Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás átfogó vizsgálata” projekt (nemzetközi tapasztalatok) Szakmai műhely Budapest, 2015. január 20 Halász.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás átfogó vizsgálata” projekt (nemzetközi tapasztalatok) Szakmai műhely Budapest, 2015. január 20 Halász."— Előadás másolata:

1 „A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás átfogó vizsgálata” projekt (nemzetközi tapasztalatok) Szakmai műhely Budapest, 2015. január 20 Halász Gábor ELTE PPK - OFI A vetítés során kattintani kell a narancssárga keretes képekre és az aláhúzott sorokra, hogy aktiválódjanak a rejtett diák!

2 „Szabályozás” és „szakpolitikai beavatkozások” A „szabályozás” alatt a legtöbben a „jogalkotást” értik, de a modern közpolitikai gondolkodás –rendszerszabályozásban gondolkodik, ami gyakran nem a jog eszközével történik (hanem pl. visszajelzésekkel) –konkrét megoldandó problémákból indul ki –a szakpolitikai lépéseket beavatkozásként értelmezi –a beavatkozás sokféle formáját ismeri –középpontjában a beavatkozási formák kiválasztása és ezek kombinálása áll

3 A „szakpolitikai beavatkozás” A beavatkozások kiváltó okai –Általános közpolitikai célok nem teljesülnekÁltalános közpolitikai célok nem teljesülnek –Speciális problémák keletkeznekSpeciális problémák keletkeznek Értjük-e annak a rendszernek természetét, melynek "működésébe” megpróbálunk beavatkozni? –Az oktatás mint komplex rendszer –A szakpolitika „új nyelvezete” –A beavatkozások hatásmechanizmusa –Tényeken alapuló beavatkozások A szakpolitika eszköztára

4 Néhány további releváns elem A dinamizálás mint oktatáspolitikai cél („ambíciók felkeltése” - „energetizálás” - „stimulálás”) A kötelezéstől való tartózkodás Inkrementális megközelítés (a kívánatos viselkedési formák fokozatos terjedése) Implementációs intelligencia –Mikro/makro perspektíva –Okos elemző keretek –Az idő és kontextus szerepe: fejlettségi szintek és „szekvenciálás”

5 Köszönöm a figyelmüket!

6 Általános közpolitikai célok Minőség, eredményesség (quality, effectiveness) Hatékonyság (efficiency) Egyenlőség, méltányosság (equality, equity) Szabad választás, változatosság (free choice, variability) Átláthatóság (transparency) Alkalmazkodóképesség (adaptability) Stabilitás, kiszámíthatóság (stability, predictability) Forrás: Halász Gábor - Herbert Altrichterí. A közép-európai országok decentralizációs politikái és azok eredményei – összehasonlító elemzés, in: Balázs Éva, Halász Gábor (szerk.), Oktatás és decentralizáció Közép- Európában, Okker, 2000, 243-298. o

7 Példák speciális problémákra A fejlesztett képességeket a munka világa nem tekinti eléggé relevánsnak Gyakori az iskolai erőszak Nemzetközi összehasonlításban alacsony a tanulók természettudományos tudása Sok pedagógus nem képes megbirkózni a tanulói heterogenitással A legjobb képességű pedagógusok közül sokan elhagyják a pedagógus pályát Az iskolák és pedagógusok nem érdekeltek a minőségi munkavégzésben

8 Az egyszerűtől a komplexig EgyszerűBonyolultKomplex Egy IKEA bútor összeállítása Egy felhőkarcoló építése Egy boldog város létrehozása Az instrukciókat kell követni, nincs szükség különös szakértelemre Magas szintű analízis és szakértelem kell A legjobb analízis és szakértelem mellett sem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy mit kell tenni Ha követjük az instrukciókat, a siker garantált Ha az analízis korrekt és a döntések jók, a siker csaknem biztos A siker sohasem garantált

9 Az egyszerűtől a komplexig: cselekvés és kontroll Source: The Cynefin model (http://cognitive-edge.com /) érzékelés Egyszerű rendszerek Bonyolult rendszerek Komplex rendszerek osztályozás érzékelés elemzés kipróbálás érzékelés

10 A Cynefin modell Source: http://cognitive- edge.com /

11 A beavatkozások hatáslogikája intervention logic Veronica Gaffey (2013): A fresh look at the intervention logic of Structural Funds. Evaluation. 19. p. 195 (The Tavistock Institute)

12 Adatokkal támogatott célzott beavatkozás (holland példa) Nemzeti Regionális Települési Intézményi –Lemorzsolódás-csökkentési céladatok –Idősoros lemorzsolódási tényadatok „ Drop-out explorer”

13 Szakpolitikai „nyelvi újítások” (Hollandia - 1) „előre nem látható felerősödési mechanizmusok” (unpredictable amplification mechanisms) „nem várt negatív/romboló hatások/reakciók” (adverse reactions) „kontra-produktív viselkedés” (counterproductive behaviour) „kedvező és kedvezőtlen öngerjesztő körök” (virtuous and vicious circles ) „A ciklikusság perspektívája” (cyclical perspective)

14 Szakpolitikai „nyelvi újítások” (Hollandia - 1) „tanulás a nem várt szakpolitikai folyamatokból” (learning from unexpected policy processes) „intelligens, ciklikusság-orientált beavatkozás” (smart, cyclical oriented intervention) „nem lineáris folyamatok és váratlan hurkok” (non-linearity and unexpected loops) „a körkörösséget hangsúlyozó perspektíva elfogadása a szakpolitikai döntéshozók által” (adopting a circular perspective by policy makers)

15 A szakpolitika eszköztára Diszkrét jogkörök, közvetlen utasítások Jogalkotás –Egyének, intézmények viselkedésének közvetlen szabályozása –Procedurális szabályozás (ez válik jellemzővé) Értékelési, visszajelzési mechanizmusok –Standardok, benchmarkok meghatározása –Benchmarkoknak, standardoknak való megfelelés vizsgálata (kvalitatív és kvantitatív módszerek) –Értékelő visszajelzések –Beavatkozások hatásainak értékelése

16 A szakpolitika eszköztára (folytatás) Pénzügyi ösztönzők Intézmények, szervezetek létrehozása Kapacitásépítés Célzott fejlesztési beavatkozások Szakpolitikai kísérletezés Szimbolikus eszközök (szakpolitikai tanulás, meggyőzés, jó gyakorlatok, médiakampányok) Dinamikus eszközök (ágensek aktiválása, érintettek bevonása, koalíciók létrehozása)

17 Az implementáció egy lehetséges modellje Source: Matland, Richard E. (1995): Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 5, No. 2. pp. 145–174. Pl. diákétkeztetés Pl. tankötelezettség időtartamának megváltoztatása Pl. javítani a tanulás eredményességét Pl. iskolaszerkezeti reform

18 Nemzeti értékelési rendszerek fejlesztése – WB modell Forrás: Marguerite Clarke (2010) „Helping World Bank client countries improve their assessment systems”. Presentation at the GNE meeting of the OECD school evaluation thematic review. Paris, September 9, 2010 Osztálytermi értékelés VizsgarendszerNagymintás vagy teljes körű értékelés Serkentő, támogató környezet Szakpolitikai és rendszer- koherencia Technikai minőség Mutatók Teljesítmény színt Fejlettségi szint Stratégiák

19 Nemzeti értékelési rendszerek fejlesztése - minta Forrás: Marguerite Clarke (2010) „Helping World Bank client countries improve their assessment systems”. Presentation at the GNE meeting of the OECD school evaluation thematic review. Paris, September 9, 2010 Fejlettségi szint IndikátorokLátensFejlődőMűködőÉrett Serkentő, támogató környezet Pl. világos prioritások, vezetés, szervezeti struktúrák, finanszírozás Szak- politikai és rendszer- koherencia Pl. kurrikulum standardok koherenciája, értékelési kultúra Technikai minőség Pl. adatgyűjtés, adatelemzés, értelmezés Egy Világbankos ország-értékelés minta:


Letölteni ppt "„A köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogi szabályozás átfogó vizsgálata” projekt (nemzetközi tapasztalatok) Szakmai műhely Budapest, 2015. január 20 Halász."

Hasonló előadás


Google Hirdetések