Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)"— Előadás másolata:

1 Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)
EKE konferencia, Vác, június

2 Mottó Ne légy szeles. Bár munkádon más keres,
dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes. József Attila

3 Minőségirányítás, minőségbiztosítás
A minőség fogalma qualitas = fil.: fontos jellemzők együttese, amelyek tükrözik a megfigyelt és létező dolgok, folyamatok, jelenségek lényegét; máshoz hasonlító és mástól megkülönböztető tulajdonságok összessége, amelyek olyanná és azzá tesznek egy létezőt, amilyen. A qualitas már nem az anyagi és szellemi termékek, működési folyamatok, helyzetek, teljesítmények közvetlen szemléletén nyugvó leírása – valami olyan, amilyen – a leírás közvetlenségét felváltja a valamihez való viszonyítás képzete – valami, más valamihez képest milyen”. (Horváth, o.) Melyek ezek a tudományterületek? Vezetéstudomány, marketing, szervezetfejlesztés, stb.

4 Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Ipari tömegtermelés gazdaságtudományok vezetéstudomány szervezetfejlesztés Leíró fogalomból kiemelő, viszonyító fogalom Standardoknak való megfelelés célnak való megfelelés versenykategória nézetek rendszere -- Európai Unió európiai minőség jövőképe (1999) A qualitas már nem az anyagi és szellemi termékek, működési folyamatok, helyzetek, teljesítmények közvetlen szemléletén nyugvó leírása – valami olyan, amilyen – a leírás közvetlenségét felváltja a valamihez való viszonyítás képzete – valami, más valamihez képest milyen”. (Horváth, o.) Melyek ezek a tudományterületek? Vezetéstudomány, marketing, szervezetfejlesztés, stb.

5 Minőségirányítás, minőségbiztosítás

6 Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Elvek: selejtet mihamarabb kiszűrni ( ) (Phil Crosby); 0 hiba elmélet (motiváció)(P. Crosby) emberi tényezőkbe befektetni az egész szervezet felelős a minőségért (tervezés vevő) a minőség a felsőbb szintű menedzsment tetteinek és döntéseinek következménye

7 Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Elvek (2.): W. Edwards Deming: ellenőrzött folyamatok, koordináció, felkészülés a jövőre (tudással gazdálkodás) PDCA ciklus (plan-do-check-action) (plan-do-study-adjust) P D A C

8 Minőségirányítás, minőségbiztosítás
Plan/tervezés Teljesítménycélok, utak, módszerek, pontos specifikáció Do/végrehajtás Végrehajtás, folyamatok elindítása, termék elkészítése, folyamatos mérések, a folyamat dokumentálása Check, study/ ellenőrzés, elemzés Összehasonlítása a tervezettnek a megvalósítottal (megvalósíthatóság elemzése, javítási ötletek) Action, adjust/ beavatkozás,igazítás „Újratervezés”, változtatni hol?

9 Minőségirányítási rendszerek
ISO / TQM MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények TQM: teljeskörű minőségmenedzsment ISO TQM Szabványos követelmények Irányítási filozófia Külső auditálás révén tanúsítványszerzés Belső önértékelés Befejezett Folyamatos (ciklikus ismétlés) Elért minőség fenntartása Minőség fejlesztése a cél Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ISO minősítést szerzett. (Évente vizsgálat, 3 évig érvényes.)

10 A közös értékelési keretrendszer
teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) közszféra képviselői dolgozták ki a a közszféra számára az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modelljét alapul véve. Alapelve: szervezet teljesítményének kiválósága 5 terület megfelelő irányításától függ (vezetés, stratégiaalkotás és tervezés, munkatársak, partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok) -- adottságok További 4 terület az eredmények mérésére szolgál: felhasználókkal kapcsolatos eredmények, munkatársakkal kapcsolatos eredmények, társadalmi környezetre gyakorolt hatás, szervezet kulcsfontosságú eredményei

11 Jogszabályi háttér 12/2010. (III. 11) OKM Rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról - minősítési eljárás keretében - pályázati rendszerben - könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonaláért

12 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt:
az évi CXL. törvény megjelenését követő második stratégiai ciklusban ( ) kezdődött, és a as ciklusban teljesedett ki; az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítését: a minőségi szolgáltatások kialakítását tűzte ki célul

13 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt:
modell: a minőségfejlesztés lépései, a megvalósítás keretei, dokumentációs elvárásai az addig megszerzett minőségmenedzsment ismeretek és gyakorlat rendszerbe foglalása stratégiai terv részévé tette a könyvtárak minőségelvű értékelését, szakfelügyeletét célja a hazai minősítési rendszerben a könyvtárak helyét megtalálni

14 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program kidolgozói Skaliczki Judit (az OKM Könyvtári Osztálya főosztályvezető-helyettese) felkérésére: Intézmények: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk Országos Idegennyelvű Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet Szakértők: Skaliczki Judit, OKM KO Ramháb Mária, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét Szabó Ferenc, szociológus, Könyvtári Intézet Zalainé Kovács Éva, Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

15 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program megvalósításai (még az első ciklusban) 1. fázis: vezetők elkötelezettsége szervezeti kultúra fejlesztése részt vevő intézmények küldetésnyilatkozata és jövőképe helyzetértékelés stratégiai terv legfontosabb partnerek azonosítása, elvárásaik és elégedettségük mérése 2. fázis: munkatársak motiválása, elkötelezettsége szervezeti kultúra fejlesztése folyamatközpontú működés dokumentációs rendszer kidolgozása könyvtári minőségdíj szempontrendszere szerzett tapasztalatok népszerűsítése önálló kötet: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit

16 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program megvalósításai (második ciklusban) 3. fázis: folyamatközpontúság (folyamatábrák, folyamatgazdák) ellenőrzőpontok, mérések, értékelések beavatkozások 4. fázis: a könyvtárak önértékelési rendszerének kialakítása (dokumentációs rendszer kiépítése, egységes fogalomtár kialakítása) tapasztalatcsere a könyvtárak minőségelvű értékelésének, illetve a könyvtári minőségi díj szempontrendszerének kidolgozása

17 Jogszabályi háttér 12/2010. (III. 11) OKM Rendelet
a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról - minősítési eljárás keretében - pályázati rendszerben - könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonaláért

18 Jogszabályi háttér Kétlépcsős:
több Minősített Könyvtár évente (5 évre szól,visszavonható, újrapályázható/-andó) egyetlen Könyvtári Minőségi Díj kiosztása (év megjelölésével örökre szól, visszavonhatatlan)

19 1. lépcső Pályázati dokumentáció: pályázati adatlap önértékelés (KKÉK)
kötelező dokumentumok pályázati díj utalása 2. lépcső: A Díjra csak Minősített Könyvtárak pályázhatnak

20 Kötelező dokumentumok
Minőségi kézikönyv (benne a könyvtár minőségpolitikája) Szervezeti felépítés ábrája Belső és külső kommunikációs terv Továbbképzési tervek Stratégiai terv (küldetésnyilatkozat, jövőkép, PGTTJ és SWOT elemzés) éves beszámolók, cselekvési és/vagy munkatervek (tárgyév és megelőző év) partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok folyamatszabályozás (azonosítás, folyamatgazda, kompetenciahatárok) folyamatábrák, -leírások, szolgáltatási előírások használókat érintő útmutatók,szabályzatok, hozzáférhetőségét bizonyító dok használói elégedettségmérés panaszkezelés módja dolgozói elégedettségmérés eredményei lista a tárgyévi és előző évi médiaszereplésekről

21 Ajánlott dokumentumok (40)
partneri együttműködési megállapodások utóbbi 3 év nyertes pályázatainak eredményessége utóbbi 3 év közösségi rendezvényei szakfelügyeleti jelentések a könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása használói elégedettségmérések kérdőívei és értékelései anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje/ értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia esélyegyenlőségi terv szolgáltatások költséghatékonyságáról készült dokumentumok problémamegoldó módszerek alkalmazásának dokumentumai intézményen belüli munkatársi rotáció, mobilitás bemutatása fenntartó értékelése

22 Minősített könyvtárak
DEENK Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gödöllői Egyetemi Könyvtár Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei és Városi Könyvtár

23 Elérhető segítség Könyvtári Intézet kiadványai (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez sorozat) Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamai Külső szakértő Minősített könyvtárak nyilvános minőségirányítási dokumentumainak tanulmányozása Tapasztalatcsere a könyvtári minőségirányítást sikeresen működtető könyvtárakkal

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések