/A. és III/B. ütem 352120-1601052009-2014 Gyoma(kiz) - Békéscsaba (bez) + Bp.-Békéscsaba ETCS-2 Budapest – Lőkösháza III/C. ütem Békéscsaba (kiz) - Lőkösháza + B.csaba-Lőkösháza ETCS-2 302100-160452010-2014 V. korridor Szolnok – Debrecen - Záhony I/1. ütem 6721601272009-2013 Szajol(kiz) – Püspökladány(kiz) pálya Szolnok – Debrecen - Záhony I/2. ütem 672120-16062011-2014 Szajol-Püspökladány ETCS-2 Budapest – Székesfehérvár I. ütem 602120-1601192009-2012 Bp.Kelenföld - Székesfehérvár (kiz) Budapest – Székesfehérvár II. ütem 32120-160352010-2014 Székesfehérvár állomás, Bp-Székesfehérvár ETCS-2 Bajánsenye – Boba ETCS-2 112082009-2011 Győr – Pápa – Celldömölk – Boba "A" ütem 51120152011-2013 Villamosítás, Gyömőre - Gecse-Gyarmat ívkorrekció Összesen:267 460 GSM-R kiépítése (nettó forrásigény) 60 Mindösszesen:267 520

28 28 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Nemzetközi finanszírozású pályafelújítások és beruházások (2008-2013) Vissznyereményi anyagok koncentrált felhasználása + Bp. Kelenföld állomás

29 29 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Pálya-karbantartási ciklusidő

30 30 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Eljutási idők Budapestről a tervezett fejlesztések megvalósulása után

31 31 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A távolabbi jövő: nagysebességű vasúthálózat a magyarországi nagysebességű hálózat (OTrT felülvizsgálat 2006) Országos Területrendezési Terveknél alkalmazott nagysebességű paraméterek Tervezési sebesség 300 km/ó Második ütemben kétvágányú kiépítés Személy és áruszállításra egyaránt alkalmas pálya A meglevő nyomvonal kiemelt csomópontjainál becsatlakozási lehetőség Minimális pályaívsugár R=5000 m Túlemelés120 mm Oldalgyorsulás0,65 m/sec 2

32 32 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Minőségbiztosítás A pályás szakterület auditálása A Pályavasúti Üzletág auditálása Pályavasúti Üzletág felügyeleti audit Pályavasúti Üzletág (újra) tanúsító audit

33 33 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. KUTATÁS + FEJLESZTÉS

34 34 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29.Fejlesztések ULTRAHANGOS MÉRŐKERET

35 35 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Sínprofil mérés a Tecnogamma berendezésévelFejlesztések

36 36 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. WINPÁTER A munkáltatás képernyőjeFejlesztések

37 37 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Videokamerás diagnosztikaFejlesztések

38 38 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29.Fejlesztések

39 39 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29.Fejlesztések

40 40 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A közlekedtetési díj összetétele

41 41 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. JÁRMŰ KONTROLL RENDSZERFejlesztések

42 42 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Szaktanfolyami rendszer alapelvei: képzési szükséglet felmérése képzési igények összesítése képzési igények rendszerezéseOktatás

43 43 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Felsőfokú pályaépítési és fenntartási tanfolyamok („Tisztképző”):Oktatás

44 44 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Felsőfokú állami oktatás Oktatás

45 45 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. Széchenyi István Egyetem Győr Építőmérnöki Szak BSC alapképzés, levelező képzési forma:Oktatás

46 46 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29.


Letölteni ppt "1 Csek Károly igazgató Budapest, 2009. október 29. A pályavasút jövője."

Hasonló előadás


Google Hirdetések