Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Szöllősi és Társai Bt. Marketingkommunikáció a TISZK rendszerében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Szöllősi és Társai Bt. Marketingkommunikáció a TISZK rendszerében."— Előadás másolata:

1 © Szöllősi és Társai Bt. Marketingkommunikáció a TISZK rendszerében

2 Jelenlegi helyzet, problémák Egyszintű kommunikáció:  A TISZK intézményei önálló, egymástól független marketing és kommunikációs tevékenységet végeznek, hiányzik a kooperáció, az együttműködés és a TISZK központi kommunikáció.  A marketing orientációja főleg a nappali, iskolarendszerű szakképzésben résztvevőkre korlátozódik. A vállalati marketing alkalomszerű.  A kommunikációs eszközök túlnyomó többsége is az iskolarendszerű képzéseket célozza meg.  Nincs pályakövetés, azaz nem ismert a végzett tanulók elhelyezkedési, továbbtanulási aránya. © Szöllősi és Társai Bt.

3 Cél Egységes kommunikációs stratégia kidolgozása. Kulcsszavak:  Nyilvánosság - A nyilvánosság eszköztárának lehető legszélesebb körű felhasználása  Kommunikáció - Tudatos, integrált és egységes TISZK kommunikáció - a TISZK saját, értékrend-alapú imázsának kialakítása, azonosságtudat és megkülönböztethetőség  Átláthatóság - A TISZK szerepének és tevékenységének áttekinthetősége és átláthatósága © Szöllősi és Társai Bt.

4 Cél 1. a jelenlegi egyszintű kommunikáció kétszintűvé tétele: - TISZK-szintű kommunikáció - intézményszintű kommunikáció 2. célcsoportdefiniálás és célcsoportbővítés, a célcsoportokhoz kapcsolódó kommunikációs üzenetek megfogalmazása 3. az eddigi kommunikációs elemek célzottabb, tervezettebb, tudatosabb alkalmazása 4. új kommunikációs eszközök alkalmazása 5. egységes TISZK arculat kialakítása és széleskörű alkalmazása 6. a vállalati kapcsolattartási tevékenység TISZK szintű működtetése, tudatos kapcsolati rendszer kidolgozása © Szöllősi és Társai Bt.

5 Kommunikációs üzenetek © Szöllősi és Társai Bt. Központi üzenet A keresztény életszemlélet és szellemiség átadása, a keresztény értékeknek és erkölcsnek megfelelő oktatás és nevelés Központi üzenet A keresztény életszemlélet és szellemiség átadása, a keresztény értékeknek és erkölcsnek megfelelő oktatás és nevelés Elitképzés, magas presztízs, a sikeres továbbtanulást megalapozó, színvonalas oktatás Hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, esélyteremtés, segítségnyújtás, tolerancia

6 Célcsoportok © Szöllősi és Társai Bt. Beiskolázási kampányhoz kapcsolódó célcsoportok -ált. iskola 8. osztályos tanulói - gimnáziumot befejezők - szakközépiskolát befejezők - egyetemre/főiskolára be nem jutott diákok - lemorzsolódott tanulók - saját diákok - partnerintézmények tanulói - szülők Kommunikációs tevékenységhez köthető célcsoportok -Belső csoport: szülők, pedagógusok, partnerintézmények, -Külső csoport: média, civil szféra, munkaügyi központok Vállalati partnerséggel összefüggő célcsoportok

7 A beiskolázáshoz és az általános kommunikációhoz kapcsolódó javaslatok 1.A jelenlegi intézményi marketing és PR tevékenységek TISZK-szintű bevezetése és működtetése. 2.Célcsoportok bővítése a felnőttképzés és a munkaerő-piaci képzések tekintetében 3.A célcsoportokhoz illeszkedő, egységes kommunikációs üzenetek megfogalmazása, egységes nyilatkozati rend 4.Új kommunikációs eszközök bevezetése 5.Tudatos, egységes TISZK arculat használat 6.Utó- és pályakövetési rendszer bevezetése © Szöllősi és Társai Bt.

8 Külső kommunikációs csatornák -internet -nyílt napok -pályaválasztási börze -sajtótájékoztatók -médiamegjelenések -szakmai napok -más szervezetek, partnerszervezetek akcióira való rácsatlakozás © Szöllősi és Társai Bt.

9 Külső kommunikációs eszközök  Csoportkommunikációs eszközök - rendezvények (nyílt napok, konferenciák, pályaválasztási börzék)  Tömegkommunikációs eszközök - médiával, sajtóval kapcsolatos feladatok (sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, interjúk generálása, sajtólista összeállítása )  Elektronikus és print felületek - egységes webes felületek - kiadványok, szórólapok - kisfilmek készítése © Szöllősi és Társai Bt.

10 Köszönöm a figyelmet! © Szöllősi és Társai Bt.


Letölteni ppt "© Szöllősi és Társai Bt. Marketingkommunikáció a TISZK rendszerében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések