Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-2.3.6 P ROJEKTINDÍTÓ NAP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS II.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-2.3.6 P ROJEKTINDÍTÓ NAP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS II."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-2.3.6 P ROJEKTINDÍTÓ NAP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS II.

2 A T ÁMOGATÁS UTALÁSÁT AKADÁLYOZÓ LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK Nem érkeznek be időben a kifizetési kérelmek (következmények: - likviditási problémák, a záró kifizetési igénylésre maradnak a számlák, előleggel nem tud elszámolni, beszűkül a mozgástér) Számlaösszesítők hibás használata Alátámasztó dokumentumok hiánya vagy hibás használata Nem jelzik időben a módosításokat; kifizetést akadályozó módosítások

3 MIT TESZÜNK MI? FOLYAMATOK FELGYORSÍTÁSA JOGSZABÁLYI HATÁRIDŐK ÚSZT-BEN (ÚJ SZÉCHENYI TERV): Hiánypótlás kiküldésére: 30 nap Támogatás kifizetésére 45 nap Elektronizálás – 2014. június 6. óta – postai átfutás kikerülése

4 MIT TUDNAK TENNI ÖNÖK? HOL TUD TÁJÉKOZÓDNI?  WWW.SZECHENYI2020.HU MINDENKÉPPEN HASZNÁLJÁK AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (PERSZ) Részletes dokumentummátrix Dokumentummátrix-ellenőrzési szempontok Pályázati Útmutató, Támogatási Szerződés (TSZ) + Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

5 MEGVALÓSÍTÁS HATÁRIDEJE FIZIKAI BEFEJEZÉS – AZ UTOLSÓ TEVÉKENYSÉG FIZIKAI BEFEJEZÉSE (AZ UTOLSÓ SZÁMLÁN SZEREPLŐ TELJESÍTÉSI IDŐPONT, VAGY A FOGLALKOZTATÁS UTOLSÓ NAPJA) MEGVALÓSÍTÁS DÁTUMA – AZ UTOLSÓ PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS DÁTUMA (7-8 HÓNAP) ZKI/ZB BENYÚJTÁSA – MEGVALÓSÍTÁS + 30 NAP PROJEKT BEFEJEZÉSE - A ZB/ZKK KSZ ÁLTALI ELFOGADÁSA VAGY AZ UTOLSÓ FOLYÓSÍTÁS DÁTUMA

6 IDŐKÖZI KIFIZETÉSEK (KI-IB)  Nincs korlát a darabszámra vonatkozóan, egyedül az összeg- és százalékos határ szabja meg.  Összeg és százalékos korlátok: 2014 december 31-ig : csak 200.000 Ft! 6 hónapos szabály / 12 hónapos szabály / 50%-os szabály A projekt fizikai zárását követően, de még a záró elszámolás benyújtása előtt is nyújthat be időközi kérelmet. Több körös elszámolás Előleg elszámolás elég az utolsó kérelemben A záró kifizetési igény lehet „nullás” is! A benyújtás és a hiánypótlás kizárólag elektronikusan!

7 ÚSZT- KIFIZETÉSEK ÉS BESZÁMOLÓK Kifizetési igénylés kizárólag időszakos beszámolóval együtt nyújtható be Nincs jelentésütemezés Jó tételek kifizetése: ha a beszámoló elfogadásra került Nem rögzíthető összesítőre: - deviza számlák valamint - építés, felújítás 200e forint felett - eszközbeszerzés 100e forint felett Pénzügyi felfüggesztés esetei (szabálytalanság, szerződésmódosítás stb.)

8 ELSZÁMOLHATÓSÁGI FELTÉTEL FELHÍVJUK A TISZTELT PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT, HOGY AMENNYIBEN A KÖLTSÉGVETÉS TARTALMAZ NEM ELSZÁMOLHATÓ TÉTELEKET, AKKOR A KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSEK SORÁN A NEM TÁMOGATHATÓ TÉTELEK ELUTASÍTÁSRA KERÜLNEK! SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

9 BEADÁSI FELTÉTELEK Kizárólag az e-ügyintézés felületen kitöltött, sorszámmal ellátott kifizetési kérelem nyújtható be! A beszámolót / KI-t a pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani, papír alapon NEM! A mellékelt dokumentumokat csak a felületen kell feltölteni. Felcsatolni: összesítők e xcel formátumban, alátámasztó dokumentumok szkennelve (v. Eredeti) Záradékolás !

10 PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA! Kérelmezhető, ha a kedvezményezettnek nem áll módjában szkennelnie! Lassítja a kifizetéseket – a beérkezés időpontja a papír alapú dokumentumok beérkezése lesz! Ha lehetséges, kerüljük!

11 ÁRAJÁNLATOK A KBT. HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BESZERZÉSEK ESETÉN (ESZA/ERFA 2.2 PONTJA): NETTÓ 100 E FT FELETTI BESZERZÉSEK ESETÉN A BESZERZÉS TÁRGYA VONATKOZÁSÁBAN LEGALÁBB 3 ÍRÁSOS ÁRAJÁNLAT TULAJDONOS, FENNTARTÓ, VAGYONKEZELŐ, IRÁNYÍTÓ STB. JOGOKAT GYAKORLÓ SZÁLLÍTÓ ESETÉN 100 E FT ALATT IS KELL 3 FÜGGETLEN ÁRAJÁNLAT. AZ AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ FELKÉRÉSEK ÉS A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK MINDEN MOZZANATA DOKUMENTÁLT LEGYEN (E-MAIL, FAX, POSTAI LEVÉL) Feladat meghatározás megfelelő részletezettsége

12 ÁRAJÁNLATOK 2. Alkalmassági feltételek Ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere 3 hónapnál nem régebbiek a szerződéskötéshez képest. Árajánlatkérés, árajánlat és szerződés összhangja A KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁRT EL NEM ÉRŐ BESZERZÉSEK A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKEN VIZSGÁLATRA KERÜLNEK!

13 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1.ZÁRADÉKOLÁS Projektazonosító ÉS a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szövegezés Ha a számlának csak egy része kapcsolódik a projekthez: a megfelelő összeget jelölni kell! Költségvetési oszlop és sor jelölése javasolt 2. ÖSSZETARTOZÓ DOKUMENTUMOK RENDEZÉSE Dokumentumok összeállítása a dokumentummátrix szerint 3. SZÁMLÁK BESOROLÁSA KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐKRE Először specifikus összesítőkbe való besorolás  200 e Ft alatti összesítőbe való besorolás  önálló számlaként rögzíteni

14 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4. SZÁMLÁK RÖGZÍTÉSE A PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLETEN Összesítőket egy bizonylatként és annyi tétellel, amennyi soron összesített elszámolni kívánt költséget a részösszegek munkalap Önálló számlaként 5. ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE az eredeti záradékolt számlák szkennelése (olvashatóság) Összesítő esetén excel fájl + aláírt szkennelt példány is szükséges + záradékolás dokumentumok feltöltése a felületen

15 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 6. IB RÖGZÍTÉSE, ÖSSZERENDELÉS – DOKUMENTUM CSATOLÁSA NEM SZÜKSÉGES 7. KIFIZETÉSI IGÉNY VÉGLEGESÍTÉSE, BEKÜLDÉSE – CSAK ELETRONIKUSAN! – TECHNIKAI VISSZAKÜLDÉS NEM LEHETSÉGES!

16 KIFIZETÉSI IGÉNY RÖGZÍTÉSE

17 ÚJ FUNKCIÓK: ELSZÁMOLÁS LÉTREHOZÁSA

18 MŰVELETEK SORRENDJE

19 SZÁMLAFEJ

20 TÉTEL RÖGZÍTÉSE

21 ÚJ FUNKCIÓ – ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK

22 HIÁNYOS ADATOK

23

24 ISMÉTLŐ KÉRDÉS ? MILYEN ESETBEN FORDULHAT ELŐ, HOGY A KEDVEZMÉNYEZETT NEM TUDJA KIVÁLASZTANI A „PAPÍR ALAPON KÜLDÖM BE” OPCIÓT A RELEVÁNS-E A SZÁMLÁRA NÉZVE KÉRDÉSNÉL?

25 FILE CSATOLÁS

26 ISMÉTLŐ KÉRDÉS ? KIVÁLASZTHATÓ-E A FELTÖLTÉSNÉL OLYAN DOKUMENTUM, AMIT 2014.06.06. ELŐTT KÜLDÖTT BE, ÉS FENT VAN A DOKUMENTUMTÁRBAN?

27 204.2. A KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSHEZ AZ 1. FÜGGELÉK SZERINTI ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK EREDETI PÉLDÁNYÁT KELL ELEKTRONIKUS FORMÁBAN (PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK ESETÉBEN SZKENNELVE) CSATOLNI A PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLETEN. SZÁMLAÖSSZESÍTŐ BENYÚJTÁSA ESETÉN A KEDVEZMÉNYEZETT ÁLTAL CÉGSZERŰEN ALÁÍRT EREDETI PÉLDÁNYT SZKENNELT FORMÁBAN, VALAMINT „XLS” FORMÁTUMBAN ELEKTRONIKUSAN CSATOLNI KELL.

28 KORÁBBAN RÖGZÍTETT DOKUMENTUMOK

29 CSATOLÁS A 2. LÉPÉSBEN

30 RENDELKEZÉS AZ ELŐLEGRŐL

31 NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉSRŐL

32 ELLENŐRZÉS

33 ÖSSZERENDELÉS

34 LEZÁRÁS

35 NYILATKOZAT ÉS BEKÜLDÉS

36

37 BESZÁMOLÓ ŰRLAPOK

38 1. űrlap

39 2. űrlap

40 3. űrlap

41 4. űrlap

42 KI-IB HIÁNYPÓTLÁSA Elfogadott IB esetén több körös elszámolás, ha a számlák közt van hiánypótlásra szoruló Csak elektronikusan nyújtható be! 5-15 nap a hiánypótlásra! (+korrekció ZKI esetén) „Visszaküldésre kerül a pályázati E-ügyintézés felületre” – minden esetben

43 IB GYAKORI HIBÁI Nincs összhang az összefoglaló és az egyes tevékenységek között Számla újbóli benyújtása esetén újból be kell számolni a tevékenységről Közbeszerzés köteles nyilatkozat elmarad – hibás űrlap Indikátorok!!!

44 ELŐLEG/ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI Előleg elszámolási határ: pl. 25% előleg  70% a határ Legkésőbb a záró kifizetési igényben el kell számolni a teljes előleggel Bármikor megkezdheti az előleggel való elszámolást! Ha átlépi a 70%-ot, automatikusan előlegre rögzítünk! Előkészítés költségei bármikor elszámolhatóak, nem csak az első kifizetési igénylésben

45 ÖSSZESÍTŐK HASZNÁLATA  „KIS TÁMOGATÁSTARTALOM”: 200 E FT, A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSTÓL FÜGGETLENÜL  „ SPECIFIKUS ÖSSZESÍTŐK” (BÉR, ÚTIKÖLTSÉG, „REZSI”, ÁFA, SAJÁT TELJESÍTÉS) – MINDEGYIK KÜLÖN E XCEL TÁBLA!  Mindig lementeni először saját gépre! Másolást, Copy- Paste-t, beszúrást, kivágást stb. ne használja. Elektronikusan is csatolják fel ( E xcel)!  Képletet ne írják át!

46 PÁLYÁZÓI KÉRDÉSEK Pályázói kérdés 1: „Az összesítő sorait egyesével be kell rögzíteni „új számla”-ként az e-ügyintézés felületen?” Pályázói kérdés 2: Mi a teendő akkor, ha egy számlán két tétel szerepel; az egyik pl. anyagköltség VII/5.1.1, amelynél külön összesítő kitöltését kérik, a másik tétel pedig 1.4.3 eszköz, melyet a felületen külön kell rögzíteni. Jó-e úgy, ha mindkettőt egy számlaként, azon belül külön tételenként a felületen rögzítjük?”

47 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA 1. Egyéni vállalkozó: bér – igénybe vett szolgáltatások 54/56 Név, pozíció szerepeljen a beazonosíthatóság érdekében Kis támogatástartalom értelmezése

48 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA 2. Alátámasztó dokumentumok – ld. Dokumentummátrix! Csak a hatályos költségvetésben rögzített bér számolható el! Munkaszerződés / Megbízási szerződés / Kinevezés / Célfeladat kiírás / Helyettesítési rendelvény Munkaidő nyilvántartás: hiteles másolatot, a PROJEKTBEN ELTÖLTÖTT IDŐRŐL! Munkaköri leírásban szerepeljen a projektazonosító Munkába járás költsége ide kerül (nem az útiköltség- összesítőre)! Figyeljenek a megfelelő oszlopra való rögzítésre!

49 OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 525. sor oktatás költségei Csak akkreditált/engedéllyel rendelkező oktatás Benyújtandó: Képzési szerződés Jelenléti ívek Számla Tanúsítványok a képzések sikeres elvégzéséről Fotódokumentáció Kifizetés bizonylata

50 ESZKÖZBESZERZÉS Összesítőre nem kerülhet, önállóan kell rögzíteni és benyújtani (kivétel 100e forint alatt kis értékű eszköz) Eszközök megnevezése, értéke, darabszáma a költségvetésbe betervezettel egyezzen meg! Lefele eltérhet bejelentés nélkül is; ha nőnek az árak, akkor változás-bejelentéssel lehetséges eltérni Bármely változás esetén szerződésmódosítás/ változás-bejelentés (pl. más eszköz, ár változása stb.) Megrendelő/szerződés – teljesítésigazolás – számla – átutalás igazolása (dokumentum mátrix) – ha van, akkor közbeszerzés, egyébként 3 árajánlat! Számlára záradékolás! Kizárólag új eszköz beszerzése elszámolható

51 SIKERES MEGVALÓSÍTÁST KÍVÁNUNK! KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "TÁMOP-2.3.6 P ROJEKTINDÍTÓ NAP PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS II."

Hasonló előadás


Google Hirdetések