Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKE konferencia, Vác, 2014. június 21-23. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKE konferencia, Vác, 2014. június 21-23. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)"— Előadás másolata:

1 EKE konferencia, Vác, 2014. június 21-23. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)

2 Mottó Ne légy szeles. Bár munkádon más keres, dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, ugy érdemes. József Attila

3 Minőségirányítás, minőségbiztosítás A minőség fogalma qualitas = fil.: fontos jellemzők együttese, amelyek tükrözik a megfigyelt és létező dolgok, folyamatok, jelenségek lényegét; máshoz hasonlító és mástól megkülönböztető tulajdonságok összessége, amelyek olyanná és azzá tesznek egy létezőt, amilyen.

4 Minőségirányítás, minőségbiztosítás Ipari tömegtermelés gazdaságtudományok vezetéstudomány szervezetfejlesztés Leíró fogalomból kiemelő, viszonyító fogalom ●Standardoknak való megfelelés ●célnak való megfelelés ●versenykategória ●nézetek rendszere -- Európai Unió európiai minőség jövőképe (1999)

5 Minőségirányítás, minőségbiztosítás

6 Elvek: selejtet mihamarabb kiszűrni (1-10-100) (Phil Crosby); 0 hiba elmélet (motiváció)(P. Crosby) emberi tényezőkbe befektetni az egész szervezet felelős a minőségért (tervezésvevő) a minőség a felsőbb szintű menedzsment tetteinek és döntéseinek következménye

7 Minőségirányítás, minőségbiztosítás Elvek (2.): W. Edwards Deming: ellenőrzött folyamatok, koordináció, felkészülés a jövőre (tudással gazdálkodás) PDCA ciklus (plan-do-check-action) (plan-do-study-adjust) PD C A

8 Minőségirányítás, minőségbiztosítás Plan/tervezés Teljesítménycélok, utak, módszerek, pontos specifikáció Do/végrehajtás Végrehajtás, folyamatok elindítása, termék elkészítése, folyamatos mérések, a folyamat dokumentálása Check, study/ ellenőrzés, elemzés Összehasonlítása a tervezettnek a megvalósítottal (megvalósíthatóság elemzése, javítási ötletek) Action, adjust/ beavatkozás,igazítás „Újratervezés”, változtatni hol?

9 Minőségirányítási rendszerek ISO / TQM MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények TQM: teljeskörű minőségmenedzsment ISOTQM Szabványos követelményekIrányítási filozófia Külső auditálás révén tanúsítványszerzés Belső önértékelés BefejezettFolyamatos (ciklikus ismétlés) Elért minőség fenntartásaMinőség fejlesztése a cél

10 A közös értékelési keretrendszer teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) közszféra képviselői dolgozták ki a a közszféra számára az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) Kiválóság Modelljét alapul véve. Alapelve: szervezet teljesítményének kiválósága 5 terület megfelelő irányításától függ (vezetés, stratégiaalkotás és tervezés, munkatársak, partnerkapcsolatok és erőforrások, folyamatok) -- adottságok További 4 terület az eredmények mérésére szolgál: felhasználókkal kapcsolatos eredmények, munkatársakkal kapcsolatos eredmények, társadalmi környezetre gyakorolt hatás, szervezet kulcsfontosságú eredményei

11 Jogszabályi háttér 12/2010. (III. 11) OKM Rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról - minősítési eljárás keretében - pályázati rendszerben - könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonaláért

12 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt: ●az 1997. évi CXL. törvény megjelenését követő második stratégiai ciklusban (2003-2007) kezdődött, és a 2008-2013-as ciklusban teljesedett ki; ●az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítését: a minőségi szolgáltatások kialakítását tűzte ki célul

13 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 projekt: ●modell: a minőségfejlesztés lépései, a megvalósítás keretei, dokumentációs elvárásai ●az addig megszerzett minőségmenedzsment ismeretek és gyakorlat rendszerbe foglalása ●stratégiai terv részévé tette a könyvtárak minőségelvű értékelését, szakfelügyeletét ●célja a hazai minősítési rendszerben a könyvtárak helyét megtalálni

14 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program kidolgozói Skaliczki Judit (az OKM Könyvtári Osztálya főosztályvezető-helyettese) felkérésére: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/beszamolo07_2.pdf Intézmények: ●Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger ●Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen ●Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, Celldömölk ●Országos Idegennyelvű Könyvtár ●Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet Szakértők: ●Skaliczki Judit, OKM KO ●Ramháb Mária, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára, Kecskemét ●Szabó Ferenc, szociológus, Könyvtári Intézet ●Zalainé Kovács Éva, Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

15 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program megvalósításai (még az első ciklusban) 1. fázis: ●vezetők elkötelezettsége ●szervezeti kultúra fejlesztése ●részt vevő intézmények küldetésnyilatkozata és jövőképe ●helyzetértékelés ●stratégiai terv ●legfontosabb partnerek azonosítása, elvárásaik és elégedettségük mérése 2. fázis: ●munkatársak motiválása, elkötelezettsége ●szervezeti kultúra fejlesztése ●folyamatközpontú működés ●dokumentációs rendszer kidolgozása ●könyvtári minőségdíj szempontrendszere ●szerzett tapasztalatok népszerűsítése ●önálló kötet: Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit

16 Előzmények Könyvtári minőségfejlesztés 21 program megvalósításai (második ciklusban) 3. fázis: ●folyamatközpontúság (folyamatábrák, folyamatgazdák) ●ellenőrzőpontok, mérések, értékelések ●beavatkozások 4. fázis: ●a könyvtárak önértékelési rendszerének kialakítása (dokumentációs rendszer kiépítése, egységes fogalomtár kialakítása) ●tapasztalatcsere ●a könyvtárak minőségelvű értékelésének, illetve a könyvtári minőségi díj szempontrendszerének kidolgozása

17 Jogszabályi háttér 12/2010. (III. 11) OKM Rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról - minősítési eljárás keretében - pályázati rendszerben - könyvtárhasználati jog érvényesülésének magas színvonaláért

18 Jogszabályi háttér Kétlépcsős: 1.több Minősített Könyvtár évente (5 évre szól,visszavonható, újrapályázható/-andó) 2.egyetlen Könyvtári Minőségi Díj kiosztása (év megjelölésével örökre szól, visszavonhatatlan)

19 1. lépcső Pályázati dokumentáció: ● pályázati adatlap ● önértékelés (KKÉK) ● kötelező dokumentumok ● pályázati díj utalása 2. lépcső: A Díjra csak Minősített Könyvtárak pályázhatnak

20 ●Minőségi kézikönyv (benne a könyvtár minőségpolitikája) ●Szervezeti felépítés ábrája ●Belső és külső kommunikációs terv ●Továbbképzési tervek ●Stratégiai terv (küldetésnyilatkozat, jövőkép, PGTTJ és SWOT elemzés) ●éves beszámolók, cselekvési és/vagy munkatervek (tárgyév és megelőző év) ●partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok Kötelező dokumentumok ●folyamatszabályozás (azonosítás, folyamatgazda, kompetenciahatárok) ●folyamatábrák, -leírások, szolgáltatási előírások ●használókat érintő útmutatók,szabályzatok, hozzáférhetőségét bizonyító dok ●használói elégedettségmérés ●panaszkezelés módja ●dolgozói elégedettségmérés eredményei ●lista a tárgyévi és előző évi médiaszereplésekről

21 Ajánlott dokumentumok (40) ●partneri együttműködési megállapodások ●utóbbi 3 év nyertes pályázatainak eredményessége ●utóbbi 3 év közösségi rendezvényei ●szakfelügyeleti jelentések ●a könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása ●használói elégedettségmérések kérdőívei és értékelései ●anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje/ értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia ●esélyegyenlőségi terv ●szolgáltatások költséghatékonyságáról készült dokumentumok ●problémamegoldó módszerek alkalmazásának dokumentumai ●intézményen belüli munkatársi rotáció, mobilitás bemutatása ●fenntartó értékelése

22 Minősített könyvtárak DEENK Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gödöllői Egyetemi Könyvtár Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei és Városi Könyvtár

23 Elérhető segítség Könyvtári Intézet kiadványai (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez sorozat) Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamai Külső szakértő Minősített könyvtárak nyilvános minőségirányítási dokumentumainak tanulmányozása Tapasztalatcsere a könyvtári minőségirányítást sikeresen működtető könyvtárakkal

24 Köszönöm a figyelmet! balinta@silver.drk.hu


Letölteni ppt "EKE konferencia, Vác, 2014. június 21-23. Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések