Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védett ismeret (know-how) "terjedésének" magánjogi aspektusai Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védett ismeret (know-how) "terjedésének" magánjogi aspektusai Dr"— Előadás másolata:

1 A védett ismeret (know-how) "terjedésének" magánjogi aspektusai Dr
A védett ismeret (know-how) "terjedésének" magánjogi aspektusai Dr. Görög Márta

2

3 A know-how fogalma 2013. évi V. tv. (Polgári Törvénykönyv) 2:47.§ (2) bek.: “azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása”

4 Ismeret, illetve tapasztalat ?
Mi a tárgya? Ismeret, illetve tapasztalat ? Ismeret: 1. A valóságra, ill. ennek valamely területére vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége 2. Valaminek az ismerete: tájékozottság, tapasztalat valamiben 3. Tanulással szerzett tudás; Magyar értelmező szótár, 2011., 439. o. Tapasztalat: 1. A tapasztalás eredménye. 2. Fil. Az érzékelt világ visszatükrözése a tudatban. Ismereteink kísérleti ellenőrzése. Magyar értelmező szótár, Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, főszerk.: Pusztai Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011., 988. o.

5 Megoldás: Az az eljárás, tevékenység, hogy vmit megoldanak
Megoldás: Az az eljárás, tevékenység, hogy vmit megoldanak. Ennek módja, ill. eredménye; Magyar értelmező szótár, 2011., 679. o. Megoldás az a cselekvés, az az eljárás, hogy valamit megoldanak, valaminek a megfejtése, kiderítése, elintézése, végrehajtása. A magyar nyelv értelmező szótára, Negyedik kötet, szerk.: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965., o.

6 „azonosításra alkalmas módon rögzített”

7 A know-how korlátozottan kizárólagos védelemben részesülő, vagyoni értékkel bíró, nem közismert, különösen gazdasági, műszaki, szervezési jellegű ismeret, megoldás, vagy azok összeállítása, melynek titokban tartása érdekében jogosultja a körülmények által lehetővé tett lépéseket megtette.

8 Védett a védett ismeret?

9 Miért fontos a védelem? Az 1980‐as években az USA-ban a versenyképességet javította a szellemi tulajdon védelem erősítése. Szellemi alkotások joga/szellemi tulajdonjog Melyek a védelem egyes eszközei? Jogszabályon alapuló védelem (üzleti titokként, TRIPS-Egyezmény, Ptk. és egyéb jogszabályok) További védelmet biztosító jogi eszközök, így a tudástranszfert biztosító szerződések

10 „üzleti titok jogosultja”: az üzleti titok feletti
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről „üzleti titok jogosultja”: az üzleti titok feletti ellenőrzés gyakorlására feljogosított természetes vagy jogi személy

11 Know-how transzfer jogi eszközei
Licenciaszerződés Átruházási szerződés (Apport szerződés) (Franchise szerződés)

12 Know-how szerződés A know-how szerződés nem önálló szerződéstípus.
Know-how licenciaszerződés, illetve know-how átruházási szerződés attól függően, hogy a felek a szerződéssel milyen joghatást kívánnak elérni.

13 A gondolkodás érdekesebb, mint a tudás, de nem érdekesebb, mint a felismerés.
(Johann Wolfgang von Goethe) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A védett ismeret (know-how) "terjedésének" magánjogi aspektusai Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések