Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja,  a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi  a hatáskör,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja,  a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi  a hatáskör,"— Előadás másolata:

1

2  a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja,  a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi  a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra,  a gazdasági szerep, a rendelkezésre álló források racionális célirányos, hatékony felhasználása,  a követelményrendszer, amely elvárja a hibamentes tevékenységet,  a szabályozás, amely a szervezet egészére, a munkafolyamatokra érvényes,  a cél és módszer együttes jelenléte, a folyamatos működés minőség teljesítménye.

3 A magyar szabványcsoport eddig megjelent tagjai:  MSZ EN ISO 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár  MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási rendszerek. KövetelményekISO 9001  MSZ EN ISO 9004:2010 A szervezet tartós sikerének irányítása. Minőségirányítási megközelítés Kapcsolódó magyar szabványok:  MSZ ISO 10005:2005 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a minőségtervek elkészítéséhez  MSZ EN ISO 10012:2003 Minőségirányítási rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények  MSZ ISO/TR 10013:2003 Útmutató a minőségirányítási rendszer dokumentálásához  MSZ ISO/TR 10017:2004 Útmutató az ISO 9001:2000-hez alkalmazható statisztikai módszerekhez

4  Az ISO 9000 egy vállalati alrendszer, amely a szervezeti egységek munkájának összehangolásával garantálja a stabil minőséget,ISO 9000  a TQM pedig egy irányítási, vezetési módszer, filozófia, amely támogatja és elősegíti a folyamatos fejlődést.

5 MIN. BIZTOSÍTÁSI KULTÚRA ◦ TERJESZTÉSE ◦ TUDATOSÍTÁSA ◦ FEJLESZTÉSE ◦ FOLYAMATOKBA ÉPÍTÉSE ◦ HELYI SAJÁTOSSÁGOKHOZ ILLESZTÉSE MIN. BIZTOSÍTÁSI FOLYAMATOK ◦ DOKUMENTÁLÁSA ◦ KÖVETÉSE ◦ SZABÁLYOZÁSA ◦ VÉGREHAJTÁSA MINOSÉGBIZTOSÍTÁS ALAPJAI5

6

7  Budapest 1996 - BOBCATSSS könyvtári minőség a szimpózium fő témája  Mikulás Gábor 1995 és 1996-os írásai a Figyelőben

8

9 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

10 A program – szorosan kapcsolódva a könyvtári terület ötéves stratégiai tervéhez (2003-2007)  rendszerbe foglalja a könyvtárak eddigi minőségmenedzsment tevékenységét,  tudatosan épít a megszerzett minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására.

11  a hazai könyvtárak minősítési rendszere alapjainak megteremtése,  a könyvtárak felkészítése a minőségelvű szakfelügyeletre,  a könyvtárosok képzése intézményi keretek között,  a könyvtáros szakma, a könyvtárosok elismertségének, megbecsülésének növelése,  a minőségi munka differenciált díjazásának elősegítése.

12 Olyan program kidolgozását kezdeményezik, amely  közérthető nyelven fogalmazva,  részletes leírást tartalmazva,  fázisokra bontva tartalmazza a könyvtári (1) minőségfejlesztés lépéseit, (2) megvalósítási kereteit, (3) dokumentációs elvárásait.

13 1. Támogatja a rendelkezésre álló anyagi források hatékony felhasználását, pályázati keretek racionális, egymásra építő kihasználását. 2. Támogatja a könyvtárak minőségelvű értékelését, szakfelügyeletét. 3. Lehetővé teszi, hogy későbbiekben a könyvtár, mint intézmény helyet kapjon a hazai minősítési rendszerben.

14  A vezetőség felelőssége  Partnerközpontúság  Folyamatközpontúság, folyamatos javítás  Teljes elkötelezettség  Folyamatos képzés, továbbképzés  Értékelés, önértékelés, elismerés, motiváció

15 1. Előkészítés 1.A vezetőség elkötelezettsége 2.Környezeti elemzések, helyzetértékelés, stratégia 3.A szervezeti kultúra 2. Partnerközpontúság 3. A könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása 4. A dokumentációs rendszer kiépítése

16  Minőségi munkacsoport létrehozása az intézmény vezetőiből és jelentős szakmai tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkező munkatársakból.  A minőségi munkacsoport megfogalmazza a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét.  A minőségfejlesztéshez szükséges források (személyi, tárgyi, anyagi) számbavétele, biztosítása.  Külső szakértő kiválasztása és meghívása.

17  Külső környezet elemzése PEST analízis segítségével.  SWOT analízis készítése a könyvtár egészére és a fontos részterületekre.  A könyvtár statisztikai adatainak elemzése.  Stratégiai terv elkészítése egyrészt a könyvtár egészére, másrészt a fontos részterületekre.

18  A szervezeti kultúra értékelése.  Külső és belső kommunikáció fejlesztése  A szervezeti kultúra fejlesztésének megtervezése  Széleskörű munkatársi részvétel minőségügyi képzésben, továbbképzésben, tréningen.

19  Munkacsoportok alakítása  A külső és belső partnerek azonosítása, súlyozása.  A partnerek elvárásainak és elégedettségének mérése.  Elemzés, értékelés készítése. A problémák meghatározása.  A változtatás (beavatkozás) stratégiájának elkészítése, végrehajtása, dokumentálása.  Az értékelés, önértékelés helyi rendszerének kidolgozása.

20  Munkacsoportok alakítása a folyamatok alapján  A kulcsfontosságú folyamatok azonosítása. Folyamatábrák készítése, folyamatgazdák kijelölése.  A felmerülő problémák súlyozása. Problémamegoldó stratégiák kidolgozása, alkalmazása.  A folyamatszabályozás módszerének kidolgozása. Ellenőrzőpontok kijelölése, mérések, számítások, dokumentálás.

21  Szolgáltatási előírások  Minőségi előírások  Minőségpolitika  Minőségügyi kézikönyv

22 az ODR-ben szolgáltató könyvtárakban  teljesítménymutatók alkalmazása  összehasonlító vizsgálatok  szolgáltatási normatívák kialakításáig.

23  A némi minőségirányítási “előélettel” már rendelkező - könyvtárak a megszerzett elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba,  rendszerbe foglalják a könyvtárukban addig fellelhető minőségmenedzsment tevékenység elemeit,  azt modellértékű szintre emelve adjanak iránymutatást más könyvtáraknak is a minőségmenedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására.

24  Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK),  Országos idegennyelvű Könyvtár (OIK),  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger),  Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (Celldömölk),  Könyvtári Intézet (KI)

25 A projekt harmadik része a könyvtárak minősítésének feladatát végzi majd el.

26 A munkatársak a minőségügy alkalmazását többé nem többletfeladatnak érzik, hanem a munkájuk szerves részének, a szolgáltató könyvtár alapelvének tekintik.

27 Elnök: Dr. Skaliczki Judit ny. minisztériumi főosztályvezető-helyettes, szakértő Tagok:  Gyurics Zoltánné igazgató, (Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár)  Mender Tiborné főigazgató (Országos Idegennyelvű Könyvtár, Bp.)  Ramháb Mária igazgató (Katona József Könyvtár, Kecskemét)  Sohajdáné Bajnok Katalin igazgató-helyettes (Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger)  Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser (Könyvtári Intézet, Bp.)  Zalainé Dr. Kovács Éva szakértő (Bp.)

28  jól adaptálható könyvtári önértékelésre.  Öt módszert ajánl: a kérdőívet, a mátrixot, a munkaértekezletet, a formális módszert és a minősítést.  Az egyes módszerek egyike sem a "legjobb gyakorlat"; mindig a helyi viszonyok, szervezeti feladatok figyelembe vételével kell a módszereket vegyítve alkalmazni.  Az EFQM öt terület kiértékelését követeli meg: a vezetését, a célokét, a munkatársak irányításáét, az erőforrásokét és a szolgáltatásokét.

29  Európai Uniónak a közszolgáltatások minőségét egységesen mérő rendszer.  alapja az EFQM Kiválósági Modell.  az EU "hivatalos" közigazgatási-közszolgáltatási minőségmodellje; a könyvtár a közszektor részeként kiválóan alkalmazhatja.  Magyarországon 2006-ban jelent meg a nemzeti változat.

30

31  www.nefmi.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/ kkek-utmutato-100616 www.nefmi.gov.hu/kultura/konyvtarszakmai/ kkek-utmutato-100616  http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-kozos- ertekelesi-keretrendszer http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-kozos- ertekelesi-keretrendszer

32

33  Vidra Szabó Ferenc: Könyvtári minősítés a szakértő szemével. 3 K 2012. 7. sz. 11-14.  Skaliczki Judit: A könyvtárak korszerű irányítási és szolgáltatási rendszere: a minőségbiztosítás. Könyv és nevelés. 2012. 2. sz. 2-26.p.


Letölteni ppt " a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja,  a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi  a hatáskör,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések